Sunteți pe pagina 1din 2

Grup Şcolar Industrial “Dimitrie Gusti” Bucureşti

Profesor ing. Popescu Adriana


Disciplina: Modulul V: Lucrări de întreţinere şi reparaţii
Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Numele elevului: ........................................................................


Clasa a XIII-a .............................
Anul şcolar: ...............................................

FIŞĂ DE LUCRU

REPARAŢII CAPITALE

Indicaţi conţinutul lucrărilor efectuate pentru reparaţiile capitale ale motoarelor electrice
asincrone:

Tipul lucrării Conţinutul lucrării

Măsurători înainte de
demontare

Curăţiri şi demontări

Înlocuirea pieselor
defecte

Asamblarea motorului
electric

Reglarea portperiilor

Verificarea şi
repararea reostatului

Verificarea şi
repararea aparatajului
de pornire

Verificarea şi reglarea
protecţiei

Verificarea finală
REZOLVARE

Tipul lucrării Conţinutul lucrării

Măsurători înainte de  măsurarea întrefierului între stator şi rotor, a jocului între lagăre şi a
demontare rezistenţei de izolaţie
 curăţirea canalelor de ventilaţie, a bobinajelor, inelelor colectoare,
portperiilor, plăcilor de borne şi transmisiilor;
Curăţiri şi demontări
 curăţirea şi spălarea lagărelor;
 lăcuirea bobinajelor

Înlocuirea pieselor  înlocuirea rulmenţilor uzaţi, cuzineţilor lagărelor, periilor uzate, organelor de
defecte transmisie defecte, papucilor defecţi ai cablului de alimentare
 fixarea pieselor de transmisie;
Asamblarea motorului
 prinderea pe fundaţie şi strângerea îmbinărilor;
electric
 măsurarea şi verificarea întrefierului dintre rotor şi stator
 şlefuirea periilor şi reglarea apăsării lor;
Reglarea portperiilor
 reglarea interstiţiului dintre portperie şi inel
 demontarea şi curăţirea reostatului şi a ploturilor;
Verificarea şi  înlocuirea uleiului (pentru reostate cu ulei), a ploturilor şi a rezistenţelor
repararea reostatului defecte;
 verificarea îmbinării şi a funcţionării
Verificarea şi  demontarea aparatajului, curăţirea acestuia şi a contactelor;
repararea aparatajului  fixarea contactelor şi reglarea presiunii pe contacte;
de pornire  repararea sau înlocuirea pieselor mecanismului de conectare
Verificarea şi reglarea  verificarea compatibilităţii siguranţelor fuzibile şi a releelor termice cu
protecţiei intensitatea curentului
 verificarea izolaţiei şi a legăturii la pământ;
Verificarea finală  încercarea în sarcină a motorului electric, a reostatului şi a aparatajului de
pornire