Sunteți pe pagina 1din 44

EGALITATEA DE GEN

ÎN PROCESELE ELECTORALE
DIN REPUBLICA MOLDOVA
***
GENDER EQUALITY IN ELECTIONS
IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Primari/-e

Președinți/-e de raion 20.6%


15.2%
Vicepreședinți/-e de raion

18.7%

Consilieri/-e de nivelul I

30%
Consilieri/-e de nivelul II

18.5%

CHISINAU, 2016
LISTA DE ABREVIERI

APL Administrație Publică Locală


APC Administrație Publică Centrală
BESV Birou Electoral al Secției de Votare
CEC Comisia Electorală Centrală
CECE II Consiliu Electoral de Circumscripție Electorală de Nivel II
CECE I Consiliu Electoral de Circumscripție Electorală de Nivel I
MSP “Ravnopravie” Mișcarea Social-Politică „Ravnopravie”
PDA Partidul ”Democrația Acasă”
PPR Partidul Politic ”Renaștere”
PP PVE Partidul Politic Partidul Verde Ecologist
PPNŢ Partidul Politic ”Pentru Neam și Țară”
PLDM Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova
PDM Partidul Democrat din Moldova
PLR Partidul Liberal Reformator
PL Partidul Liberal
PAD Partidul Acțiunea Democratică
PPRM Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova
PPMPA Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie
PNL Partidul Național Liberal
PCRM Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
PPCD Partidul Popular Creștin Democrat
PFP Partidul Politic ”Forța Poporului”
PCR Partidul Politic ”Partidul Comunist Reformator din Moldova”
PPM Partidul Politic ”Patrioții Moldovei”
PSRM Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
BeAMUV Bloc Electoral ”Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală”
UCM Uniunea Centristă din Moldova
LIST OF ACRONYMS

CEC Central Electoral Commission


DEC II District Electoral Council Level II
DEC I District Electoral Council Level I
EMB Electoral Management Body
LPA Local Public Administration
MSP “Ravnopravie” Social-Political Movement "Ravnopravie"
PEB Precinct Electoral Bureau
PDA Party "Democracy at Home"
PPR Political Party "Renastere"
PP PVE Political Party Ecologist Green Party
PPNŢ Political Party "For Nation and Country"
PLDM Liberal Democratic Party of Moldova
PDM Democratic Party of Moldova
PLR Liberal Reformist Party
PL Liberal Party
PAD Party Democratic Action
PPRM Political Party People's Party of the Republic of Moldova
PPMPA Political Party Anti-Mafia People’s Movement
PNL National Liberal Party
PCRM Party of Communists of the Republic of Moldova
PPCD Christian Democratic People’s Party
PFP Political Party "People's Force"
PCR Political party "Communist Reformist Party of Moldova "
PPM Political Party "Patriots of Moldova"
PSRM Political Party "Party of Socialists of the Republic of Moldova"
BeAMUV Electoral Bloc "Moldova’s choice - Customs Union"
UCM Centrist Union of Moldova
FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN PARTIDE POLITICE

Prezența femeilor în fruntea partidelor politice


PARTIDE: PARLAMENTARE EXTRA-PARLAMENTARE INACTIVE TOTAL:

6 13 25 44
NR. FEMEI ÎN
FRUNTEA PARTIDULUI 0 1 1 2
Sursa: http://www.e-democracy.md/parties/

Ponderea femeilor și a bărbaților Implicarea femeilor și bărbaților în


în rândul membrilor de partid structurile ierarhice ale partidelor politice

49.7%
50.3% 54.9%
47.0% 26.5% 20.2%
9.8% 4.3%
Organizație Organizație Organizație
LOCALĂ RAIONALĂ NAȚIONALĂ
Sursa: OMNIBUS CBS-AXA, Decembrie 2015 Sursa: OMNIBUS CBS-AXA, Decembrie 2015

Distribuția pe gen a persoanelor implicate în activitățile electorale la nivel local


la alegerile parlamentare din 2014

Persoană de încredere Informarea populației din ușă în ușă


a concurenților electorali

59.9% 40.1%

Observatori Organizarea întrunirilor cu candidații

56% 49.8%

Sursa: OMNIBUS CBS-AXA, Decembrie 2015


WOMEN AND MEN IN POLITICAL PARTIES

Women with leading role in political parties


PARTIES: PARLIAMENTARY EXTRA-PARLIAMENTARY INACTIVE TOTAL:

6 13 25 44
NUMBER OF WOMEN
LEADING A PARTY 0 1 1 2
Source: http://www.e-democracy.md/parties/

Membership of political parties Share of women and men


disaggregated by gender in the structures of political parties

49.7%
50.3% 54.9%
47.0% 26.5% 20.2%
9.8% 4.3%
LOCAL DISTRICT NATIONAL
Organisation Organisation Council
Source: OMNIBUS CBS-AXA, December 2015 Source: OMNIBUS CBS-AXA, December 2015

Men and women engaged in electoral activities at local level


during the 2014 Parliamentary Elections

Electoral candidates’ proxies Door-to-door information of citizens

59.9% 40.1%

Observers Organization of meetings with the candidates

56% 49.8%

Source: OMNIBUS CBS-AXA, December 2015


FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN PARLAMENT

Ponderea femeilor deputate în Parlamentul RM


la prima ședință în urma alegerilor
%

23.8% 24.8%
10.9% 20.8% 18.8% 20.8%
3.7% 4.8% 8.9%

1990-1994 1994-1998 1998-2001 2001-2005 2005-2009 2009-2009 2009-2010 2010-2014 2014-2018


Sursa: CEC
*Notă: ponderea femeilor în urma validării mandatelor de deputată de către Curtea Constituțională

Prezența femeilor în structurile Parlamentului Pozițiile ocupate de femei și


după alegerile parlamentare din 2014 bărbați în cadrul comisiilor parlamentare

Vice președinte/-ă
Președinte/-ă

Secretar/-ă

Membru/-ă

Secretariat
3 1 2 14 26
6 12 6 53 17

%
Sursa: www.parlament.md (datele din 1 februarie 2016)

Numărul mediu de inițiative


legislative înaintate Parlamentului
în anul 2015, per deputat/-ă
13.3% Comisia agricultură și industrie alimentară
20.0% Comisia economie, buget și finanțe
21.4% Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Comisia administrație publică, dezvoltare regională,
21.4% mediu și schimbări climatice

29.4% Comisia juridică, numiri și imunități 11.2 14.7


33.3% Biroul permanent
43.8% Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
46.7% Comisia politică externă și integrare europeană
46.7% Comisia protecție socială, sănătate și familie
53.3% Comisia drepturile omului și relații interetnice
32.7%
Total Sursa: www.parlament.md, Sursa: www.parlament.md
(datele de la 1 februarie 2016) (la1 februarie 2016)
WOMEN AND MEN IN PARLIAMENT

Share of seats held by women in the Moldovan Parliament


at the first meeting after elections from 1990 to 2014
%

23.8% 24.8%
10.9% 20.8% 18.8% 20.8%
3.7% 4.8% 8.9%

1990-1994 1994-1998 1998-2001 2001-2005 2005-2009 2009-2009 2009-2010 2010-2014 2014-2018


Source: CEC
*Note: Percentage of women after the validation of mandates by The Constitutional Court Legislature

Women in Parliamentary structures Women and men in the


following 2014 Parliamentary Elections Parliamentary Committees

Deputy Chair

Secretariat
Secretary

Member
3 1 2 14 26
Chair

6 12 6 53 17

%
Source: www.parlament.md
(as of 1 February 2016)

Average number of legislative


initiatives submitted by women
and men MPs in 2015
13.3% Committee on agriculture and food industry
20.0% Committee on economy, budget and finance
21.4% Committee on national security, defense and public order
Committee on public administration and regional
21.4% development, environment and climate change

29.4% Legal committee on appointments and immunities 11.2 14.7


33.3% Standing Bureau
43.8% Committee on culture, education, research, youth, sports and media
46.7% Committee on foreign policy and European integration
46.7% Committee on social protection, health and family
53.3% Committee on human rights and interethnic relations
32.7%
Total Source: www.parlament.md Source: www.parlament.md
(as of 1 February 2016) (as of 1 February 2016)
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ

Ponderea femeilor în cabinetul de miniștri


%

29% 27%
26% 24% 24%
21%
15%
9% 8%
3% 4% 5% 5%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Greceanîi 1
Pascari 1
1970 - 1976
Grossu
1976 - 1980
Ustian
1980 - 1985
Calin
1985 - 1990
Pascari 2
1990
Druc
1990 - 1991
Muravschi
Sangheli 1

Sangheli 2
Ciubuc 1

Ciubuc 2
Sturza
Braghiș
Tarlev 1

Tarlev 2

Greceanîi 2
Filat 1
2009 - 2011
Filat 2
2011 - 2013
Leancă
2013 - 2015
Gaburici
1991 - 1992

2015
Streleț
1992 - 1994

2015
Filip
1994 - 1997

2016
1997 - 1998

1998 - 1999

1999

1999 - 2001

2001 - 2005

2005 - 2008

2008 - 2009

2009
Sursa: Calcule realizate de CBS-AXA în baza datelor deschise

Ponderea femeilor în rândul miniștrilor


pe domenii (1991-2016)

Prim-Ministru Viceprim-ministru Muncă, Educație Finanțe


Protecție Socială

18 10% 2 28 7% 2 11 45% 9 13 35% 7 16 24% 5

Mediu Sănătate Afaceri Externe, Cultură Justiție


Reintegrare

13 24% 4 13 24% 4 29 9% 3 15 17% 3 18 14% 3

Economie Tineret și Sport Afaceri Interne Agricultură Apărare,


Securitate Națională

32 3% 1 8 11% 1 21 0% - 17 0% - 32 0% -

Dezvoltare Regională, TI și Comunicații Transporturi Departamente Alte domenii/


Construcții de Stat ministere

14 0% - 12 0% - 17 0% - 16 0% - 9 0% -

Sursa: Calcule realizate de CBS-AXA în baza datelor deschise


WOMEN AND MEN
IN CENTRAL PUBLIC ADMINISTRATION

Share of women in the Cabinet of Ministers


%

29% 27%
26% 24% 24%
21%
15%
9% 8%
3% 4% 5% 5%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Greceanîi 1
Pascari 1
1970 - 1976
Grossu
1976 - 1980
Ustian
1980 - 1985
Calin
1985 - 1990
Pascari 2
1990
Druc
1990 - 1991
Muravschi
Sangheli 1

Sangheli 2
Ciubuc 1

Ciubuc 2
Sturza
Braghiș
Tarlev 1

Tarlev 2

Greceanîi 2
Filat 1
2009 - 2011
Filat 2
2011 - 2013
Leancă
2013 - 2015
Gaburici
1991 - 1992

2015
Streleț
1992 - 1994

2015
Filip
1994 - 1997

2016
1997 - 1998

1998 - 1999

1999

1999 - 2001

2001 - 2005

2005 - 2008

2008 - 2009

2009
Source: Aggregated by CBS-AXA from open sources

Women and men in the Сabinet of Ministers


by areas (1991-2016)

Prime Minister Deputy Prime Labour, Education Finance


Minister Social Protection

18 10% 2 28 7% 2 11 45% 9 13 35% 7 16 24% 5

Environment Health Foreign Affairs, Culture Justice


Reintegration

13 24% 4 13 24% 4 29 9% 3 15 17% 3 18 14% 3

Economy Youth and Internal Agriculture Defense,


Sports Affairs National Security

32 3% 1 8 11% 1 21 0% - 17 0% - 32 0% -

Regional Development, IT and Transport State Other areas/


Construction Communications Departments ministries

14 0% - 12 0% - 17 0% - 16 0% - 9 0% -

Source: Aggregated by CBS-AXA from open sources


FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
DE NIVELUL I ȘI II

Ponderea femeilor alese în APL de nivelul I și II în urma alegerilor locale din 2015

Primari/-e

Președinți/-e de raion 20.6%


15.2%
Vicepreședinți/-e de raion

18.7%

Consilieri/-e de nivelul I

Consilieri/-e de nivelul II
30%
18.5%
Sursa: CEC

Ponderea femeilor în APL de nivelul I și II în perioada 2007-2015

Primari/-e Consilieri/-e nivelul I Consilieri/-e nivelul II

18% 18% 20.6% 26.5% 28.6% 30% 13.2% 17.4% 18.5%

2007 2007 2007


2011 2011 2011
2015 2015 2015
Sursa: CEC
WOMEN AND MEN
IN LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION
LOCAL AND DISTRICT/MUNICIPAL LEVELS

Women in Local Public Administration at local and district level in 2015

Mayors

District chairs 20.6%


15.2%
District deputy chairs

18.7%

Local councilors

District/municipal councilors
30%
18.5%
Source: CEC

Women in Local Public Administration at local and district/municipal levels


(2007-2015)

Mayors Local councilors District/municipal


councilors

18% 18% 20.6% 26.5% 28.6% 30% 13.2% 17.4% 18.5%

2007 2007 2007


2011 2011 2011
2015 2015 2015
Source: CEC
FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN STRUCTURILE
DE ADMINISTRARE A ALEGERILOR

Componența de gen a Comisiei Electorale Centrale


Președinte Vicepreședinte Secretar Membri TOTAL
8
1
Sursa: CEC, anul 2015

Componența de gen a structurilor de administrare a alegerilor locale generale din 2015

11% 15% 18%

CEC 48% CECE II 52% CECE I BESV


89% 85% 82%

Sursa: CEC

Componența de gen a structurilor de administrare a alegerilor locale generale din 2015 pe poziții

Președinte/-ă 100% 0%
Vicepreședinte/-ă 100% 0%
CEC

Secretar/-ă 100% 0%
Membri/-e 83% 17%

Președinte/-ă 71% 29%


CECE II

Vicepreședinte/-ă 54% 46%


Secretar/-ă 17% 83%
Membri/-e 48% 52%

Președinte/-ă 21% 79%


CECE I

Vicepreședinte/-ă 19% 81%


Secretar/-ă 3% 97%
Membri/-e 15% 85%

Președinte/-ă 20% 80%


BESV

Vicepreședinte/-ă 22% 78%


Secretar/-ă 4% 96%
Membri/-e 20% 80%

Sursa: CEC
WOMEN AND MEN IN ELECTORAL
ADMINISTRATION BODIES

Gender composition of the Central Electoral Commission


Chair Deputy Chair Secretary Members TOTAL
8
1
Source: CEC

Gender composition of EMBs during 2015 General Local Elections*

11% 15% 18%

CEC 48% DEC II 52% DEC I PEB


89% 85% 82%

Source: CEC

*The CEC established Level II DECs in 32 districts the municipalities of Chisinau and Balti and the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia.
DECs in Bender and Tiraspol, located on the territory controlled by the Transnistria de facto authorities were not appointed.
*Level I DECs were established by Level 2 DECs in towns, communes and villages.

Gender composition of EMBs during 2015 General Local Elections, by positions

Chair 100% 0%
Deputy Chair 100% 0%
CEC

Secretary 100% 0%
Members 83% 17%

Chair 71% 29%


DEC II

Deputy Chair 54% 46%


Secretary 17% 83%
Members 48% 52%

Chair 21% 79%


Deputy Chair
DEC I

19% 81%
Secretary 3% 97%
Members 15% 85%

Chair 20% 80%


Deputy Chair 22% 78%
PEB

Secretary 4% 96%
Members 20% 80%

Source: CEC
FEMEI ȘI BĂRBAȚI, BENEFICIARI
DE INSTRUIRI ELECTORALE
ÎN CADRUL ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN 2014

Profilul și genul funcționarilor CECE II

După vârstă
20-2
+
9
60 121%2%
22%

30-39
2233%%
28
50-

15%
%
59

49
40-

După subiectul care i-a desemnat După numărul de limbi vorbite


la instruire

16%
CEC din Registrul funcționarilor electorali

2%
2 18% 15%
Judecătorie/ Curtea de Apel

32%
Consiliul local

Partid politic

1
47%

68%

50%

2
60%
53%

50%

3+
40%

67%
62%

TOTAL: 54% 46%


Sursa: CICDE
WOMEN AND MEN BENEFICIARIES
OF ELECTORAL TRAININGS
FOR 2014 PARLIAMENTARY ELECTIONS

Profile of DEC II electoral officials trained

By age
20-2
+
9
60 121%2%
22%

30-39
2233%%
28
50-

15%
%
59

49
40-

By designating entity By number of languages spoken

16%
CEC from the Register of Electoral Officials

% 15%
22 18%
Court/ Court of Appeal

32%

Political Party
Local Council

1
47%

68%

50%

2
60%
53%

50%

3+
40%

67%
62%

TOTAL: 54% 46%


Source: CCET
FEMEI ȘI BĂRBAȚI BENEFICIARI
DE INSTRUIRI ELECTORALE
ÎN CADRUL ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN 2014

Profilul funcționarilor BESV

După vârstă
SUB SUB
20 20
60+ 20-
29 + 20-
60 1%
10% 1% 15%
20% 2

29
2%
50-59

30-39
27%

20%

16%
9
30-3
25
%
50-

28% 16%
59

9
40- 49 40-4

După numărul de limbi vorbite După subiectul care i-a


desemnat la instruire
CEC din Registrul funcționarilor electorali
11% 10% 90%
% 10%
21 % Consiliul local

23 12% 88%

Partid politic
1 28% 72%
2
3+ După nivelul de studii
62%

23%

68% 39%

68% 29%

0% 0% 8% 9%

Medii Medii de Superioare Superioare


generale specialitate incomplete complete

TOTAL: 20% 80%


Sursa: CICDE
WOMEN AND MEN BENEFICIARIES
OF ELECTORAL TRAININGS
FOR 2014 PARLIAMENTARY ELECTIONS

Profile of PEB electoral officials

By age
UNDER UNDER
20 20
60+ 20-
29 + 20-
60 1%
10% 1% 15%
20% 2

29
2%
50-59

30-39
27%

20%

16%
9
30-3
25
%
50-

28% 16%
59

9
40- 49 40-4

By number of languages spoken By designating entity


CEC from the Register of Electoral Officials

11% 10% 90%

% 10%
21 %
Local Council

23
12% 88%

Political Party
1 28% 72%
2
3+ By the level of education
62%

23%

68% 39%

68% 29%

0% 0% 8% 9%

High School Level Technical School University Level University Level


Level Without Degree with BA, MA, MBA
an MSc Degrees

TOTAL: 20% 80%


Source: CCET
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN RÂNDUL OBSERVATORILOR
LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 2014

Distribuția pe sexe a observatorilor acreditați internaționali

64% 36%

Sursa: CEC

Distribuția pe sexe a observatorilor acreditați naționali

38.4% 61.6%

Sursa: CEC
WOMEN AND MEN AS OBSERVERS
DURING 2014 PARLIAMENTARY ELECTIONS

International observers accredited by CEC

64% 36%

Source: CEC

National observers accredited by CEC

38.4% 61.6%

Source: CEC
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN ALEGERILE PARLAMENTARE

Ponderea femeilor în rândul candidaților la funcția de deputată și deputate alese


în perioada 1998 - 2014
%

CANDIDATI, 29.9% 31.2%


29% 28.5% 28.4%
18.1% 23.8% 24.8%
15.7% 20.8% 20.8%
18.8%
10.9% DEPUTATI,
8.9%
1998 2001 2005 2009’04 2009’07 2010 2014
Sursa: CEC

Ponderea femeilor în rândul candidaților la funcția de deputată


pe listele concurenților electorali din Alegerile Parlamentare 2014

MSP „Ravnopravie” PDA PPR PP PVE PPNŢ

53.6% 48.9% 40.2% 40% 39.6%

PLDM PDM PLR PL PAD

36.6% 35.7% 35% 33% 31.4%

PPRM PPMPA PNL PCRM PPCD

31.1% 30.4% 28.2% 27.2% 25.9%

PFP PCR PPM PSRM BeAMUV

23.3% 22.6% 21.6% 21.4% 20%

UCM

17% TOTAL: 31.4% 68.6%

Sursa: CEC
WOMEN AND MEN
IN PARLIAMENTARY ELECTIONS

Share of women candidates and of elected women in the Moldovan Parliament


during 1998 - 2014
%

CANDIDATE

ELECTED

1998 2001 2005 2009’04 2009’07 2010 2014


Source: CEC

Share of women on the lists of candidates


for the 2014 Parliamentary Elections

MSP „Ravnopravie” PDA PPR PP PVE PPNŢ

53.6% 48.9% 40.2% 40% 39.6%

PLDM PDM PLR PL PAD

36.6% 35.7% 35% 33% 31.4%

PPRM PPMPA PNL PCRM PPCD

31.1% 30.4% 28.2% 27.2% 25.9%

PFP PCR PPM PSRM BeAMUV

23.3% 22.6% 21.6% 21.4% 20%

UCM

17% TOTAL: 31.4% 68.6%

Source: CEC
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN ALEGERILE PARLAMENTARE

Evoluția ponderii femeilor Poziționarea femeilor și bărbaților


pe listele de candidați ale pe listele de candidați
partidelor politice Numărul de
ce au acces în Parlament persoane în fruntea listei % în top 5

2 13 5.3%
9.7% 0% 0% 0% 28% 1998

0 17 5.9%
13.6% 18.4% 0% 0% 0% 2001

1 10 21.8%
23.3% 0% 0% 0% 0% 2005

2 10 21.7%
30.4% 29.4% 17.6% 23.3% 0% 2009’04

0 8 10%
32.0% 33.0% 17.6% 28.4% 0% 2009’07

2 18 15%
23.3% 33.3% 26.2% 25.2% 0% 2010

27.2% 35.7% 36.6% 32.0% 21.4% 2 18 23.1%


PCRM PD PLDM PL PSRM 2014
Sursa: CEC
WOMEN AND MEN
IN PARLIAMENTARY ELECTIONS

Percentage of women Ranking of women and men


candidates on the candidates on the lists of candidates
lists of political parties
Number of persons Percentage
that formed the Parliament after 2014 Elections at the top of the list in top five

2 13 5.3%
9.7% 0% 0% 0% 28% 1998

0 17 5.9%
13.6% 18.4% 0% 0% 0% 2001

1 10 21.8%
23.3% 0% 0% 0% 0% 2005

2 10 21.7%
30.4% 29.4% 17.6% 23.3% 0% 2009’04

0 8 10%
32.0% 33.0% 17.6% 28.4% 0% 2009’07

2 18 15%
23.3% 33.3% 26.2% 25.2% 0% 2010

27.2% 35.7% 36.6% 32.0% 21.4% 2 18 23.1%


PCRM PD PLDM PL PSRM 2014
Source: CEC
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 2014

Poziționarea femeilor pe listele de candidați, pe decile


Locul Poziționarea femeilor Liste inițiale versus Liste inițiale versus
pe
Listă în Alegerile Parlamentare 2014 Liste finale de candidați Liste finale de candidați
TOATE PARTIDELE DIN CURSA ELECTORALĂ PARTIDELE CARE AU ACCES ÎN PARLAMENT
1
24.5% 26%
28.7%
24.5% 26%
10
23.6% 18%
21.4%
21.8% 20%
20
28.6% 26%
26.4%
26.4% 24%
30
24.5% 16%
24.2%
26.8% 16%
40
27.4% 22%
27.9%
26.8% 24%
50
36.6% 32%
35.3%
37.3% 34%
60
35.3% 28%
35.1%
36% 32%
70
40% 48%
40.2%
40% 40%
80
32.8% 34%
35.4%
37.6% 38%
90
42.9% 48.5%
37.9%
44.8% 50%
100
WOMEN AND MEN
IN 2014 PARLIAMENTARY ELECTIONS

Positioning of women on the lists of candidates, by deciles


Place Positioning of women Initial List versus Initial List versus
on the for the 2014 Parliamentary Elections Final Lists Final Lists
List
All parties Parlamentary parties
1
24.5% 26%
28.7%
24.5% 26%
10
23.6% 18%
21.4%
21.8% 20%
20
28.6% 26%
26.4%
26.4% 24%
30
24.5% 16%
24.2%
26.8% 16%
40
27.4% 22%
27.9%
26.8% 24%
50
36.6% 32%
35.3%
37.3% 34%
60
35.3% 28%
35.1%
36% 32%
70
40% 48%
40.2%
40% 40%
80
32.8% 34%
35.4%
37.6% 38%
90
42.9% 48.5%
37.9%
44.8% 50%
100
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 2014
Introducerea cotei de 40% pentru Alegerile Parlamentare,
însă în lipsa aplicării vreunui principiu de poziționare a ambelor
genuri pe listele de candidați, ar rezulta în 27% de femei alese

Ponderea de facto a femeilor pe listele de candidați

Numărul de facto a femeilor în rândul celor aleși

30
.5%
Ponderea potențială a femeilor deputate alese în cazul aplicării cotei de 40% pe liste

20
.8%
27
.0%
Sursa: Calcule realizate de CBS AXA în baza datelor CEC

Câștiguri/pierderi de gen
Candidate Deputate Pierderi de gen

27.2% 37.5% 36.6%


28.6% 21.1% 17.4%

PCRM PDM PLDM


+1.4% -14.6% -19.2%

32.0% 21.4% 30.5%


15.4% 20.0% 20.8%

PL PSRM TOTAL
-16.6% -1.4% -9.7%

Sursa : Calcule realizate de CBS AXA în baza în baza datelor CEC


WOMEN AND MEN
IN 2014 PARLIAMENTARY ELECTIONS
If a 40% quota would be applied for the Parliamentary Elections,
without any requirements on the placement of either gender
on the list of candidates, the result would be 27% elected women

Actual percentage of women candidates

Actual percentage of elected women MPs

30
.5%
Projected share of women MPs in case the 40% quota is applied

20
.8%
27
.0%
Source: Calculations performed by CBS-AXA based on CEC data

Gender gains/ losses


Candidates MPs Gender gains/ losses

27.2% 37.5% 36.6%


28.6% 21.1% 17.4%

PCRM PDM PLDM


+1.4% -14.6% -19.2%

32.0% 21.4% 30.5%


15.4% 20.0% 20.8%

PL PSRM TOTAL
-16.6% -1.4% -9.7%

Source: Calculations performed by CBS-AXA based on CEC data


PARTICIPAREA ALEGĂTORILOR, FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 2014

46.54% 53.46%

Sursa: CEC
WOMEN AND MEN VOTERS
IN 2014 PARLIAMENTARY ELECTIONS

46.54% 53.46%

Source: CEC
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
BENEFICIARI DE INSTRUIRI ELECTORALE
PENTRU ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 2015
Profilul funcționarilor CECE II instruiți

După vârstă 20-29


60+ 20-2
9
7% 15% + 8%

60
%
9

24
50-5

30-39
22%

31%
36%
39

22%
20%
30-

50-
40 15%
59
-49
40-49

După numărul de limbi vorbite După subiectul care i-a desemnat


CEC

38% 62%
14% Consiliul local
% 10% 14%
21 60% 40%
Partid politic

59% 41%
1 Judecătorie/Curtea de Apel
2 28% 72%

3+

76% După nivelul de studii

65% 90% 90%

0% 0% 4% 7% 6% 3%
Medii Medii de Superioare Superioare
generale specialitate incomplete complete

TOTAL: 54% 46%


Sursa: CICDE
WOMEN AND MEN
BENEFICIARIES OF ELECTORAL TRAININGS
FOR 2015 GENERAL LOCAL ELECTIONS
Profile of DEC II electoral officials trained

By age 20-29
60+ 20-2
9
7% 15% + 8%

60
%
9

24
50-5

30-39
22%

31%
36%
39

22%
20%
30-

50-
40 15%
59
-49
40-49

By number of languages spoken By designating entity


CEC

38% 62%
14% Local Council
% 10% 14%
21 60% 40%
Political party

59% 41%
1 Court/ Appeal Court
2 28% 72%

3+

76% By the level of education

65% 90% 90%

0% 0% 4% 7% 6% 3%
High School Level Technical School University Level University Level
Level Without Degree with BA, MA, MBA
an MSc Degrees

TOTAL: 54% 46%


Source: CCET
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
BENEFICIARI DE INSTRUIRI ELECTORALE
PENTRU ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 2015
Profilul funcționarilor CECE I instruiți

20-29 După vârstă 20-29


60+
11% 11% 10%

60 +

30-
30-3

29%

39
14%
18%
9
50-59
30%

17%
49
33%

40-
30%
9 50-
40-4 59

După numărul de limbi vorbite După subiectul care i-a desemnat


CEC

20% 11% 89%

16% 15% 85%


Consiliul local

Partid politic

13% 87%
1
2
După nivelul de studii
84%
80%
58% 49%

37% 43%

3% 6% 3% 6%

Medii Medii de Superioare Superioare


generale specialitate incomplete complete

TOTAL: 15% 85%


Sursa: CICDE
WOMEN AND MEN
BENEFICIARIES OF ELECTORAL TRAININGS
FOR 2015 GENERAL LOCAL ELECTIONS
Profile of DEC I electoral officials trained

20-29 By age 20-29


60+
11% 11% 10%

60 +

30-
30-3

29%

39
14%
18%
9
50-59
30%

17%
49
33%

40-
30%
9 50-
40-4 59

By number of languages spoken By designating entity


CEC

20% 11% 89%

16% 15% 85%


Local Council

Political party

13% 87%
1
2
By the level of education
84%
80%
58% 49%

37% 43%

3% 6% 3% 6%

High School Level Technical School University Level University Level


Level Without Degree with BA, MA, MBA
an MSc Degrees

TOTAL: 15% 85%


Source: CCET
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
BENEFICIARI DE INSTRUIRI ELECTORALE
PENTRU ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 2015

Profilul funcționarilor BESV instruiți

20-2 După vârstă


60+ 9 20-2
9
14% +
11% 16%

60
%

27
30-39
20%

30-39
50-59

14%
29%

6%
17%
27% -5 2 49
50
9
0-49 40-
4

După numărul de limbi vorbite După subiectul care i-a desemnat


CEC

12%
12% 88%

15% 18% Consiliul local


23

13% 87%
%

Partid politic

1 14% 86%

2
3+
După nivelul de studii
67%
65%
51% 44%

33% 38%

8% 11% 8% 7%

Medii Medii de Superioare Superioare


generale specialitate incomplete complete

TOTAL:13% 87%
Sursa: CICDE
WOMEN AND MEN
BENEFICIARIES OF ELECTORAL TRAININGS
FOR 2015 GENERAL LOCAL ELECTIONS

Profile of PEB electoral officials trained

20-2 By age
60+ 9 20-2
9
14% +
11% 16%

60
%

27
30-39
20%

30-39
50-59

14%
29%

6%
27% -5 2 17%
49
50

9
9 40-
40-4

By number of languages spoken By designating entity


CEC

12%
12% 88%

15% 18% Local Council


23

13% 87%
%

Political party

1 14% 86%

2
3+
By the level of education
67%
65%
51% 44%

33% 38%

8% 11% 8% 7%

High School Level Technical School University Level University Level


Level Without Degree with BA, MA, MBA
an MSc Degrees

TOTAL:13% 87%
Source: CCET
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN ALEGERILE LOCALE GENERALE 2007-2015

Ponderea femeilor în rândul candidaților la funcția de primar

2007 23.5% 2011 18.9% 2015 22.5%

Sursa: CEC

Ponderea femeilor în rândul candidaților la funcția de consilier

Raionale/
Locale 34.6% 33.2% 34.9%
Municipale 29.8% 28.4% 29.8%

2007 2007
2011 2011
2015 2015
Sursa: CEC

Pierderi/câștiguri de gen

Consilii
Consilii Raionale/
2% 0.9% 5.5% Primari 4.3% 4.6% 8.1%
locale
11.2% 11% 20%
Municipale

2007 2007 2007


2011 2011 2011
2015 2015 2015
Sursa: Calcule realizate de CBS AXA în baza în baza datelor CEC
WOMEN AND MEN
IN 2007-2015 GENERAL LOCAL ELECTIONS

Women candidates for the mayor position

2007 23.5% 2011 18.9% 2015 22.5%

Source: CEC

Women candidates for the councilor position

District/
Local 34.6% 33.2% 34.9%
Municipal 29.8% 28.4% 29.8%

2007 2007
2011 2011
2015 2015
Source: CEC

Gender gains/losses

District/
Local Municipal
2% 0.9% 5.5% Mayors 4.3% 4.6% 8.1%
councils
11.2% 11% 20%
Councils

2007 2007 2007


2011 2011 2011
2015 2015 2015
Source: Calculations performed by CBS-AXA based on CEC data
FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN ALEGERILE LOCALE GENERALE 2015

Numărul mediu de voturi obținute de primarii aleși

TURUL II TURUL II
TURUL I TURUL I

CANDIDAȚI CANDIDAȚI
INDEPENDENȚI DIN PARTEA
PARTIDELOR

Sursa: CEC

Simularea introducerii cotei de 40% pentru listele de candidați la consiliile


locale, însă în lipsa aplicării vreunui principiu de poziționare a ambelor
genuri pe listele de candidați

Ponderea de facto a femeilor pe listele de candidați


Ponderea de facto a femeilor alese
29
29 9%

Ponderea potențială a femeilor alese în cazul aplicării cotei de 40% pentru listele de candidați
.

.8%
34

18
34 % . 9

.6%
25
.3%

.0%

Locale Raionale

Sursa: Calcule realizate de CBS AXA în baza datelor CEC


WOMEN AND MEN
IN 2015 GENERAL LOCAL ELECTIONS

Average share of votes received by mayors

CANDIDATES
OF POLITICAL
PARTIES

Source: CEC

Share of women councilors elected in case a 40 % quota is applied


without any requirements on the placement of either genders
on the list of candidates

Actual percentage of women candidates


Actual percentage of elected women
29
29 9%

Projected share of elected women in case the 40% quota is applied


.

.8%
34

18
34 % . 9

.6%
25
.3%

.0%

District/
Local
Municipal

Source: Calculations performed by CBS-AXA based on CEC data


PARTICIPAREA ALEGĂTORILOR, FEMEI ȘI BĂRBAȚI
ÎN ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 2015

46.7% 46.8% 53.2% 53.3%

TURUL I

TURUL II

Sursa: CEC
WOMEN AND MEN VOTERS
IN 2015 GENERAL LOCAL ELECTIONS

46.7% 46.8% 53.2% 53.3%

I round

II round

Source: CEC
Infograficele sunt create de către Comisia Electorală Centrală (CEC) și Centrul de Instruire
Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), cu susținerea Programului ONU „Femeile în
Politică”, implementat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea
Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și
„Programul pentru îmbunătățirea democrației în Republica Moldova prin suport
parlamentar și electoral”, implementat de către PNUD Moldova, și finanțate de către
Guvernul Suediei și Guvernul Norvegiei.

Aceste infografice prezintă o analiză a participării femeilor și bărbaților în cadrul scrutinelor


parlamentare, dar și în cadrul celor locale generale din 2007-2015 din R. Moldova.
Totodată, este ilustrată ponderea femeilor și bărbaților în procesele de luare a deciziilor,
dar și în politică.

Colectare/procesare date: Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”


/Center of Sociological Investigations and Marketing Research „CBS-AXA”.

©2016 Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral,


PNUD Moldova și UN Women Moldova. Toate drepturile rezervate.
The infographics are produced by the Central Electoral Commission of Moldova (CEC) and
the Center for Continuous Electoral Training (CCET), with the support of the UN
Programme "Women in Politics", implemented by the United Nations Entity for Gender
Equality and the Empowerment of Women (UN Women) and United Nations Development
Programme (UNDP) and the Programme “Improving the Quality of Moldovan Democracy
through Parliamentary and Electoral Support”, implemented by UNDP Moldova, with the
financial support from the Government of Sweden and Norway.

These infographics present an analysis of the participation of women and men in Parliamentary
Elections, but also within the Local General Elections from 2007-2015 in Moldova.
It is illustrated the share of women and men in decision-making processes, but also in
politics.

This product was developed based on data provided by the CEC, CCET, open sources and
surveys performed and processed by the Center of Sociological Investigations and
Marketing Research “CBS-AXA”.

©2016 Central Electoral Commission of Moldova, Center for Continuous Electoral Training,
UNDP Moldova and UN Women in Moldova. All rights reserved.