Sunteți pe pagina 1din 1

-0/COMUNICARE

Nr. înregistrare la Consiliul local:

Subsemnatul ……………………………, apicultor, domiciliat în ………………………………............ vă


comunic că, în perioada ……………………., amplasez în pastoral stupina alcătuită din …… (nr.) familii de
albine, respectiv stupi, pavilion /remorcă apicolă, având nr. de înmatriculare ……………….., mijloc de
transport cu nr. de înmatriculare : ………………………., pe raza localităţii ………………………..... .

În cazul aplicărilor unor tratamente fito-sanitare în zona ............................ , vă rog să mă anunţaţi la stupină
sau la adresa _______________________________, nr. telefon: _______________________ .
În speranţa că pe perioda pastoralului nu vor avea loc evenimente neplăcute, vă mulţumesc pentru
colaborare.

Cu stimă,
În atenţia dl./d-na Primar ………………………………, loc. ……………………..., jud.………….......

Data: Semnătura apicultor

S-ar putea să vă placă și