Sunteți pe pagina 1din 41

Mădălina RADU Andreea Ioana CIOCÂLTEU Aurelia STĂNCULESCU

Robert Florin FLOREA

CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ – clasa a V-a

MAPA DIRIGINTELUI
Jocuri. Fișe de lucru. Fișe de feedback. Fișe de progres

Mapa dirigintelui se dorește a fi un instrument util cadrului didactic care,


alături de manual, îl ajută pe acesta să parcurgă conținuturile programei și,
totodată, sprijină elevii în construirea portofoliului personal de învățare la dis-
ciplina Consiliere și Dezvoltare Personală.
În această mapă veți găsi și câteva exemple de jocuri, grupate pe tipul de
competență formată, fișe de lucru, dar și fișe de autoevaluare, fișe de feed-
back ale cadrului didactic și fișe de reflecție după fiecare activitate. Succes!

Cu drag,
Autorii

Prezenta lucrare se poate folosi numai împreună cu manualul de


Consiliere şi dezvoltare personală – clasa a V-a al Editurii Paralela 45.

© Editura Paralela 45
JOCURI

I. Competența generală
Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos și echilibrat
1. Un nume și trei calități
Materiale necesare: bilețele de hârtie

Fiecare copil primește un bilet pe care își va scrie numele și prenumele. Se strâng biletele, apoi
se împart la întâmplare. Aveți grijă ca fiecare copil să primească un bilet cu alt nume decât al său.
Pe bilețelul primit, copiii vor scrie cel puțin o calitate a copilului al cărui nume îl citesc. Se amestecă
biletele și se împart, astfel încât, la sfârșitul jocului, pe fiecare bilet să fie scrise trei calități. Apoi bi-
letele ajung la cei al căror nume este scris pe ele. Copiii vorbesc despre felul în care se simt citind ce
scrie pe biletul lor.

2. Călătoria autocunoașterii
Materiale necesare: coli de flipchart, carioca, creioane colorate

La nivelul clasei se formează 5-6 echipe a câte maximum 5 membri. Fiecare echipă se va prezenta
într-un pliant. Pliantul va cuprinde detalii despre: activitățile preferate ale membrilor echipei, lucru-
rile care îi fac fericiți sau îi relaxează, valori, evenimente, tradiții, obiceiuri etc.
Fiecare grupă își va prezenta pliantul și elevii clasei vor studia ofertele și vor identifica activități
comune.

2 © Editura Paralela 45
JOCURI

3. În avion
Materiale necesare: coli de hârtie, creioane colorate

Elevii vor construi avioane din hârtie. Pe aripile avionului vor scrie câteva lucruri sau caracte-
ristici, la alegere, despre ei. La semnalul profesorului, toate avioanele vor decola. La aterizare, fie-
care copil va avea un alt avion și va trebui să ghicească cui îi aparține acesta. Este de preferat ca și
dirigintele să participe la joc.

II. Competența generală


Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare

1. Cubul sentimentelor
Materiale necesare: cubul cu sentimente

Pe fețele unui cub sunt scrise emoțiile de bază: bucurie, tristețe, frică, furie, dezgust, surpriză.
Cubul ajunge la fiecare elev și este „aruncat” în joc. Elevul care aruncă zarul (cubul) va povesti despre
un moment/o situație în care a trăit sentimentul care „a picat” cu fața în sus. „Povestirea” fiecărui
elev poate fi ghidată după următoarele repere (care pot fi scrise pe tablă):
– Contextul în care mă aflam atunci când am trăit emoția.
– Care au fost gândurile mele în acel moment.
– Cum am trăit emoția (la nivel fiziologic).
– Care a fost comportamentul meu.
– Puteam să am altă reacție/alt comportament?
– Emoția m-a ajutat sau m-a împiedicat în activitatea pe care o desfășuram?

III. Competența generală


Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare

1. Joc de rol: Redacția de știri


Materiale necesare: coli de flipchart, markere

Elevii sunt împărțiți în reporteri și intervievați, iar profesorul va fi moderatorul din studio.
Clasa este împărțită în 4-5 grupe. În fiecare grupă este un reporter care va primi legătura cu studi-
oul central. Toți reporterii vor adresa intervievaților aceleași întrebări, conform grilei primite de la
moderator.

© Editura Paralela 45 3
JOCURI

Reporterul:
Astăzi, în centrul atenției va fi școala. Încerc să surprind câteva aspecte în legătură cu acest
subiect. Vă rog să răspundeți la următoarele întrebări:
— Care sunt motivele venirii dumneavoastră la școală?
— Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ați învățat până acum? Când și de la cine
le-ați învățat?
— De-a lungul carierei de elev ați observat o creștere a numărului de discipline studiate? Cum
vă explicați această creștere?
— Când considerați că se va sfârși cu învățarea?

Fiecare reporter va înregistra pe o coală de flipchart răspunsurile intervievaților la întrebările


adresate. Se afișează și/sau se prezintă răspunsurile. Moderatorul poate adresa întrebări suplimen-
tare pentru clarificare și pentru a extrage concluziile.

IV. Competența generală


Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor și carieră prin valorificarea informațiilor
despre sine, educație și ocupații

1. Licitația meseriilor
Materiale necesare: bilețele de hârtie, coli de flipchart, markere

Clasa este împărțită în 6-8 grupe. Profesorul scrie pe 6-8 bilete câte o meserie identificată de elevi.
Se amestecă bilețelele. Fiecare echipă extrage un bilet și pregătește fișa meseriei în vederea partici-
pării la licitație.
Fișa meseriei poate fi realizată pe o coală de flipchart și va conține elemente care să convingă par-
ticipanții la licitație să o „cumpere”. Grupele au la dispoziție 15-20 de minute pentru elaborarea fișei
meseriei. Profesorul va încuraja creativitatea elevilor în ilustrarea meseriei.
Fișele vor fi expuse pe un perete și toți elevii vor putea să le analizeze și să le acorde o valoare de
la 1 la 20. Câștigă echipa pentru a cărei fișă s-a licitat cel mai mult.
Profesorul poate furniza criterii de analiză a fișelor sau poate să le extragă cu ajutorul elevilor (ex.:
creativitate în prezentare, evidențierea beneficiilor meseriei, prezentarea traseului educațional până
la calificarea în meserie, prestigiul meseriei etc.).
Pe același model de exercițiu se pot organiza:
– o licitație a activităților care ne ajută în învățare
– o licitație a valorilor
– o licitație a abilităților

2. Meseria mea
Materiale necesare: coli de hârtie, carioca sau creioane colorate

Fiecare elev desenează simbolul unei meserii pe care o admiră. Desenele se amestecă într-o cutie,
după care copiii vor extrage pe rând câte un simbol și vor ghici meseria, spunând căror colegi din
clasă li se potrivește.

4 © Editura Paralela 45
FIȘĂ DE LUCRU

1. Oglinda cu resurse
Data ..................................................................
Numele .............................................................

Calitățile mele Activități pe care le fac foarte bine

Simbolul meu (ce mă reprezintă)

Persoane care mă ajută Locuri în care mă simt relaxat (ă)

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE LUCRU

2. Steluțele autocunoașterii
Data ..................................................................
Numele .............................................................

Scrie pe fiecare steluță lucruri care te descriu, astfel:


– Pe steluţa verde scrie calitățile tale.
– Pe steluţa galbenă scrie ce activități preferi în vacanță.
– Pe steluţa maro scrie ce îți place la școală.
– Pe steluţa mov scrie numele prietenilor tăi.
– Pe steluţa albastră scrie ce vrei să îmbunătățești la propria persoană.
Adaugă steluțe dacă mai e nevoie.

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE LUCRU

3. Lucruri care mă descriu*


Data ..................................................................
Numele .............................................................

Animale care îmi plac Locuri care mă uimesc

Comportamente pe care le dezaprob Dorințe de viitor

* Își prezintă fișa doar copiii care doresc acest lucru.

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE LUCRU

4. Ce mă bucură, ce mă întristează?
Data ..................................................................
Numele .............................................................

Mă bucur dacă ......................................... Mă întristez atunci când ..........................

Mă gândesc că ........................................ Mă gândesc că ........................................

Văd ........................................................... Văd ...........................................................

Ascult ...................................................... Ascult ......................................................

Mă duc la ................................................. Mă duc la .................................................

Primesc un/o ........................................... Primesc un/o ...........................................

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE LUCRU

5. Emoții fel de fel


Data ..................................................................
Numele .............................................................

Desenează emoții de pe roata lui Plutchik.

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE LUCRU

6. Momente de neuitat
Data ..................................................................
Numele .............................................................

Scrie, pe scurt, o istorioară despre cel mai fericit moment din viața ta. Desenează un simbol sau
lipește o fotografie reprezentativă.

Am să vă povestesc cel mai fericit moment din viața mea.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Desen/foto

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE LUCRU

7. Magazinul din colțul străzii


Data ..................................................................
Numele .............................................................

Scrie în galantar alimentele sănătoase/meniurile pe care ai vrea să le regăsești în magazinul din


colțul străzii.

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE LUCRU

8. Floarea faptelor bune


Data ..................................................................
Numele .............................................................

Scrie pe fiecare petală o faptă bună pe care ai făcut-o sau pe care crezi că ai putea să o faci.

Desenează-ți emoția.

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE LUCRU

9. Harta autocunoașterii și a emoțiilor


Data ..................................................................
Numele .............................................................

Marchează pe harta autocunoașterii momente din viața ta. Desenează felul în care te-ai simțit
atunci.

Prima
excursie
cu colegii

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE LUCRU

10. Meserii
Data ..................................................................
Numele .............................................................

Completează tabelul de mai jos pentru fiecare dintre meserii.

Meseria Calități Unde aș putea lucra Pregătirea necesară

BUCĂTAR

STOMATOLOG

IT-ist

ASTRONAUT

CONSTRUCTOR

Care ar putea fi meseria ta? Ce calități ai și îți poți dezvolta pentru aceasta?

© Editura Paralela 45
FIȘĂ

FIȘĂ DE FEEDBACK ANUALĂ PRIVIND PROGRESUL ELEVULUI*


Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................
Profesor diriginte ....................................................................................................................................

În curs de La începutul
Comportament Dezvoltat
dezvoltare dezvoltării
1. Își identifică resursele personale (valori,
aptitudini, interese, abilități, caracteristici
pozitive, preferințe).

2. Își identifică sursele de stres.

3. Își identifică modalitățile de relaxare.

4. Are un program zilnic stabilit și echilibrat.

5. Recunoaște emoțiile trăite, dar și pe ale


celorlalți.

6. Cunoaște formula de feedback pozitiv.

7. Folosește în comunicare mesaje de tip EU.

8. Își identifică factori personali și de context


care facilitează/blochează învățarea.

9. Și-a identificat persoane care îi oferă suport


emoțional.

10. Își identifică discipline preferate și stabilește


relația dintre acestea și meseria aleasă.

11. Are minimum o activitate extrașcolară.

12. Face distincția între ocupații și meserii.

13. Identifică minimum două beneficii ale mese-


riilor.

* Fișa va fi completată de către profesorul diriginte și va fi introdusă în portofoliul elevului.

© Editura Paralela 45
FIȘĂ

FIȘĂ DE AUTOEVALUARE ANUALĂ*


Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................
Profesor diriginte ....................................................................................................................................

În curs de La începutul
Comportament Dezvoltat
dezvoltare dezvoltării
1. Îmi identific resursele personale (valori, apti-
tudini, interese, abilități, caracteristici poziti-
ve, preferințe).

2. Îmi identific sursele de stres.

3. Îmi identific modalitățile de relaxare.

4. Am un program zilnic stabilit și echilibrat.

5. Îmi recunosc propriile emoții, dar și pe ale


celorlalți.

6. Cunosc formula de feedback pozitiv.

7. Folosesc în comunicare mesaje de tip EU.

8. Am identificat factorii personali și de context


care facilitează/blochează învățarea.

9. Am identificat persoane care îmi oferă suport


emoțional.

10. Am identificat disciplinele preferate și am


stabilit relația dintre acestea și meseria
aleasă.

11. Am minimum o activitate extrașcolară.

12. Fac distincția între ocupații și meserii.

13. Identific minimum două beneficii ale mese-


riilor.

* Fișa va fi completată de către elev și va fi introdusă în portofoliul personal.

© Editura Paralela 45
FIȘĂ

CENTRALIZATOR FIȘE DE FEEDBACK*


Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................
Profesor diriginte ....................................................................................................................................

În curs de La începutul
Dezvoltat
dezvoltare dezvoltării
Comportament (număr de
(număr de (număr de
elevi)
elevi) elevi)
1. Și-au identificat resursele personale (valori,
aptitudini, interese, abilități, caracteristici
pozitive, preferințe).

2. Și-au identificat sursele personale de stres.

3. Și-au identificat modalități de relaxare.

4. Au un program zilnic stabilit și echilibrat.

5. Își recunosc emoțiile trăite, dar și pe ale celor-


lalți.

6. Cunosc formula de feedback pozitiv.

7. Folosesc în comunicare mesaje de tip EU.

8. Au identificat factori personali și de context


care facilitează/blochează învățarea.

9. Au identificat persoanele care le oferă suport


emoțional.

10. Au identificat disciplinele preferate și au sta-


bilit relația dintre acestea și meseria aleasă.

11. Au minimum o activitate extrașcolară.

12. Fac distincția între ocupații și meserii.

13. Au identificat minimum două beneficii ale


meseriilor.

* Fișa va fi completată de către profesorul diriginte și va fi introdusă în portofoliul dirigintelui.

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 1, Lecția 1
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .
Cine sunt EU?
................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 1, Lecția 2
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. .................... Imaginea


de sine
. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 1, Lecția 3
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

Eu – tezaur ................................................................ . . . . .
de resurse
................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 1, Lecția 4
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................
Credințe
și valori
. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 1, Lecția 5
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .
Despre stres
................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 1, Lecția 6
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................
Cum fac față
stresului?
. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 2, Lecția 1
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .
Ce sunt ................................................................ . . . . .
emoțiile?
................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 2, Lecția 2
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................
Mozaicul
emoțiilor
. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 2, Lecția 3
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

Cum mă simt? ................................................................ . . . . .


Ce pot să fac?
................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 2, Lecția 4
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................
Comunicare
și emoții
. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 3, Lecția 1
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

Învăț. Când? Cum? ................................................................ . . . . .


Ce? Până când?
................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 3, Lecția 2
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................
Ce mă ajută,
. . . .............................................. .................... ce mă împiedică
să învăț?
. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 3, Lecția 3
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .
Cum procedez
pentru a învăța ................................................................ . . . . .
repede și bine?
................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 3, Lecția 4
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................
Învăț
pentru că…
. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 3, Lecția 5
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .
Cum arată o zi
ătesc ................................................................ . . . . .
în care mă preg
pentru școală
................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 4, Lecția 1
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................
De ce merge
. . . .............................................. .................... m
la școală?
. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 4, Lecția 2
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .
Relația ................................................................ . . . . .
discipline-profesie
................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 4, Lecția 3
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. .....................

. . . .............................................. ..................... Activitățile ex


trașcolare
și orientarea
în carieră
. . . .............................................. .....................

. . . .............................................. .....................

. . . .............................................. .....................

. . . .............................................. .....................

. . . .............................................. .....................

. . . .............................................. .....................

. . . .............................................. .....................

. . . .............................................. .....................

. . . .............................................. .....................

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 4, Lecția 4
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .
Caruselul ................................................................ . . . . .
meseriilor
................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

................................................................ . . . . .

© Editura Paralela 45
FIȘĂ DE REFLECȚIE

Capitolul 4, Lecția 5
Numele și prenumele elevului ................................................................................................................
Clasa a V-a ..............................................................................................................................................
Unitatea de învățământ ..........................................................................................................................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................
Beneficiile
. . . .............................................. ....................
meseriilor
. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

. . . .............................................. ....................

© Editura Paralela 45
STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR
ORDIN Nr. 3.382 privind structura anului școlar 2017-2018

LUNA Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie


Săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
L 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
M 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Mi 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
J 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
V 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
S 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
D 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

LUNA Februarie Martie Aprilie Mai Iunie


Săpt. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
L 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
M 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Mi 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
J 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
V 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
S 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
D 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

cursuri 5 octombrie – Ziua internațională a educației


vacanțe 5 iunie – Ziua învățătorului
zile libere legale

SEMESTRUL I
18 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018
Cursuri: luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017
În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învățământul primar și grupele din învă-
țământul preșcolar sunt în vacanță.
Vacanța de iarnă: sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14 ianuarie 2018
Cursuri: luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018

SEMESTRUL AL II-LEA
17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018
Cursuri: luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018
Vacanța de primăvară: sâmbătă, 31 martie 2018 – marți, 10 aprilie 2018
Cursuri: miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri, 15 iunie 2018
Vacanța de vară: sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018

Programul național „Școala altfel” se va desfășura în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe o perio-
adă de 5 zile consecutive lucrătoare a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

© Editura Paralela 45
ORARUL CLASEI
Ora LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

© Editura Paralela 45
EDITURA PARALELA 45
Str. Frații Golești 130, Pitești, jud. Argeș, cod 110174
Tel.: 0248 633 130; 0753 040 444; 0721 247 918
Tel./fax: 0248 214 533; 0248 631 439; 0248 631 492
E-mail: comenzi@edituraparalela45.ro

www.edituraparalela45.ro