Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRĂDINIȚA CU P.P. ”MOTANUL ÎNCĂLȚAT” GALAȚI


PROPUNATOR: prof. CRĂCIUN OANA

GRUPA MICĂ - GRUPA ȘTRUMFILOR – nivelul I


DATA: 19 - 02- 2012
TEMA ANUALĂ: ”Când/ cum și de ce se întâmplă ?’’
TEMA PROIECTULUI: „ANIMALELE ÎN ANOTIMPUL ALB”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “ANIMĂLUȚELE – PERSONAJE DE POVESTE”
TEMA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: „MĂNUȘA”
MIJLOC DE REALIZARE – Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de priceperi și deprinderi
DURATA: 1,5 h

SCOPUL ACTIVITATII:
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale;
 Educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi
sintactic.
 Stimularea creativitatii;
 Consolidarea deprinderilor practice dobandite anterior.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

1. Întilnirea de dimineață: “Ce animăluț sălbatic îți plce?


 Salutul
 Prezența
 Calendarul naturii
 Noutatea zilei
 Mesajul zilei
2. Tranziție:
 joc muzical : ÎN PĂDURE, PE CĂRARE
3. Rutine:
- igiena - toaleta și spălat - ”Ne păstrăm sănătatea”
- gustarea -“ Poftiti la masa, dragi copii!”

TEMA ACTIVITĂŢII - “MĂNUȘA”


MIJLOC DE REALIZARE – lectura educatoarei
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
 Să recepteze un text care i se citește, întelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive și
estetice ale acestuia;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea;
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor,
cât şi în calitate de auditor.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive:
OC1 ~ Să asculte cu atenţie povestea lecturată de educatoare;
OC2 ~ Să redea conţinutul povestirii pe baza imaginilor și a siluetelor, în succesiunea
cronologică a desfăşurării evenimentelor;
OC3 ~ Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi;
OC4 ~ Să desprindă mesajul povestirii cu ajutorul întrebărilor;
b) Psiho-motorii:
OPM1~ Să-şi dezvolte aparatul fono-articular prin pronunţarea corectă a cuvintelor;
OPM2 ~ Să-şi coordoneze mişcările în utilizarea materialului ilustrativ;
c) Afective.
OA1 ~ să participe conştient la activitate;
OA2 ~ să-şi exprime plăcerea şi interesul pentru activitate prin participarea activă;
RESURSE:
PROCEDURALE: povestirea, observația, conversația, explicaţia, turul galeriei
MATERIALE: planșă poveste, siluete, imagini puzzle, etc.
ORGANIZATORICE: frontal, individual, pe grupuri;
UMANE: preșcolarii, educatoarea.

TEMA ACTIVITĂŢII - “MĂNUȘA”


MIJLOC DE REALIZARE - lipire
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să cunoască materiale și instrumente de lucru, aplicând reguli de utilizare a acestora pentru
realizarea unei activităţi practice,
 Să utilizeze un limbaj adecvat pentru verbalizarea acțiunilor realizate.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să utilizeze corect tehnica de lucru (lipire) însușită anterior;
O2 - să combine materialele pentru realizarea temei propuse;
O3 – să manifeste o atitudine pozitivă față de lucru;
O4 – să ducă la bun sfârșit sarcina începută.
RESURSE
PROCEDURALE: exercitul, explicatia, observatia, conversatia, turul galeriei;
MATERIALE: machetă, sârmă, hârtie , foarfece;
ORGANIZATORICE: frontal, individual, pe grupuri.

I. CENTRUL DE INTERES „ALFABETIZARE ”


 TEMA : „ SUNTEM MICI POVESTITORI”
 MIJLOC DE REALIZARE : povestirea copiilor
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să participe la activităţile de grup atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2 – să formuleze propozitii corecte din punct de vedere gramatical;
O3 - să redea conținutul poveștii în ordinea cronologică, ajutându-se de imagine și siluete;
O4 – să relaţioneze cu membrii grupului, dialogând pe baza imaginii observate.
RESURSE:
PROCEDURALE: povestirea, conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, turul
galeriei
MATERIALE: carte de povești, machetă, siluete, etc.
ORGANIZATORICE: pe grupuri, individual.

II. CENTRUL DE INTERES „MANIPULATIVE ”


 TEMA : „ RECONSTRUIM IMAGINI ȘI POVESTIM”
 MIJLOC DE REALIZARE : reconstituire puzzle
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să reconstitue imaginea puzlle-ului ;
O2 - să denumească personajul de poveste reprezentat în fiecare imagine;
O3 – să relateze pe scurt dialogul dintre personajul reprezentat în imagine și cel care
urmeaza (în poveste).
RESURSE:
PROCEDURALE: exerciţiul, povestirea, conversaţia, observaţia, explicaţia, , jocul,
MATERIALE: imagini puzzle, imagini din poveste
ORGANIZATORICE: pe grupuri, individual.
II. Centrul de interes „ARTĂ”
 TEMA: “MĂNUȘA”
 MIJLOC DE REALIZARE: lipire
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 - Să utilizeze unelte simple de lucru pentru activitatea practica;
O2 – Să exerseze corect exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii;
O3 – să lipească mănușa, respectând estetica lucrării;
O4 – să aplice liber materialul pregătit pentru a realiza partea de sus a mănușii;
O5 – să finalizeze lucrarea.
RESURSE:
PROCEDURALE: exerciţiul, instructajul verbal, conversaţia ,explicaţia, jocul
MATERIALE: hârtie buretată, bucățele pufoase, lipici, fisă suport
ORGANIZATORICE : pe grupuri, individual.

III. Centrul de interes „ ȘTIINȚĂ” (se deschide în etapa de evaluare)


TEMA : „NE JUCĂM CU PERSONAJELE DE POVESTE”!
MIJLOC DE REALIZARE : - joc interactiv pe calculator
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – să recunoască personajele din poveste, descriindu-le;
O2 – să rezolve corect sarcinile jocului.;
RESURSE :
PROCEDURALE: exerciţiul, jocul, conversaţia, explicaţia, instructajul verbal,
MATERIALE: calculator, joc interactiv
ORGANIZATORICE : frontal

TRANZIŢIE: cântec : „ MASĂ BUNĂ”

TEMA: „ANIMĂLUȚELE ZGLOBII”


SUBTEMA: „Iepurașii și vânătorul”
FORMA DE REALIZARE: Joc de mișcare
TIPULACTIVITATII: Formare de priceperi și deprinderi

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Formarea spiritului de echipă;
 Cunoașterea și utilizarea deprinderilor psiho-motrice însușite în diferite contexte.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - Să execute exerciții de alergare spre diferite direcții;
O2 - Să execute exerciții vizând mișcarea diferitelor segmente ale corpului;
O3 - Să participe cu interes și placere la desfășurarea activității.
RESURSE:
PROCEDURALE: jocul, exercitiul fizic, conversatia;
ORGANIZATORICE: frontal, în grup.
DESFĂȘURAREA JOCULUI
Toți copiii sunt ”iepurași”care sar și topăie prin spațiul de joacă cu mâinile la cap, ca și când
ar avea urechi mari. Când educatoarea spune „Vine vânătorul!”, copiii trebuie să se oprească
imediat exact în pozția în care erau și să stea nemișcați până când educatoarea spune „Vânătorul a
plecat!”. Atunci pot sări din nou. Timpul în care ar trebui să stea nemișcați este de maxim 7
secunde. Cei care se mișcă, se leagănă sau cad în acel timp sunt eliminați din joc. Jocul continuă
până când rămâne un singur jucator. Acela este declarat învingător și preia rolul de vânător.

SUBTEMA: ” ÎN PĂDUREA CU ALUNE”


MIJLOC DE REALIZARE: Joc muzical
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
- Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzică;
- Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau
comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1 - Să execute mişcări ritmice specifice animăluțelor;
O2 - Să coordoneze mişcările cu muzica.
RESURSE
PROCEDURALE: exerciţiul
MATERIALE: casetofon, C.D., costumatii pentru copii
ORGANIZATORICE: frontal şi pe grupuri

SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu întalnirea de dimineață în care copiii au posibilitatea de a-și
împărtăși ideile, de a-și manifesta starea de spirit, de bună dispoziție. Copiii sunt așezați în semicerc
pentru a avea contact vizual cu toți membrii grupului.
Salutare, dragi copii!
Dimineața a sosit
Voi cu toții ați venit?
În cerc să ne-adunăm
Și acum să ne salutăm!
Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei cu o formulă
specifică:
- Bună dimineața, Andreea! Eu sunt Oana și aș vrea să fiu un ............!
- Bună dimineața doamna !
Prezența se face prin identificarea copiilor absenți și consemnarea lor în catalogul grupei.
Calendarul naturii este completat în urma întrebărilor adresate de educatoare cu privire la
starea vremii.
- În ce anotimp suntem?
- Cum este vremea afară? (cu soare, rece, plouă, înnorată)
- Cum v-aţi îmbrăcat când aţi venit la grădiniţă?
Noutatea zilei/ mesajul zilei
“Este o zi specială pentru că astazi avem musafiri speciali care vor sta cu noi la
activitate.”
TRANZIŢIA se va face prin realizarea jocului muzical „ÎN PĂDURE, PE CĂRARE”.
Captarea atenției se realizează prin descoperirea unei mănuși. După ce se discută despre
carateristicile mănușii se anunță tema, apoi se trece la lecturarea poveștea „MĂNUȘA”.
Se trece la prezentarea fiecărui centru, a materialelor și a sarcinilor de la fiecare dintre ele.
La ALFABETIZARE se descoperă macheta și siluetele personajelor și li se cere copiilor să
povestească, folosindu-se de acestea.
La centrul MANIPULATIVE se prezintă mai multe puzzle-uri ce reprezintă personaje din
povestea. După reîntregirea imaginilor, fiecare copil redă dialogul respectivului personsaj cu
celelalte personaje din poveste.
La centrul ARTĂ vor lipi mănușa (din hârtie buretată), apoi vor realiza prin tehnica
colajului partea de sus a mănușii.
La fiecare centru sunt pregătite ecusoane diferite pentru fiecare dintre ele, pe care copiii le
vor lua atunci când termină sarcinile de lucru și afișarea în dreptul pozei fiecărui copilaș, iar la
sfârșit se poate vedea dacă au trecut pe la toate centrele.
După trecerea prin toate centrele deschise a tuturor copiilor se va deschide și centrul
ȘTIINȚĂ, unde prin intremediul jocului interactiv pe calculator vor își vor fixa conținutul poveștii.
FINALITATEA ZILEI
În final copiii vor admira rezultatul muncii lor prin expunerea lucrărilor copiilor, își vor
exprima impresiile, se vor face aprecieri asupra activității, iar pentru strădania lor copiii vor primi
în dar stimulente dulci.
Activitatea desfășurată pe parcursul întregii zile se va încheia prin desfășurarea jocului de
mișcare: „IEPURAȘII ȘI VÂNĂTORUL” și a jocului muzical „ ÎN PĂDUREA CU ALUNE.”
Nr. Etapele Conţinutul Resurse Evaluare Tipul de
crt. activităţii instructiv- inteli-
Proce-
educativ Mate- gență
durale
riale activă
1. Moment Asigurarea unui climat Observarea Interper-
organizatoric educațional favorabil. Conversa comporta- sonală
Pregătirea materialului ţia mentului Intraper-
necesar pentru desfășu- sonală
rarea activității propuse.
Intrarea ordonată a co-
piilor în sala de grupă.
2. Reactualizarea Întâlnirea de dimineaţă: Observarea Intraper-
cunoștințelor  Salutul Calen- comporta- sonală
 Prezența Conversa darul mentului Intraper-
 Calendarul ţia naturii iniţial sonală
naturii Lingvisti
 Noutatea zilei / Catalog Răspunsurile că
mesajul zilei copiilor
3. Captarea Se va realiza prin des- Conversa Mănușă Observarea Intraper-
atentiei coperirea unei siluiete a ţia comporta- sonală
unei mănuși și des- mentului ver- Intraper-
crierea acesteia. bal şi non- sonală
verbal al co-
piilor
4. Anunţarea Se prezintă preşco- Explcația Observarea Intraper-
temei şi a larilor titlul poveştii şi comporta- sonală
obiectivelor obiectivele activității. Conversa mentului ver-
Se vor aduce lămuriri ția bal şi non-
cu privire la modul cum verbal al co-
se va desfășura piilor
activitatea.
RUTINE:
- igiena - toaleta și
spălat - ”Ne păstrăm
sănătatea”
- gustarea - “ Poftiti la
masă, dragi copii!”
5. Prezentarea Se va realiza prin Povesti- Imagin Observarea Lingvisti
conţinutului şi prezentarea poveștii rea i comporta- că
dirijarea „MĂNUȘA”. Puzzle mentului ver- Spațială
învăţării După RUTINE se Explica- bal şi non- Corporal
vor îndruma copiii să ţia verbal al co- -
intuiască materialele piilor chineste-
din centre. Se folosește Conversa- zică
o mimică cu gesturi ţia Aprecieri Interper-
expresive, se schimbă verbale sonală
ritmul vorbirii, se Exerciţiul
rostesc mai clar sau mai
grăbit cuvintele în
funcţie de momentul
povestirii.
6. Obtinerea TRANZIȚIE - joc
performanțe- muzical „ÎN PĂDURE,
lor PE CĂRARE”.
Se trece la desfășurarea Povesti- Carte Observarea
activității pe centre, rea de comporta-
activitate prin care se va povești mentului Lingvis-
urmări fixarea conți- Conversa mache- copiilor tică
nutului poveștii. ţia tă
Siluete Spațială
Centrul de interes Observa- Relaționarea
„Alfabetizare ” ţia în iunteriorul Interper-
Tema: „ Suntem grupului sonală
mici povestitori” Explica-
Mijloc de realizare: ţia Imagini Analiza Intraper-
povestirea copiilor Exerci- puzzle răspunsurilor sonală
Centrul de interes ţiul imagini Capacitatea
„Manipulative ” din de
Tema: „Reconstru- Jocul poveste concentrare Corporal
im imagini și poves- chineste-
tim” zică
Mijloc de realizare:
realizarea puzzel-ului
Centrul de interes Hârtie Aprecieri
„Artă” Instruc- buretată verbale
Tema: “Mănușa” tajul ver- Bucățe-
Mijloc de realizare: bal le
lipire pufoase
Lipici
Fisă
suport

7. Asigurarea După trecerea prin toate Jocul Calcu- Observarea


retenției și a centrele deschise a lator comporta-
transferului tuturor copiilor se va Joc mentului ver-
deschide și centrul ȘTI- inter- bal şi nonver-
INȚĂ, unde prin inter- activ bal al copii-
mediul jocului inter- lor
activ pe calculator vor Aprecieri
își vor fixa conținutul verbale
poveștii.
8. Evaluarea Se va face prin ame- Conversa Produ- Autoevalua- Interper-
performanțelor najarea unei expoziții ţia sele rea sonală
cu produsele activității Explica- activi- Interevalua- Intraper-
copiilor din centrul ţia tății lor rea sonală
ARTĂ care vor fi apre- Turul Mache- Aprecieri
ciate de către educa- galeriei tă verbale
toare și colegi. Meda- Analiza
Trecerea prin centre a lioane produselor
copiilor va fi marcată activităţii
prin primirea câte unui
medalion ce reprezintă
un anume animăluț.
9. Încheierea ALA II Conver- Costu-
activității TEMA:„Animăluțele saţia mație Evaluare
zglobii” vânător orală
Mijloc de realizare: Aprecie- CD
Joc de miscare „Iepu- rea Medali-
rașii și vânătorul” verbală oane
Joc muzical ”În pă-
durea cu alune” Stimu-
Se vor face aprecieri lente Individuală
generale asupra între- dulci
gii activități.

*** Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6/7ani), Editura Didactica Publishig


House, București, 2009
Breben, Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela - Metode interactive de
grup - Ed. Arves, 2009
Motora Ionescu, Ana - Cântece și jocuri muzicale pentru preșcolari – Editura didactică și
pedagogică, București, 1980
Revista învățământului preșcolar 3 - 4/ 2011, Editura Arleqhin.

S-ar putea să vă placă și