Sunteți pe pagina 1din 1

Partial TCE seria A 2017-2018

1) Elemente de circuit.
2) Elemente de topologie a circuitelor.
3) Teoremele lui Kirchhoff (I si II).
4) Scrierea matriceala a teoremelor lui Kirchhoff.
5) Analiza unor circuite simple: serie, paralel.
6) Divizorul de tensiune si divizorul de curent.
7) Scrierea ecuatiilor metodei potentialelor nodurilor.
8) Scrierea ecuatiilor metodei curentilor ciclici.
9) Existenta si unicitatea solutiilor circuitelor liniare.
10) Teorema lui Tellegen.
11) Teorema conservarii puterilor.
12) Teorema transferului maxim de putere.
13) Teorema substitutiei
14) Teorema reciprocitatii.
15) Teorema superpozitiei.
16) Teorema generatorului echivalent de tensiune (Thevenin).
17) Teorema generatorului echivalent de curent (Norton).
18) Existenta si unicitatea solutiilor circuitelor rezistive neliniare.
19) Circuite neliniare serie-paralel; Caracteristici de intrare si de transfer.
20) Determinarea solutiei prin metoda dreptei de sarcina.
21) Determinarea unei solutii prin metoda Newton-Raphson.
22) Reprezentarea diportilor liniari.
23) Schemele echivalente ale diportilor.
24) Elemente dinamice de circuit.
25) Circuite de ordinul I.
26) Scrierea ecuatiilor de stare ale circuitelor dinamice liniare.
27) Reprezentarea in complex a marimilor sinusoidale.
28) Caracterizarea in complex a elementelor dipolare de circuit.
29) Caracterizarea in complex a elementelor multipolare de circuit.
30) Puteri in circuitele de curent alternativ.

conf. dr. ing. GHEORGHE Alexandru Gabriel