Sunteți pe pagina 1din 3

Semio C.

2.Fanerele
Părul:
Horipilaţia – zbârlirea părului
Hipertrichoza – creşterea în grosime aşi lung a firului de păr:
- Normală: coamă. Coadă
- Patologică: în febra aftoasă, unele endocrinoze
Trichorrexis nodosa – nodozităţi pe firul de păr, cu ruperea acestuia (cu
pseudotundere) – de paraziţi
Hipotrichoza – căderea părului (mai puţin păr)
- Normală (năpârlirea)
- Patologic = alopecia – primară (esenţială), secundară (simptomatică)
sau ereditară = atrichie (fără păr)
- Forme: - calvescenţă = rărire a părului (când este numai la cap =
calviţie, care poate să meargă până la chelie = peladă)
- deglabraţie = păr ras pe o zonă circulară
Modif de culoare:
Caniţia = albirea părului
Rutilismul (eritrismul) = în gen genetic = păr roşu pe zone
delim, iar sub el pielea este depigm. Poate apărea în unele parazitoze sau după unele
tratam locale

3.Lâna: malopecia = căderea lânii (râie)


4.Pene: Hriplumaţie
Deplumare = smulgerea
Plumopecia = căderea patologică
5.Copita:
Deformări: copite pline, bombate, boante, teşite, încovoiate
Dim: incastelura (îngust cutieie de corn)
Cheloid (creşterea masivă a cutiei de corn)
Consistenţa: - mălăieţe (se macină prin deplasare)
- sfărâmicioase (se sparg, casante)
Netezimea: seima = crăpătura (long sau transv)
Sensibil la temp:
Cuiul de stradă
Pododermita – infl membr cheratogene
Bleima – inflam localiz a pododermului
Furbura – congestia membr cheratog
Panariţiu – inflam pielii interdig la ovine, suine, bovine
6.Coarnele: denivelaări circulare (vârsta), inflam
7.Ciocul: rupere, deviere
8.Gheare, unghii, castane, solzi la peşti şi reptile, aripi la albine

Examinarea şi semiologia sistemului limfatic superf


Limfonoduri, vase limf, limfă

1
Limfonoduri
Superf: examinabili întotdeauna, alţii examinabili în cond patol
Prof: prin procedee particulare (speciale) (transrect, Rx, ecogr, Tc, IRM,
laparatomie)
Prin necropsie sau la controlul cărnii
Obiective: mărime, formă şi asp supraf, temp, sensibilit, consistenţă, mobilitate (tabel
în carte oblig pt ex)

1.Limfonoduri
Adenopatie (orice afecţ posibilă la niv unui limfonod)
Adenolimfopatie (Limfoadenopatie) – si limfonod şi vas limf
Adenită: - acută
- cronică
- leucozică
- tumorală (tabel)
Periadenită
Adenomegalie

2.Vasele limfatice
Limfopatie
Limfangite
După evoluţie şi patologie:
Acute – cu coardă limfatică caldă, dură, sensib
Cronice – coardă rece, insensib
Leucozice
Tumorale
După etiologie: specif sau nespecif
După mărimea vasului limf:
Reticulare- ex elefantiazis (la reţeaua cap)
Raticulare – la rădăcini
Tronculare
Adenolimfangita – limfoadenita
Limforagia

3.Limfa – se examinează f rar, prin puncţia toracelui sau abdom – când sunt rupte
vasele interne sau după laparatomie – toracotomie

Examinarea mucoaselor aparente


Întrucât pielea este pigmentată şi cu păr, examin lor este oblig
Culoarea:
Congestie locală - traumatisme
Congestie generală - boli inf
Enantem = pata congestivă, boli eruptive
Cianoză
Paliditatea – anemii, hemorag int
Injectarea capilarelor – vasodil cap
Hemorag
Cul galbenă – icter
Forma: de edeme
Chemozis – oci gras, muc sticloasă
Prolaps

2
Integritatea – div asp (plăgi, ulcere)
Secreţii
Creşterea secreţiilor = scurgerea
Epifora = lăcrimare
Hipersalivaţie – ptialism _
- sialoree _
lipsa secreţiilor = uscarea mucoaselor (xerose)
Xeroftalmie
Xerostomie

APARTUL DIGESTIV

Examinarea funcţională
Apetit, prehensiune, masticaţie, insalivaţie, deglutiţie
La rumeg.: rumegarea şi eructaţia
Defecarea şi flatulenţa
Vomitarea/vomituriţia/falsa vomă/vomica
Examinarea fizică
Organelor prediafragmatice: - gura şi gl salivare
- faringele şi pungile guturale
- esofag şi guşa la păsări
Abdomenul:
Org. Postdiafragmatice:
Prestomacele şi stomacul
Intestin subţ şi gros
Rect şi anus
Gl dig: fic şi pancreas
Ex. De lab: (fiz, biochim, microscopic)
Pt conţ ruminal, suc gastric, intestinal, pancreatic, bila, materiile fecale

Examinarea funcţională
1.Apetitul: verif prin proba apetitului
- Normal = normorexie
- Modificat = disorexie:
- Cantitativ
- Calitativ
Cant: lipsa – apetitului = anorexia: absolută,
relativă (inapetenţă)
oligofagie,
apetit capricios,
apetit selectiv
- setei = adipsie
exagerarea apetit = hiperorexie
polifagia
bulimia
tahifagia
sete = polidipsie