Sunteți pe pagina 1din 1

Domeniul: Mecanică

Calificarea: Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic


Modulul: M II – Maşini şi dispozitive specifice executării construcţiilor metalice şi utilajului tehnologic

Numele elevului .................................................................................


Clasa a XI-a .........
Anul şcolar: ..........................................

FIŞĂ DE LUCRU
PRELUCRĂRI PRIN PRESARE

Completaţi tabelul următor cu informaţiile corespunzătoare:

Denumirea
prelucrării Schemă Părţi componente Funcţionare
prin presare

1 .................................

2 .................................

3 .................................
................... 4 .................................

5 .................................

1 .................................

2 .................................
...................
3 .................................

4 .................................

1 .................................

2 .................................
...................
3 .................................