Sunteți pe pagina 1din 6

Portofoliu Contabilitate Aprofundata

1. Se înregistrează:

107 “Diferente de curs valutar din conversie” = 665 “Chelt.din diferente de curs 1.500
valutar”

2. A. Achizitionarea actiunilor proprii:

1092 “Actiuni proprii pe termen lung” = 5121 “Conturi la bănci în lei” 1.000

B. Trecerea de la actiuni detinute pe termen scurt la cele pe termen lung (au depasit un an):

1092 “Actiuni proprii pe termen lung” = 1091 “Actiuni proprii pe termen 500
scurt”

C. Reducerea capitalului social prin anularea actiunilor proprii detinute pe termen lung:

1012 “Capital subscris varsat” = 1092 “Actiuni proprii pe termen 1.500


lung”

3. Reevaluarea in plus a terenurilor, a echipamentelor tehnologice si a autoturismelor:

% = 105 “Rezerve din reevaluare” 1.800

2111 “Terenuri” 1.000

2131 “Echipamente tehn.” 500

2133 “Mij. de transport” 300

4. În urma inspectiei fiscal în anul N, organul de control constată o diferenţă suplimentară


pentru impozitul pe profit afferent exerciţiului N-1 în sumă de 5000 lei.

1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea = 4411 “Impozit pe profit” 5.000
erorilor”

5. În anul N-1, o societate a trecut in conservare pe o perioada de 8 luni un echipament


pentru care a inregistrat o pierdere din depreciere nedeductibila fiscal de 50.000 lei. La
sfarsitul exercitiului N-1, valoarea neta contabila a echipamentului (dupa deducerea
deprecierii) este de 100.000 lei, iar durata de viata ramasa este de 10 ani. În anul N,
societatea schimba politica referitoare la imobiliyarile corporale trecute in conservare,
pentru care va inregistra in continuare amortizare. Amortizarea contabila pe perioada de 8
luni este de 60.000 lei.

% = 2813 “Amortizarea instalatiilor 60.000


si mij.de transport”
2913 “Ajustari pt deprecierea instal.si mij.de 50.000
transport”
10.000
1173 “Rezultatul reportat provenit din
modificarile politicilor contabile”

6. Transferul rezervelor din reevaluare la reserve si la rezultate reportate:

105 “Rezerve din reevaluare” = 1175 “Rezultatul reportat 300


reprezentand surplus din
reevaluare”

7. Contabilizarea vanzarilor de actiuni proprii detinute pe termen lung, la prêt mai mare
decat la cumparare (dif= 400 lei), initial au fost cumparate cu 1.000 lei, acum sunt vandute
cu 1.400 lei.

5121 “Conturi la banci in lei” = % 1.400

1092 “Actiuni proprii pe termen 1.000


lung”
400
141 “Castiguri legate de
vanzarea instrumentelor de
capitaluri proprii”

8. In urma fuziunii societatea absorbanta detine titluri la societatea absorbita


Anularea contului 261 se poate face astfel:

% = 261 “Actiuni detinute la entitati” 8.000

106 “Rezerve” 5.000

1042 “Prime de fuziune” 1.000

1495 “Pierderi rezultate din reorganizari” 2.000

9. O societate comerciala a achizitionat de la Agentia Nationala Pentru Resurse Minerale dreptul de


explorare a unui perimetru in zona Petrosani, in schimbul sumei de 100.000 lei. Durata licentei
este de 4 ani, cu posibilitatea de transformare in licenta de exploatare (societatea sa devina
proprietara bogatiilor din subsol timp de 30 ani). De asemenea, societatea efectueaza studii
geologice in valoare de 10.000 lei, in vederea estimarii cantitatii de carbune din subsol.
a) Achizitia dreptului de explorare:

206 “Active necorporale de exploatare si evaluare = 404 “Furnizori de imobilizari” 100.000


a resurselor minerale”

b) Inregistrarea studiilor geologice:

206 “ Active necorporale de exploatare si evaluare = 404 “Furnizori de imobilizari” 10.000


a resurselor minerale”

c) Inregistrarea amortizarii lunare (100.000+10.000)/48luni= 2.292 lei:

6811 “ Cheltuieli de exploatare privind = 2806 “Amortizarea activelor 2.292


amortizarea imobilizarilor” necorporale de exploatare si
evaluare a resurselor minerale”

10. O societate i-a inchiriat unui tert o cladire P+2 in ultimii 5 ani. Contractul de inchiriere s-a
incheiat 10.02.N , managementul luand decizia de a utiliza cladirea ca sediu
administrative. Valoarea contabila a cladirii la finalul contractului de inchiriere este de
12.300.000 lei (valoare justa 15.000.000 lei, amortizare cumulata 2.700.000 lei). Se
estimeaza o durata de utilizare de 50 ani. Pe durata contractului de inchiriere cladirea a
fost recunoscuta ca investitie imobiliara. Valoarea justa de 15.000.000 lei a fost reflectata
in contul 215 ``Investitii imobiliare``, iar amortizarea cumulata, in contul 2805
``Amortizarea investitiilor imobiliare``. La data schimbarii destinatiei, cladirea de va
transfera de la Investitii imobiliare la Imobilizari corporale:

212 “ Constructii” = 215 “Investitii imobiliare” 15.000.000

2815 “ Amortizarea investitiilor imobiliare” = 2812 “Amortizarea 2.700.000


constructiilor”

11. O societate planteaza in anul N-1 vita-de-vie pentru care se efectueaza si se inregistreaza
cheltuieli astfel:
a) Achizitia si plantarea vitei-de-vie in martie 40.000 lei;
b) Ingrasaminte 6.000 lei;
c) Amortizarea lunara a utilajelor agricole 3.000 lei
d) Pentru lunile urmatoare, totalul cheltuielilor este de 90.000 lei. Vita-de-vie se
amortizeaza in 20 de ani.

301 “ Materii prime” = 401 “Furnizori” 40.000

Plantarea vitei-de-vie =

601 “ Cheltuieli cu materiile prime” 301 “Materii prime” 40.000


602 “ Cheltuieli cu materiale consumabile” = 302 “Materiale consumabile” 6.000

6811 “ Cheltuieli de exploatare privind = 281 “Amortizari privind 3.000


amortizarea imobilizarilor” imobilizarile corporale”

Inregistrarea productiei in curs =

231 “ Imonilizari corporale in curs de executie” 722 “Venituri din productia 49.000
imobilizarilor corporale”

217 “ Active biologice productive” = 231 “Imobilizari corporale in 139.000


curs de executie”

6811 “ Cheltuieli de exploatare privind = 2817 “Amortizarea activelor 6.950


amortizarea imobilizarilor” biologice productive”

12. O entitate exploreaza de 2 ani o zona din Marea Neagra in care se gaseste o rezerva de
gaze. La 31.12.N, entitatea ia decizia sa interupa activitatea deoarece s-a demonstrate ca
volumul de gaze nu asigura viabilitatea comerciala a exploatarii. Dreptul de explorare
expira la 31.12.N+1. Entitatea nu poate anula acest drept achizitionat in urma cu 2 ani. La
31.12.N se recunosc pierderi din depreciere pentru activele de explorare:
a) Deprecierea activului necorporal de
explorare:
= 2906 “Ajustari pt deprecierea 80.000
6813 “ Cheltuieli de exploatare privind ajustarile activelor necorporale de
pt deprecierea imobilizarilor” exploatare si evaluare a resurs
minerale”

b) Deprecierea activului corporal de


exploatare
= 2916 “Ajustari pentru 5.500.000
6813 “ Cheltuieli de exploatare privind ajustarile deprecierea activelor corporale
pt deprecierea imobilizarilor” de exploatare si evaluare a
resurselor minerale”

13. In urma unei calamitati o societate hotaraste sa transfere stocul de active biologice unui
tert.

Descarcarea gestiunii de activele biologice

356 “ Active biologice de natura stocurilor aflate = 361 “Active biologice de natura 15.000.000
la terti” stocurilor”

14. Imputarea animalelor si pasarilor din productia proprie:


- Valoare pasari imputate 1.000 lei
- Valoare estimate: 1.500 lei (diferenta nefavorabila 50 lei)
- TVA 190 lei;

4282 “ Alte creante in legatura cu personalul” = 7588 “Alte venituri din 1.000
exploatare”

4282 “ Alte creante in legatura cu personalul” = 4427 “Tva colectata” 190

711 “ Variatia stocurilor” = 361 “Active biologice de natura 1.000


stocurilor”

711 “ Variatia stocurilor” = 368“Diferente de pret la active 50


biologice de natura stocurilor”

15. Se inregistreaza un minus la inventor la animale din achizitii in valoare de 3.000 lei ce
este imputata responsabilului.

606 “ Cheltuieli privind activele biologice de = 361 “Active biologice de natura 3.000
natura stocurilor” stocurilor”

4282 “ Alte creante in legatura cu personalul” = 758 “Alte venituri din 3.000
exploatare”

4282 “ Alte creante in legatura cu personalul” = 4427 “Tva colectata” 570

16. In cadrul unei societati comerciale, un furnizor, in baza contractului de colaborare, acorda
un bonus commercial trimestrial de 10% asupra total cumparaturi effectuate de catrea
societate. Furnizorul factureaza suma de 10.000 lei plus Tva ca si discaunt.

% = 401 “Furnizori” -11.900

609 “ Reduceri comerciale primite” -10.000

4426 “ Tva dedusa” -1.900

17. Se vinde unui client extern marfa astfel:


- Valoarea marfii 10.000$ (val. 25.000 lei)
- Val. In gestiune la prêt de intrare 21.000 lei
- Curs vanzare 2,5 lei/$
- Cost asigurare 100$ (val. 250 lei)

411 “ Clienti” = 707 “Venituri din vanzarea 25.000


marfurilor”

613 “ Cheltuieli cu prime de asigurare” = 401 “Furnizori” 250


18. In timpul exercitiului financiar urmator se achita penalitati la impozite neachitate la
termen in valoare de 900 lei.

6581 “ Despagubiri, amenzi si penalitati” = 5121 “Conturi la banci in lei” 900

121 “ Profit/Pierdere” = 6581 “Despagubiri, amenzi si 900


penalitati”

19. Vanzarea activelor biologice de natura stocurilor din productie proprie.

4111 “ Clienti” = % 1.190

7018 “Ven.din vanz.activelor 1.000


biologice de nat.stocuriloe”
190
4427 “Tva colectata”

711 “ Variatia stocurilor” = 361 “Active biologice de nat. 1.000


stocurilor”

368 “ Dif.de pret la activele biologice” = 711 “Variatia stocurilor” 100

20. Vanzarea productiei de lapte.

4111 “ Despagubiri, amenzi si penalitati” = % 11.900

7017 “Conturi la banci in lei” 10.000

4427 “Tva colectata” 1.900

21. Sume cuvenite societatii de la bugetul de stat

4481 “ Alte datorii fata de bugetul statului” = 7581 “Venituri din despagubiri, 1.000
amenzi si penalitati”