Sunteți pe pagina 1din 48

Lista standarde europene armonizate comunicate de Comisia Europeană

pentru aplicarea Directivei Consiliului 89/686/CEE privind armonizarea


legislaţiei Statelor Membre referitoare la echipament individual de
protecţie şi corespondenţa acestora cu standardele române care le adoptă
Observaţii:

Prezenta listă cuprinde standardele europene armonizate publicate prin Comunicarea


Comisiei Europene din 20.12.2012 (2012/C3951), precum şi referinţele standardelor române
care transpun standardele europene armonizate corespunzătoare.
Poziţiile colorate în lista de mai jos cuprind informaţii privind standarde a căror primă
publicare s-a realizat prin Comunicarea Comisiei 2012/C395. Este de remarcat faptul că
unele dintre standardele europene armonizate nu au fost încă preluate ca standarde române.

Referitor la standardele de cerinţe pentru încălţămintea de securitate, serviciile


Comisiei au emis următorul punct de vedere:

1) Începând cu 16 februarie 2012, atât standardele EN ISO 20345:2004 şi EN ISO


20345:2011 sunt armonizate în raport cu directiva 89/686/CEE. Aplicarea ambelor standarde
asigură prezumţia de conformitate până la 30 iunie 2013. De la 1 iulie 2013 numai standardul
EN ISO 20345:2011 va conduce la prezumţia de conformitate.
2) De la data de 16 februarie 2012, certificatele de examinare EC de tip pot fi emise în baza
noii versiuni ale standardului, dar certificatele de examinare EC de tip emise în raport cu
standardul înlocuit rămân valabile până la 30 iunie 2012.
3) De la 1 iulie 2013 încălţămintea pentru care s-a emis certificate de examinare EC de tip
bazate pe standardul înlocuit poate continua să fie introdusă pe piaţă numai dacă certificatele
de examinare EC de tip au fost reevaluate. Organismul notificat trebuie să verifice dacă
încălţămintea mai poate fi considerată că este conformă cu cerinţele esenţiale de securitate şi
sănătate ale directivei 89/686/CEE în lumina noii versiuni a standardului sau dacă sunt
necesare examinări şi încercări suplimentare2. În funcţie de rezultatele verificării, certificatul
de examinare EC de tip va fi amendat/se va extinde valabilitatea sau retras, după caz.
4) Încălţămintea de securitate introdusă pe piaţă înainte de 1 iulie 2013 (aflată deja în lanţul
de distribuţie) cu certificate de examinare EC de tip bazate pe standardul înlocuit poate fi
vândută în continuare către utilizatori3.

Regulile incluse în documentul menţionat se pot aplica şi în legătură cu standardele EN ISO


20347:2004 şi EN ISO 20347:2011, datele de referinţă fiind 20.12.2012, 30.04.2012 şi
01.05.2013.

1
Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJEU) C395/1 din 20.12.2012
2
În particular, încălţămintea cu inserţie antiperforaţie trebuie supusă noilor încercări specificate în versiunea
revizuită a standardului armonizat.
3
Conform definiţiilor stabiulite în articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, ‘”introducerea pe piaţă”
înseamnă prima punere la dispoziţie a produsului pe piaţa Cominităţii, iar „punerea la dispoziţie pe piaţă”
înseamnă orice furnizare a produsului pentru distribuire, consum sau utilizare pe piaţa Comunităţii în cursul unei
activităţi comerciale, fie contra plată fie gratis/fără plată.

1
Nr. Referinţă Titlu tradus în Referinţă (EN Data Standard Data
crt. completă română ID) primei european încetării
publicări inlocuit (şi prezumţiei
în Jurnalul notă) de confor-
Oficial al mitate
UE pentru
standardul
european
armonizat
înlocuit
Nota 1
1. SR EN Aparate de EN 132: 1998 04.06.1999 SR EN Dată
132:2003 protecţie 132:1995 depăşită
respiratorie. (EN 132: (30.06.1999)
Definiţii de termeni 1990)
şi pictograme Nota 2.1
2. SR EN Aparate de EN 133: 2001 10.08.2002 SR EN Dată
133:2003 protecţie 133:1995(E depăşită
respiratorie. N 133: 1990) (30.04.2002)
Clasificare Nota 2.1
3. SR EN Aparate de EN 134: 1998 13.06.1998 SR EN Dată
134:2003 protecţie 134:1995 depăşită
respiratorie. (EN 134: (31.07.1998)
Nomenclatorul 1990)
componentelor Nota 2.1
4. SR EN 135: Aparate de EN 135: 1998 04.06.1999 SR EN Dată
2003 protecţie 135:1995 depăşită
respiratorie. Lista (EN 135: (30.06.1999)
termenilor 1990)
echivalenţi Nota 2.1
5. SR EN Aparate de EN 136: 1998 13.06.1998 (EN 136: Dată
136:2002) protecţie 1989 EN depăşită
respiratorie. Mască 136- (31.07.1998)
completă. Cerinţe, 10:1992)
încercări, marcare Nota 2.1
SR EN EN 136:1998/ 09.07.2011
136:2002/AC AC: 2003
:2004

6. SR EN 137: Aparate de EN 137:2006 23.11.2007 SR EN Dată


2007 protecţie 137+AC: depăşită
respiratorie. 2001 (EN (23.11.2007)
Aparate de 137:1993)
protecţie Nota 2.1
respiratorie
autonome cu circuit
deschis, cu aer
comprimat, cu
mască
completă.Cerinţe,
încercări, marcare

2
7. SR EN 138: Aparate de EN 138: 1994 16.12.1994
2003 protecţie
respiratorie.
Aparate de
protecţie
respiratorie cu aer
liber cu mască
completa, semi-
mască sau
ansamblu muştiuc.
Cerinţe, încercări,
marcare
8. SR EN Aparate de EN 140: 1998 06.11.1998 SR EN Dată
140:2003 protecţie 140+A1:199 depăşită
respiratorie- 7 (EN 140: (31.03.1999)
Semimăşti şi 1989)
sferturi de măşti- Nota 2.1
SR EN Cerinţe, încercări, EN 140:1998/ 09.07.2011
140:2003/AC marcare AC: 1999
:2003
9. SR EN Aparate de EN 142: 2002 10.04.2003 SR EN Dată
142:2003 protecţie 142:1997 depăşită
respiratorie. (EN 142: (10.04.2003)
Ansambluri tip 1989)
muştiuc. Condiţii, Nota 2.1
încercări, marcare
10. SR EN 143: Aparate de EN 143: 2000 24.01.2001 SR EN Dată
2002 protecţie 143:1997 depăşită
respiratorie - Filtre (EN 143: (24.01.2001)
de particule - 1990) AVERTISME
Condiţii, încercări, Nota 2.1 NT: la EN
marcare 143:2000:
SR EN EN 143: 21.12.2006 Nota 3 Dată
143:2002/ 2000/ depăşită
A1:2006 A1:2006 (21.12.2006)
SR EN EN 09.07.2011
143:2002/AC 143:2000/AC:
: 2006 2005
11. SR EN 144- Aparate de EN 144-1: 24.01.2001 (EN 144-1: Dată
1:2003 protectie 2000 1991) depăşită
respiratorie. Nota 2.1 (28.02.2001)
SR EN 144- Robinete pentru EN 144- 21.02.2004 Nota 3 Dată
1:2003/A1:2 butelii de gaz. 1:2000/ A1: depăşită
003 Partea 1: Racorduri 2003 (31.10.2003)
SR EN 144- cu cap filetat EN 144- 06.10.2005 Nota 3 Dată
1:2003/A2:2 1:2000/ A2: depăşită
005 2005 (31.12.2005)
12. SR EN 144- Aparate de EN 144-2: 04.06.1999
2:2003 protecţie 1998
respiratorie.
Robinete pentru
butelii de gaz.
Partea 2: Racorduri
de ieşire

3
13. SR EN 144- Aparate de EN 144-3: 21.02.2004
3:2003 protecţie 2003
SR EN 144- respiratorie. EN 144- 09.07.2011
3:2003/AC: Robinete pentru 3:2003/
2004 butelii de gaz. AC:2003
Partea 3: Racorduri
de ieşire pentru
gaze de plonjare
nitrox şi oxigen

14. SR EN Aparate de EN 145: 1997 19.02.1998 (EN 145: Dată


145:1999 protecţie 1988; EN depăşită
respiratorie. 145-2:1992) (28.02.1998)
Aparate de Nota 2.1
SR EN protecţie EN 145:1997/ 24.01.2001 Nota 3 Dată
145:1999/A1 respiratorie A1: 2000 depăşită
:2003 izolante, autonome (24.01.2001)
cu circuit închis,
tipul cu oxigen
comprimat sau cu
oxigen-azot
comprimat. Cerinţe,
încercări, marcare

15. SR EN 148- Aparate de EN 148-1: 04.06.1999 (EN 148-1: Dată


1: 2000 protecţie 1999 1987) depăşită
respiratorie-Filete Nota 2.1 (31.08.1999)
pentru piese
faciale. Racord cu
filet standardizat
16. SR EN 148- Aparate de EN 148-2: 04.06.1999 SR EN 148- Dată
2: 2003 protecţie 1999 2+AC:1999 depăşită
respiratorie- Filete (EN 148-2: (31.08.1999)
pentru piese 1987)
faciale- Partea 2: Nota 2.1
Racord cu filet
central
17. SR EN 148- Aparate de EN 148-3: 04.06.1999 SR EN 148- Dată
3: 2003 protecţie 1999 3+AC:1999 depăşită
respiratorie- Filete (EN 148-3: (31.08.1999)
pentru piese 1992)
faciale- Partea 3: Nota 2.1
Racord cu filet M
45x3
18. SR EN Aparate de EN 06.05.2010 Dată
149:2003+ protecţie 149:2001+ depăşită
A1:2009 respiratorie - Semi- A1:2009 (06.05.2010)
măşti filtrante
contra particulelor -
Cerinţe, încercări,
marcare
19. SR EN 166: Protecţie EN 166: 2001 10.08.2002 (EN 166: Dată
2003 individuală a 1995) depăşită
ochilor. Specificaţii Nota 2.1 (10.08.2002)

4
20. SR EN 167: Protecţie EN 167: 2001 10.08.2002 (EN 167: Dată
2003 individuală a 1995) depăşită
ochilor. Metode de Nota 2.1 (10.08.2002)
încercare optice
21. SR EN 168: Protecţie EN 168: 2001 10.08.2002 (EN 168: Dată
2003 individuală a 1995) depăşită
ochilor. Metode de Nota 2.1 (10.08.2002)
încercare, altele
decât cele optice
22. SR EN Protecţia EN 169: 2002 28.08.2003 SR EN Dată
169:2003 individuală a ochilor 169:1997 depăşită
Filtre pentru sudură (EN 169: (28.08.2003)
şi tehnici conexe 1992) Nota
Cerinţe referitoare 2.1
la factor de
transmisie şi
utilizare
recomandată
23. SR EN Protecţie EN 170:2002 28.08.2003 (EN 170: Dată
170:2003 individuală a 1992) depăşită
ochilor. Filtre Nota 2.1 (28.08.2003)
pentru ultraviolet.
Cerinţe referitoare
la factorul de
transmisie şi
utilizarea
recomandată
24. SR EN Protectie EN 171: 2002 10.04.2003 SR EN Dată
171:2003 individuala a 171:1997 depăşită
ochilor. Filtre (EN 171: (10.04.2003)
pentru infrarosu. 1992)
Cerinte referitoare Nota 2.1
la factorul de
transmisie si
utilizare
recomandata
25. SR EN Protecţie EN 172.1994 15.05.1996
172:2003 individuală a
SR EN ochilor. Filtre de EN 172:1994/ 04.07.2000 Nota 3 Dată
172:2003/ protecţie împotriva A1: 2000 depăşită
A1:2004 radiaţiilor solare, (31.10.2000)
SR EN pentru utilizare EN 172:1994/ 10.08.2002 Nota 3 Dată
172:2003/ industrială A2: 2001 depăşită
A2:2003 (10.08.2002)

26. SR EN Protectie EN 174: 2001 21.12.2001 (EN 174: Dată


174:2004 individuala a 1996) depăşită
ochilor. Ochelari- (21.12.2001)
masca pentru schi
alpin

5
27. SR EN Protecţie EN 175: 1997 19.02.1998
175:2002 individuală.
Echipament de
protecţie a ochilor
şi a feţei pentru
sudare şi tehnici
conexe
28. SR EN Protecţie EN 207:2009 SR EN Dată
207:2010 individuală a 207:2003 depăşită
ochilor. Filtre şi (EN 207: (30.06.2010)
protectori ai ochilor 1998) Nota
împotriva radiaţiilor 2.1
laser (protectori ai
ochilor pentru
laser)
29. SR EN Protecţie EN 208: 2009 nu SR EN Dată
208:2010 individuală a 208:2003 depăşită
ochilor. Protectori (EN 208: (30.06.2010)
ai ochilor pentru 1998) Nota
lucrări de reglare 2.1
pe lasere şi
sisteme laser
(protecţie a ochilor
pentru reglare
laser)

30. SR EN 250: Aparate respiratorii. EN 250: 2000 08.06.2000 (EN 250: Dată
2003 Aparate de 1993) depăşită
Nota 2.1 (19.07.2000)
SR EN 250: EN 250: 21.12.2006 Nota 3 Dată
2003/ 2000/ depăşită
A1:2006 A1:2006 (21.12.2006)
31. SR EN 269: Aparate de EN 269: 1994 16.12.1994
2003 protecţie
respiratorie.
Aparate de
protecţie
respiratorie cu
aducţie de aer
proaspăt cu
asistenţă
motorizată, cu
cagulă. Cerinţe,
încercări, marcare
32. SR EN Îmbrăcăminte de EN 340:2003 06.10.2005 SR EN Dată
340:2004 protecţie. Cerinţe 340:1998 depăşită
generale (EN (06.10.2005)
340:1993)
Nota 2.1
33. SR EN Îmbrăcăminte de EN 342:2004 06.10.2005
342:2004 protecţie.
SR EN Ansambluri şi EN 09.07.2011
342:2004/ articole de 342:2004/AC:
AC:2008 îmbrăcăminte de 2008
protecţie împotriva
frigului

6
34. SR EN Îmbrăcăminte de EN SR EN 29.02.2008
343+A1:2008 protecţie. Protecţie 343:2003+A1: 25.12.1993 343:2004
împotriva ploii 2007 (EN
343:2003)
Nota 2.1
SR EN EN 09.07.2011
343+A1:2008 343:2003+A1:
/AC:2010 2007/AC:200
9
35. SR EN 348: Imbrăcăminte de EN 348: 1992 23.12.1993
1997 protecţie. Metode
SR EN de încercare. EN 348: 09.07.2011
348:1997/ Determinarea 1992/ AC:
AC:2003 comportării 1993
materialelor la
contactul cu stropi
mici de metal topit
36. SR EN 352- Protectori EN 352-1: 28.08.2003 SR EN 352- Dată
1: 2003 individuali împotriva 2002 1:1998 (EN depăşită
zgomotului. Cerinţe 352-1: 1993) (28.08.2003)
generale. Partea 1: Nota 2.1
Antifoane externe
37. SR EN 352- Protectori EN 352-2: 28.08.2003 SR EN 352- Dată
2: 2003 individuali împotriva 2002 2:1998 depăşită
zgomotului. Cerinţe (EN 352-2: (28.08.2003)
generale. Partea 2: 1993)
Antifoane interne Nota 2.1
38. SR EN 352- Protectori EN 352-3: 28.08.2003 SR EN 352- Dată
3: 2003 individuali împotriva 2002 3:2002 (EN depăşită
zgomotului. Cerinţe 352-3: 1996) (28.08.2003)
generale. Partea 3: Nota 2.1
Antifoane externe
montate pe o cască
de protecţie
utilizată în industrie
39. SR EN 352- Protectori EN 352-4: 10.08.2002
4: 2003 individuali împotriva 2001
SR EN 352- zgomotului. Cerinţe EN 352-4: 19.04.2006 Nota 3 Dată
4: de securitate şi de 2001/A1:2005 depăşită
2003/A1:200 încercare. Partea 4: (30.04.2006)
6 Antifoane externe
cu atenuare
dependenta de
nivel
40. SR EN 352- Protectori EN 352-5: 28.08.2003
5:2004 individuali împotriva 2002
SR EN 352- zgomotului. Cerinte EN 352- 06.05.2010 Nota 3 Dată
5:2004/A1:2 de securitate si de 5:2002/A1:20 depăşită
006 ( încercare. Partea 5: 05 (06.05.2010)
Antifoane externe
cu reducere activa
a zgomotului

7
41. SR EN 352- Protectori EN 352-6: 28.08.2003
6:2004 individuali împotriva 2002
zgomotului. Cerinte
de securitate si de
încercare. Partea 6:
Antifoane externe
cu comunicare
audio
42. SR EN 352- Protectori EN 352-7: 28.08.2003
7:2004 individuali împotriva 2002
zgomotului. Cerinte
de securitate si de
încercare. Partea 7:
Antifoane interne
cu atenuare
dependenta de
nivel
43. SR EN 352- Protectori EN 352- 28.01.2009
8:2008 individuali împotriva 8:2008
zgomotului. Cerinţe
de securitate şi de
încercare. Partea 8:
Căşti audio de
divertisment
44. SR EN 353- Echipament EN 353-2: 28.08.2003 SR EN 353- Dată
2: 2003 individual de 2002 2:1997 (EN depăşită
protecţie împotriva 353-2: 1992) (28.08.2003)
căderilor de la Nota 2.1
înălţime. Partea 2:
Opritoare de
cădere cu
alunecare pe
suport de ancorare
flexibil
45. SR EN Echipament EN 354: 2010 09.07.2011 SR EN 09.07.2011
354:2011 individual de 354:2003
protecţie împotriva (EN 354:
căderilor de la 2002)
înălţime. Mijloace Nota 2.1
de legătură
46. SR EN 355: Echipament EN 355: 2002 28.08.2003 SR EN Dată
2003 individual de 355:1999 depăşită
protecţie împotriva (EN 355: (28.08.2003)
căderilor de la 1992)
înălţime. Nota 2.1
Absorbitoare de
energie

8
47. SR EN Echipament EN 358: 1999 21.12.2001 SR EN Dată
358:2003 individual de 358:1995 depăşită
protectie pentru (EN 358: (21.12.2001)
pozitionare în 1992)
timpul lucrului si Nota 2.1
prevenirea
caderilor de la
înaltime. Centuri de
pozitionare în
timpul lucrului si
limitare a deplasarii
si mijloace de
legatura pentru
pozitionare în
timpul lucrului
48. SR EN 360: Echipament EN 360: 2002 28.08.2003 SR EN Dată
2003 individual de 360:1996 depăşită
protecţie împotriva (EN 360: (28.08.2003)
căderilor de la 1992)
înălţime. Opritoare Nota 2.1
de cădere
retractabile
49. SR EN Echipament EN 361: 2002 28.08.2003 SR EN Dată
361:2003 individual de 361:1996 depăşită
protecţie împotriva (EN 361: (28.08.2003)
căderilor de la 1992)
înălţime. Centuri
complexe
50. SR EN Echipament EN 362: 2004 06.10.2005 SR EN Dată
362:2005 individual de 362:1996 depăşită
protecţie împotriva (EN 362: (06.10.2005)
căderilor de la 1992)
înălţime. Piese de Nota 2.1
legătură
51. SR EN Echipament EN 363: 2008 20.06.2008 SR EN Dată
363:2008 individual de 363:2004 depăşită
protecţie împotriva (EN 363: (31.08.2008)
căderilor de la 2002)
înălţime. Sisteme Nota 2.1
de oprire a căderii
52. SR EN Echipament EN 364: 1992 23.12.1993
364+AC:199 individual de EN 364:1992/
6 protecţie împotriva AC:1993 09.07.2011
căderilor de la
înălţime. Metode de
încercare

53. SR EN Echipament EN 365: 2004 06.10.2005 SR EN Dată


365:2005 individual de 365:1996 depăşită
protecţie împotriva (EN 365: (06.10.2005)
căderilor de la 1992)
înălţime. Cerinţe Nota 2.1

9
SR EN generale pentru EN
365:2005/ instrucţiuni de 365:2004/AC: 09.07.2011
AC:2007 utilizare, întreţinere, 2006
verificare periodică,
reparare, marcare
şi ambalare

54. SR EN Imbrăcăminte de EN 367: 1992 23.12.1993


367+AC:199 protecţie. Protecţia EN 367:1992/ 09.07.2011
9 împotriva căldurii şi AC: 1992
flăcărilor. Metodă
de încercare.
Determinarea
transmisiei căldurii
la expunerea la
flacără

55. SR EN 374- Mănuşi de protecţie EN 374-1: 06.10.2005 SR EN 374- Dată


1:2004 împotriva 2003 1:1997 (EN depăşită
produselor chimice 374-1:1994) (06.10.2005)
şi Nota 2.1
microorganismelor.
Partea 1:
Terminologie şi
cerinţe de
performanţă
56. SR EN 374- Mănuşi de protecţie EN 374-2: 06.10.2005 SR EN 374- Dată
2:2004 împotriva 2003 2:1997 (EN depăşită
produselor chimice 374-2:1994) (06.10.2005)
şi Nota 2.1
microorganismelor.
Partea 2:
Determinarea
rezistenţei la
penetrare
57. SR EN 374- Mănuşi de protecţie EN 374-3: 06.10.2005 SR EN 374- Dată
3:2004 împotriva 2003 3:1998 (EN depăşită
produselor chimice 374-3:1994) (06.10.2005)
şi Nota 2.1
SR EN 374- microorganismelor. EN 374- 21.12.2006
3:2004/AC:2 Partea 3: 3:2003/AC:20 ; revenire la
006 Determinarea 06 09.07.2011
rezistenţei la
permeaţia
produselor chimice
58. SR EN Protecţie EN 06.10.2005 SR EN Dată
379+A1:2010 individuală a 379:2003+A1: 379:2003 depăşită
ochilor. Filtre de 2009 (EN (31.10.2009)
sudură automate 379:1994)
Nota 2.1

10
59. SR EN 381- Îmbrăcăminte de EN 381-1: 23.12.1993
1:2003 protecţie pentru 1993
utilizatorii
ferăstrăului cu lanţ
ţinut cu mâna.
Partea 1: Banc de
încercare pentru
încercările la tăiere
de către un
ferăstrău cu lanţ
60. SR EN 381- Îmbrăcăminte de EN 381-2: 12.01.1996
2:2003 protecţie pentru 1995
utilizatorii
ferăstrăului cu lanţ
ţinut cu mâna.
Partea 2: Metode
de încercare pentru
protectori ai
piciorului
61. SR EN 381- Îmbrăcăminte de EN 381-3: 10.10.1996
3:2003 protecţie pentru 1996
utilizatorii
ferăstrăului cu lanţ
ţinut cu mâna.
Partea 3: Metode
de încercare pentru
încălţăminte
62. SR EN 381- Îmbrăcăminte de EN 381-4: 16.03.2000
4:2003 protecţie pentru 1999
utilizatorii
ferăstrăului cu lanţ
ţinut cu mâna.
Partea 4: Metode
de încercare pentru
mănuşile de
protecţie împotriva
ferăstrăului cu lanţ
63. SR EN 381- Îmbrăcăminte de EN 381-5: 12.01.1996
5:2003 protecţie pentru 1995
utilizatorii
ferăstrăului cu lanţ
ţinut cu mâna.
Partea 5: Cerinţe
pentru protectori ai
piciorului
64. SR EN 381- Îmbrăcăminte de EN 381-7: 16.03.2000
7:2003 protecţie pentru 1999
utilizatorii
ferăstrăului cu lanţ
ţinut cu mâna.
Partea 7: Cerinţe
pentru mănuşile de
protecţie împotriva
ferăstrăului cu lanţ

11
65. SR EN 381- Îmbrăcăminte de EN 381-8: 18.10.1997
8:2003 protecţie pentru 1997
utilizatorii
ferăstrăului cu lanţ
ţinut cu mâna.
Partea 8: Metode
de încercare a
ghetrelor de
protecţie la
utilizarea
ferăstrăului cu lanţ
66. SR EN 381- Îmbrăcăminte de EN 381-9: 18.10.1997
9:2003 protecţie pentru 1997
utilizatorii
ferăstrăului cu lanţ
ţinut cu mâna.
Partea 9: Cerinţe
pentru ghetrele de
protecţie pentru
utilizarea
ferăstrăului cu lanţ
67. SR EN 381- ÎÎmbrăcăminte de EN 381-10: 28.08.2003
10:2003 protecţie pentru 2002
utilizatorii de
ferăstraie cu lanţ.
Partea 10: Metode
de încercare pentru
haine de protecţie
68. SR EN 381- Îmbrăcăminte de EN 381-11: 28.08.2003
11:2003 protecţie pentru 2002
utilizatorii
ferăstrăului cu lanţ
ţinut cu mâna.
Partea 11: Cerinţe
pentru haine de
protecţie
69. SR EN Mănuşi de protecţie EN 388: 2003 06.10.2005 SR EN Dată
388:2004 împotriva riscurilor 388:1996 depăşită
mecanice (EN (06.10.2005)
388:1994)
Nota 2.1
70. SR EN 397: Căşti de protecţie EN 12.01.1996 EN 397: 30.04.2013
4
2012 pentru uz industrial 397:2012+A1: 1995
2012 Nota 2.1

4
Până în present a fost publicată doar standardul roman care transpune standardul de bază, nu şi amendamentul

12
71. SR EN Aparate de EN 402:2003 21.02.2004 SR EN Dată
402:2004 protecţie 402:2003 depăşită
respiratorie. (EN (21.02.2004)
Aparate de 402:1993)
protecţie
respiratorie
autonome cu circuit
deschis cu aer
comprimat, cu
supapă la cerere,
cu mască completă
sau ansamblu
muştiuc, pentru
evacuare. Cerinţe,
încercări, marcare
72. SR EN Aparate de EN 403: 2004 06.10.2005 SR EN Dată
403[2004]:20 protectie 403[1993]:2 depăşită
04 respiratorie pentru 004 (EN (06.10.2005)
evacuare. Aparate 403:1993)
filtrante cu cagulă Nota 2.1
pentru evacuarea
din incendiu.
Cerinte, încercari,
marcare
73. SR EN Aparate de EN 404: 2005 06.10.2005 SR EN Dată
404:2005 protecţie 404:2004 depăşită
respiratorie pentru (EN (02.12.2005)
evacuare. Aparat 404:1993)
de auto-salvare cu Nota 2.1
ansamblu muştiuc
cu filtru pentru
monoxid de carbon
74. SR EN Aparate de EN 06.05.2010
405+A1:2010 protecţie 405:2001+A1:
respiratorie. 2009
Semimăşti filtrante
cu supape
împotriva gazelor
sau împotriva
gazelor şi
particulelor.
Cerinţe, încercări,
marcare
75. SR EN Mănuşi de protecţie EN 407: 2004 06.10.2005 SR EN Dată
407:2005 împotriva riscurilor 407:1996 depăşită
termice (căldură (EN (06.10.2005)
şi/sau foc) 407:1994)
Nota 2.1
76. SR EN Mănuşi de EN 06.05.2010 SR EN 31.05.2010
420+A1:2010 protecţie. Cerinţe 420:2003+A1: 420:2004
generale şi metode 2009 (EN
de încercare 420:2003)
Nota 2.1

13
77. SR EN 421: Mănuşi de protecţie EN 421: 2010 09.07.2011 SR EN 421:
2010 împotriva radiaţiilor 2000 (EN
ionizante şi a 421: 1994)
contaminării Nota 2.1
radioactive
78. SR EN Căşti pentru lupta EN 443:2008 20.06.2008 SR EN
443:2008 împotriva 443:2003
incendiilor în clădiri (EN 443:
şi în alte structuri 1997)
Nota 2.1
79. SR EN Protectori EN 458: 2004 06.10.2005 SR EN Dată
458:2005 individuali împotriva 458:1998 depăşită
zgomotului. (EN 458: (06.10.2005)
Recomandări 1993)
pentru selecţionare, Nota 2.1
utilizare, îngrijire şi
întreţinere. Ghid
80. SR EN 464: Îmbrăcăminte de EN 464: 1994 16.12.1994
1998 protecţie împotriva
produselor lichide
şi gazoase inclusiv
aerosolilor lichizi şi
particulelor solide
Metodă de
încercare:
Determinarea
etanşeităţii
combinezoanelor
etanşe la gaz
(încercare la
presiune internă)
81. SR EN 469: Imbrăcăminte de EN 469: 2005 19.04.2006 SR EN 469: Dată
2006 protecţie pentru 1999 depăşită
pompieri. Cerinţe (EN 469: (30.06.2006)
de performanţă 1995)
pentru Nota 2.1
SR EN îmbrăcămintea de EN 23.11.2007 Nota 3 Dată
469:2006/ protecţie pentru 469:2005/A1: depăşită
A1:2007 lupta împotriva 2006 (23.11.2007)
SR EN incendiilor EN 23.11.2007
469:2006/AC 469:2005/AC: ; revenire la
:2007 2006 09.07.2011
82. SR EN Îmbrăcăminte de EN 08.03.2008 SR EN
471+A1:2008 semnalizare de 471:2003+A1: 471:2004
mare vizibilitate 2007 (EN 471:
pentru utilizare 2003)
profesională. Nota 2.1
Metode de
încercare şi cerinţe
83. SR EN 510: Cerinţe pentru EN 510: 1993 16.12.1994
2002 îmbrăcămintea de
protecţie folosită
acolo unde există
riscul de agăţare de
părţi mobile

14
84. SR EN 511: Mănuşi de protecţie EN 511: 2006 21.12.2006 SR EN 511: Dată
2006 împotriva frigului 1999 (EN depăşită
511: 1994) (21.12.2006)
Nota 2.1
85. SR EN Rezistenţa la EN 530: 2010 9.7.2011 SR EN
530:2011 abraziune a 530:1997
materialului (EN 530:
îmbrăcămintei de 1994)
protecţie. Metode Nota 2.1
de încercare
86. SR EN Echipament pentru EN 564:2006 08.03.2008 SR EN Dată expirată
564:2007 alpinism şi 564:2003 (08.03.2008)
escaladare. (EN 564:
Cordelină. Cerinţe 1997)
de securitate şi Nota 2.1
metode de
încercare
87. SR EN Echipament pentru EN 565:2006 08.03.2008 SR EN Dată expirată
565:2007 alpinişti - Chingă - 565:2003 (08.03.2008)
Cerinţe de (EN 565:
securitate şi 1997)
metode de Nota 2.1
încercare
88. SR EN Echipament pentru EN 566:2006 08.03.2008 SR EN Dată expirată
566:2007 alpinism şi 566:2003 (08.03.2008)
escaladare. Bucle (EN 566:
de ancorare. 1997)
Cerinţe de Nota 2.1
securitate şi
metode de
încercare
89. SR EN Echipament pentru EN 567: 1997 10.08.2002
567:2003 alpinism şi
escaladare.
Dispozitive de
blocare. Cerinţe de
securitate şi
metode de
încercare
90. SR EN Echipament pentru EN 568:2007 08.03.2008 SR EN Dată expirată
568:2007 alpinism şi 568:2003 (08.03.2008)
escaladare. (EN 568:
Dispozitive de 1997)
ancorare în gheaţă. Nota 2.1
Cerinţe de
securitate şi
metode de
încercare
91. SR EN Echipament pentru EN 569:2007 08.03.2008 SR EN Dată expirată
569:2007 alpinism şi 569:2003 (08.03.2008)
(EN 569: escaladare. (EN 569:
2007) Pitoane. Cerinţe de 1997)
securitate şi Nota 2.1
metode de
încercare

15
92. SR EN Mănuşi de protecţie EN 20.06.2008 SR EN Dată
659+A1:2008 pentru pompieri 659:2003+A1: 659:2004 depăşită
2008 (EN 659: (30.9.2008)
2003)
Note 2.1
SR EN EN 30.09.2008
659+A1:2008 659:2003+A1: 09.07.2011
/AC:2009 2008/AC:200
9
93. SR EN 702: Îmbrăcăminte de EN 702: 1994 12.01.1996
2003 protecţie. Protecţie
împotriva căldurii şi
a focului. Metodă
de încercare.
Determinarea
transmisiei termice
de contact prin
îmbrăcămintea de
protecţie sau
materialele sale
94. SR EN 795: Protecţie împotriva EN 795: 1996 12.02.2000
2003 căderilor de la
SR EN înălţime Dispozitive EN 795:1996/ 24.01.2001 Nota 1 Dată
795:2003/ de ancorare. A1: 2000 depăşită
A1:2003 Cerinţe şi încercări (30.04.2001)

* Avertisment: Această publicaţie nu priveşte echipamentele descrise în clasele A (dispozitive de


ancorare structurale), C (dispozitive de ancorare care folosesc linii flexibile orizontale) şi D
(dispozitive de ancorare care folosesc şine rigide de ancorare orizontale) la care se face referire în
capitolele 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2, (în legătură cu
clasa A), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6(în legătură cu clasa A, C şi D), Anexa A (paragrafele A.2, A.3, A.5 şi
A.6), Anexa B şi anexa ZA (în legătură cu clasele A, C şi D), pentru care nu se aplică prezumpţia
de confromitate cu directiva 89/686/CEE)
95. SR EN Căşti de protecţie EN 812:2012 20.12.2012 SR EN 812: 30.04.2013
812:2012 de tip uşor, pentru 2003 (EN
(EN industrie 812: 1997)
812:2012) Nota 2.1
96. SR EN Echipament EN 813:2008 28.01.2009 EN 28.02.2009
813:2009 individual de 813:1997
protecţie pentru Nota 2.1
prevenirea
căderilor de la
înălţime. Centura
scaun
97. SR EN 863: Îmbrăcăminte de EN 863: 1995 15.05.1996
2003 protecţie.
Proprietăţi
mecanice. Metodă
de încercare:
Rezistenţă la
perforaţie

16
98. Nepreluat Echipament de EN 892:2012 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
încă ca alpinism şi 892:2005
standard escaladare. Corzi (EN 892:
român dinamice pentru 2004) Nota
alpinism şi 2.1
escaladă. Cerinţe
de securitate şi
metode de
încercare
99. SR EN 893: Echipament pentru EN 893: 2010 09.07.2011 SR EN 893: Dată
2011 alpinism şi 2003 (EN depăşită
escaladare. 893: 1999) (31.5.2011)
Crampoane. Nota 2.1
Cerinţe de
securitate şi
metode de
încercare
100. SR EN 943- Îmbrăcăminte de EN 943-1: 28.08.2003
1: 2003 protecţie împotriva 2002
SR EN 943- produselor chimice EN 943- 09.07.2011
1: solide şi gazoase, 1:2002/
2003/AC:200 inclusiv aerosoli AC:2005
5 lichizi şi particule
solide. Partea 1:
Cerinţe de
performanţă pentru
combinezoanele de
protecţie chimică
ventilate şi
neventilate, etanşe
la gaze (Tip 1) şi
neetanşe la gaze
(Tip 2)
101. SR EN 943- Îmbrăcăminte de EN 943-2: 10.08.2002
2: 2003 protecţie împotriva 2002
produselor chimice
solide şi gazoase,
inclusiv aerosoli
lichizi şi particule
solide. Partea 2:
Cerinţe de
performanţă pentru
combinezoanele de
protecţie chimică
etanşe la gaze (Tip
1) destinate
echipelor de
salvare (ET)

17
102. SR EN Echipament pentru EN 09.07.2011 SR EN Dată expirată
958+A1:2011 alpinism şi 958:2006+A1: 958:2007 (31.05.2011)
escaladare. 2010 (EN
Absorbitoare de 958:2006)
energie utilizate în Nota 2.1
Via Ferrata. Cerinţe
de securitate şi
metode de
încercare
103. SR EN Mulaje de capete EN 960:2006 21.12.2006 SR EN 960: Dată
960:2006 utilizate la 1996 (EN depăşită
încercările căştilor 960: 1994) (31.12.2006)
de protecţie Nota 2.1
104. SR EN Căşti pentru EN 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
966:2012 sporturi aviatice 966:2012+A1: 966:2004
2012 (EN 966:
1996) Nota
2.1
105. SR EN 1073- Imbrăcăminte de EN 1073-1: 06.11.1998
1: 2000 protecţie împotriva 1998
contaminării
radioactive. Partea
1: Cerinţe şi
metode de
încercare pentru
îmbrăcămintea de
protecţie ventilată,
împotriva
contaminării cu
particule
radioactive
106. SR EN 1073- Îmbrăcăminte de EN 1073-2: 28.08.2003
2: 2003 protecţie împotriva 2002
contaminării
radioactive. Partea
2: Cerinţe şi
metode de
încercare pentru
îmbrăcămintea de
protecţie
neventilată
împotriva
contaminării
radioactive sub
formă de particule
107. SR EN Casti pentru schi EN 08.03.2008 SR EN Dată expirată
1077:2008 alpin şi 1077:2007 1077:2004 (29.02.2008)
snowboardere (EN 1077:
1996)
Nota 2.1
108. SR EN Căşti pentru EN 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
1078:2012 biciclişti şi pentru 1078:2012+A 1078:2004
utilizatori de 1:2012 (EN 1078:
skateboard şi de 1997) Nota
patine cu role 2.1

18
109. SR EN Căşti de protecţie EN 1080: 14.06.1997
1080:2004 împotriva şocurilor 1997
SR EN pentru copii mici EN 28.08.2003 Nota 3 Dată
1080:2004/ 1080:1997/ depăşită
A1:2004 A1: 2002 (28.08.2003)
SR EN EN 19.04.2006 Nota 3 Dată
1080:2004/ 1080:1997/ depăşită
A2:2006 A2: 2005 (30.06.2006)
110. SR EN 1082- Îmbracaminte de EN 1082- 14.06.1997
1:2004 protectie. Manusi si 1:1996
protectori pentru
brate împotriva
taierii si lovirii cu
cutite de mâna.
Partea 1: Manusi
de zale si protectori
pentru brate
111. SR EN 1082- Îmbracaminte de EN 1082-2: 21.12.2001
2:2003 protecţie. Mănuşi şi 2000
protectori pentru
braţe împotriva
taierilor şi loviturilor
cuţitelor de mâna.
Partea 2: Mănusi şi
protectori pentru
braţe din materiale
altele decât zale
112. SR EN 1082- Îmbracaminte de EN 1082-3: 21.12.2001
3:2003 protectie. Manusi si 2000
protectori pentru
brate împotriva
taierilor si loviturilor
cutitelor de mâna.
Partea 3: Încercare
la taiere prin impact
pentru tesaturi,
piele si alte
materiale
113. SR EN Aparate de EN 19.04.2006 SR EN Dată
1146:2006 protecţie 1146:2005 1146: 2003 depăşită
respiratorie. (EN 1146: (30.04.2006)
Aparate de 1997) Nota
protecţie 2.1
respiratorie izolante
autonome cu circuit
deschis cu aer
comprimat cu
cagulă pentru
evacuare. Cerinţe,
încercări, marcare

19
114. SR EN 1149- Îmbrăcăminte de EN 1149-1: 21.12.2006 SR EN Dată
1: 2006 protecţie. 2006 1149-1: depăşită
Proprietăţi 2002 (EN (31.12.2006)
electrostatice. 1149-1:
Partea 1: Metodă 1995) Nota
de încercare pentru 2.1
măsurarea
rezistivităţii de
suprafaţă
115. SR EN 1149- Îmbracaminte de EN 1149-2: 19.02.1998
2: 2003 protectie. 1997
Proprietati
electrostatice.
Partea 2: Metoda
de încercare pentru
masurarea
rezistentei electrice
la traversarea
materialelor
(rezistenta
verticala)
116. SR EN 1149- Îmbrăcăminte de EN 1149- 06.10.2005
3:2004 protecţie. 3:2004
Proprietăţi
electrostatice.
Partea 3: Metoda
de încercare pentru
măsurarea
capacităţii de
disipare a sarcinilor
117. SR EN 1149- Îmbrăcăminte de EN 1149- 20.06.2008
5:2008 protecţie. 5:2008
Proprietăţi
electrostatice.
Partea 5: Cerinţe
de performanţă
pentru materiale şi
cerinţe de
proiectare
118. SR EN 1150: Îmbracaminte de EN 1150: 04.06.1999
2003 protectie. 1999
Îmbracaminte
avertizoare pentru
utilizari
neprofesionale.
Metode de
încercare si cerinte
119. SR EN Căşti de protecţie EN 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
1384:2012 pentru sporturi 1384:2012 1384:2002
hipice (EN 1384:
1996)
Nota 2.1

20
120. SR EN Căşti de protecţie EN 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
1385:2012 utilizate la caiac- 1385:2012 1385:2002
canoe şi pentru (EN 1385:
sporturi practicate 1997)
pe cursuri de apă Nota 2.1
repezi
121. SR EN Îmbrăcăminte de EN 08.03.2008 SR EN Dată expirată
1486:2008 protecţie pentru 1486:2007 1486: 2001 (30.04.2008)
pompieri. Metode (EN 1486:
de încercare şi 1996)
cerinţe pentru Nota 2.1
îmbrăcămintea
reflectorizantă
pentru operaţiile
speciale de luptă
împotriva
incendiului
122. SR EN Echipament pentru EN 08.03.2008
1497:2008 salvare. Centuri 1497:2007
complexe pentru
salvare
123. SR EN 1621- Îmbrăcăminte de EN 1621-1: 13.06.1998
1:2004 protecţie împotriva 1997
şocurilor mecanice,
pentru motociclişti.
Partea 1: Cerinţe şi
metode de
încercare pentru
protectori împotriva
şocurilor
124. SR EN 1621- Îmbrăcăminte de EN 1621-2: 06.10.2005
2:2004 protecţie împotriva 2003
125. şocurilor mecanice, EN 1621- 09.07.2011
pentru motociclişti. 2:2003/AC:20
Partea 2: Protectori 06
ai spatelui. Cerinţe
şi metode de
încercare

126. SR EN Protecţia EN 23.11.2007 SR EN Dată


1731:2007 individuală a 1731:2006 1731:2003 depăşită
ochiului. Protectori (EN (23.11.2007)
ai ochilor şi feţei tip 1731:1997)
sita Nota 2.1
127. SR EN Accesorii de EN 1809: 13.06.1998
1809:2004 scufundare. 1997
Dispozitive
gonflabile pentru
echilibrare. Cerinte
functionale si de
securitate, metode
de încercare

21
128. SR EN Aparate de EN 06.05.2010 SR EN
1827+A1:200 protecţie 1827:1999+A 1827: 2003
9 respiratorie. Semi- 1:2009 (EN 1827:
măşti fără supape 1999)
de inspiraţie şi cu Nota 2.1
filtre demontabile,
împotriva gazelor,
împotriva gazelor şi
particulelor sau
numai împotriva
particulelor.
Cerinţe, încercări,
marcare
129. SR EN Echipament EN 08.03.2008 SR EN Dată expirată
1836+A1:200 individual de 1836:2005+A 1836:2006 (31.03.2008)
8 protecţie a ochilor. 1:2007 (EN 1836:
Ochelari de soare 2005)
şi filtre de protecţie Nota 2.1
împotriva radiaţiilor
solare pentru
utilizare generală şi
filtre pentru
observarea directă
a soarelui
130. SR EN 1868: Echipament EN 1868: 18.10.1997
2003 individual de 1997
protecţie împotriva
căderilor de la
înălţime. Lista
termenilor
echivalenţi
131. SR EN Echipament EN 1891: 06.11.1998
1891:2003 individual de 1998
protecţie pentru
prevenirea
căderilor de la
înălţime. Corzi cu
miez cu coeficient
redus de alungire
132. SR EN Protecţia EN 1938: 09.07.2011 SR EN 09.07.2011
1938:2011 individuală a 2010 1938:2004
ochilor. Ochelari- (EN 1938:
mască pentru 1998) Nota
utilizatorii de 2.1
motociclete şi
motorete
133. SR EN ISO Acustică. Protectori EN ISO 4869- 15.05.1996
4869-2: 1997 individuali împotriva 2: 1995

22
SR EN ISO zgomotului. Partea EN ISO 4869- 09.07.2011
4869- 2: Estimarea 2:
2:1997/AC:2 nivelurilor de 1995/AC:200
007 presiune acustică 7
ponderate A în
cazul utilizării
protectorilor
individuali împotriva
zgomotului

134. SR EN ISO Acustică. Protectori EN ISO 4869- 08.03.2008 EN 24869- Dată expirată
4869-3:2007 individuali împotriva 3:2007 3:1993 (08.03.2008)
zgomotului. Partea Nota 2.1
3: Măsurarea
pierderii prin
inserţie a
antifoanelor
externe utilizând un
dispozitiv de
încercare acustică
135. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 06.10.2005 SR EN 369: Dată
6529:2003 protecţie. Protecţie 6529:2001 1997 (EN depăşită
împotriva 369: 1993) (06.10.2005)
produselor chimice. Nota 2.1
Determinarea
rezistenţei la
permeaţia lichidelor
şi gazelor a
materialelor
utilizate pentru
confecţionarea
îmbrăcămintei de
protecţie
136. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 06.10.2005 SR EN 368: Dată
6530:2005 protecţie. Protecţie 6530:2005 1997 (EN depăşită
împotriva 368: 1992) (06.10.2005)
substanţelor Nota 2.1
chimice lichide.
Metodă de
încercare a
rezistenţei
materialelor la
penetrarea de către
lichide
137. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 6942: 28.08.2003 SR EN Dată
6942:2003 protecţie. Protecţie 2002 366:2003 depăşită
împotriva căldurii şi (EN (28.08.2003)
a focului. Metodă 366:1993)
de încercare: Nota 2.1
Evaluarea
materialelor şi a
ansamblurilor de
materiale expuse la
o sursă de căldură
radiantă

23
138. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 08.03.2008 SR EN 373: Dată expirată
9185:2007 ) protecţie. 9185:2007 2003 (EN (08.03.2008)
Evaluarea 373: 1993)
rezistenţei Nota 2.1
materialelor la
împroşcarea cu
metal topit
139. SR EN ISO Protecţie pentru EN ISO 06.10.2005 SR EN Dată
10256:2004 cap şi faţă pentru 10256:2003 967:2004 depăşită
utilizare la hochei (EN 967: (06.10.2005)
pe gheaţă 1996) Nota
2.1
140. SR EN ISO Vibraţii şi şocuri EN ISO 03.12.1996
10819: 2002 mecanice. Vibraţii 10819: 1996
mână-braţ. Metodă
de măsurare şi
evaluare a
factorului de
transmitere a
vibraţiilor de la
mănuşă la palmă
141. SR EN ISO Nave mici. Sistem EN ISO 06.05.2010
10862:2009 de eliberare rapidă 10862:2009
pentru
harnaşamente de
trapeză(ISO
10862:2009)
142. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 08.03.2008 SR EN 470- Dată expirată
11611:2008 protecţie utilizată la 11611:2007 1: 1999 (EN (30.04.2008)
activităţi de sudură 470-1: 1995)
şi tehnici conexe Nota 2.1
143. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 05.06.2009 SR EN 531: Dată expirată
11612:2009 protecţie. 11612:2008 1997 (EN (31.5.2009)
Îmbrăcăminte de 531: 1995)
protecţie împotriva Nota 2.1
căldurii şi a
flăcărilor (ISO
11612:2008)
144. SR EN Aparate de EN 12083: 04.07.2000
12083: 2003 protecţie 1998
) respiratorie. Filtre
SR EN cu furtunuri EN 06.10.2005
12083/AC: respiratorii (Filtre 12083:1998/ ; revenire la
2003 nemontate pe AC: 2000 09.07.2011
mască). Filtre
împotriva
particulelor, filtre
împotriva gazelor şi
filtre combinate.
Cerinţe, încercări,
marcare

24
145. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 08.03.2008
12127- protecţie împotriva 12127-2:2007
2:2008 căldurii şi focului.
Determinare
transmisie termică
de contact prin
îmbrăcămintea de
protecţie sau
materialele sale
constituente.
Partea 2: Metoda
de încercare care
utilizează
transmisia termică
de contact produsă
de mici cilindri
picurători
146. SR EN Echipament pentru EN 12270: 16.03.2000
12270: 2003 alpinism şi 1998
escaladare. Pioleţi.
Cerinţe de
securitate şi
metode de
încercare
147. SR EN Echipament de EN 12275: 16.03.2000
12275: 2003 alpinism şi 1998
escaladare. Piese
de legătură. Cerinţe
de securitate şi
metode de
încercare
148. SR EN Echipament de EN 12276: 24.02.2001
12276: 2003 alpinism şi 1998
SR EN escaladă. Ancore EN
12276:2003/ mecanice. Cerinţe 12276:1998/ 09.07.2011
AC:2003 de securitate şi AC: 2000
metode de
încercare

149. SR EN Echipament de EN 12277: 23.11.2007 SR EN Dată


12277:2007 alpinism şi 2007 12277: 2003 depăşită
escaladare. (EN 12277: (23.11.2007)
Centură complexă. 1998)
Cerinţe de Nota 2.1
securitate şi
metode de
încercare
150. SR EN Echipament de EN 12278: 23.11.2007 SR EN Dată
12278: 2007 alpinism şi 2007 12278: 2003 depăşită
escaladare. (EN 12278: (23.11.2007)
Scripeţi. Cerinţe de 1998)
securitate şi Nota 2.1
metode de
încercare

25
151. SR EN ISO Nave mici. Centuri EN ISO 06.05.2010 Dată
12401:2010 de securitate şi 12401:2009 depăşită
suporturi de (06.05.2010)
asigurare pentru
punte. Cerinţe de
securitate şi
metode de
încercare (ISO
12401:2009)
152. SR EN ISO Echipament EN ISO 21.12.2006 SR EN Dată
12402- individual de 12402-2:2006 399:2002 depăşită
2:2007 plutire. Partea 2: (EN 399: (31.03.2007)
Veste de salvare, 1993) Nota
nivel de 2.1
SR EN ISO performanţă 275. EN ISO 09.07.2011 Nota 3 09.07.2011
12402- Cerinţe de 12402-
2:2007/A1:2 securitate 2:2006/A1:20
010 10
153. SR EN ISO Echipament EN ISO 21.12.2006 SR EN Dată
12402- individual de 12402-3:2006 396:2002 depăşită
3:2007 plutire. Partea 3: (EN 396: (31.03.2007)
Veste de salvare, 1993) Nota
nivel de 2.1
SR EN ISO performanţă 150. EN ISO 09.07.2011 Nota 3 09.07.2011
12402- Cerinţe de 12402-
3:2007/A1:2 securitate 3:2006/A1:20
010 10
154. SR EN ISO Echipament EN ISO 21.12.2006 SR EN Dată
12402- individual de 12402-4:2006 395:2002 depăşită
4:2007 plutire. Partea 4: (EN 395: (31.03.2007)
Veste de salvare, 1993) Nota
nivel de 2.1
SR EN ISO performanţă 100. EN ISO 09.07.2011 Nota 3 09.07.2011
12402- Cerinţe de 12402-
4:2007/A1:2 securitate 4:2006/A1:20
010 10
155. SR EN ISO Echipament EN ISO 21.12.2006 SR EN Dată
12402- individual de 12402-5:2006 393:2002 depăşită
5:2007 plutire. Partea 5: (EN 393: (31.03.2007)
Dispozitive 1993) Nota
ajutătoare pentru 2.1
SR EN ISO plutire (nivel 50) . EN ISO 9.7.2011 Nota 3 09.07.2011
12402- Cerinţe de 12402-
5:2007/A1:2 securitate 5:2006/A1:20
010 10
SR EN ISO EN ISO
12402- 12402- 09.07.2011
5:2007/AC:2 5:2006/AC:20
007 06
156. SR EN ISO Echipament EN ISO 21.12.2006
12402- individual de 12402-6:2006
6:2007 plutire. Partea 6:

26
SR EN ISO Veste de salvare şi EN ISO 09.07.2011 Nota 3 09.07.2011
12402- echipament ajutător 12402-
6:2007/A1:2 pentru plutire 6:2006/A1:20
010 pentru utilizări 10
speciale. Cerinţe
de securitate şi
metode de
încercare
157. SR EN ISO Echipament EN ISO 02.08.2006 SR EN Dată
12402- individual de 12402-8:2006 394:2002 depăşită.
8:2007 plutire. Partea 8: (EN 394: (31.8.2006)
Accesorii. Cerinţe 1993) Nota
de securitate şi 2.1
SR EN ISO metode de EN ISO 11.11.2011 Dată
12402- încercare 12402- depăşită
8:2006/A1:2 8:2006/A1:20 (30.10.2011)
011 (EN ISO 11
12402-
8:2006/A1:2
011)
158. SR EN ISO Echipament EN ISO 21.12.2006
12402- individual de 12402-9:2006
9:2007 plutire. Partea 9:
SR EN ISO Metode de EN ISO 11.11.2011 Dată
12402- încercare 12402- depăşită
9:2007/A1:2 9:2006/A1:20 (30.10.2011)
011. (EN ISO 11
12402-
9:2006/A1:2
011)
159. SR EN ISO Echipament EN ISO 02.08.2006
12402- individual de plutire 12402-
10:2006 Partea 10: 10:2006
Alegerea şi
aplicaţiile
echipamentului
individual de plutire
şi ale altor
echipamente
relevante (ISO
12402-10:2006)
160. SR EN Mănuşi de protecţie EN 12477: 10.08.2002
12477:2003 pentru sudori 2001
SR EN EN 12477: 06.10.2005 Nota 3 Dată
12477:2003/ 2001/ depăşită
A1:2005 A1:2005 (31.12.2005)
161. SR EN Echipament de EN 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
12492:2012 alpinism şi 12492:2012 12492: 2003
escaladare. Căşti (EN 12492:
pentru alpinişti. 2000)
Cerinţe de Nota 2.1
securitate şi
metode de
încercare
162. SR EN Accesorii de EN 12628: 04.07.2000
12628: 2003 plonjare. 1999

27
SR EN Echipamente EN 09.07.2011
12628:2003/ combinate 12628:1999/
AC:2003 ajutatoare pentru AC 2000
plutire si salvare.
Cerinte functionale
si de securitate,
metode de
încercare
163. SR EN Echipament EN 21.12.2006
12841:2007 individual de 12841:2006
protecţie împotriva
căderilor de la
înălţime. Sisteme
de acces cu corzi.
Dispozitive de
reglare a corzii
164. SR EN Aparate de EN 12941: 04.06.1999 EN Dată
12941:2004 protecţie 1998 146:1991 depăşită
respiratorie. Nota 2.1 (04.06.1999)
SR EN Aparate filtrante cu EN 12941: 06.10.2005 Nota 3 Dată
12941:2004/ ventilaţie asistată, 1998/ depăşită
A1:2004 cu cască sau A1:2003 (06.10.2005)
SR EN cagulă. Cerinţe, EN 05.06.2009 Nota 3 31.05.2009
12941:2004/ încercări, marcare 12941:1998/A
A2:2009 2:2008
165. SR EN Aparate de EN 12942: 04.06.1999 EN Dată
12942:2004 protectie 1998 147:1991 depăşită
respiratorie. Nota 2.1 (04.06.1999)
Aparate filtrante cu
ventilatie asistata,
cu masti complete,
semi-masti sau
sferturi de masca.
Cerinte, încercari,
marcare
SR EN EN 28.08.2003 Nota 3 Dată
12942:2004/ 12942:1998/ depăşită
A1:2004 A1: 2002 (28.08.2003)
166. SR EN EN 05.06.2009 Nota 3 31.05.2009
12942:2004/ 12942:1998/A
A2:2009 2:2008
167. SR EN Îmbrăcăminte de EN SR EN Dată
13034+A1:20 protecţie împotriva 13034:2005+ 06.05.2010 13034:2005 depăşită
10 produselor chimice. A1:2009 (EN (06.05.2010)
Cerinţe de 13034:2005)
performanţă pentru Nota 2.1
îmbrăcămintea de
protecţie chimică
care prezintă o
protecţie limitată
împotriva
produselor chimice
lichide
(echipamente de tip
6 şi tip PB [6] )

28
168. SR EN Îmbrăcăminte de EN 06.05.2010
13061:2010 protecţie. Protectori 13061:2009
de tibie pentru
jucătorii de fotbal.
Cerinţe şi metode
de încercare
169. SR EN Căşti de protecţie. EN 13087-1: 10.08.2002
13087- Metode de 2000
1:2003 încercare. Partea 1:
SR EN Condiţii şi EN 13087- 10.08.2002 Nota 3 Dată
13087- condiţionare 1:2000/ A1: depăşită
1:2003/A1:2 2001 (10.08.2002)
003
170. SR EN Căşti de protecţie. EN 13087- 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
13087- Metode de 2:2012 13087-
2:2012 încercare. Partea 2: 2:2003 (EN
Absorbţia şocurilor 13087-2:
2000) Nota
2.1
171. SR EN Căşti de protecţie. EN 13087-3: 10.08.2002
13087- Metode de 2000
3:2003 încercare. Partea 3:
SR EN Rezistenţă la EN 13087- 10.08.2002 Nota 3 Dată
13087- penetraţie 3:2000/ A1: depăşită
3:2003/A1:2 2001 (10.08.2002)
003
172. SR EN Căşti de protecţie. EN 13087- 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
13087- Metode de 4:2012 13087-
4:2012 încercare. Partea 4: 4:2003 (EN
Eficienţa sistemului 13087-4:
de retenţie 2000)
Nota 2.1
173. SR EN Căşti de protecţie. EN 13087-5: 24.02.2001
13087- Metode de 2000
5:2003 încercare. Partea 5:
Rezistenţa
sistemului de
retenţie
174. SR EN Căşti de protecţie. EN 13087- 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
13087- Metode de 6:2012 13087-
6:2012 încercare. Partea 6: 6:2003 (EN
Câmp vizual 13087-6:
2000) Nota
2.1
175. SR EN Căşti de protecţie. EN 13087-7: 10.08.2002
13087- Metodă de 2000
7:2003 încercare. Partea 7:
SR EN Rezistenţă la EN 13087- 10.08.2002 Nota 3 Dată
13087- flacără 7:2000/ A1: depăşită
7:2003/A1:2 2001 (10.08.2002)
003
176. SR EN Căşti de protecţie. EN 13087-8: 21.12.2001
13087- Metode de 2000
8:2003 ( încercare. Partea 8:

29
SR EN Proprietăţi electrice EN 13087-8: 06.10.2005 Nota 3 Dată
13087- 2000/A1:2005 depăşită
8:2003/A1:2 (06.10.2005)
005
177. SR EN Căşti de protecţie. EN 13087-10: 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
13087- Metode de 2012 13087-
10:2012 încercare. Partea 10:2003 (EN
10: Rezistenţă la 13087-10:
căldură radiantă 2000) nota
2.1
178. SR EN Echipament de EN 09.07.2011 09.07.2011
13089:2011 alpinism şi 13089:2011
escaladare.
Instrumente pentru
gheaţă. Cerinţe de
securitate şi
metode de
încercare
179. SR EN Dispozitive EN 13138- 05.06.2009 SR EN 28.05.2009
13138- ajutătoare la plutire 1:2008 13138-
1:2009 pentru învăţarea 1:2004 (EN
înotului. Partea 1: 13138-
Cerinţe de 1:2003)
securitate şi Nota 2.1
metode de
încercare pentru
dispozitive
ajutătoare la plutire
purtate pe corp
180. SR EN Îmbrăcăminte de EN 06.05.2010
13158:2009 protecţie. Haine, 13158:2009
veste de protecţie
şi protectori ai
umerilor pentru
sporturi ecvestre:
pentru călăreţi,
pentru personalul
care lucrează cu
caii şi pentru
conducătorii de
atelaje. Cerinţe şi
metode de
încercare
181. SR EN Protecţie EN 13178: 21.12.2001
13178: 2003 individuală a 2000
ochilor. Protectori
ai ochilor destinaţi
utilizatorilor de
snowmobile

30
182. SR EN Aparate de EN 13274-1: 21.12.2001
13274- protecţie 2001
1:2003 respiratorie.
Metode de
încercare. Partea 1:
Determinarea fugii
spre interior şi a
fugii totale spre
interior
183. SR EN Aparate de EN 13274-2: 21.12.2001
13274- protecţie 2001
2:2003 respiratorie.
Metode de
încercare. Partea 2:
Încercări practice
de performanţă
184. SR EN Aparate de EN 13274-3: 10.08.2002
13274- protecţie 2001
3:2003 respiratorie.
Metode de
încercare. Partea 3:
Determinarea
rezistenţei
respiratorii
185. SR EN Aparate de EN 13274-4: 10.08.2002
13274- protecţie 2001
4:2003 respiratorie.
Metode de
încercare. Partea 4:
Încercări la flacără
186. SR EN Aparate de EN 13274-5: 21.12.2001
13274- protecţie 2001
5:2003 respiratorie.
Metode de
încercare. Partea 5:
Condiţii climatice
187. SR EN Aparate de EN 13274-6: 10.08.2002
13274- protecţie 2001
6:2003 respiratorie.
Metode de
încercare. Partea 6:
Determinarea
conţinutului de
dioxid de carbon în
aerul inhalat
188. SR EN Aparate de EN 13274-7: 20.06.2008 SR EN Dată expirată
13274- protecţie 2008 13274- (31.07.2008)
7:2008 respiratorie. 7:2003 (EN
Metode de 13274-7:
încercare. Partea 7: 2002)
Determinarea Nota 2.1
penetraţiei filtrelor
de particule

31
189. SR EN Aparate de EN 13274-8: 28.08.2003
13274- protecţie 2002
8:2003 respiratorie.
Metode de
încercare. Partea 8:
Determinarea
colmatării cu
pulbere de dolomită
190. SR EN Echipament de EN 13277-1: 24.02.2001
13277- protectie pentru 2000
1:2004 artele martiale.
Partea 1: Cerinte si
metode de
încercare generale
191. SR EN Echipament de EN 13277-2: 24.02.2001
13277- protecţie pentru 2000
2:2004 artele marţiale.
Partea 2: Cerinţe şi
metode de
încercare
suplimentare
referitoare la
protectori pentru
genunchi, protectori
de tibie şi protectori
de antebraţ
192. SR EN Echipament de EN 13277-3: 24.02.2001
13277- protecţie pentru 2000
3:2004 artele marţiale.
SR EN Partea 3: Cerinţe şi EN 13277- 23.11.2007 Nota 3 Dată
13277- metode de 3:2000/A1:20 depăşită
3:2004/A1:2 încercare 07 (31.12.2007)
007) suplimentare
pentru protectori ai
bustului
193. SR EN Echipament de EN 13277-4: 10.08.2002
13277- protecţie pentru 2001
4:2003) artele marţiale.
SR EN Partea 4: Cerinţe EN 13277- 23.11.2007 Nota 3 Dată
13277- suplimentare şi 4:2001/A1:20 depăşită
4:2003/A1:2 metode de 07 (31.12.2007)
007 încercare privind
protectori ai capului
194. SR EN Echipament de EN 13277-5: 10.08.2002
13277- protecţie pentru 2002
5:2003 artele marţiale.
Partea 5: Cerinţe
suplimentare şi
metode de
încercare pentru
protectorii genitali
şi protectorii
abdominali

32
195. SR EN Echipament de EN 13277-6: 21.02.2004
13277- protecţie pentru 2003
6:2004 artele marţiale.
Partea 5: Cerinţe
suplimentare şi
metode de
încercare pentru
protectorii genitali
şi protectorii
abdominali
196. SR EN Echipament de EN 13277- 06.05.2010
13277- protecţie pentru 7:2009
7:2009 artele marţiale.
Partea 7: Cerinţe şi
metode de
încercare
complementare
pentru protectori de
mână şi picior
197. SR EN ISO Echipament de EN ISO 08.03.2008 SR EN
13287:2008 protecţie 13287:2007 13287:2004
individuală. (13287:2004
Încălţăminte. )Nota 2.1
Metodă de
încercare pentru
determinarea
rezistenţei la
alunecare
198. SR EN Accesorii de EN 13356: 21.12.2001
13356:2003 vizualizare pentru 2001
uz neprofesional.
Metode de
încercare şi cerinţe
199. SR EN Căşti pentru EN 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
13484:2012 utilizatorii de 13484:2012 13484:2003
săniuţe (EN 13484:
2001) Nota
2.1
200. SR EN Îmbrăcăminte de EN 23.11.2007 SR EN Dată
13546+A1:20 protecţie. Protectori 13546:2002+ 13546:2003 depăşită
07 ai mâinii, braţului, A1:2007 (EN 13546: (31.12.2007)
pieptului, 2002)
abdomenului, Nota 2.1
gambei, piciorului şi
organelor genitale
pentru portarii de
hochei pe iarbă şi
protectori ai tibiei
pentru jucătorii de
hochei pe iarbă.
Cerinţe şi metode
de încercare

33
201. SR EN Îmbrăcăminte de EN 23.11.2007 SR EN Dată
13567+A1:20 protecţie. Protectori 13567:2002 13567:2003 depăşită
07 ai mâinii, braţului, +A1:2007 (EN 13567: (31.12.2007)
pieptului, 2002)
abdomenului, Nota 2.1
gambei, organelor
genitale si feţei
pentru scrimeri.
Cerinţe şi metode
de încercare
202. SR EN Mănuşi de protecţie EN 13594: 28.08.2003
13594:2003 pentru motociclişti 2002
profesionişti.
Cerinţe şi metode
de încercare
203. SR EN Îmbrăcăminte de EN 13595-1: 28.08.2003
13595- protecţie pentru 2002
1:2003 motocliclişti
profesionişti. Haine,
pantaloni şi
combinezoane sau
combinaţii din două
piese. Partea 1:
Cerinţe generale
204. SR EN Îmbrăcăminte de EN 13595-2: 28.08.2003
13595- protecţie pentru 2002
2:2003) motocliclişti
profesionişti. Haine,
pantaloni şi
combinezoane sau
combinaţii din două
piese. Partea 2:
Metodă de
încercare pentru
determinarea
rezistenţei la
abraziune prin
impact
205. SR EN Îmbrăcăminte de EN 13595-3: 28.08.2003
13595- protecţie pentru 2002
3:2003 motocliclişti
profesionişti. Haine,
pantaloni şi
combinezoane sau
combinaţii din două
piese. Partea 3:
Metode de
încercare pentru
determinarea
rezistenţei la
pleznire

34
206. SR EN Îmbrăcăminte de EN 13595-4: 28.08.2003
13595- protecţie pentru 2002
4:2003 motocliclişti
profesionişti. Haine,
pantaloni şi
combinezoane sau
combinaţii din două
piese. Partea 4:
Metodă de
încercare pentru
determinarea
rezistenţei la tăiere
prin impact
207. SR EN Încălţăminte de EN 09.07.2011 SR EN Dată
13634:2011 protecţie pentru 13634:2010 13634:2004 depăşită
motociclişti. Cerinţe (EN 13634: (30.06.2011)
şi metode de 2002)
încercare Nota 2.1
208. SR EN Căşti de protecţie EN 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
13781:2012 pentru conducătorii 13781:2012 13781: 2003
şi pasagerii (EN 13781:
snowmobilelor şi 2001) Note
boburilor 2.1
209. SR EN Aparate de EN 13794: 28.08.2003 SR EN Dată
13794: 2003 protecţie 2002 1061: 2003 depăşită
respiratorie. (EN 1061: (28.08.2003)
Aparate de 1996), SR
protecţie EN 400:
respiratorie 2003 (EN
izolante, autonome, 400: 1993),
cu circuit închis SR EN 401:
pentru evacuare. 2003 (EN
Cerinţe, încercări, 401: 1993)
marcare Nota 2.1
210. SR EN Protectori EN 13819-1: 28.08.2003
13819- individuali împotriva 2002
1:2004 zgomotului.
Încercare. Partea 1:
Metode de
încercari fizice
211. SR EN Protectori EN 13819-2: 28.08.2003
13819- individuali împotriva 2002
2:2004 zgomotului.
Încercare. Partea 2:
Metode de
încercari acustice
212. SR EN Încălţăminte de EN 13832- 21.12.2006
13832- protecţie împotriva 1:2006
1:2007 produselor chimice
. Partea 1:
Terminologie şi
metode de
încercare

35
213. SR EN Încălţăminte de EN 13832- 21.12.2006
13832- protecţie împotriva 2:2006
2:2007 produselor chimice.
Partea 2: Cerinţe
pentru
încălţămintea
rezistentă la
produse chimice în
condiţii de laborator
214. SR EN Încălţăminte de EN 13832- 21.12.2006
13832- protecţie împotriva 3:2006
3:2007 produselor chimice.
Partea 3: Cerinţe
pentru
încălţămintea cu
rezistenţă mare la
produse chimice în
condiţii de laborator
215. SR EN Îmbrăcăminte de EN 06.10.2005
13911:2004 protecţie pentru 13911:2004
pompieri. Cerinţe şi
metode de
încercare pentru
cagule de protecţie
împotriva focului,
pentru pompieri
216. SR EN Echipament EN 23.11.2007
13921:2007 individual de 13921:2007
protecţie. Principii
ergonomice
217. SR EN Echipament EN 13949: 21.02.2004
13949:2003 respiratoriu. 2003
Aparate de
scufundare
autonome cu circuit
deschis pentru
utilizare cu Nitrox şi
oxigen comprimat.
Cerinţe, încercare,
marcare
218. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 06.10.2005
13982- protecţie pentru 13982-1:2004
1:2005 utilizare împotriva

36
SR EN ISO particulelor solide. EN ISO 09.07.2011 Nota 3
13982- Partea 1: Cerinţe 13982-
1:2005/A1:2 de performanţă 1:2004/A1:20
011 pentru 10
îmbrăcămintea de
protecţie împotriva
substanţelor
chimice, care
asigură protecţie
întregului corp
împotriva
particulelor solide
transportate de aer
(îmbrăcăminte tip
5)

219. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 06.10.2005


13982- protecţie pentru 13982-2:2004
2:2005 utilizare împotriva
particulelor solide.
Partea 2: Metodă
de încercare pentru
determinarea fugii
spre interiorul
costumului a
aerosolilor de
particule fine
220. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 06.10.2005
13995:2003 protecţie. 13995:2000
Proprietăţi
mecanice. Metodă
de încercare pentru
determinarea
rezistenţei la
perforare şi
sfâşiere dinamică
221. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 04.07.2000
13997:2003 protecţie. 13997:1999
SR EN ISO Proprietăţi EN ISO 06.10.2005
13997:2003/ mecanice. 13997:1999/ ; revenire la
AC:2004 Determinarea AC:2000 09.07.2011
rezistenţei
materialelor la
tăiere cu obiecte
tăioase
222. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 28.08.2003 SR EN 412: Dată
13998:2003 protecţie. Şorţuri, 13998:2003 2003 (EN depăşită
pantaloni şi haine 412: 1993) (28.08.2003)
de protecţie Nota 2.1
împotriva tăierilor şi
loviturilor cuţitului
de mână

37
223. SR EN Apărători împotriva EN 06.10.2005
14021:2004 impactului cu pietre 14021:2003
pentru motociclism
pe teren accidentat
destinate a proteja
motocicliştii de
pietre şi alte
obiecte proiectate
mici. Cerinţe şi
metode de
încercare
224. SR EN Căşti de protecţie EN 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
14052:2012 de înaltă 14052:2012+ 14052:2006
performanţă pentru A1:2012 (EN
industrie 14052:2005)
Nota 2.1
225. SR EN Îmbrăcăminte de EN 06.10.2005
14058:2004 protecţie. Articole 14058:2004
de îmbrăcăminte
de protecţie
utilizate în medii cu
temperaturi scăzute
226. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 28.01.2009 SR EN 531: 28.01.2009
14116:2008 protecţie. Protecţie 14116:2008 1997 (EN
împotriva căldurii şi 531: 1995)
flăcărilor. Materiale, Nota 2.1
SR EN ISO ansambluri de EN ISO 09.07.2011 2009
14116:2008/ materiale şi 14116:2008/A
AC:2010 îmbrăcăminte cu C:2009
propagare limitată
a flăcării
227. SR EN 14120 Îmbrăcăminte de EN 23.11.2007 SR EN Dată
+A1:2007 protecţie. Protectori 14120:2003+ 14120:2003 depăşită
pentru încheietura A1:2007 (EN (31.12.2007)
mâinii, palmă, 14120:2003)
genunchi şi cot Nota 2.1
pentru utilizatorii de
echipament de
sport cu role.
Cerinţe şi metode
de încercare
228. SR EN Îmbrăcăminte de EN 06.10.2005
14126:2004 protecţie. Cerinţe 14126:2003
SR EN de performanţă şi EN 09.07.2011
14126:2004/ metode de 14126:2003/A
AC:2005 încercare pentru C:2004
îmbrăcăminte de
protecţie împotriva
agenţilor infecţioşi

229. SR EN Echipament EN 06.10.2005


14143:2004 respiratoriu. 14143:2003
Aparate de
scufundare
autonome cu circuit
închis

38
230. SR EN Îmbrăcăminte EN 14225- 06.10.2005
14225- pentru scufundare. 1:2005
1:2005 Costume izoterme.
Partea 1: Cerinţe şi
metode de
încercare
231. SR EN Îmbrăcăminte EN 14225- 06.10.2005
14225- pentru scufundare. 2:2005
2:2005 Partea 2: Costume
etanşe. Cerinţe şi
metode de
încercare
232. SR EN Îmbrăcăminte EN 14225- 06.10.2005
14225- pentru scufundare. 3:2005
3:2005 Partea 3:
Îmbrăcăminte cu
sisteme active de
încălzire sau de
răcire (ansambluri).
Cerinţe şi metode
de încercare
233. SR EN Îmbrăcăminte EN 14225- 06.10.2005
14225- pentru scufundare. 4:2005
4:2005 Partea 4:
Îmbrăcăminte
pentru scufundare
la presiune
atmosferică.
Cerinţe referitoare
la factorul uman şi
metode de
încercare
234. SR EN Îmbrăcăminte de EN 06.10.2005
14325:2004 protecţie împotriva 14325:2004
produselor chimice.
Metode de
încercare şi
clasificarea
performanţelor
materialelor,
cusăturilor,
legăturilor şi
ansamblurilor
îmbrăcămintei de
protecţie chimică
235. SR EN Îmbrăcăminte de EN 06.10.2005
14328:2005 protecţie. Mănuşi şi 14328:2005
protectori ai
braţelor împotriva
tăierilor cu cuţite
electrice. Cerinţe şi
metode de
încercare

39
236. SR EN Îmbrăcăminte de EN 06.10.2005
14360:2004 protecţie împotriva 14360:2004
ploii. Metodă de
încercare pentru
îmbrăcăminte de
gata. Impact la
precipitaţii
puternice
237. SR EN Aparate de EN 20.06.2008 SR EN Dată expirată
14387+A1:20 protecţie 14387:2004+ 14387:2004 (31.07.2008)
08 respiratorie. Filtre A1:2008 (EN
împotriva gazelor şi 14387:2004)
filtre combinate. Nota 2.1
Cerinţe, încercări,
marcare
238. SR EN Echipament EN 06.05.2010 SR EN 31.07.2010
14404+A1:20 individual de 14404:2004+ 14404:2005
10 protecţie. Protecţia A1:2010 (EN
genunchiului pentru 14404:2004)
lucrări în genunchi Nota 2.1
239. SR EN Aparate de EN 06.10.2005
14435:2005 protecţie 14435:2004
respiratorie.
Aparate de
protecţie
respiratorie izolante
autonome cu circuit
deschis, cu aer
comprimat cu semi-
mască proiectate
exclusiv pentru
utilizare la presiune
pozitivă. Cerinţe,
încercări, marcare
240. SR EN Echipamente de EN 06.10.2005
14458:2005 protecţie a ochilor. 14458:2004
Ecrane faciale şi
viziere pentru căşti
pentru pompieri şi
de protecţie de
înaltă performanţă
pentru industrie,
utilizate de
pompieri, serviciile
de ambulanţă şi de
urgenţă
241. SR EN ISO Protecţie împotriva EN ISO 16.03.2000
14460:2003 căldurii şi focului. 14460: 1999
SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 10.08.2002 Nota 3 Dată
14460:2003/ protecţie pentru 14460:1999/ depăşită
A1:2003 piloţii de A1: 2002 (30.09.2002)

40
SR EN ISO automobile. Cerinţe EN ISO 09.07.2011
14460:2003/ de performanţă şi 14460:1999/
AC:2003 metode de AC: 1999
încercare

242. SR EN Aparate de EN 19.04.2006


14529:2006 protecţie 14529:2005
respiratorie –
Aparate de
protecţie
respiratorie izolante
autonome cu circuit
deschis, cu aer
comprimat, cu
semimască cu
supapă la cerere la
prima inspiraţie, cu
presiune pozitivă,
numai pentru
evacuare. Cerinţe,
încercări, marcare
243. SR EN Aparate de EN 14593- 06.10.2005 SR EN Dată
14593- protecţie 1:2005 139:2002 depăşită
1:2005 respiratorie. (EN (02.12.2005)
Aparate de 139:1994)
protecţie Nota 2.1
respiratorie izolante
autonome cu
aducţie de aer
comprimat cu
supapă la cerere.
Partea 1: Aparat cu
mască completă.
Cerinţe, încercări,
marcare
244. SR EN Aparate de EN 14593- 06.10.2005 SR EN Dată
14593- protecţie 2:2005 139:2002 depăşită
2:2005 respiratorie. (EN (02.12.2005)
Aparate de 139:1994)
protecţie Nota 2.1
SR EN respiratorie izolante EN 14593- 19.04.2006
14593- cu aducţie de aer 2:2005 ; revenire la
2:2005 comprimat cu /AC:2005 09.07.2011
/AC:2006 supapă la cerere.
Partea 2: Aparat cu
semi-mască cu
presiune pozitivă.
Cerinţe, încercări,
marcare

41
245. SR EN Aparate de EN 06.10.2005 SR EN Dată
14594:2005 protecţie 14594:2005 271:1998 depăşită
respiratorie. (EN (02.12.2005)
Aparate de 271:1995),
protecţie SR EN
respiratorie izolante 12419:2003
cu aducţie de aer (EN
comprimat cu debit 12419:1999)
continuu. Cerinţe, , SR EN
încercări, marcare 139:2002
(EN
139:1994),
SR EN
1835:2004
(EN
1835:1999),
SR EN
270:2003
(EN
270:1994)
Nota 2.1
SR EN EN 09.07.2011
14594:2005/ 14594:2005/A
AC:2006 C:2005
246. SR EN Îmbrăcăminte de EN 06.05.2010 SR EN Dată
14605+A1:20 protecţie împotriva 14605:2005+ 467+A1:200 depăşită
10 produselor chimice A1:2009 0 (EN (06.05.2010)
lichide. Cerinţe de 467:1995),
performanţă pentru SR EN
îmbrăcămintea ale 466:2003
cărei elemente de (EN
legătură sunt 466:1995),
etanşe la lichide SR EN
(Tip 3) sau la 465:2002
pulverizări (Tip 4), (EN
inclusiv articole de 465:1995)
îmbrăcăminte care Nota 2.1
protejează numai
anumite părţi ale
corpului (Tip PB [3]
şi PB [4])
247. SR EN Îmbrăcăminte de EN 21.12.2006
14786:2006 protecţie. 14786:2006
Determinarea
rezistenţei la
penetrarea de către
substanţe chimice
pulverizate, emulsii
şi dispersii.
Încercare la
pulverizare
248. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 28.08.2003
14877: 2003 protecţie pentru 14877: 2002
operaţii de
proiectare a
abrazivilor granulari

42
249. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 28.08.2003 SR EN Dată
15025:2003 protecţie. Protecţie 15025: 2002 532:1997 depăşită
împotriva căldurii şi (EN (28.08.2003)
flăcărilor. Metodă 532:1994)
de încercare pentru Nota 2.1
propagarea limită a
flăcării
250. SR EN ISO Costume de EN ISO 10.04.2003
15027- protecţie termică în 15027-1:2002
1:2003 caz de imersie.
Partea 1: Costume
purtate permanent,
cerinţe care includ
securitatea
251. SR EN ISO Costume de EN ISO 10.04.2003
15027- protecţie termică în 15027-2:2002
2:2003 caz de imersie.
Partea 2: Costume
purtate în caz de
urgenţă, cerinţe
care includ
securitatea
252. SR EN ISO Costume de EN ISO 10.04.2003
15027- protecţie termică în 15027-3:2002
3:2003 caz de imersie.
Partea 3: Metode
de încercare
253. SR EN Încălţăminte pentru EN 20.12.2012 SR EN 30.04.2013
15090:2012 pompieri 15090:2012 15090:2007
(EN
15090:2006)
Nota 2.1
5
254. ... Echipament de EN 15151- 20.12.2012
alpinism și 1:2012
escaladă.
Dispozitive de
frânare.
Partea 1:
Dispozitive de
frânare
semiautomate,
cerințe de secu­
ritate și metode de
încercare
255. SR EN Echipament EN 15333- 20.06.2008
15333- respiratoriu. 1:2008
1:2008 Aparate de
scufundare cu
alimentare de gaz
comprimat de la
suprafaţă, tip
ombilical, cu circuit
deschis. Partea 1:
Aparat la cerere
5
Nepreluat încă ca standard român

43
SR EN EN 15333-
15333- 1:2008/AC:20 09.07.2011
1:2008/AC:2 09
010
256. SR EN Echipament EN 15333- 06.05.2010
15333- respiratoriu. 2:2009
2:2009 Aparate de
scufundare cu
alimentare de gaz
comprimat de la
suprafaţă, tip
ombilical, cu circuit
deschis. Partea 1:
Aparat la cerere
257. SR EN Genunchiere şi EN 05.06.2009
15613:2009 cotiere de protecţie 15613:2008
pentru sporturi de
sală. Cerinţe de
securitate şi
metode de
încercare
258. SR EN Îmbrăcăminte de EN 23.11.2007
15614:2007 protecţie pentru 15614:2007
pompieri. Metode
de încercare de
laborator şi cerinţe
de performanţă
pentru
îmbrăcămintea
purtată în timpul
luptei contra focului
în spaţii naturale
deschise
259. SR EN ISO Îmbrăcăminte. EN ISO 06.10.2005
15831:2004 Efecte fiziologice. 15831:2004
Măsurarea izolaţiei
termice cu ajutorul
unui manechin
termic
260. SR EN Îmbrăcăminte de EN 16.02.2012
16027:2012 protecţie. Mănuşi 16027:2011
cu efect de
protecţie pentru
portarii echipelor de
fotbal
261. SR EN ISO Încălţăminte de EN ISO 06.10.2005
17249:2005 securitate 17249:2004
SR EN ISO rezistentă la tăiere EN ISO 23.11.2007 Nota 3 Dată
17249:2005/ cu ferăstrău cu lanţ 17249:2004/A depăşită
A1:2007 1:2007 (23.11.2007)

44
262. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 28.01.2009 SR EN 463: 28.02.2009
17491- protecţie. Metode 17491-3:2008 2002 (EN
3:2009 de încercare pentru 463: 1994)
îmbrăcăminte de Nota 2.1
protecţie împotriva
produselor chimice.
Partea 3:
Determinarea
rezistenţei la
penetrare cu jet de
lichid (încercare la
jet)
263. SR EN ISO Îmbrăcăminte de EN ISO 28.01.2009 SR EN 468: 28.02.2009
17491- protecţie. Metode 17491-4:2008 2002 (EN
4:2009 de încercare pentru 468: 1994)
îmbrăcăminte de Nota 2.1
protecţie împotriva
produselor chimice.
Partea 4:
Determinarea
rezistenţei prin
pulverizarea unui
lichid (încercare la
ceaţă)
264. SR EN ISO Echipament EN ISO 16.02.2012 SR EN ISO 30.06.2012
6
20344:2012 individual de 20344:2011 20344:2004
protectie. Metode (EN ISO
de încercare pentru 20344:2004)
încaltaminte Nota 2.1
265. SR EN ISO Echipament EN ISO 16.02.2012 SR EN ISO 30.06.2012
7
20345:2012 individual de 20345:2011 20345:2004
protectie. (EN ISO
Încaltaminte de 20345:2004)
securitate Nota 2.1
266. SR EN ISO Echipament EN ISO 06.10.2005 SR EN Dată
20346:2005 indivdual de 20346:2004 346:1996 depăşită
protecţie. (EN (06.10.2005)
Încălţăminte de 346:1992),
protecţie SR EN 346-
2: 1999 (EN
346-2:1996)
Nota 2.1
SR EN ISO EN ISO 08.03.2008 Nota 3 Dată
20346:2005/ 20346:2004/A depăşită
A1:2008 1:2007 (31.03.2008)
SR EN ISO EN ISO 09.07.2011
20346:2005/ 20346:2004/A
AC:2007 C:2007
267. SR EN ISO Echipament EN ISO 06.10.2005 SR EN ISO 30.04.2013
20347:2012 individual de 20347:2012 20347:2004
protecţie. (EN ISO
Încălţăminte de 20347:2004)
lucru. Nota 2.1

6
Acest standard este în procedura de aprobare de ASRO la data de 01.10.2012
7
Acest standard este în procedura de aprobare de ASRO la data de 01.10.2012

45
268. SR EN ISO Echipament EN ISO 09.07.2011 09.07.2011
20349:2011 individual de 20349:2010
protecţie.
Încălţăminte de
protecţie împotriva
riscurilor termice şi
proiecţiilor de metal
topit aşa cum sunt
întâlnite în topitorii
şi în operaţiile de
sudură. Cerinţe şi
metode de
încercare
269. SR EN Acustică. Protectori EN 24869-1: 16.12.1994
24869-1: individuali împotriva 1992
1998 zgomotului. Metodă
subiectivă de
măsurare a
atenuării acustice
270. SR EN Îmbrăcăminte EN 50286: 16.03.2000
50286: 2003 electroizolantă de 1999
protecţie pentru EN 09.07.2011
instalaţii de joasă 50286:1999/A
tensiune C:2004
271. SR EN Încălţăminte EN 50321: 16.03.2000
50321: 2003 electroizolantă 1999
pentru lucrări în
instalaţii de joasă
tensiune
272. SR EN Căşti EN 50365: 10.04.2003
50365:2003 electroizolante 2002
pentru utilizare în
instalaţii de joasă
tensiune
273. SR EN Lucrări sub EN 60743: 10.04.2003 SR EN Dată
60743:2003 tensiune. 2001 60743:2003 depăşită
Terminologie IEC 60743: (EN (01.12.2004)
pentru scule, 2001 60743:1996)
echipamente şi Nota 2.1
SR EN dispozitive EN Nota 3 09.07.2011
60743:2003/ 60743:2001/A 09.07.2011
A1:2008 1:2008
IEC
60743:2001/A
1:2008
274. SR EN Lucrari sub EN 60895: 06.10.2005 SR EN Dată
60895:2005 tensiune. 2003 60895:2003 depăşită
Îmbracaminte IEC 60895: (EN 60895: (01.07.2006)
conductoare pentru 2002 1996) Nota
utilizare la tensiuni (modificat) 2.1
nominale pâna la
800 kV în curent
alternativ si ± 600
kV în curent
continuu

46
275. SR EN Lucrări sub EN 60903: 06.10.2005 SR EN Dată
60903:2005 tensiune. Mănuşi 2003 60903:1997 depăşită
de material IEC 60903: (EN 60903: (01.07.2006)
electroizolant 2002 1992) şi
(modificat) amendamen
tele sale;
SR EN
50237:2003
(EN
50237:1997)
Nota 2.1
276. SR EN Protectori EN 60984: 04.06.1999
60984:2003 electroizolanţi 1992
(EN 60984: pentru braţe pentru IEC 60984:
1992) lucrări sub tensiune 1990
(modificat)
SR EN EN 60984/ 04.06.1999 Nota 3 Dată
60984:2003/ A11. 1997 depăşită
A11:2003 (04.06.1999)
SR EN EN 10.04.2003 Nota 3 Dată
60984:2003/ 60984:1992/A depăşită
A1:2003 1:2002 (06.10.2005)
IEC
60984:1990/A
1:2002

ESO: Organisme Europene de Standardizare


— CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716,
(http://www.etsi.eu)

Nota 1: În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către
Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde
asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data
menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele
esențiale ale directivei.
Nota 2.2: Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată
standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.
Nota 2.3: Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată
standardul înlocuit (parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei
pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele
esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a
standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.

Nota 3: În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă
există, și noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY și
modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La data menționată standardul
înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele
esențiale ale directivei.

NOTE:

47
— Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de
standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva
98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului, modificată prin Directiva 98/48/CE.
— Standardele armonizate sunt adoptate de către organizațiile europene pentru standardizare în limba
engleză (CEN și Cenelec le publică, de asemenea, în franceză și germană). Prin urmare, titlurile stan­
dardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către orga­
nismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea
titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial.
— Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt
disponibile în toate limbile comunitare.
— Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia
asigură actualizarea acestei liste.
— Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.

48