Sunteți pe pagina 1din 3

Monica D Cotarcă, biolog PhD

e-mail: monica_cotarca@yahoo.com

Asistentuniversitar

DOMENII DE INTERES ȘTIINTIFIC:


Crearea şi evaluarea genotipurilor noi de plante aromatice şi medicinale, elaborarea de soiuri şi hibrizi
adaptaţi la condiţiile de cultivare din performanţi din punct de vedere al productivităţii, a calităţii
materiei prime, uleiului esenţial, respectiv a concentraţiei ridicate în principii activi şi corelaţia inedită a
componenţilor.
Cercetări privind răspunsul biochimic și fiziologic al unor specii de plante la acțiunea unor factori
naturali și poluanți.
Observații fenologice și cartarea economică a plantelor medicinale și aromatice, în scopul identificării
unor populatii locale cu conținut ridicat de principii active și precizării arealelor optime de recoltare
Determinarea conținutului în principii active la speciile, condiții de uscare și păstrare optime
Validarea metodelor chimice de analiză
Revizuirea si redactarea specificațiilor de calitate și a metodelor de analiză pentru produse finite si
materii prime
Efectuarea de încercari fizico-chimice specifice diferitelor categorii de produse vegetale conform
specificațiilor tehnice

PUBLICAȚII:
1. Carmen Tatu, Carmen Bunu Panaitescu, Daniela Puscasiu, Florina Maria Bojin, Gabriela Tanasie, Monica Cotarca
LEARNING PHYSIOLOGY – BETWEEN LINEAR AND MODULAR CURRICULUM, Victor Babes University of Medicine
and Pharmacy, Timisoara, Romania Abstracts of the 25th Anniversary of the FEPS, 168 th Anniversary of French
Physiological Society, Paris (France), June 29th – July 1st 201, Acta Physiologica
2. Carmen Tatu, Monica Cotarca, Florina Bojin, Daniela Puscasiu, Gabriela Tanasie, Laura Marusciac, Carmen
Panaitescu, HOW AN INTEGRATED TEACHING MODULE WORKS – “THE LIVER” SUMMER SCHOOL EXPERIENCE,
Fiziologia - Physiology 2015. SUPPLEMENT
3. Cotarcă Monica, Panaitescu Carmen, Tatu Carmen, Marusciac Laura, Georgescu Marius, The modular approach to
medical education - Summer School experience "Urinary system, three centuries after Malpighi", 2016
4. Tatu Carmen, Panaitescu Carmen, Pușcașiu Daniela, Cotarcă Monica, Marusciac Laura, Bojin Florina, La granița
dintre liniar și modular în curricula medicală , 2016
5. CORDUL DE LA FUNCȚIE LA DISFUNCȚIE –ȘCOALA DE VARĂ. VOLUM DEREZUMATE- Capitolul 3. Fiziologia inimii,
3.3. Algoritmul interpretării ECG- demonstrații practice: Minodora Andor, Laura Marusciac, Monica Cotarcă Editura
Victor Babeș. ISBN 978-606-786-011-5
6. Monica D. Prodan (căs.Cotarcă), Valeriu Tabără, Research concerning the increase of the amount and
quality of essential oil in culinary sage (Salvia officinalis L.) under the impact of fertilisation and of plant
row orientation in the conditions of the didactic station in Timişoara (Romania), Vol 42, No 1 (2010),
Research Journal of Agricultural Science, ISSN 2066-1843
7. Monica D. Prodan (căs.Cotarcă), Tabără V., Variation of the content of α- and β-thujone in salvia
aetheroleum due to different cultivation technology, Symposium Banat's University of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine Faculty of agriculture may 19-20, 2011, Banat's University of
Agricultural Sciences and Medicine of Timişoara, Faculty of Agriculture; Vol 43, No 3 (2011), Research
Journal of Agricultural Science, ISSN 2066-1843
8. Monica D. Prodan (căs.Cotarcă), Tabără V. Qualitative analysis in Salvia aetheroleum under the impact
of certain technological factors at the Didactic Station in Timişoara (Romania), Symposium Banat's
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Faculty of Agriculture may 19-20, 2011,
Banat's University of Agricultural Sciences and Medicine of Timişoara, Faculty of Agriculture; Vol 43, No
3 (2011), Research Journal of Agricultural Science, ISSN 2066-1843
9. Monica D. Prodan (căs.Cotarcă), Dăneţ Carmen, Imbrea Ilinca - Family Lamiaceae: main valorisable
medicinal and aromatic species in the Aninei Mountains (Caras-Severin county,Romania); Vol 42, No 4
(2010) , Research Journal of Agricultural Science, ISSN 2066-1843;
10. Monica D. Prodan (căs.Cotarcă), Valeriu Tabără, Research concerning the increase of herba of culinary
sage (Salvia officinalis L.) through certain cultivation technologies in the conditions of the didactic
station in Timişoara in 2007, Vol 43, No 3 (2011), Research Journal of Agricultural Science, ISSN 2066-
1843;
11. Valeriu Tabara, Simona Nita, Georgeta Pop, Monica D. Prodan, Carmela Duma, C.G. Tabara, M. Pasca,
Florin Nedelcu; Breadmaking quality of some winter wheat cultivars in western Romania in 2008,
Buletinul Agir, 2009
12. Valeriu Tabără, Iulian Puşcă, Ladislau Wagner, Georgeta Pop, Simona Niţă, Gorinoiu, Monica D. Prodan
(căs.Cotarcă), Calitatea panificabilă a unor soiuri de grâu de toamnă în condiţiile staţiunii de cercetări
agricole Lovrin, 2009, Buletinul Agir, 2010
13. Valeriu Tabără , Georgeta Pop, Wagner Ladislau, Cosmin Gabriel Tabără, Ioana Maria Mateaş, Monica
D Prodan (căs.Cotarcă), Plantele, surse de producţie pentru biocombustibil, Buletinul AGIR nr. 3/2007,
iulie-septembrie.
14. Imbrea Ilinca, Monica D. Prodan (căs.Cotarcă), Nicolin Alma, Butnariu Monica, Imbrea Florin -
Valorising Thymus glabrescens willd. From the Aninei mountains, Research Journal of Agricultural
Science, 42 (2), 2010;
15. Ilinca Imbrea, Alma Nicolin, Florin Imbrea, Monica Butnariu Monica D. Prodan (căs.Cotarcă),, 2009 -
Researches concerning the medicinal and aromatic herbs in the Caraşova area, The 8th International
Symposium, Prospects for 3rd Millennium Agriculture, October 8-10, 2009, Cluj-Napoca