Sunteți pe pagina 1din 65

GEOMETRIE, CLS.

VII-A, P1
DANA RADU si EUGEN RADU
1. Elemente de logica (Implicatie, ipoteza, concluzie)
2. Conditie necesara, conditie suficienta, propozitii echivalente
3. Teorema. Teorema reciproca
4. Alte tipuri de rationament (contrapozitie, reducere la absurd)
5. Exercitii
6. Exercitii si probleme recapitulative din materia clasei a VI-a. Linii importante in triunghi
7. Congruenta triunghiurilor
8. Paralelism si perpendicularitate
9. Simetria fata de un punct si fata de o dreapta
10. Exercitii
11. Paralelogramul
12. Exercitii
13. Paralelograme particulare. Dreptunghiul
14. Rombul
15. Patratul
16. Exercitii (dreptunghiul)
17. Exercitii (rombul, patratul)
18. Probleme suplimentare
19. Linia mijlocie in triunghi
20. Exercitii
21. Trapezul
22. Linia mijlocie in trapez
23. Probleme rezolvate
24. Exercitii
25. Probleme suplimentare
26. Arii
27. Aria paralelogramului, aria trapezului
28. Probleme rezolvate
29. Exercitii
30. Exercitii recapitulative
31. Testul 1, Testul 2
32. Asemanarea triunghiurilor, raportul a doua segmente, segmente proportionale
33. Impartirea unui segment intr-un raport dat
34. Teorema paralelelor echidistante
35. Exercitii
36. Teorema lui Thales
37. Reciproca teoremei lui Thales
38. Teorema paralelelor neechidistante
39. Probleme rezolvate
40. Teorema bisectoarei
41. Exercitii. Teorema lui Thales
42. Exercitii. Reciproca teoremei lui Thales
43. Exercitii. Teorema paralelelor neechidistante
44. Triunghiuri asemenea
45. Teorema fundamentala a asemanarii
46. Probleme rezolvate
47. Exercitii
48. Criterii de asemanare a triunghiurilor
49. Aplicatii
50. Exercitii. Triunghiuri asemenea
51. Metoda triunghiurilor asemenea
52. Probleme recapitulative
53. Teste de verificare (Testul 1 si Testul 2)
#
# Back

# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back

# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back
# Back

Back

S-ar putea să vă placă și