Sunteți pe pagina 1din 3

CONSILIUL CLASEI a- IV- a F

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Motru

Prof. inv. primar : Tirlea Ramona

RESPONSABILI

NR.CRT. NUME ŞI PRENUME FUNCTIA


1. TIRLEA RAMONA invăţătoare
2. HOGOIU ANCA prof. lb. engleza
3. MAFTEI ANI prof. lb. franceza
4. BAZAVAN MIHAI prof. ed. fizica
5. POPESCU ALINA prof. ed. religioasa
6. CIOANA ALIN prof. informatica
7. IORGA CLAUDIA presedinte comitetul de parinti

CONSILIUL CLASEI
- OBIECTIVE -
● Armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de
predare şi instruire practică cu solicitările elevilor şi ale părinţilor

● Evaluarea progresului şcolar al elevilor

● Stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de


învăţare

● Organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de


performanţe şcolare
CONSILIUL CLASEI
- ATRIBUTII –
-
▪ analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui
elev;

▪ analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a


acestora între diferitele discipline;

▪ stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu


probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu
rezultate deosebite;

▪ propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

▪ participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru


şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui/învăţătorului,
sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

▪ propune invatatoarei, directorului sau consiliului profesoral, după


caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul
regulament şi de regulamentul intern;
CONVOCATOR

In data de 3 . 02 . 2016 , de la orele 13, la Sc. Gim. Nr. 1 Motru va


avea loc sedinta consiliului clasei a – IV- a F , avand ca ordine de zi
situatia la invatatura a elevilor .

Am luat la cunostinta :

NR.CRT. NUME ŞI PRENUME FUNCTIA SEMNĂTURA


1. TIRLEA RAMONA invăţătoare
2. HODOIU ANCA prof. lb. engleza
3. MAFTEI ANI prof. lb. franceza
4. BAZAVAN MIHAI prof. ed. fizica
5. POPESCU ALINA prof. ed. religioasa
6. CIOANA ALIN prof. informatica
7. IORGA CLAUDIA presedinte comitetul de parinti