Sunteți pe pagina 1din 2

Data: 19/10

PROIECT DIDACTIC
la educația muzicală

Autorul proiectului: Ștefan Surjenco Clasa: a III – a „A” / „B”

Numărul lecţiei în modul : Numărul lecţiei conform orarului:


1/8 4/5

Unitatea de învățare: Limbajul muzicii.

Subiectul lecției: Nuanţele dinamice ca element de expresie muzicală.

Tipul lecției: Model constructivist ERRE bazat pe etapele: Evocare. Realizare a


sensului. Reflecție. Extensie.

Sub- Obiective operaționale: Produsul de


competențe: La sfârșitul lecției elevul va fi capabil: evaluare

O 1 - să definească termenii muzicali învăţaţi;


1.1. O 2 - să solfegieze un cântec de pe planșele
prezentate; Audiția creației
1.2. O 3 – să respecte regulile în timpul audierii; muzicale
O 4 – să cunoască / recunoască titlul și
compozitorul melodiilor propuse;
O 5 – să stabilească evenimentele sonore ale
compozițiilor musicale;
O 6 – să respecte poziţia corectă a corpului în timpul
audiției / interpretării cântecului;
O7- să manifeste interes pentru subiectul lecţiei.

Tehnologia didactică a lecției:

Strategii de evaluare:

Metode, procedee, tehnici didactice:


Mijloace instrucționale și tehnologii - hardware:
MP 1 - conversația; MD 1 - manualul; Forme de activitate:
MP 2 - explicația; MD 2 - ilustrații;
MP 3 - demonstrația; MD 3 - fișe / MO 1 - frontal;
MP 4 - jocul muzical. emoticoane MO 2 - individual;
MP5 - emoticonul; MD 4 -laptop; MO 3 - în perechi.
MP6 - insulițele. MD 5- boxe;
MD 6 - tablă
intercativă.
Evaluare: formativă; orală.
Instrumente de evaluare: fășă de autoevaluare, fișă de
eficiență, fișă de evaluare reciprocă
Noninstrumentală: feedback de conținut, emoțional, de
activitate.