Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Clasa: a V-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Tema: Modul indicativ. Perfectul simplu. Mai mult ca perfectul
Tipul lecţiei: de comunicare / însuşire de noi cunoştinţe;
Profesor: Malcoci Doiniţa
Competenţe specifice:
 Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita în limita standardelor de
conţinut.
Subcompetenţe:
 9.1. Identificarea fenomenelor şi a unităţilor lingvistice studiate în context.
Obiective operaţionale:
O1. să identifice cele trei timpuri ale modului indicativ;
O2. să definească timpurile modului indicativ: timpul prezent, timpul imperfect şi mai mult ca
perfectul
O3. să construiască propoziţii cu verbele la modul şi timpurile indicate
O4: să precizeze timpul, numărul şi persoana verbelor date;
O5: să completeze enunţuri cu verbe la modurile şi timpurile indicate;
O6: să deosebească modurile verbului dupa forma pe care o ia verbul.
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea.
b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, schema lecţiei, planşă didactică
c) Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în grup
BIBLIOGRAFIE
Manuale şi auxiliare:
1. Crişan,A.; Dobra, S.; Sâmihăian, F. – Limba şi literatura română, manual de clasa a V
-a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2008;
2. Pădureanu, V., Cerkez, M., Lupu, F. – Limba română, manual de clasa a V -a, Editura
All Educaţional, Bucureşti, 2005;
3. Iliescu, A. - Gramatica practică a limbii române actuale, ediţia a II-a revizuită, Editura
Corint, Bucureşti, 2005;
4. Popescu, Ş. – Gramatica practică a limbii române, ediţia a VII-a revăzută, Editura
Lider, Bucureşti, 1998;
Nr. Etapele lecţiei Timp Activitatea de instruire Strategii didactice Evaluare
crt. Metode Mijloace
I. Evocarea
1’ Se asigură condiţiile necesare defăşu-rării optime a activităţii:
Moment asigurarea liniştii, pregătirea materialului didactic.
organizatoric
Orală
Verificarea temei de 3’ Se verifică oral tema de casă. Se fac corectările de rigoare.
acasă

Se adresează întrebări pe baza temei studiate anterior:


Reactualizarea 4’ - La ce temă sunt la moment?
cunoştinţelor - Ce este verbul?
- Care sunt categoriile gramaticale ale verbului cunoscute deja?
(persoana, număr, timp, mod, conjugarea)
- Care sunt modurile personale?
- Dar cele nepersonale?
- Cum se mai numesc cele nepersonale? (nepredicative)
- De ce?
- Câte timpuri are modul indicativ? (trei)
- Daţi exemple de verbe la timpul present. (beau, citesc,
vorbeşte, cântăm, …)
- Daţi exemple de verbe la timpul trecut, imperfect (cântam, am
văzut.)
- Alcătuiţi oral enunţuri cu verbe la perfectul compus.
- Ce fel de acţiune arată imperfectul?
- Dar perfectul compus?

La tablă voi conjuga un verb la perfectul simplu si unul la mai mult ca Exerciţiul
Captarea atenţiei 4’ perfectul.
Brainstorming
Eu cîntai
Tu cântaşi,
El / ea cântă
Noi cântarăm
Voi cântarăţi
Ei / ele cântară

- La ce timp are loc acţiunea? (trecut)


- Ce fel de acţiune e? (realizată şi terminată)

Eu vorbisem
Tu vorbiseşi
El / ea vorbise
Noi vorbiserăm
Voi vorbiserăţi
Ei / ele vorbiseră

- Ce acţiune exprimă această formă de trecut? (trecută şi


terminată înaintea altei acţiuni)
II.
Realizarea sensului Vom învăţa astăzi despre timpul trecut şi aspectele timpului Conversaţia Tabla
trecut: perfectul simplu şi mai mult ca perfectul. Vom
Anunţarea temei şi 1’ sistematiza logic toate ideile pe care le cunoaşteţi, dar şi altele
a obiectivelor
necunoscute. Profesorul notează data şi titlul la tablă, iar elevii
notează pe caiete.

Dirijarea învăţării 15’ Li se propune elevilor să conjuge la tablă şi în caiete verbul „a Conversaţia Planşă
şi obţinerea învăţa” la perfectul simplu. didactică
performanţelor
Eu învăţai
Tu învăţaşi Explicaţia Evaluare
El / ea învăţă orală –
Noi învăţarăm frontală
Voi învăţarăţi
Ei / ele învăţară Exemplificarea

Se realizează la fel şi cu verbele: a părea, a merge, a dormi.

- La ce conjugare sunt aceste verbe? ( I, II, III, IV)


Exerciţiul
Li se propune elevilor să urmărească în manual tabelul cu verbe
Schema
conjugate, exerciţiul 3, pagina 87. Ei vor observa că sufixul la Conversaţia
mai mult ca perfectul, urmează după sufixul de perfect simplu.
Exerciţiul
Se realizează împreună exerciţiul 4 pagina 87.
III. Reflecţie 15’ - Puneţi următoarele verbe la perfectul simplu, pers. I şi a Caiet
Asigurarea feed- III-a nr singular.
back-ului
A dori – dorii, dori Exerciţiul
a dovedi – dovedii, dovedi
a cântări – eu cântării, el cântări
a făgădui – eu făgăduii, ea făgădui
a munci – eu muncii, el munci
a povesti – eu povestii, el povesti
a primi – eu primii, ea primi
a pustii – eu pustiii, el pustii
a auzi – eu auzii, ea auzi
a sădi – eu sădii, el sădi
a veni – eu venii, ea veni Eplicatia
a folosi – eu folosii, el folosi

Vor realiza exerciţiul 1, pagina 86.


- Analizaţi morfo-sintactic verbele din fragmentul de mai
sus.
Sosi – verb, a sosi, mod.ind, timpul trecut, forma perfect simplu,
pers. a III-a, nr.sing., conj. a IV-a, f.s. predicat. Tabla
Coborâră – verb, a coborî, mod ind., timpul trecut, forma Analiză morfo-
perfect simplu, pers. a III-a, nr plural, conj. a IV-a, f.s. predicat. sintactică
Aprinseseră – verb, a aprinde, mod.ind, timpul trecut, forma
m.m.ca perf., pers.a III-a, nr.plural, conj.a IV-a, f.s. predicat.

Aprecieri finale / 2’ Se dau indicaţii cu privire la rezolvarea temei. Exerciţiul 5, Conversaţia


tema de casă pagina 87.
Profesorul face aprecieri despre gradul de participare a elevilor la
activitate, evidenţiind şi notând elevii care s-au remarcat prin
corectitudinea şi promptitudinea răspunsurilor.

S-ar putea să vă placă și