Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMENT DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ

DEŢINĂTORUL CONTULUI

NUMELE,
PRENUME/DENUMIREA

ADRESA

JUDEŢ/ORAŞ COD POŞTAL

PERSONA
DE
CONTACT

TELEFON

BANCA/ TREZORERIA

NUMELE BANCII

SUCURSALA/
TREZORERIA

ADRESA
SUCURSALEI/ TREZORERIEI
JUDEŢ/ORAŞ COD POŞTAL

NUMĂR
CONT
IBAN

OBSERVAŢII

ŞTAMPILA ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANTULUI BĂNCII/ DATA ŞI SEMNATURA


TREZORERIEI DEŢINĂTORULUI DE CONT

(OBLIGATORIU AMBELE) (OBLIGATORIU AMBELE)

S-ar putea să vă placă și