Sunteți pe pagina 1din 1
b b d 1 d 2 h b b
b
b
d 1
d 2
h
b
b

AArriiaa rroommbbuulluuii

A = d 1 d 2

2

A=bh

d 1 si d 2 = diagonalele rombului b = baza rombului h = înălţimea rombului

IInnaappooii