Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa nr.

6/1

EVIDENŢA NUMĂRULUI DE MERE DISTRIBUITE(CONSUMATE) ELEVILOR

Nume instituţie de învăţământ ....................................................


Adresa...............................................................................
An şcolar ........................................Semestrul................................

Ziua lunii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total mere Total zile Cantitate


distribuite/ şcolare distribuita,
Lună de de exprimată in
şcoală distribuţi kg/luna de
e şcoală

Învăţământ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0
Primar I-IV
Octombrie

Învăţământ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0
Gimnazial
V-VIII

Învăţământ 0
Primar I-IV
Noiembrie

Învăţământ 0
Gimnazial
V-VIII

Învăţământ 0
Primar I-IV
Decembrie

Învăţământ 0
Gimnazial
V-VIII

Total mere/total Err:522


zile distribuţie/
total cantitate
distribuită-
semestrul I
Învăţământ 0
Primar I-IV
Învăţământ 0
Ianuarie

Gimnazial
V-VIII

Învăţământ 0
Primar I-IV
Februarie

Învăţământ 0
Gimnazial
V-VIII

Învăţământ 0
Primar I-IV

Învăţământ 0
Gimnazial
Martie

V-VIII

Învăţământ 0
Primar I-IV

Învăţământ 0
Aprilie

Gimnazial
V-VIII

Învăţământ 0
Primar I-IV
Învăţământ 0
Gimnazial
V-VIII
Mai

Învăţământ 0
Primar I-IV

Învăţământ 0
Gimnazial
Iunie

V-VIII

Total mere/total 0
zile distribuţie/
total cantitate
distribuită-
semestrul II

*tabelul se va completa corespunzător în fiecare câmp cu numărul de mere distribuite elevilor în zilele de şcoală in care s-au distribuit mer
în cazul în care într-o anumită perioadă a fost vacanţă sau nu au fost distribuite elevilor mere, nu se completează căsuta/ căsuţele aferente;

Reprezentant instituţie de învăţăm


Nume, prenume
Semnătura
Anexa nr. 6/2

EVIDENŢA NUMĂRULUI DE ELEVI CU FRECVENŢĂ REGULATĂ(PREZENŢI)

Nume instituţie de învăţământ ....................................................


Adresa...............................................................................
An şcolar ........................................Semestrul................................

Ziua lunii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Învăţământ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Primar I-IV
Octombrie

Învăţământ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Gimnazial

Semestrul I
V-VIII
Învăţământ
Primar I-IV
Noiembrie

Învăţământ
Gimnazial
V-VIII
Învăţământ
Primar I-IV
Decembrie

Învăţământ
Gimnazial
V-VIII
Învăţământ
Primar I-IV
Ianuarie

Învăţământ
Gimnazial
V-VIII
Învăţământ
Primar I-IV
Februarie

S
Februarie
Învăţământ
Gimnazial
V-VIII
Învăţământ
Primar I-IV
Învăţământ
Martie

Gimnazial

Semestrul II
V-VIII

Învăţământ
Primar I-IV
Învăţământ
Aprilie

Gimnazial
V-VIII
Învăţământ
Primar I-IV
Învăţământ
Gimnazial
Mai

V-VIII
Învăţământ
Primar I-IV
Învăţământ
Gimnazial
Iunie

V-VIII

*tabelul se va completa corespunzător în fiecare câmp cu numărul de elevi cu frecvenţă regulată, aferent fiecărei zile de şcoală in care s-au distribuit mere;

Reprezentant instituţie de învăţământ


Nume, prenume
Semnătura

S-ar putea să vă placă și