Sunteți pe pagina 1din 1

Nume................................

Prenume..............................

Clasa.........................

Data.............................

TEST

1. Să se calculeze:
a) log 2 2
b) log 3 9
c) log 3 81
d) log15 3 + log15 5
e) lg60 - lg10
2. Să se exprime cu ajutorul logaritmului soluṭiile ecuaṭiilor:
a) 2𝑥 = 3
b) 3𝑥 = 2
1
c) 10x = 5
3. Să se determine xR pentru care există logaritmul:
a) log 3 (𝑥 + 5)
b) log (𝑥+1) 3
c) log (𝑥−1) (𝑥 − 5)
𝑥+4
d) 𝑙𝑔 3−𝑥
4. Să se rezolve ecuațiile iraționale:
a) x  1  3 b) 2 x  1  x  5 c) 3
x 1  x 1

5. Să se rezolve ecuațiile exponențiale:


a) 3 x  81 b) 2 x  5 x c) 3 x  3 x 1  3 x  2  39
2
d) 4 x  5  2 x  4  0

6. Să se rezolve ecuațiile logaritmice:


a) log 2 ( x  1)  3 b) log 3 ( x  2)  log 3 ( x  4)  4 c) lg 2 x  3 lg x  2  0