Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoală profesională

Domeniul: Mecanică
Calificarea: Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Modulul: M II – Maşini şi dispozitive specifice executării construcţiilor metalice şi utilajului
tehnologic

Numele elevului .................................................................................


Clasa a XI-a .........
Anul şcolar: ..........................................

FIŞĂ DE LUCRU
FERĂSTRĂU CIRCULAR ORIZONTAL

Precizaţi:
1. Clasificarea maşinilor folosite la debitarea mecanică:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2. Definiţia debitării:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. Părţile componente numerotate pe figura alăturată:


1. ...................................................... ...........
2. .................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
5. .................................................................
6. .................................................................
7. .................................................................
8. .................................................................
9. .................................................................

4. Modul de lucru al maşinii reprezentate în figura de mai sus:


........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................