Sunteți pe pagina 1din 16

Anul XVII * Nr.

611 (101) PublicaŃie regională independentă,


11-20 DECEMBRIE 2017 de opinie, analiză şi informaŃie

16 pagini * 2 LEI * ISSN 1842-4473 www.ziarulexclusiv.ro

Valea Jiului și întreaga țară își ia


rămas bun de la cel care a fost

REGELE MIHAI I
AL ROMÂNIEI

Detalii în pag. a 3-a


ADMINISTRA IE 2

Proiectul ”Acum pentru Viitorul Vulcanului” a ajuns la final


Proiectul dedicat elaborării schimbări absolut necesare în
Strategiei de Dezvoltare Locală calitatea vieții membrilor
pentru susținerea comunităților comunităților incluse în proiect,
marginalizate din municipiul se poate emite premisa unor
Vulcan, a ajuns la final. După 3 rezultate pozitive în evaluarea
luni și 25 de zile, într-un Strategiei. Aceste rezultate se
adevărat maraton al colectării vor concretiza începând cu
de informații din cele 5 cartiere 2018 într-o suită de proiecte
vizate de proiect - Micro 3B. concrete de creștere a calității
Cartierul vechi, Crividia, Colonia vieții, de împlinire a unor nevoi
de Jos - maraton derulat de concrete de natură socială,
echipa de proiect, membrii civică, educațională a membrilor
acesteia au raportat încheierea celor 5 comunități.
Strategiei și trimiterea acesteia
la Ministerul Dezvoltării La conferința de presă care a
Regionale și Administrației marcat finalul acestui proiect,
Publice. primarul Gheorghe Ile a
exprimat, de altfel, aceste
Evaluarea Strategiei de către puncte de vedere. Pentru
reprezentanții MDRAP se va edilul-șef al Vulcanului,
încheia pe parcursul acestei derularea acestei etape pilot cu
luni. În luna ianuarie vor fi efecte pe termen lung,
comunicate rezultatele reprezintă un salt important în
evaluărilor tuturor strategiilor modul de abordare a temelor
depuse din toate regiunile din principale din viața cetățenilor
țară, iar proiectele acceptate la vizați de proiect. ”Consider că
finanțare vor intra într-o nouă și munca tuturor membrilor echipei
extrem de importantă fază de de proiect redusă la jumătate ca
implementare. termen de finalizare, este membrii echipei de proiect, s-a Strategia de Dezvoltare
deosebit de valoroasă, în primul realizat acea formă de Locală” a declarat Gheorghe Ile
Pornind de la modul în care rând pentru că volumul de apropiere care se va materializa – primarul municipiului Vulcan.
cetățenii din zonele vizate s-au informații necesare pentru a fi prin proiectele ce vor fi
implicat în colectarea obținute din teren, a fost foarte implementate începând cu Documentul oficial privind
informațiilor cuprinse în mare. În al doilea rând pentru 2018. Mulțumesc tuturor celor Strategia de dezvoltare Locală a
Strategie și de la felul în care că această muncă de teren a ce au contribuit la elaborarea municipiului Vulcan, document
aceștia au înțeles, prin liderii lor, putut avea rezultatele scontate Strategiei și sunt convins că în elaborat în cadrul acestui
că fără un dialog permanent cu doar cu susținerea cetățenilor. ianuarie vom primi undă verde proiect, este publicată întegral
reprezentanții administrației În al treilea rând pentru că, prin de la MDRAP pentru a putea pe situl Primăriei municipiului
publice locale nu se poate această abordare a colaborării aplica proiectele punctuale, Vulcan, www.-evulcan.ro
depăși zona de așteptare a unor directe dintre cetățeni și conform celor înscrise în Lucian ISPAS

Societatea SIMAUSRON Petrila asigură toată gama de servicii:


proiectare, execuție, transport, montaj. Atu-ul firmei constă în
flexibilitatea de a produce de la piese unicat până la producția de serie, în funcție
de cerințele pieței.
Aprecierile partenerilor din Austria și Germania reprezintă
certificatul de garanție al produselor noastre.
Detalii puteţi obţine la sediul firmei din Petrila,
str. Jiului nr. 11, la magazinele de mobilă ale firmei sau vizitând
site-ul www.simausrom.com
3 IN MEMORIAM

Valea Jiului și întreaga țară își ia rămas bun de la cel care a fost
REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI
Regele Mihai a încetat din centrale și locale vor arbora
viață la 96 de ani, pe 5 drapelul României în bernă. De
decembrie 2017. O zi care se asemenea, drapelul României
scrie cu tristețe în sufletele a în bernă va fi arborat la sediile
milioane de români. Pentru că, partidelor politice, sindicatelor,
dincolo de opțiunile politice ale patronatelor, instituțiilor de
fiecăruia, Regele Mihai rămâne învățământ și de cultură,
un simbol al nostru, al tuturor. misiunilor diplomatice ale
României, la punctele pentru
În memoria Majestății Sale trecerea frontierei, în
Regele Mihai, zilele de 14, 15 aeroporturi, porturi, gări și
și 16 decembrie 2017 sunt autogări, precum și ca pavilion
declarate zile de doliu național pe navele de orice fel și pe
pe teritoriul României în ambarcațiunile ce navighează
memoria Majestății Sale sub pavilion românesc. îndurerează și Valea Jiului,
Regele Mihai al României, șef Aceeași obligație revine, față de care Regele avea o
al statului român între anii potrivit legii, și persoanelor sensibilitate aparte și unde
1927-1930 și 1940-1947. fizice dacă arborează drapelul autoritățile locale de la
Executivul a adoptat o hotărâre României la domiciliu sau la Petroșani i-au conferit titlul de
în acest sens. reședință. ”Cetățean de onoare”.

În zilele de doliu național, toate Trecerea în eternitate a Prefectul județului Hunedoara,


instituțiile și autoritățile publice Regelui Mihai I al României Fabius Tiberiu Kiszely și
președintele Consiliului O delegație a județului
Județean Hunedoara, Mircea Hunedoara formată din
Flaviu Bobora au transmis, la conducerea Prefecturii și
rândul lor, Familiei Regale o Consiliului Județean
scrisoare de condoleanțe, în Hunedoara va fi prezentă
semn de omagiu adus miercuri, 13 decembrie, între
Majestății Sale Regele Mihai I orele 15 și 16, la Castelului
al României. Peleș din Sinaia pentru a
depune o coroană de flori,
În scrisoarea care a fost pentru a prezenta condoleanţe
transmisă Casei Regale, Custodelui Coroanei și Familiei
reprezentanții autorităților Regale şi pentru a se reculege
județene arată că ”Județul la catafalcul Majestății Sale
Hunedoara păstrează vie Defuncte.
memoria Regelui Mihai I, care
în perioada interbelică, a vizitat Slujba de înmormântare a
de mai multe ori Valea Jiului și Majestății Sale Regele Mihai
municipiul Deva, în calitatea sa va avea loc sâmbătă, 16
de Mare Voievod de Alba Iulia. decembrie 2017, în Noua
După anul 1989, Regele Mihai Catedrală de la Curtea de
și Regina Ana au participat la Argeș.
botezul instituțiilor școlare
”Regina Maria” din Deva și Respect etern, majestate !
”Carmen Sylva” din Petroșani,
iar Regele Mihai a primit titlul Tiberiu VINȚAN
de Cetățean de onoare al
municipiului Petroșani.”

În document se arată, de
asemenea, că ”plin plecarea
sa, noi, hunedorenii, rămânem
fără ultimul Rege al țării, fără
omul care iubit necondiționat
aceste pământuri (.).”
ADMINISTRA IE 4

Decembrie, luna sărbătorilor frumoase în municipiul Lupeni


Luna decembrie se anunță a fi acest loc frumos din parcul CAP
și în acest an una plină de și cred că am reușit să facem
lumină, dar și încărcată de din Lupeni un oraș frumos,
atmosfera caldă a sărbătorilor pregătit de sărbătoare, un oraș
de iarnă. Pentru acest pe măsura așteptărilor
deziderat, Primăria și Consiliul cetățenilor și din acest punct de
local Lupeni au avut în vedere vedere”, a declarat primarul
alocarea resurselor fiannciare Lucian Resmeriță.
necesare pentru ca Lupeniul să
fie pregătit corespunzător, din În plus, festivitatea de vineri
punct de vedere al iluminatului seara, care dă practic startul
ornamental și al curățeniei din sărbătorilor de iarnă în
oraș, dar mai ales din punct de municipiul Lupeni, a fost dublată
vedere al dorinței oamenilor de de emoționantul concert de
a lua parte la diversele activități colinde oferit celor prezenți de
culturale care au loc aici, pe îndrăgitul solist de muzică
parcursul întregii luni. populară Dinu Iancu Sălăjanu și
orchestra folclorică a acestuia.
ILUMINAT STRADAL DE
NOTA 10 LA LUPENI CONCERTE DE COLINDE LA
Luminile de sărbătoare din PALATUL CLTURAL
municipiul Lupeni au fost În luna decembrie, la Lupeni va
aprinse vineri, 9 decembrie, în avea loc de altfel un adevărat
cadrul unui eveniment organizat maraton al concertelor de
de administrația locală, colinde, acestea fiind găzduite
eveniment la care sute de într-un ritm cotidian de Palatul
oameni au ținut să fie prezenți, Cultural Minerul.
în ciuda vremii potrivnice.
Alegerea acestora s-a dovedit a Seria concertelor de colinde a
fi una inspirată, pentru că început aici tot vineri, 9
iluminatul ornamental stradal, decembrie, odată cu derularea
dar mai ales cel care îmbracă concertului susținut de Grupul
Parcul CAP într-o feerie de de muzică psaltică ”Sfântul Ioan
culori, s-a dovedit a fi și în acest Damaschin” din Arad, format din
an unul de nota 10. studenți, masteranzi și
absolvenți ai Facultății de
La festivitatea de pornire a Teologie ortodoxă ”Ilarion
iluminatului de sărbători, la fel Felea” din Arad. Evenimentul,
ca sute de familii din Lupeni, și care s-a bucurat de o audiență
primarul Lucian Resmeriță a deosebită din partea publicului,
venit însoțit de familie, respectiv a fost organizat de Parohia
de soția și fiul său. ”Sărbătorile Ordodoxă Bărbăteni și Consilul
de iarnă cele mai frumoase sunt local Lupeni.
cele trăite în familie. Am venit
astăzi, la fel ca foarte mulți Primarul Lupeniului dă asigurări
cetățeni ai Lupeniului, chiar că vor urma, în zilele următoare,
dacă vremea e destul de o serie de concerte de colinde Lupeni, care ne-a cerut să preconizat pentru finalul acestei
capricioasă, alături de fiul meu organziate de unitățile locale de oferim cât mai multe săptămâni, concert ce urma să
și de soția mea, să ne bucurăm învățământ sau de artiști de evenimente artistice specifice în fie susținut de Victor Socaciu și
de momentul acesta magic al prestigiu ai scenei muzicale. acest final de an și, pe de altă Cătălin Stepa. Acesta din urmă
pornirii iluminatului ornamental Seria de spectacole de colinde parte, să răspundem și dorinței va fi însă prezent pe scena
din Lupeni. Anul acesta am va culmina, la Lupeni, cu elevilor și profesorilor de la Palatului Cultual Lupeni, într-un
achiziționat noi ornamente, am desfășurarea unei noi ediții a toate unitățile de învățământ spectacol eveniment intitulat
reușit să punem la punct și tradiționalului ”Festival al care vor să deruleze astfel de ”Rezistăm prin iubire”, împreună
Crailor”. frumoase activități”, spune cu actorii teatrului din Petroșani
primarul Lucian Resmeriță. Mihai Alexandru, Irina Bodea
”Sărbătorile de iarnă sunt infinit Radu, Corina Vișinescu, Adelin
mai frumoase atunci când sunt Din păcate, situația declarării Ilie, dar și cu tânăra artistă folk
însoțite de colinde. Am vrut să zilelor de doliu național la Luminița Donisa, spectacol care
răspundem în acest an, pe de o trecerea în eternitate a celui va avea loc în data de 12
parte solicitărilor venite din care a fost Regele Mihai au decembrie 2017, ora 17,00.
partea publicului din municipiul determinat anularea concertului Tiberiu VINȚAN
5 CULTURĂ

100 de oameni de bine din Petroșani, participanți la excepționalul


concert caritabil de final de an al Asociației Casa Pro Urbis, pentru a
aduce Crăciunul fericit și pentru 100 de copii necăjiți din Petroșani
Când arta și talentul se mulţumire în suflet şi zâmbete
împletesc în chip armonios cu pe chip. Personal, urmăresc de
eleganța și caritatea, un câţiva ani eforturile unor tineri
eveniment de decembrie nu deosebiţi din comunitatea
poate fi decât unul încununat de voluntarilor de la Petroșani,
succes. Sub aceste auspicii s-a care prin activitatea lor
derulat, la finalul săptămânii, constantă, de zi cu zi, aduc
proiectul cultural-caritabil al alinare unor copii cu probleme
Asociației Casa Pro Urbis din sociale şi risc social ridicat. Ori
Petroșani, desfășurat în de câte ori ne întâlnim cu aceşti
ambianța elegantă a tineri – voluntari, dar şi
restaurantului ”La Belle profesionişti în tot ceea ce fac–
Epoque”. Mai bine de 100 de ne arătăm recunoştinţa prin
invitați din high-life-ul cuvinte pline de bunătate. Este
comunității din Valea Jiului, dar un lucru care atinge inimile lor,
și oaspeți veniți din comunitățile dar care, din păcate, nu prea îi
înfrățite din Ungaria și Italia, au ajută la modul concret. Cred că fondurile strânse. Toți cei
participat la acest eveniment, o altă modalitate de a ne arăta prezenți la eveniment – printre
atât din dorința de a intra în recunoştinţa pentru munca care și oaspeții din orașele
atmosfera sărbătorilor de iarnă acestor voluntari o reprezintă înfrățite Ponte Nelle Alpi și
prin intermediul unui inedit faptele noastre. Iar tocmai acest Varpalota - au trăit cu emoție
concert de muzică clasică, dar lucru încercăm să-l facem noi recitalurile la pian susținute de
mai ales pentru a contribui la astăzi aici, împreună cu ajutorul elevii secției de muzică a Școlii
campania strângere de fonduri esențial al dumneavoastră. “I.G.” Duca Petroșani și a Școlii care o generat-o, succes
având ca destinație organizarea Anume să-i ajutăm pe cei de Muzică din Varpalota. Felicit anunțat deja de președintele
unor sărbători fericite pentru cei aproape 100 de copii de la organizatorii și le mulțumesc Pro Urbis, Eduard Wersanski.
aproape 100 de copii de la Casa Maria Stein şi de la voluntarilor de la Asociația ”Doresc să vă mulțumesc
Casa Maria Stein şi de la Căminul Cor Iesu, administrate Caritas pentru implicare”, a tuturor pentru felul în care ați
Căminul Cor Iesu, administrate de Asociaţia Caritas respectiv declarat primarul Tiberiu Iacob răspuns invitației lansate de
de Asociaţia Caritas respectiv Fundaţia Sf. Francisc, să aibă Ridzi. Asociația Casa Pro Urbis pentru
Fundaţia Sf. Francisc în parte de un Crăciun fericit, cu concertul caritabil din acest an.
municipiul Petroșani. bradul plin de daruri. Momentul artistic al Vreau să vă spun că, datorită
Bineînțeles, în acțiunea evenimentului sugestiv intitulat dumneavoastră, celor prezenți
”Vă mulțumesc tuturor fiindcă noastră, nu i-am uitat pe ”Copiii... Muzica... Bucuriile astăzi, aici, datorită sponsorilor
sunteţi deschişi la propunerile şi membri unei alte asociații față iernii” a fost prezentat de o generoși care au susținut acest
acţiunile venite din partea de care trebuie să ne arătăm parte din tinerii artiști prezenți în proiect, în acest moment avem
ONG-lor al căror scop este, în recunoștința, o asociație care aceste zile la Petroșani pentru colectate resursele necesare
mod transparent, unul apropiat dă speranță unor copii cu concursul internațional de pian prin care copiii de la Casa
valorilor dumneavoastră sindromul Dawn, este vorba de ”Klavier Art”. Astfel, emoținante Maria Stein, cei de la Căminul
precum şi pentru faptul că pur şi Asociația Casa Pollicino”, a regaluri artistice au fost Cor Iesu și cei de la Fundația
simplu ajutaţi pe cei neajutoraţi, spus, în deschiderea susținute de pianiștii Radu Sf. Francisc vor avea, în acest
aducându-le un sentiment de evenimentului, Eduard Török, Mihai Neag, Kitti an, un Crăciun fericit. Iar pentru
Wersanski, președintele Sersztnyev, Balint Bokros, Ligia acest lucru, vă mulțumim și vă
Asociației Casa Pro Urbis. Bökö, Laura Trojak, Zsolt aplaudăm”, a spus Eduard
Kutasi, Delia Stana, precum și Wersanski.
Printre invitații de onare ai de duetul elev-profesor format
acestui eveniment s-a numărat, din Heider Zorka și Matrai În mod cert, evenimentul
ca de fiecare dată, primarul Balazs din Ungaria. Aceștia au ””Copiii... Muzica... Bucuriile
municipiului Petroșani, Tiberiu transmis publicului emoționante iernii” a demonstrat, atât prin
Iacob Ridzi: ”Evenimentul fragmente din piese de muzică organizare și desfășurare, cât și
caritabil de astăzi - în clasică ale unor compozitori prin calitatea și atitudinea
organizarea Casei Pro Urbis - a precum Chopin, Prokofiev, persoanelor prezente că, așa
adunat, laolată, oameni cu dare Bach, Weiner, Handel și alții cum bine spunea celebra
de mână care au făcut posibil sau chiar remarcabile autoare de cărţi motivaţionale
ca, de mâine, copiii de la Casa compoziții proprii. Louise Hay, „când recunoştinţa
“Maria Stein” și cei de la devine un mod de viaţă,
Fundația Sfântul Francisc – În mod categoric, succesul unei succesul, fericirea şi sănătatea
Căminul Cor Iesu din Petroșani seri culturale de excepție, nu sunt la ordinea zilei pentru toți
să se poată bucura de putea fi urmat decât de oamenii”.
sărbătorile de iarnă, prin succesul demersului caritabil Tiberiu VINȚAN
EDUCAIE 6

”Sfânta Varvara” – omagiată de elevii din Petroșani printr-un concurs de religie


Deja pentru al patrulea an comunitatea Petroșaniului.
consecutiv, în cinstea
aniversării sărbătorii Sfintei Echipaje format din câte 4 elevi
Varvara – Ocrotitoarea de la școlile gimnaziale de pe
municipiului Petroșani, la sediul raza municipiului Petroșani s-au
primăriei din localitate a avut locconfruntat în acest inedit
o nouă ediție a concursului de concurs pe teme de religie,
religie având ca subiect viața și încurajați de zeci de colegi, care
rolul Sfintei Varavara în lumea au ținut să fie prezenți astăzi în
credinței și în viața comunități sala de marmură a Primăriei
locale din Petroșani. Petroșani. Testele au fost
evaluate de un juriu format din
Concusul, inițiat de regretatul profesori de religie de la toate
preot ortodox Octavian Pătrașcu școlile participante, respectiv:
(cel care a păstorit Biserica Mihai Gabriel Velcliuc (Școala
Ortodoxă Sf. Varvara din Gimnazială nr. 7), Andrei
Petroșani) și de preotul romano- Claudiu Mischie (Școala
catolic Janos Szasz (părintele Gimnazială nr. 2), Andreea
paroh al Bisericii romano- Oatu (Școala gimnazială Gimnaziala ,,Carmen Sylva,,
catolice Sf. Varavara din Carmen Sylva), Valeria Buiama Mentiune: Scoala Gimnaziala
Petroșani) a devenit un punct (Școala Gimnazială IG Duca) și Nr.2
de reper în viața cultural- prof. Steliana Pîrlea (Școala
religioasă a Petroșaniului. Gimnazială Avram Stanca). Cu același prilej, la sala de
Pentru ediția din acest an a marmură a fost prezentată și o
concursului de religie dedicat În urma evaluării testelor, inedită expoziție de desene
Sfintei Varvara, rolul de gază i-a clasamentul ediției din acest an având ca temă sărbătorile de
revenit părintelui Ciprian, fost a concursului de religie dedicat iarnă, desene realizate de copii
discipol al pr. Octavian Pătrașcu Sfintei Varvara – Ocrotitoarea talentați de la școlile gimnaziale
și, în prezent, preot al Bisericii municipiului Petroșani a fost din municipiul Petroșani. În plus,
ortooxe Sf. Varvara din Aeroport stabilit după cum urmează: un grup de colindători de la
-Petroșani. Acesta le-a vorbit Locul I: Scoala Gimnazială Biserica Sf. Varvara din
celor prezenți, în primul rând Nr.7 Petroșani, coordonați de
copiilor, despre personalitatea Locul II: Scoala părintele Ciprian, a încântat
marcantă a Sfintei Varvara în Gimnaziala ,,Avram Stanca,, audiența cu un emoționant
religia creștină, dar și despre Locul III: Scoala concert de colinde. Tuturor,
personalitatea părintelui Gimnaziala ,,I.G.Duca,, felicitări !
Octavian Pătrașcu în Mentiune: Scoala Tiberiu VINȚAN
7 EDUCAIE

Educație pentru sănătate


prin nutriție corectă,
pentru copiii din Petroșani,
de la Eurodiet

https://www.facebook.com/hotelrusu/?

Două unități de învățământ din municipiul Petroșani


beneficază de un proiect educațional derulat de
compania Eurodiet România, campanie derulată sub
sub genericul ”STOP obezității, alege să trăiești
sănătos!” Campania Eurodiet are ca scop educarea
elevilor, dar și a familiilor acestora, pentru adoptarea
unui stil de viață sănătos, printr-un regim alimentar
corect și echilibrat.

”Obezitatea infantilă a ajuns la


proporţii alarmante în Uniunea
Europeană. 14 milioane de copii
sunt supraponderali şi numărul
lor creşte anual cu 400.000. Un
copil din doi are probleme cu
greutatea corporală. În trei din
patru boli, obezitatea a devenit
un factor de risc. Sunt statistici alarmante care totuşi
nu par să sperie pe nimeni. Nouă însă, ne pasă! ne
pasă pentru că, așa cum spunea Victor Hugo,
”fiecare copil pe care îl educăm este un om pe care-l
câștigăm!” Scopul nostru? Să educăm copiii să se
hrănească corect deoarece copiii de azi sunt adulții
de mâine, iar noi ne dorim o lume cu oameni
sănătoși, plini de viață, mereu cu zâmbetul pe buze
și cu o greutate ideală”,spune Vlachos Fotis,
directorul general al Eurodiet România,
coordonatorul acestui program.

La Petroșani, programul este derulat, în primă fază,


cu sprijinul unor profesori de educație fizică,
respectiv Doina Țopescu și Dan Filip. ”În primă fază
facem măsurătorile de greutate ale copiilor din
grupul țintă pe care l-am stabilit pentru acest
program. Urmează să evaluăm, în perioada
următoare rezultatele și, în baza acestora, vom
demara un program educativ de conștientizare
asupra unui regim alimentar corect, echilibrat, care
să corespundă nevoilor copiilor aflați în creștere, dar
care să nu conducă la dezechilibre în sănătate și,
mai ales, să prevină pericolul de obezitate generat
de o alimentație necorespnzătoare. Ne dorim, mai
apoi, extinderea acestui program la o scară mai
largă, atât în regiunea Văii Jiului, dar și în alte zone
ale României”, mai spune Vlachos Fotis.

În județul Hunedoara, metoda de nutriție controlată


Eurodiet este deja utilizată cu succes de mii de
oameni.
Tiberiu VINȚAN
CULTURĂ 8

Concert folcloric de zile mari la Lupeni, la serbarea


Asociației Parco Cavalli

Folclorul hunedorean de cea din Valea Jiului) a adus pe


mai bună calitate a fost vedeta scena Palatului Cultural din
tradiționalului spectacol de final Lupeni, pe lângă programul
de an pus în scenă zilele trecute artistic deosebit de emoționant
la Palatul Cultural din Lupeni al copiilor din cadrul Asociației respectiv Mickey și Minnie hipică și ferma Cavalli și până la
sub egida Asociației Parco ”Sfântul Apostol Andrei” și al Mouse, care i-au întâmpinat pe cei care ne-au fost alături la
Cavalli din Valea Jiului. celor de la Centrul Educațional invitați la intrarea în sala spectacolele artistice pe care
Organizație neguvernamentală ”Rudolf Șteiner” din Lupeni, Palatului Cultural de la Lupeni. le-am pus în scenă. Sunt foarte
deosebit de activă la nivel local, recitaluri de excepție susținute Așa cum un alt moment artistic încântat de faptul că și acest
Parco Cavalli se distinge nu de artiști cunoscuți și apreciați de excepție l-a constituit spectacol de final de an a fost
doar prin activitățile sale de ai folclorului hunedorean, de la expoziția de pictură a unul deosebit, pe măsura a
hipoterapie și divertisment Adrian Stanca, Ciprian Roman, ”Voluntarului anului 2017” de la ceea ce am dorit să oferim
pentru copiii cu cerințe speciale Ovidiu Olari, Denisa Mureșan, Parco Cavalli, Roxana Irimie, un oamenilor și sper, pe măsura
din regiunea Văii Jiului, în Norica Hațegan, Simona model pentru ceea ce înseamnă așteptărilor celor care au venit
folosul cărora se derulează cea Ionașc, Adina Hada, Mariana activitatea de voluntariat în la Palatul Cultural din Lupeni să
mai mare parte a activităților Suciu, Viorica Brândușan, Alisa sprijinul copiilor, expoziție primească darul nostru cultural.
acestei organizații, ci și prin Toma, Monica Țugulea sau vernisată în foaierul Palatului Cu satisfacția reușitei, doresc
organizarea sistematică a unor micuțul și talentatul Tudor Sima Cultural de la Lupeni. să le mulțumesc tuturor celor
spectacole artistice menite să până la Ansambluri folclorice care ne-au fost alături:
pună în valoare talentele locale, renumite din județul Hunedoara, În mod evident, organizatorul Consiliului județean Hunedoara
dar și să aducă în fața iubitorilor precum colindătorii din Grupul principal al acestui eveniment, și domnului președinte Mircea
de muzică din Valea Jiului artiști ”Sălășana” (condus chiar de Florin Petrișor Vrabie Bobora, domnului primar Lucian
consacrați, care au același țel primarul comunei Sălașu de (președintele Asociației Parco Resmeriță de la Lupeni,
cu voluntarii de la Parco Cavalli: Sus, Ioan Vlad), Ansamblul Cavalli) are toate motivele să se doamnei Maria Chiuda,
să aducă bucurie oamenilor. folcloric ”Junii Petrileni”, declare mulțumit: ”Am încheiat domnului Alin Potecaru, tuturor
Ansamblul ”Jienii un nou an cu multiple activități artiștilor care au urcat pe scenă,
La fel s-a întâmplat și în acest Petroșaniului” (condus de Nela pe care le-am avut la asociația partenerilor noștri de la
an la spectacolul care închide Mihalache) sau Orchestra de noastră, cu satisfacția că am Asociația Sfântul Apostol
un nou an plin de activități al muzică populară ”Cântec putut fi de folos în primul rând Andrei, celor de la Asociația
Asociației Parco Cavalli. Intitulat Românesc”. copiilor pentru care am oferit Sara Maria Vest, profesorilor de
”Din inimă pentru suflete”, gratuit ședințe de hipoterapie și, la Centrul școlar Rudolf Șteiner,
programul artistic oferit gratuit N-au lispit nici de data aceasta, mai apoi, tuturor oamenilor de presei locale și tuturor celorlalți
iubitorilor de folclor din Lupeni îndrăgitele personaje din bine care au participat la care ne-au ajutat la organizarea
(dar deschis tuturor doritorilor desenele animate Disney, activitățile noastre de la baza acestui eveniment. Îi asigur pe
toți că ne rămân aceiași
parteneri și prieteni dragi și în
anul următor, când Asociația
Parco Cavalli își popune să-și
păstreze locul și rolul în
comunitatea locală și aducă
momente cât mai multe de
bucurie copiilor și tuturor celor
care ne caută și doresc să
beneficeze de serviciile pe care
le oferim. Sărbători fericite,
tuturor !”, a declarat Florin
Vrabie.
Tiberiu VINȚAN
9 CULTURĂ

Andrei Șchiopu, Luminița Donisa și Emanuel


Marciuc sunt câștigătorii Festivalului de folk
”Te salut generație-n blugi !” de la Vulcan
impresionantul moment poetic
intitulat ”Tristețea zimbrilor”.
Vulcăneanul Andrei Șchiopu își Premiul II - Patricia Buraga;
adaugă astfel numele pe lista Premiul III - Rosana Lalu;
celorlalți laureați ai Mențiune I - Ariana Toma;
prestigiosului festival de folk din Mențiune II - Mădălina Iuhos;
Valea Jiului: Sorana Ciorbă & Mențiune III - Maria Farcaș.
Narcis Trifan din Lupeni - ediția
I; Marina Cioacă & Călin Tacea Succesul festivalului de folk de
din Vulcan - ediția a II-a; Maria la Vulcan din acest an a fost
Farcaș din Vulcan - ediția a III-a dublat și de recitalurile
și Patricia Thomits din Sibiu - extraordinare oferte unui public
ediția a IV-a. deosebit, de artiști consacrați ai
folkului românesc precum
Celelalte premii ale competiției excepționalul Ovidiu Mihăilescu
au fost împărțite de Bogdan (aflat în premieră în concert în
Bojan (secțiunea recitare), Valea Jiului) dar și Florin Paul
respectiv Luminița Donisa și Camen, Cătălin Stepa, Florentin
Emanuel Marciuc (secțiunea Budea, Florin Tomits sau Emil
interpretare muzicală). Din Horvat.
fericire, grație numeroșilor
sponsori care s-au alăturat anul ”Le mulțumesc tuturor celor
Pentru al cincilea an consecutiv, Mihai Sima, Cosmina Tudoran, acesta proiectului artistic de la care au făcut posibilă
proiectul cultural-artistic de cărora li s-a alăturat și Vulcan, organziatorii au putut desfășurarea acestui festival
excepție inițat de prof. Dana subsemnatul - a fost una extrem oferii zeci de premii concurs, care a devenit o
Tacea (de la Colegiul Tehnic de dificilă în stabilirea participanților, după cum frumoasă tradiție în Valea Jiului
”Mihai Viteazu” din Vulcan - clasamentului final, având în urmează: și îi felicit pe toți câștigătorii din
Școala gimnazială nr. 5) aduce vedere calitățile artistice ale Secțiunea Interpretare folk- acest an, dar și pe toți
folkul și poezia pe scena unui tuturor celor care au urcat pe individual: participanții care ne-au făcut să
impresionant festival-concurs scenă. ”Diferența în stabilirea * categoria clase primare/ ne simțim, preț de câteva ore
desfășurat la Vulcan, în clasamentului au făcut-o anul gimnaziale: Premiul I - Luminița frumoase, în atmosfera
memoria poetului Adrian acesta doar mici detalii care țin Donisa; Premiul II - Sergiu cenaclurilor de folk din anii
Păunescu. poate de emoția concurenților, Pârvulescu; Premiul III - Roman tinereții noastre. Ca dascăl, sunt
de mici subtilități muzicale sau Diana; Mențiune I - Diana încântată de fapul că, în Vulcan,
Tineri artiști plini de talent din de puțin mai mult noroc în Ghiura; Mențiune II - Raluca în Valea Jiului și în România
toată Valea Jiului, dar și veniți evoluția de astăzi pe scenă”, Nicola; Mențiune III - Ciprian sunt atât de mulți tineri care
din alte regiuni ale țării, au urcat spune folkistul Cătălin Stepa, Ciutre. iubesc poezia, care iubesc
și în acest an pe scena membru al juriului. * categoria clase liceu: Premiul I muzica folk și care au ales să
festivalului de folk ”Te salut - Emanuel Marciuc; Premiul II - se exprime artistic în acest fel.
generație-n blugi”, dând glas Trofeul ediției a V-a a Andrada Râșnoveanu; Premiul Pentru ei și pentru noi toți,
unor cântece memorabile și festivalului ”Te salut generație-n III - Amalia Raluca Ion; festivalul ”Te salut generație-n
recitând poeme din creația blugi” i-a revenit lui Andrei Mențiune I - Maria Marton; blugi !” merge mai departe. Ne
inegalabilului Adrian Păunescu. Șchiopu, probabil unul dintre cei Mențiune II - Carina Hazaparu; revedem în 2018”, a declarat
Misiunea juriului - format din mai buni tineri artiști ai Mențiune III - Adelina Horvath. prof. Dana Tacea, organizatorul
artiștii Gabriel Mihăilescu, Florin momentului din Valea Jiului, Secțiunea Recitare: evenimentului.
Paul Camen, Cătălin Stepa, premiul revenindu-i pentru Premiul I - Bogdan Bojan; Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 10

Apa Serv a adus, de Moș Nicolae, apă la robinet pentru familiile


de pe strada Coasta din Petroșani
Sunt deja ani buni de când cele câteva zeci Ridzi au fost prezenți la
de familii care locuiesc pe strada Coasta punerea în folosință a
din Petroșani, într-o zonă greu accesibilă rețelei care alimentează de
din cartierul Aeroport, își tot pun speranțele pe-acum locuințele de pe
ba în Moș Crăciun, ba în iepurașul de strada Coasta din Petroșani
Paște, de la care așteaptă minunea de a la apa potabilă. ”Este un
avea și ei, ca toată lumea de la oraș, apă la serviciu de utilitate publică
robinet. absolut necesar pentru toți
oamenii în timpul istoric pe
Unul dintre gospodarii din zonă, Petru Blaj care-l trăim și de aceea am
a adunat, cu câteva săptămâni în urmă, acordat tot sprijinul celor de
mai mulți vecini și s-au decis împreună să la Apa Serv în realizarea
schimbe strategia. În loc să tot aștepte o acestei investiții necesare
minune de la mai știu eu care Moș, oamenii pentru cetățenii din această
au preferat să meargă în audiență la zonă a Petroșaniului. Din
directorul general de la Apa Serv, după ce păcate, mai avem în diverse zone de la au fost finalizate în timp recod.
au auzit că acesta are obieciul de a-i marginea Petroșaniului probleme în ”Alimentarea cu apă în această zonă s-a
asculta pe oameni și de a acționa pentru asigurarea apei potabile, dar obiectivul realizat în timp record. Dacă nu era
rezolvarea problemelor semnalate. Zis și nostru rămâne acela de a soluționa toate parteneriat între noi, ApaServ și Primăria
făcut. Acuma ori că l-au prins pe Costel solicitările de branșare a locuințelor din Petroșani, astăzi acești oameni nu aveau
Avram într-o ”pasă bună”, ori că directorului municipiul Petroșani la apă potabilă. Este apă. Îi mulțumesc public domnului primar
de la Ape chiar îi pasă de problemele adevărat că, fiind vorba de case izolate, de Tiberiu Iacob – Ridzi pentru că în momentul
semnalate de cetățeni, cert este că, fără multe ori eficiența economică a unor astfel în care am discutat,împreună cu oamenii
prea multă multă vorbărie, acesta le-a de investiții este pe minus, dar cred că de aici, mi-a dat tot ajutorul și împreună am
promis să anul acesta (!), ba mai exact atunci când vorbim despre servicii de făcut ca acești oameni de sărbători să aibă
până cel târziu la Crăciun (!) vor avea apă utilitate publică, trebuie să gândim rațional apă potabilă. Este o zonă în care nu
potabilă la robinet. și social, abia mai apoi economic, așa cum credeau nici chiar ei că vor avea apă de la
am făcut împreună cu cei de la ApaServ”, a declarat directorul SC ApaServ
Apa Serv și în cazul gospodăriilor Valea Jiului SA, Costel Avram.
de pe Galbena sau în cazul
gospodăriilor de pe strada Întâmplarea face ca branșarea celor 15
Coasta”, a spus primarul Tiberiu gospodării de pe strada Coasta din
Iacob Ridzi. Petroșani la rețeaua de apă potabilă să fi
fost posibilă chiar în ajun de : Moș
Deși sunt la doar câteva sute de Nicolae. Aspect evidențiat și de directorul
metri de cartierul Apa Serv, Costel Avram. ”De Moș Nicolae,
Aeroport, gospodăriile de pe cetățenii din 15 gospodării de pe strada
strada Coasta nu puteau fi Coasta din Petroșani și alte 60 de
alimentate gravitațional din gospodării din Cimpa-Petrila, primesc apă.
această rețea. Șeful Serviciului Nu vorbim însă de apă în2 cizme sau în
Exploatare al ASVJ, Florin Donisa bocanci, ci de apă la robinet, din rețeaua
spune că, în acest caz, s-a găsit publică a Apa Serv Valea Jiului, așa cum
Mulți au crezut că ori Avram e pus pe șotii, soluția tehnică a alimentării din rețeaua acești oameni și-au dorit de multă
ori vorbește în doi peri ca să scape de cei blocurilor turn din zona Petroșani Nord, vreme. Ne bucurăm că am reușit să
veniți în audiență. Mare le-a fost însă ceea ce a presupus realizarea unei rețele finalizăm aceste două obiective, în timp
surpriza oamenilor de pe strada Coasta de aducțiune de peste un kilometru. Cu record, astfel încât oamenii să aibă parte
acum mai puțin de o lună, când directorul ajutorul muncitorilor de la Apa Serv și al de apă potabilă de sărbători. Le mulțumesc
general de la Apa Serv, i-a anunțat că unui utilaj complementar pus la dispoziție în același timp primarilor Tiberiu Iacob Ridzi
încep lucrările pentru branșarea primelor 15 de Primăria municipiului Petroșani, lucrările și Vasilică Jurca pentru sprijinul pe care ni
gospodării din zonă la rețeaua publică de l-au dat în executarea acestor lucrări, dar și
apă potabilă. Promisiunea lui Avram a fost pentru prezența lor la recepția celor două
dublată de cea a primarului municipiului noi investiții. Iată că atunci când ne
Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, care s-a canalizăm cu toții eforturile pentru a
raliat fără rezerve susținerii acestui obiectiv răspunde nevoilor cetățenilor, rezultatele nu
de investiții, realizat de Apa Serv Valea întârzie să apară. Și de ce să nu
Jiului din resurse financiare proprii. recunoaștem, mulțumirile primite de la
oamenii din Petroșani și Cimpa, noii noștri
Într-un timp record de circa două beneficiari, sunt un cadou de suflet și
săptămâni, lucrările au fost finalizate iar în pentru noi”, a mai punctat Costel Avram.
5 Decembrie, directorul ASVJ Costel
Avram, împreună cu primarul Tiberiu Iacob Tiberiu VINȚAN
11 ACTUALITATE

Apa potabilă a ajuns, grație parteneriatului dintre Apa Serv


Valea Jiului și Primăria Petrila, și la Cimpa-Birăoni
Pentru cele peste 60 de
gospodării din satul petrilean
Birăoni-Cimpa, primele zile ale
lunii decembrie vin cu un cadou
așteptat de ani întregi de
locuitorii din zonă: apă potabilă
la robinet.

Drept este că și până acum apa


curgea la robinetele din
gospodăriile de la Cimpa, doar
că aceasta era apă industrială,
furnizată din captarea Minei
Lonea. Cum peste doar câțiva
ani, Mina Lonea se închide, iar
serviciul de alimentare cu apă
nu mai poate fi disponibil, una
din preocupările noii
administrații locale din orașul
Petrila a fost găsirea unei soluții
pentru ca și aceste gospodării
să poată fi branșate la rețeaua
publică de apă potabilă,
administrată de Apa Serv Valea
Jiului.

”Aceste familii din zona Birăoni


– Cimpa aveau apă industrială apă potabilă la robinet.
de la mina Lonea, de la stația
de captare Voievodu. În acest ”Mă bucur că am putut să le
an, prin hotărâre de Consiliu aducem și oamenilor din Birăoni
Local am aprobat aproximativ apa potabilă înainte de
30.000 de lei, bani cu care, în sărbători, așa cum ne-au rugat
parteneriat cu cei de la ApaServ în repetatele noastre întâlniri, și
Valea Jiului, am reușit să îi mulțumesc domnului primar
montăm aproximativ un Vasilică Jurca pentru că a
kilometru de conductă de apă susținut implementarea acestui
potabilă, la care s-au racordat proiect de investiții. Pentru noi,
mai apoi cetățenii din zonă și de cei de la Apa Serv, această
care beneficiază deja investiție aduce, pe lângă
aproximativ 60 de familii”, a satisfacția că am putut
declarat Vasile Jurca, primarul răspunde solicitărilor venite din
Petrilei. partea familiilor din aceast zonă
a Văii Jiului, garanția faptului că
Dacă banii pentru achiziționarea odată cu creșterea numărului de
conductei de apă pentru regional de apă și canalizare din potabile, lucrare care a fost consumatori din rețeaua Apa
execuția aceste investiții au fost Valea Jiului a asigurat utilaele și finalizată și recepționată la Serv, putem spune că anul
asigurați de la Bugetul local al forța de muncă pentru execuția început de decembrie. 2018 nu va aduce o majorare a
orașului Petrila, operatorul noii rețele de distribuție a apei tarifului de operare pentru apa
În ajun de Moș Nicolae, potabilă”, a declarat Costel
directorul general al Apa Avram.
Serv, Costel Avram
împreună cu primarul Investiții similare, care au drept
orașului Petrila, Vasile scop creșterea numărului de
Jurca, au mers în Birăoni- abonați și asigurarea apei
Cimpa pentru a le duce potabile pentru cetățeni vor
oamenilor vestea bună continua și în perioada
că, de pe acum, se pot următoare, în toate localitățile
branșa la rețeaua de apă din Valea Jiului.
administrată de Apa Serv
și astfel, pot beneficia de Tiberiu VINȚAN
ADMINISTRA IE 12

Acreditare profesională pentru încă 5 ani pentru Serviciul


Salvamont din Straja
Creșterea calității serviiciilor turistice oferite
celor care aleg stațiunea Straja Lupeni ca
destinație de vacanță constituie o
preocupare permanentă a autorităților
publice locale. În acest context se înscrie și
informația, extrem de importantă, că
Serviciul Public Salvamont Lupeni – care
asigură permanența în stațiunea Straja – a
fost acreditat profesional pentru o nouă
perioadă de 5 ani. ”Serviciul Public
Salvamont Lupeni a trecut cu brio
examenul de pregătire organizat potrivit HG
77/2003, urmând să primească până la
jumătatea acestei luni actele de acreditare
pentru două echipe de intervenție și
recomandările privind menținerea acestui Serviciul Public Salvamont Lupeni.
statut. Menționez faptul că Salvamont
Lupeni este singurul Serviciu Public Local Rezultatele acestui stagiu de pregătire au
de Salvamont acreditat în România potrivit reconfirmat profesionalismul echipei
standardelor de pregătire în domeniul Salvamont Lupeni și constituie o garanție în
Salvamont ”, spune Lucian Resmeriță, plus pentru siguranța turiștilor care aleg,
primarul municipiului Lupeni. pentru sezonul de iarnă din acest an și din
anii următori, stațiunea Straja. ”Ca urmare
Pentru obținerea acreditării, salvatorii a profesionalismului de care a dat dovadă
montani de la Straja Lupeni au participat cu echipa de salvamontiști la programul
un număr de 28 de voluntari la un stagiu de național de instruire spcifică, dar și ca
instruire care a avut loc chiar la Lupeni în urmare a investițiilor realizate de Primăria
compania unor colegi salvamontiști din Municipiului Lupeni pentru acest serviciu de utilizarea acestora să fie posibilă chiar și în
județele Caraș-Severin, Bistrița Năsăud, salvare montană și, în general, pentru perioadele de sezon cu zăpadă naturală
Alba, Hunedoara, dar și de la Serviciile infrastructura de turism din stațiunea Straja, mai puțină.
Publice Salvamont din Petroșani, Uricani și Serviciul Public Salvamont Lupeni a fost
Hunedoara, precum și cu echipe de acreditat cu două echipe, pentru o perioadă Datorită construirii telegondolei şi a
salvatori de la ISU Hunedoara. de timp de 5 ani. Ne mândrim cu acest telescaunului de pe Vf. Straja au apărut noi
calificativ al salvatorilor montani de la pârtii accesibile schiorilor, cea mai lungă
În prezent, Serviciul Public Salvamont Straja, cu atât mai mult cu cât în prezent, fiind Pârtia Straja, cu o lungime de 8,1 km.
Lupeni asigură permanența în baza acesta este singurul Serviciu Public Local În anul 2016 s-a montat un nou telescaun
Salvamont de la Straja cu cate 6 de Salvamont acreditat din România!”, a pe Pârtia Constantinescu iar în acest an,
persoane /zi. În cadrul probelor de instruire mai precizat primarul Lucian Resmeriță. vechiul teleschi din partea superioară a
în vederea acreditării au fost executate o stațiunii a fost înlocuit cu un modern
serie de acțiuni specifice operațiunilor de Staţiunea turistică Straja este localizată în telescaun cu 2 locuri, care face legătura
salvare montană dar și activități de judeţul Hunedoara, pe panta ascensională acestei zone de cazare cu partea
pregătire a truselor de intervenție mobile, nordică a Munţilor Vâlcan, la o altitudine superioară a zonei schiabile.
echiparea acestora cu materiale sanitare și cuprinsă între 1345-1868 de metri, în zona
medicamente conform baremului. Colegii Văii Jiului, la aproximativ 8 km de Toate acestea fac din Straja o stațiune
noștri au efectuat de asemenea stagii de Municipiul Lupeni. atractivă, dotată corespunzător pentru
pregatire în vederea folosirii iubitorii sporturilor de iarbă și
echipamentelor de tehnică medicală În Straja sunt amenajate în prezent 12 pârtii supravegheată de una dintre cele mai bune
(aparat respirat semiautomat, defribrilator de schi, având diferite grade de dificultate, echipe de salvamontiști din România.
semiautomat, ham tip atela de extractie fiecare fiind echipată cu instalaţie de
KED etc.)”, explică George Resiga, șeful teleschi. Trei dintre aceste pârtii Tiberiu VINȚAN
beneficiază şi de instalaţie de nocturnă,
făcând astfel posibilă utilizarea lor până la
ore târzii din noapte. Pârtiile de schi de la
Straja sunt întreţinute permanent cu
ajutorul utilajelor moderne de bătătorit
zăpada, pentru a le menţine în condiţii cât
mai bune de schi. Domeniul schiabil din
stațiunea Straja însumează aproximativ 26
km, dintre care 20 km pot fi acoperiți
inclusiv cu zăpadă atificială, astfel încât
13 ACTUALITATE

Angajații lunii noiembrie la Apa Serv Valea Jiului


În luna decembrie, se
împlinește un an de când, la
nivelul operatorului regional de
apă și canalizare din Valea
Jiului a fost instituit premiul
”Angajatul lunii”, urmat la scurt
timp de cel pentru ”Colectivul
lunii”. Această formă de
competiție internă, colegială
între salariații Apa Serv Valea
Jiului a fost luată pentru
stimularea implicării salariaților
în activitățile specifice din cadrul
operatorului regional de apă și
canalizare, dar și pentru a
încuraja competitivitatea
personalului angajat. ”În
obținerea rezultatelor pe care
Apa Serv Valea Jiului le-a prin care să le fie evidențiat
înregistrat în ultimii ani, un rol statutul de ”Angajat al lunii”,
determinant l-au avut salariații precum și o primă în bani.
firmei. De la cel mai mic
muncitor și până la nivel de De asemenea, activitatea
director, angajații noștri au susținută efectuată în
demonstrat că atunci când vrei intervențiile pe rețelele de apă și
cu adevărat să-ți faci datoria la canal din municipiul Lupeni și
locul de muncă, munca de orașul Uricani, dar și lucrările la
echipă se transformă în extinderea rețelelor de apă și
rezultate meritorii pentru canalizare către noi
întreaga firmă și, ceea ce ne consumatori din cele două
mulțumește mai mult, în localități, au condus la decizia
creșterea calității serviciilor pe ca pentru titlul de ”Colectiv al
care le oferim abonaților noștri. lunii noiembrie”, echipa de
Tot pentru a impulsiona management să încline balanța
menținerea acestui trend dar și spre Colectivul Sectorului Apă
pentru a păstra ștacheta -Canal din Lupeni-Uricani,
activității salariaților Apa Serv la prestată, ci și evidențierea bine primit de salariații Apa condus de Constantin Zaharia.
aceleași cote de interes ridicat, publică a acestuia, dar și o Serv, în rândul acestora Din ”Colectivul lunii noiembrie al
am decis să instituim acest primă semnificativă la salariul instituindu-se realmente o Apa Serv Valea Jiulu” mai fac
premiu special, menit să pentru luna în care a fost competiție pentru adjudecarea parte: Maxer Ioan Aurelian,
recompenseze în fiecare lună evidențiat”, spune Costel acestor premii. Şandru Adrian Lăscuţ,
cei mai activi dintre angajații Avram, director general al Apa Agrigoroaie Dănuţ, Filipaş Alin,
noștri. Vorbim despre un premiu Serv Valea Jiului. În analiza efectuată de echipa Ziub Iulian Robert, Ştefan
care poate aduce oricărui managerială a Apa Serv Valea Constantin, Jimborean Vasile
angajat al Apa Serv nu doar Programul ”Angajatul lunii” și Jiului, pentru activitatea din luna Marian, Pintea Vasile și
atenția cuvenită pentru munca ”Colectivul lunii” a fost foarte noiembrie 2017, premiul de Bejenaru Marian.
”Angajat al lunii” revine
următorilor salariați: ”Îi felicit pe angajații noștri care
• ȘTEFAN CONSTANTIN – își merită pe deplin acest titlu,
muncitor necalificat formaţie pentru activitatea lor din luna
exploatare reţele întreţinere noiembrie. Iată că, după un an
reţele apă canal sector apă- de zile, și acest program menit
canal Uricani să recompenseze activitatea
• BÂRCEA GABRIELA – salariaților noștri și-a atins pe
laborant în cadrul staţiei de deplin obiectivele stabilite. Vom
tratare a apei Taia continua acest tip de competiție
internă între salariații Apa Serv
• GOMOI GABRIELA
și în anul următor”, a declarat
GENOVEVA – şef birou
Costel Avram, directorul general
secretariat
al Apa Serv Valea Jiului.
Celor trei angajați, conducerea
Tiberiu VINȚAN
Apa Serv le-a oferit o diplomă
ACTUALITATE 14

Dezbaterile politice din Consiliul


SEDIUL PETROŞANI
Str. 1 Decembrie 1918
nr.120, Petroşani
local Lupeni blochează Straja
(jud. Hunedoara) Turiștii care vor veni în perioada tuturor serviciilor de specialitate, avem
Telefon: 0354.107.484
Fax: 0254.540.158 următoare la Straja s-ar putea să chiar și acordul asociației proprietarilor de
găsească probleme serioase în ceea ce cabane din Straja, cu care ne-am
AGEN2IA VULCAN privește accesul în stațiune și chiar în consultat pe acest subiect, iar dorința
Str. N.Titulescu nr. 38 ceea ce privește calitatea pârtiilor de schi. noastră nu este decât aceea de a putea
Bl.4T-parter Avertismentul vine din partea primarului păstra strandardul de calitate al serviciilor
Vulcan (jud. Hunedoara) municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, pe care Administrația Publică le oferă în
Telefon: 0354.108.716
care se declară dezamăgit de atitudinea Straja”, explică primarul Lucian
AGEN2IA PAROŞENI celor 5 consilieri locali ai PNL din cadrul Resmeriță.
EM Paroşeni, Consiliulu local Lupeni care au reușit să
str. Paroşeni nr.22 blocheze, în ședința de săptămâna Acesta consideră inadmisibilă atitudinea
Vulcan (jud. Hunedoara) trecută, un proiect de hotărâre privind Opoziției politice din Consiliul local Lupeni
Telefon: 0354.108.717 actualizarea tarifelor de operare a față de acest proiect, a cărui respingere
- Procedură simplă, rapiditate în obŃinerea instalațiilor pe cablu, a utilajelor, a conduce de fapt la blocarea activităților
AGEN2IA GIROC
împrumuturilor; Str. Trandafirilor nr. parcărilor și altor servicii prestate de derulate de Primăria Lupeni în Straja.
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil; 28A autoritățile locale în Stațiune. ”Ne dorim
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi Giroc (jud. Timiş) ca stațiunea Straja să se dezvolte De cealaltă parte, consilierul local PNL
atractive; Telefon: 0356.463.444 permanent, iar investițiile majore pe care Cristian Roșu (președintele PNL Lupeni)
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de le-am făcut în ultimii ani au crescut sune că votul negativ dat acestui proiect
creditare, accesul membrilor cu venituri reduse AGEN2IA CURTICI interesul turiștilor și al investitorilor față de vine din considerentul că nu trebuie
la împrumuturi; Str. RevoluŃiei nr. 18
Curtici (jud. Arad) această zonă. Din păcate, în ședința crescute tarifele în perioada sărbătorilor
- Acordarea de ajutoare în situaŃii speciale;
- Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate Consiliului local Lupeni, cei 5 consilieri ai sau a vacanțelor, ci dimpotrivă, Consiliul
în serviciile oferite membrilor; AGEN2IA BĂNI2A PNL au demonstrat din nou că nu doresc local trebuie să vină în ajutorul elevilor, al
- Flexibilitate în faŃa situaŃiilor sociale Str. BăniŃa nr. 201 sub nici o formă ca Lupeniul să se studenților și locuitorilor din Lupeni, care
deosebite. BăniŃa (jud. Hunedoara) dezvolte, cum nu doresc ca stațiunea doresc să urce la Straja. ”Ne dorim tarife
AVEM SOLUłII PENTRU FIECARE Straja să se dezvolte. Sunt absolut acceptabile pentru cetățenii Lupeniului și
CAZ ÎN PARTE ! revoltat de atitudinea acestora și doresc pentru cei care vin să ne viziteze, nu
ca oamenii să știe că, din cauza faptului creșteri ale acestora”, a declarat Cristian
că acești consilieri au votat împotriva Roșu. Consilierul liberal mai arată că o
proiectului privind actualizarea unor tarife decizie privind oprirea instalațiilor de
de operare în stațiunea Straja, începând transport pe cablu din Straja nu le poate fi
din 9 decembrie nu mai avem baza legală imputată celor care au votat împotiva
de operare a instalațiilor de transport pe proiectului de hotărâre inițiat de primarul
cablu sau de administrare a parcărilor din Resmeriță, deoarece în cele trei puncte
Straja, așa cum nu mai avem posibilitatea ale proiectului de hotărâre nu există o
de a asigura salariile oamenilor care dată de intrare în vigoare a noilor tarife,
deservesc aceste obiective și nici iar telegondola poate funcționa și după
resursele financiare pentru mentenanța vechile tarife, așa cum a funcționat și
echipamentelor tehnice. Practic, putem până acum.
spune că PNL BLOCHEAZĂ
ACTIVITATEA DIN STRAJA și, în opinia Primele efecte nefaste ale situației s-au
mea, se fac direct răspunzători de toate resimțit în week-endul care a trecut, când
consecințele deciziei lor nefaste”, a nefuncționarea telegondolei a ”gonit”
declarat Lucian Resmeriță, primarul turiștii care doreau să urce la schi în
municipiului Lupeni. stațiunea Straja. Situația a fost criticată și
de șeful Serviciului Salvamont Straja,
Acesta spune că, în perspectiva George Resiga, care-și exprimă
majorărilor de salarii și a creșterii dezamăgirea față de lipsa de unitate a
prețurilor pentru diverse consumabile și politicienilor locali pe un subiect de interes
utilități (energie, apă, canal etc.) pentru a comun așa cum este dezvoltarea stațiunii
putea asigura funcționarea în bune Straja. Acesta a publicat și o scrisoare
condiții a telegondolei, a mașinilor de deschisă adresată consilierilor locali din
bătut zăpada, a tunurilor de zăpadă, a Lupeni pe acest subiect, în care se
instalațiilor de teleschi și a altor declară indignat de situația creată și de
echipamente din Straja, dar și pentru a tristele perspective ale stațiunii, în aceste
asigura o administrare corectă și eficientă condiții. Textul integral al scrisorii
a spațiilor de parcare de la baza stațiunii deschise semnate de George Resiga îl
și din satul de vacanță, a propus puteți citi în ediția on line a ziarului nostru.
Consiliului local ajustarea tarifelor de
operare. ”Chiar și după aceste ajustări, Cert este că disputele politice din Consiliul
practic tarifele de la Straja rămân cele mai local Lupeni pot bloca pe termen lung,
mici comparativ cu cele aplicate pentru activitatea din Straja și, ceea ce este mai
același tip de servicii în alte stațiuni din grav, pot alunga turiștii care aleg această
România. În plus, în propunerile pe care destinație pentru vacanțele la schi în
le-am făcut în proiectul de hotărâre supus acest sezon.
votului consilierilor, am avut acordul Tiberiu VINȚAN
15 EDUCAIE

Mediul contează la... ”Leonida”!


Profesori de la Colegiul Tehnic Universității Petroșani, ai Societății
„Dimitrie Leonida” Petroșani au înscris Naționale de Închideri Mine Valea
în acest an școala în programul „Idei Jiului.
din Țara lui Andrei”, program susținut
de către OMV PETROM S.A.,câștigând Pentru că următorul obiectiv al
proiectul cu titlul „Mediul contează!” și proiectului era dezvoltarea
obținând o finanțare de 6596 de euro competențelor și abilităților practice ale
din partea OMV PETROM S.A. elevilor în domeniul observațiilor și
măsurătorilor meteorologice și
Scopul proiectului a fost dotarea unui hidrometrice, a analizelor de laborator
spațiu din incinta Colegiului cu în laboratorul creat, au fost desfășurate
echipament corespunzător astfel încât o serie de activități practice controlul calității elementelor de mediu pentru atestarea competențelor
să poată fi înființat un laborator pentru cu elevii (de recoltare a probelor de pentru întreaga noastră existență. profesionale a putut fi desfășurat direct
dobândirea competențelor practice aer, apă și sol, de identificare a Printre cei care au fost îndrumători ai în școală.
necesare calificării de nivel 5 în poluanților existenți în mediu,de elevilor s-au numărat: dr.ing. Angelica
domeniul ”tehnician laborant pentru prognozare a dispersiei acestora). Călămar - cercetător ştiinţific gradul I - ”Am atins pe parcursul acestui an
protecția calității mediului”. Astfel, de la Grație consolidării unor parteneriate Şef laborator Protecția Mediului la obiectivele propuse în proiect. Ne
începutul anului 2017, o sală de clasă între școală și angajatori, având ca INSEMEX; conf.univ.dr. Emilia Dunca dorim ca în acest laborator de mediu
a beneficiat de reparații și ingienizare, obiectiv posibilitatea ca absolvenții de la Departamentul de Management, să asigurăm dezvoltarea competențelor
operațiuni realizate de către elevi ai școlii să fie inserați pe piața muncii Ingineria Mediului și Geologie de la practice pentru elevi astfel încât aceștia
clasei a IX-a de la profilul construcții și conform calificării obținute și în acest Facultatea de Mine și șef lucrări dr.ing. să devină competitivi pe piața forței de
lucrări publice. Următoarea etapă a program, au fost efectuate lecții vizită Daniela Ciolea, de la același muncă și credem că laboratorul de
constat în achiziția și punerea în de documentare la sediile INCD - Departament al Universității din mediu creat va atrage mai mulți elevi
funcțiune a unor echipamente INSEMEX; Universitatea Petroșani, Petroșani. De asemenea, la Stația de pe această filieră tehnică. Este lăudabil
specifice: truse pentru controlul calității Stația de Epurare Dănuțoni. În cadrul Epurare Dănuțoni , ing. Ioan Alexandru faptul că OMV PETROM susține
aerului, a apei, a solului, instrumente acestora, elevii au avut oportunitatea Dîngă a prezentat modul în care se financiar educația profesională,
meteo, microscop, reactivi, sticlărie și ca, pe lângă informațiile primite, să se face epurarea apelor la această educație vitală pentru tinerii care, din
ustensile de laborator, ustensile pentru familiarizeze cu programul și sarcinile modernă stație de epurare. păcate, la finalul unui ciclu de
prelevarea probelor de analizat etc. de serviciu ale unui tehnician laborant învățământ, dețin doar cunoștințe
pentru protecția mediului. De Toate aceste demersuri și activități teoretice”, spune prof. Damian
La începutul lunii martie noul laborator asemenea, angajații au făcut o serie de s-au concretizat prin acreditarea Carmen, coordonatorul proiectului
a fost inaugurat în prezența elevilor și prezentări ale laboratoarelor, a modului definitivă a școlii în calificarea implementat la Colegiul Tehnic
profesorilor direct beneficiari, dar și a în care funcționează echipamentele și cursanților în meseria de tehnician ”Dimitrie Leonida” din Petroșani.
partenerilor din cadrul Asociației aparatele de care dispun, insistându-se laborant pentru protecția calității
EDUPRO, ai INSEMEX, ai Apa Serv, ai asupra importanței pe care o are mediului, astfel că examenul practic Lucian ISPAS

Publicaţia
Proiect educațional internațional
EXCLUSIV Erasmus+ la Colegiul Tehnic ”Dimitrie
ISSN 1842-4473
Leonida” din Petroșani
este o marcă înregistrată a
Cu ceva vreme în urmă a avut loc în
SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL localitatea San Isodor dinTenerife
(Spania) a treia reuniune în cadrul
CUI: RO-13603933;
proiectului „Learning beyond the
RC: J/20/736/2000
classroom walls”, proiect finanţat de
Comisia Europeană prin programul
Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75 Erasmus +, acţiunea parteneriate
Telefon: 0254-513.406 multilaterale. dezvoltarea abilităţilor TIC și utilizarea
E-mail: exclusivmediagroup@gmail.com TIC în afara sălii de clasă
Web: www.ziarulexclusiv.ro La acesta reuniune au participat 14
profesori şi 5 elevi din şcolile partenere Reuniunea s-a desfăşurat în condiţii
ale proiectului, şcoli din spaţiul european: optime, programul de lucru propus de
Director-Redactor şef: Tiberiu VINAN Anglia, Italia, Bulgaria, Belgia, Letonia şi şcoala gazdă răspunzând în totalitate
România. În cadrul acestui proiect ţara intereselor participanţilor, fapt ce a
Telefon mobil: 0722-554.809
noastră este reprezentată de Şcoala determinat atingerea obiectivelor
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com
Gimnazială nr. 2 - structură la Colegiul propuse.
Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani, prin Lucian ISPAS
Editor: LuminiŃa VINAN inspector şcolar prof. dr. Manolea
Mihaela şi prof. Rus Gabriela-coordonator
Telefon mobil: 0724-020.474
al proiectului.
Contabil şef: GheorghiŃa CAAN
Proiectul se derulează în perioada 2016-
2019 şi are ca obiective crearea unor
Grupul de presă Exclusiv este membru al:
lecţii de învăţare în afara sălii de clasă şi
Patronatului Presei din România
implementarea acestora, dezvoltarea
abilităţilor de comunicare în limba
Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU engleză, dezvoltarea abilităţilor sociale,
ACTUALITATE 16

Moș Nicolae a aprins iluminatul de sărbători și la Vulcan


De Sfântul Nicolae, așa cum se întâmplă în fiecare an, și la Vulcan
autoritățile publice locale au pornit luminile de sărbătoare pe
Bulevardul Mihai Viteazu și pe alte artere rutiere principale din
localitate. Primarul municipiului Vulcan spune că deoarece la Vulcan,
Primăria are propriul serviciul de administrare a iluminatului public,
investițiile privind pregătirea orașuui pentru sărbătoare au avut costuri
minime, fapt care a permis achiziționarea de noi instalații și piese
pentru împodobirea străzilor de pe Bulevardul Mihai Viteazu, dar și din
alte zone ale orașului.

Principalele puncte de atracție ale efectelor de iluminat ornamental de


la Vulcan le constituie ”vulcanul tricolor” și ”vulcanul activ”, amenajate
în cele două sensuri giratorii principale de pe Bulevardul Mihai
Viteazu. În perioada următoare, la Vulcan, urmează să fie amenajat și
Parcul Copiilor, situat tot pe Bulevardul principal, peste drum de
primărie, unde vor avea loc concertele de Crăciun și Revelionul în aer
liber. (Lucian ISPAS)
Foto: Ionică Merișanu

Expoziție de artă plastică,


In Memoriam Regele Mihai I al României,
la galeria de artă Ianza din Petroșani
Zeci de lucrări de artă realizate de artiștii artiști apreciați din Valea Jiuui, dar și din
prezenți în acest an în cadrul taberelor alte localități din România, Germania,
de creație artistică de la Petroșani Bulgaria, Serbia, Ecuador sau Republica
(România) și Marktrodach (Germania) Moldova.
derulate sub egida Fundației Ianza Art
Inter-Cultural vor fi prezentate publicului ”Organizăm acest ultim eveniment
din Valea Jiului în cadrul unei expoziții- expozițional la galeria de artă de la
eveniment al cărei vernisaj este Petroșani atât pentru a releva încă o
programat pentru vineri, 15 decembrie dată succesul taberelor de creație pe
2017, ora 17,00 la galeria de artă care le-am organizat anul acesta, dar și
”Ianza” de la Petroșani. pentru a aduce omagiul nostru, al
artiștilor, celui care a fost o personalitate
Potrivit președintelui Fundației Ianza Art proeminentă a României secolului XX,
Inter-Cultual, artistul plastic Cristian Majestatea Sa Regele Mihai I al
Sergiu Ianza, această expoziție aduce României, căruia îi dedicăm această
laolaltă lucrări de pictură, sculptură, expoziție de artă”, a declarat Cristian
grafică și artă fotografică realizate de Ianza. (Tiberiu VINȚAN)

S-ar putea să vă placă și