Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina: M VII: ASAMBLĂRI MECANICE

Clasa ............................
Numele elevului .................................................................................
Anul şcolar: ............................

FIŞA DE LUCRU

EFECTUEAZĂ LUCRĂRI DE ASAMBLARE DEMONTABILĂ

Se dă desenul din figura alăturată:

A. Precizaţi tipul de asamblare.


...................................................

B. Indicaţi elementele componente:


1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................

C. Completaţi următorul tabel, precizând operaţiile necesare realizării. Operaţiile se trec


în ordine succesivă

Nr.
Operaţia S.D.V.-uri folosite
crt.