Sunteți pe pagina 1din 2

Listă opționale

An școlar 2015-2016
Nr. Clasa Profil Materii opționale Nr. ore
crt.
Limba engleză 2
1 5 Intensiv limba engleză
Informatică 2
Limba engleză 2
2 6 Intensiv limba engleză
Informatică 2
Limba engleză 2
3 7 Intensiv limba engleză
Informatică 2
Limba engleză 2
4 8 Intensiv limba engleză
Informatică 2
Mate. – info. / bilingv lb. Lb. Engleză 3
5 9A
engleză Geografie USA/UK 1
6 9B Mate. – info. Matematică 1
7 9C Mate. – info. Matematică 1
8 9D Șt. Nat. Chimie 1
9 9E Șt. Nat./int.fr. Limba franceză 1
10 9F Filo./int. eng. Limba engleză 2
11 9G Șt. Soc. Logică 1
Limba latină (Mitul în cultura antică și
12 9H Șt. Soc. 1
modernă)
Mate. – info. / bilingv lb. Lb. engleză 3
13 10A
engleză Istorie USA/UK 1
14 10B Mate. – info. Matematică 1
15 10C Mate. – info. Matematică 1
16 10D Șt.nat./int.en. Limba engleză 2
17 10E Șt.nat. Chimie 1
18 10F Filologie/int.fr. Limba franceză 2
19 10G Șt.soc. Istorie 1
20 10H Șt.soc. Istorie 1
Lb. engleză 3
Mate. – info. / bilingv lb.
21 11A Cultură și civilizație USA/UK 1
engleză
Matematică 2
Educație fizică 1
22 11B Mate.- info
Matematică 2
Matematică 2
23 11C Mate.- info
Educație fizică 1
Matematică 2
24 11D Stiințele naturii
Chimie 2
Matematică 2
25 11E Șt. Nat.
Chimie 2
Geografie 1
Istorie 1
26 11F Filo.
Limba spaniolă 2
Sociologie 1
27 11G Filologie Limba engleză 2

Limba spaniolă 2
Istoria artei 1
28 11H Șt. Soc./int.fr. Limba franceză 2
Limba spaniolă 2
Sociologie 1

29 12A Mate. – info. / bilingv lb. Lb. engleză 3


engleză Cultură și civilizație USA/UK 1
Matematică 2
Limba română 1
30 12B Mate.- info/int.info Matematică 2
Limba română 1
Informatică 3
31 12C Mate.- info Matematică 2
Educație pentru sănătate 1
Limba română 1
32 12D Științele naturii Matematică 3
Limba română 1
Chimie 1
33 12E Stiințele naturii/int.en. Matematică 2
Limba română 1
Chimie 1
Limba engleză 2
34 12F Filo./int. fr. Limba franceză 2
Limba spaniolă 2
Limba română 1
Geografie 1
35 12G Filo. Limba română 1
Limba spaniolă 2
Istorie 1
Geografie 1
Istoria artei 1
36 12H Șt. Soc./int.engl Limba engleză 2
Limba spaniolă 2
Istoria 1
Limba română 1