Sunteți pe pagina 1din 16

Anul XVII * Nr.

615 (105) PublicaŃie regională independentă,


29 IANUARIE - 5 FEBRUARIE 2018 de opinie, analiză şi informaŃie

16 pagini * 2 LEI * ISSN 1842-4473 www.ziarulexclusiv.ro

Detalii în pag. a 3-a

Sărbătoarea Micii Uniri în Valea Jiului


ADMINISTRA IE 2

Cum a împărțit Consiliul județean banii publici pentru comunitățile


locale din județul Hunedoara
Dincolo de sumele colectate din primit de la Consiliul județean
taxele și impozitele locale, în sume de 450.000 de lei (pentru
construirea Bugetelor locale Vulcan și Lupeni), respectiv
pentru anul 2018 ale 300.000 de lei (pentru
administrațiilor publice locale municipiul Petroșani), în timp ce
din județul Hunedoara, sumele pentru orașul Aninoasa s-au
repartizate de la Consiliul alocat 350.000 de lei, iar pentru
județean au o pondere extrem Petrila - 350.000 de lei.
de importantă. Spre exemplu,
după ce la finele anului trecut, La prima vedere, am putea
dintr-o eroare, Primăria Uricani spune că Valea Jiului a fost
a pierdut circa 20 de miliarde de favorizată în repartizarea
lei pentru că banii neutilizați din fondurilor județene provenite din
fondurile de calamități primite cota de 17,25% din impozitul pe
pe finalul anului de la Guvern au venit colectat în județul nostru, Heiuș, cunoscut finanțist, arată ținându-se cont de problematica
fost retrași, primarul Dănuț având în vedere că municipii că de fapt, în repartizarea fiecărei localități și de
Buhăescu își punea singurele precum Deva (cu 100.000 lei), sumelor, Consiliul județean nu a disponibilățile bugetare ale
speranțe în echilibrarea Brad (cu 300.000 lei) sau chiar ținut cont de prevederile Legii Consilului județean. ”Nu a fost
bugetului local pentru acest an Hunedoara și Orăștie (cu câte Bugetului de Stat, unde se deloc ușor să împărțim 11
în sumele repartizate de la 400.000 de lei) au primit mai stabilește că repartizarea miliarde de lei către cele 69 de
Consiliul județean. puțin bani. Situația este similară sumelor din cota de impozit pe UAT-uri dn județul nostru. Cu
și în ceea ce privește venit se face ținând cont de o atât mai mult cu cât banii sunt
Din fericire, la ședința din 26 comparația cu alte orașe din formulă de calcul rezultată din mult mai puțini față de cei pe
ianuarie, în care consilierii județ, dacă avem în vedere înmulțirea numărului de locuitori care i-am avut la dispoziție anul
județeni au dezbătut și votat sumele repartizate pentru alte al fiecărei localități cu suma de trecut, când am împărțit 21 de
sumele de bani distribuite către orașe, cum ar fi: Geoagiu - 25 de lei. Din calculele miliarde de lei”, spune Mircea
autoritățile publice locale, 200.000 lei; Hațeg - 200.000 lei; liberalilor, rezultă că de fapt, Bobora, președintele Consiliului
Uricaniul a primit 800.000 de lei, Călan - 250.000 lei sau chiar UAT-urile din Valea Jiului au județean Hunedoara. Acesta
cea mai mare sumă repartizată Simeria - 400.000 lei. pierdut aproape 10% din apreciază, în același timp, că nu
către un UAT din județ din sumele cuvenite. a favorizat sau defavorizat
fondurile provenite din cotele Consilierii județeni ai PNL au primarii pe criterii de
defalcate din impozitul pe venit făcut însă o analiză ceva mai Pe de altă parte, președintele apartenență politică, alocând,
aflate la dispoziția autorităților profundă din care rezultă că, de Consiliului județean Hunedoara, spre exemplu, 125.000 de lei
județene. Sume considerabil fapt, la repartizarea banilor de la Mircea Bobora, apreciază că către comuna Pui sau 200.000
mai mici au fost repartizate, din Consiliul județean, Valea Jiului repartizarea resurselor bugetare de lei către comuna Vălișoara,
aceleași fonduri, pentru celelalte a fost văduvită de fonduri ale Consiliului județean către ambele conduse de primari
localități hunedorene. Astfel, semnificative. Liderul PNL administrațiile locale s-a făcut în liberali.
municipiile din Valea Jiului au Hunedoara, deputatul Lucian mod echilibrat și transparent, Tiberiu VINȚAN

Societatea SIMAUSRON Petrila asigură toată gama de servicii:


proiectare, execuție, transport, montaj. Atu-ul firmei constă în
flexibilitatea de a produce de la piese unicat până la producția de serie, în funcție
de cerințele pieței.
Aprecierile partenerilor din Austria și Germania reprezintă
certificatul de garanție al produselor noastre.
Detalii puteţi obţine la sediul firmei din Petrila,
str. Jiului nr. 11, la magazinele de mobilă ale firmei sau vizitând
site-ul www.simausrom.com
3 POLITICĂ

Natalia Intotero, deputatul hunedorean din Guvernul Dăncilă


Lista miniștrilor din
Cabinetul condus de
Primul Ministru Viorica Dăncilă
- Paul Stănescu - viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice
- Graţiela Leocardia Gavrilescu - viceprim-ministru, ministrul
Mediului
- Viorel Ştefan - viceprim-ministru fără portofoliu
- Ana Birchall - viceprim-ministru pentru Implementarea
parteneriatelor strategice ale României

- Carmen Dan - ministrul Afacerilor Interne


- Teodor Meleşcanu - ministrul Afacerilor Externe
- Mihai Fifor - ministrul Apărării Naţionale
Prim ministrul desemnat Viorica de relații interinstituționale. A - Eugen Orlando Teodorovici - ministrul Finanţelor Publice
Dăncilă a anunțat vineri ocupat acest post până în - Tudorel Toader - ministrul Justiţiei
componența Cabinetului său, octombrie 2009. - Petre Daea - ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
care urmează să fie validat în - Valentin Popa - ministrul Educaţiei Naţionale
Parlament în cursul zilei de luni, Din punct de vedere al pregătirii - Lia - Olguţa Vasilescu - ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
29 ianuarie. Printre membrii profesionale, Natalia Intotero a - Dănuţ Andruşca - ministrul Economiei
Cabinetului său, unul din fotoliile absolvit, în 2002, Colegiul de - Anton Anton - ministrul Energiei
ministeriale revine deputatului Institutori limba engleză din - Lucian Şova - ministrul Transporturilor
hunedorean PSD, Natalia Elena cadrul Universității de Vest - Rovana Plumb - ministrul Fondurilor Europene
Intotero. Aceasta va conduce Timișoara, iar apoi în 2006 – - Ştefan Radu Oprea - ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ
Ministerul Românilor de Facultatea de Limba și literatura şi Antreprenoriat
Pretutindeni, ca urmare a română – limba și literatura - Sorina Pintea - ministrul Sănătăţii
votului primit din partea CEx al engleză, iar în 2007 – - George Ivaşcu - ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale
PSD, la propunerea înaintată de Facultatea de Relații - Ioan Deneş - ministrul Apelor şi Pădurilor
Organizația județeană PSD Internaționale și Studii - Nicolae Burnete - ministrul Cercetării şi Inovării
Hunedoara. Europene la Universitatea - Bogdan Cojocaru - ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii
„Spiru Haret” din București. Informaţionale
Natalia Elena Intotero este Îniante de a fi aleasă în
- Ioana Bran - ministrul Tineretului şi Sportului
parlamentar la al doilea mandat, structura parlamentară, a fost
- Bogdan Gheorghe Trif - ministrul Turismului
membru al Camerei Deputaților, institutor și mai apoi profesor la
- Natalia Elena Intotero - ministrul pentru Românii de pretutindeni
unde ocupă și funcția mai multe școli din municipiul
de vicepreședinte al Comisiei Brad. - Viorel Ilie - ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul
pentru politică externă și de Tiberiu VINȚAN - Victor Negrescu - ministrul delegat pentru Afaceri Europene
membru în Comisia permanentă
comună a Camerei Deputaţilor
şi Senatului pentru relaţia cu
UNESCO. În perioada mai –
decembrie 2012 a fost secretar
de stat – Departamentul pentru
românii de pretutindeni. A fost
președinte al Tineretului Social
Democrat din județul
Hunedoara, iar acum este
președinte al Organizației
județene a Femeilor Social
Democrate din Hunedoara, dar
și vicepreședinte la nivel
național al OFSD. De
asemenea, a fost consilier local
la Brad și mai apoi consilier
județean – iunie 2004 – martie
2009. În martie 2009 a devenit
secretar de stat în Ministerul
Afacerilor Externe, ocupându-se
EVENIMENT 4

De Ziua Unirii, personalități remarcabile ale Petroșaniului


Din anul 2009 este președinte al
Fundației Roșia Montană, iar
impresionanta sa carieră
profesională consemnează alte
remarcabile titluri și atribuții
academice deținute în țară și în
străinătate. Prof.emerit.dr. Ioan
Piso este decorat cu Ordinul
național ”Serviciul Credincios” în Prof.emerit.dr. IOAN PISO
rang de ofițer (din anul 2000). În
anul 2009 i-a fost atribuit
Premiul ”Vasile Pârvan” al
Academiei Române, iar din
2007 este membru al Academiei
Regale din Barcelona (Spania).

Atașamentul prof.emerit.dr. Ioan


Piso față de orașul său natal Prof.univ.dr. OLIVIU BORDULA
Trei remarcabile personalități România, dar m-am convins este și astăzi la fel de puternic,
din comunitatea Petroșaniului încă o dată că avem multe de așa cum la fel de puternice sunt
au fost distinse în cadrul învățat de la domniile lor și că amintirile sale despre copilăria
evenimentului organizat de putem utiliza experienţa petrecută la Petroșani, chiar
administrația locală de la profesională pe care o au, în dacă unele dintre aceste
Petroșani, dedicat aniversării a derularea unor proiecte amintiri poartă trista amprentă a
159 de ani de la Unirea comune, pentru punerea în nedreptăților regimului stalinist
Principatelor Române, cu titlul valoare a întregii noastre asupra familiei sale.
de ”Cetățean de onoare al comunități locale. Le-am
municipiului Petroșani”. mulțumit și le mulțumesc încă o Dr.ing. IOAN RANȚA
dată pentru remarcabilul lor
Este vorba despre prof. emerit exemplu și atașament față de
dr. Ioan Piso, prof. univ. dr. comunitatea Petroșaniului”, a
Oliviu Bordula și dr. ing. Ioan declarat Tiberiu Iacob Ridzi,
Ranţa, considerați de primarul pimarul municipiului Petroșani.
Tiberiu Iacob Ridzi drept
cetățeni emblematici pentru Prof.emerit.dr. Ioan Piso este
municipiul nostru. Ceremonia fiu al Petroșaniului din anul
decernării titlurilor de Cetățean 1944. Licențiat în istorie și
de onoare a avut loc în cadrul istorie veche și arheologie la
manifestărilor organizate, în Universitatea ”Babeș-Bolyai”
mod tradițional, la Petroșani, cu Cluj, a contribuit prin cercetările
ocazia aniversării Unirii sale arheologice la o clarificare
Principatelor Române. Nu și armonizare a datelor și
întâmplător, cei laureați sunt informațiilor despre istoria
personalități de prim rang ale veche a României. În anul 1992
vieții academice și științifice din ajunge șef al Catedrei de Istorie
țara noastră, care au performat Veche și Arheologie a
în domeniul istoriei, culturii și al Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj,
minieritului. între anii 1997-2001 este
director de studii al Școlii
”Prof. emerit dr. Ioan Piso, prof. Practice de Înalte Studii de la
univ. dr. Oliviu Bordula, dr. ing. Sorbona (Franța), între anii
Ioan Ranţa sunt cetățeni 1997-2008 este director al
emblematici pentru municipiul Muzeului de Istorie al
nostru. Ei sunt cei cărora le-am Transilvaniei. Din 2008 este
decernat, de această dată, titlul fondator și director al Centrului
de ”Cetățean de Onoare al de Studii Romane al
municipiului Petroșani”. Este o prestigioasei universități
mare mândrie pentru noi toți să clujene ”Babeș-Bolyai”, în
fim contemporani ai unor cadrul căreia deține și calitatea
oameni de excepție, care ne-au de pofesor emerit, conducător
reprezentat și ne reprezintă cu de doctorat și director al
cinste în elita intelectualității din Centrului de Studii Romane al
Facultății de Istorie și Filosofie.
5 EDUCAIE

au fost distinse cu titlul de ”Cetățean de onoare” al urbei


Fin observator al evoluției
istorice a zonei, în discursul său
rostit la Petroșani, eminentul
istoric a vorbit și despre
”zestrea” istorică de care
dispune Valea Jiului, invitând
oficialitățile administrației locale
de astăzi și întreaga comunitate
să pună în valoare această
moștenire de valoare, dând și
prin aceasta o șansă reală
turismului, ca alternativă la
restrângerea sectorului minier.

Prof.univ.dr. Oliviu
Bordula este, la rândul său, un
fiu al Petroșaniului, localitate în reprezentat țara noastră în 41
care s-a născut în anul 1948 și de state din Europa, Asia,
în care a trăit până la plecarea Africa și America. Expertiza sa
sa la facultate, în Capitala profesională l-a adus în situația
României, la vârsta de 18 ani. de a fi trimis și ca expert al
Profesor universitar la României în C.A.E.R., blocul
Universitatea Națională de Arte economic al țărilor comuniste
din București, considerat unul din Europa. Până în anul 1992
dintre promotorii activităților de a lucrat, mai bine de o jumătate
conservare-restaurare a de secol, exclusiv în slujirea
monumentelor din patrimoniul activităților din industria
național, este multiplu laureat al extractivă a țării noastre, fiind
unor premii naționale și permanent aplecat asupra
internaționale în domeniu. În problematicii din Valea Jiului.
perioada 2000-2012 a lucrat, ca Cartea sa de vizită este
expert pe proiecte de completată de cele peste 25 de
conservare-restaurare, și în lucrări științifice publicate în țară
cadrul Ministerului Culturii. A și în străinătate și cele peste 65
participat la 28 de proiecte de de articole de presă având ca
conservare-restaurare a unor subiect principal de referință
monumente de patrimoniu, fiind Valea Jiului și municipiul
autor al altor 24 de proiecte de Petroșani, în mod special.
acest fel. Prof.univ.dr. Oliviu Despre dr.ing. Ioan Ranța
Bordula deține Ordinul național (primul doctor în științe miniere
”Meritul Cultural” în grad de din România !) a vorbit, la
comandor, conferit de ceremonia de la Petroșani și
Președintele României în anul unul dintre numeroșii săi Petroșani aniversării celor 159 ”Au trecut 159 de ani de când
2004, este membru al unor discipoli, dr.ing. Benor de ani de la Unirea Mică, elevi sub conducerea lui Alexandru
înalte foruri naționale și Voicescu, acesta dând glas și ai Colegiului Național Mihai Ioan Cuza, Ţara Românească
internaționale în domeniul unei scrisori omagiale din Eminescu (coodonatori prof. s-a unit cu Moldova. Am ţinut să
culturii de patrimoniu. partea fostului secretar al Ștefania Manea și Dorin marcăm acest moment istoric,
Federației Naționale Mine Răduți), ai Colegiului Național un moment important prin care
Personalitate marcantă a Energie, Ioan Feurdean. de Informatică Carmen Sylva municipiul Petroșani deschide
industriei miniere din (coordonator prof. Bogdan seria manifestărilor dedicate
România, dr.ing. Ioan Ranța Cu toate că niciunul dintre Wilk), ai Colegiului Tehnic Anului Centenar. Le mulțumesc
s-a născut în 1925 în satul Jieț laureații acestei serii de Dimitrie Leonida(coordonatori elevilor și profesorilor
din Petrila. Inginer absolvent al ”Cetățeni de onoare ai prof. Ruxandra Coman, Cristina coordonatori de la Colegiul
prestigiosului Institut de Mine Petroșaniului” nu mai locuiește Ilioni și Bianca Pato) și ai Național ”Mihai Eminescu”,
de la Petroșani în anul 1954, în prezent în Valea Jiului, Colegiului Economic Hermes Colegiul Național de Informatică
Ioan Ranța și-a desăvârșit atașamentul acestora față de (coordonator prof. Doina ”Carmen Sylva”, Colegiul
studiile postuniversitare în 1962 locurile natale rămâne unul Țopescu) au oferit publicului Tehnic ”Dimitrie Leonida” și
la Moscova (asta deoarece așa constant, așa cum rămâne și prezent o emoționantă ”lecție celor de la Colegiul Economic
cum domnia sa recunoaște cu admirația noastră pentru de istorie” cu valențe artistice, ”Hermes” pentru că au oferit
foarte multă sinceritate, ”în munca, viața, cariera și având ca temă momentul istoric publicului prezent o
acele vremuri, nimeni nu te lăsa personalitatea de excepție a de la 24 ianuarie 1859. În final, emoționantă lecție de istorie cu
să studiezi în Occident”!), fiind acestor cetățeni cu adevărat de potrivit îndemnului ”hai să dăm valențe artistice, având ca temă
ulterior încadrat la Ministerul onoare ai comunității locale din mână cu mână, cei cu inima momentul istoric de la 24
Minelor ca inspector și, mai Valea Jiului. română”, toți cei prezenți s-au ianuarie 1859”, a concluzionat
apoi, consilier de stat pe prins într-o frumoasă și primarul Tiberiu Iacob Ridzi.
probleme de comerț exterior În partea a doua a semnificativă horă a Unirii.
minier, calitate în care a evenimentului dedicat la Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 6

2017, un alt an de succes pentru Rectorul Universității din


echipa de cercetători a prestigiosului Petroșani se alătură celor 30 de
INCD-INSEMEX de la Petroșani rectori din România care
apreciază numirea lui Valentin
Popa la Ministerul Educației

În buna tradiție a echipei din cadrul și 6 mai în capitala Calaloniei a adus


prestigiosului Institut Național de alte două medalii de aur pentru
Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate lucrările prezentate, dar și un premiu
Minieră și Protecție Antiexplozivă INCD special din partea "Technopol- Un număr de 30 de rectori de la universităţi din întreaga ţară,
INSEMEX din Petroșani, activitatea Moscow" - The Science & Technology printre care se numără și rectorul Universității din Petroșani,
anului 2018 începe sub auspiciile Association. prof.univ.dr.ing. Radu Sorin îşi exprimă, într-o scrisoare
anului precedent, un an care a * Salonul Internaţional de Invenții și deschisă, susţinerea pentru nominalizarea rectorului Valentin
consolidat imaginea INSEMEX în țară Inovații ”Traian Vuia” , manifestaţie Popa ca ministru al Educaţiei Naţionale, afirmând că acesta
și în lume. Dincolo de nefericitele organizată de Societatea Inventatorilor este "un cadru didactic şi cercetător de prestigiu". "Cu o
accidente de muncă de la exploatările din Banat în perioada 7-9 iunie 2017 la experienţă de peste 25 de ani în educaţie, domnul profesor
miniere din Lupeni și Uricani sau cele Timișoara, a constituit prilejul altor Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice,
consemnate în alte zone ale țării, medalii și distincții, obținute de afirmându-se ca un cadru didactic şi cercetător de prestigiu în
pentru care cercetătorii de la INSEMEX cercetătorii INSEMEX pentru toate cele domeniul său de activitate. Activitatea managerială a domniei
au fost solicitați de autoritățile de 8 lucrări prezentate. sale a debutat în anul 2004, fiind încununată prin alegerea ca
anchetă să efectueze expertizele * Lucrările apreciate în plan național și rector al Universităţii 'Ştefan cel Mare' din Suceava, dar şi ca
necesare pentru determinarea cauzelor internațional au fost prezentate și la preşedinte al consorţiului 'Academica Plus', care reuneşte 11
care au produs aceste accidente de prima ediţie a "BURSEI NAŢIONALE A universităţi din România", se arată în scrisoarea deschisă.
muncă, echipa de cercetători a INCD INVENŢIILOR ROMÂNEŞTI",
INSEMEX și-a continuat activitatea de organizată de Ministerul Cercetării și Potrivit semnatarilor, Valentin Popa a reuşit transformarea
cercetare, materializată în zeci de Inovării în parteneriat cu Parlamentul Universităţii "Ştefan cel Mare", care oferă "un climat potrivit
brevete de invenție și alte zeci de Romaniei - Camera Deputaților și pentru performanţă în dezvoltarea profesională". "Cu o
lucrări științifice prezentate și laureate Camera de Comerț și Industrie a personalitate dinamică, de luptător, alături de întreaga
la conferințe naționale și internaționale României, eveniment care a avut loc în comunitate academică, domnul rector Popa a reuşit
sau la saloanele de inventică din data de 20.06.2017. transformarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava în
România și din alte state ale lumii. * Ca urmare a participării la cea de-a
ceea ce este astăzi: un număr dublu de studenţi, de patru ori
XXI-a ediție a Expoziției Internaționale
mai multe programe de studii, o creştere majoră a fondurilor
În acest sens, este suficient să trecem de Invenții – INVENTICA 2017, în
obţinute din activitatea de cercetare şi extinderea într-un ritm
în revistă doar faptul că, în cursul perioada 28-30 iunie 2017 la Iași INCD
anului 2017, INCD-INSEMEX a fost INSEMEX a primit medalii și distincții alert a infrastructurii universitare. Din ce în ce mai multe cadre
prezent la următoarele evenimente pentru toate cele 10 lucrări prezentate. didactice de o valoare incontestabilă au ales să fie titulare la
naționale și internaționale de top din * Între 25 și 27 octombrie 2017 s-a Suceava, inclusiv din rândurile diasporei ştiinţifice româneşti,
domeniul cercetării și inovării: desfășurat la Palatul Parlamentului o regăsind aici un climat potrivit pentru performanţă în
* PROINVENT 2017, cel mai mare noua ediție a “Salonului Cercetării dezvoltarea profesională", se precizează în scrisoarea
salon de inventică din Transilvania, Romanești”. INCD INSEMEX Petroșani deschisă.
organizat, în perioada 22-24 martie la a participat la aceste manifestări
Cluj Napoca, unde echipele de științifice de prestigiu cu 5 invenții, De asemenea, semnatarii afirmă că prin punctele de vedere
cercetători ale INSEMEX Petroșani au apreciate în acest an cu medalii de aur exprimate în cadrul reuniunilor Consiliului Naţional al Rectorilor,
obținut două Diplome de Excelență, și argint la saloane internaționale. Valentin Popa a susţinut excelenţa şi calitatea în educaţie, dar
însoțite de Medalia de aur ”Proinvent”. şi accesul echitabil la resurse, dovedindu-se "un bun
* În perioada 29 martie – 2 aprilie, Toate aceste rezultate, la care se cunoscător al sistemului, extrem de pragmatic şi implicat, care
INSEMEX Petroşani a participat la al adaugă și cele de organizator al stăpâneşte mecanismele de funcţionare şi finanţare
45-lea Salon Internațional de Invenții prestigiosului simpozion internațional universitară, cu viziune strategică, ancorată în tendinţele la
de la Geneva - Elveția, considerat a fi pentru sănătate și securitate în muncă nivel european şi global".
cel mai prestigios eveniment la nivel SESAM 2017 dar și de co-organizator
mondial în domeniul inventicii. În urma al Concursului Național de Salvare "Susţinem numirea domnului rector Valentin Popa în funcţia de
participării la concurs, INSEMEX Minieră, încununează activitatea unui ministru al educaţiei, competenţa academică şi managerială,
Petroșani a obținut 2 medalii de aur, o an 2017 plin de realizări pentru echipa
verticalitatea şi implicarea profesională şi personală fiind
medalie de argint precum și unul dintre INCD-INSEMEX Petroșani, care argumentele care trebuie să stea la baza unei astfel de decizii",
cele 10 premii speciale. anunță un nou an 2018 pe măsură. se mai arată în scrisoarea deschisă a celor 30 de rectori de la
* Salonul Internațional de Inventică Universități de prestigiu din România adresată Guvernului,
INNOVA Barcelona, desfășurat între 4 Tiberiu VINȚAN
Parlamentului și opiniei publice. (AGERPRES )
7 ECONOMIE

Seminarul pentru operatorii de apă-canal din România, de la Petroșani a oferit:

Soluții pentru accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea


rețelelor de apă și canalizare
Directori generali ai companiilor regionali de apă și canalizare
de apă și canalizare din pentru a întocmi proiecte
aproape întreaga țară, eligibile pentru finanțare
împreună cu o serie de europeană, dar și măsurile ce
specialiști în domeniul trebuie luate pentru
implementării de programe implementarea corectă și
europene POIM au fost, la finele eficientă a acestora, vine și
săptămânii trecute, oaspeți ai ca urmare a faptului că Apa
Apa Serv Valea Jiului, cu ocazia Serv Valea Jiului este primul
desfășurării la Petroșani a unui operator din România care a
important seminar de informare semnat deja un contract de
privind accesarea și utilizarea finanțare pe fonduri POIM,
fondurilor europene în urmând ca, începând cu
extinderea, reabilitarea și acest an, să deruleze investiții activitatea operatorilor regionali
modernizarea rețelelor publice de circa 90 de milioane de euro de servicii publice de alimentare
de apă și canalizare din în toate localitățile din Valea cu apă și de canalizare, una din
România. Jiului. De altfel, participanții au temele importante fiind cea a
apreciat în mod deosebit modului de abordare a
Evenimentul a fost organizat de explicațiile și recomandările problemei nămolului rezultat din
Asociația Română a Apei – făcute de echipa de proiecte a activitățile de epurare a apelor
Comitetul Teritorial Olt-Jiu SC Apa Serv și a Șefului uzate, în contextual noilor
împreună cu Apa Serv Valea Departamentului Investiții al directive europene în materie.
Jiului, operatorul local al operatorului de apă-canal de la
serviciilor de alimentare cu apă Petroșani, ing. Monica Tarcea La evenimentul de la Petroșani,
și canalizare de la Petroșani. în ceea ce privește gestionarea au participat alături de
”Suntem onorați de faptul că de programe europene de președintele Asociației Române
Asociația Română a Apelor a investiții în domeniu. ”La nivel a Apei – Comitetul Teritorial Jiu-
ales Petroșaniul ca loc de național, Apa Serv Valea Jiului Olt) Vasile Maier – director
desfășurare al acestei a devenit deja un exemplu de general al SC Apa Canal Sibiu,
importante întâlniri de lucru la bune practici în domeniul secretarul Comitetului Teritorial
care au participat directorii accesării și utilizării fondurilor Jiu-Olt al ARA - Thomas Roth și
generali ai aproape tuturor europene pentru implementarea directorii generali ai companiilor
operatorilor de servicii de unor proiecte care au ca scop de apă și canal din Galați,
utilitate publică de acest tip din extinderea, reabilitarea și Târgoviște Ploiești, Mediaș,
România, dar și reprezentanți ai modernizarea rețelelor de apă și Alba-Iulia, Oradea, Călărași,
Ministerului Fondurilor canalizare, a stațiilor de tratare Brăila, Gorj, Iași, Miercurea
Europene, al consultanților și a celor de epurare a apelor Ciuc, Covasna, Baia Mare,
naționali și europeni în uzate. Desigur că ne face Craiova, Tulcea, Focșani,
derularea programelor POIM, plăcere să le putem împărtăși Drobeta Tr. Severin, Slatina,
reprezentanți ai unor firme colegilor din țară din experiența Deva, Timișoara, Suceava,
prestigioase în domeniul noastră, așa cum eu cred că din Arad, Bistrița, Piatra Neamț, Tg.
producției de material, schimbul de idei și de Mureș, Constanța și Petroșani.
echipamente și tehnologii experiență pe care l-am avut, De asemenea, au fost prezenți
utilizate în activitățile de dar și din dialogul cu factorii la seminarul de la Petroșani șefi
alimentare cu apă potabilă și responsabili în derularea de ai serviciilor UIP din cadrul
canalizare. Le mulțumesc fonduri europene în România, operatorilor de apă și canalizare
tuturor colegilor mei pentru vom avea cu toții de câștigat, iar din România, consultanți ai
prezența, într-un număr atât de experiența acumulată ne va fi JASPERS, BDO și Halcrow,
mare, la Petroșani și sper că de folos atât în ceea ce privește reprezentanți ai POIM din cadrul
dialogul pe care l-am putut avea accesarea de către România a Ministerului Fondurilor
împreună a fost unul util pentru banilor europeni pe POIM, cât și Europene și manageri ai unor
noi toți în perspective creșterii în implemenetarea și derularea producători de echipamente de Jiului) – Mircea Bobora,
calității serviciilor pe care le proiectelor câștigate cu maximă ultimă generație utilizate în președintele Asociației de
oferim cetățenilor”, a declarat eficiență, astfel încât greșelile activitatea de management a Dezvoltare Intercomunitară APA
Costel Avram, director general care ar putea genera aplicarea rețelelor de apă și canalizare. Valea Jiului – ing. Gheorghe Ile
al ASVJ Petroșani și de corecții financiare din partea Oaspeți ai organizatorilor au (primarul municipiului Vulcan) și
vicepreședinte al ARA. UE să fie reduse la minim sau, fost, în același timp, președintele Consilului de
de ce nu, eliminate”, a mai spus reprezentanți ai comunității Administrație al Apa Serv Valea
Decizia Asociației Române a Costel Avram, director general locale și regionale, respectiv Jiului – prof.univ.dr.ing. Radu
Apei de a derula la Petroșani al Apa Serv Valea Jiului. prefectul județului Hunedoara - Sorin (rectorul Universității din
această importantă întâlnire de Tiberiu Fabius Kiszely, Petroșani).
lucru, care a vizat identificarea Discuțiile au vizat, totodată, și președintele Consiliului
soluțiilor care trebuiesc unele măsuri de ordin tehnic și județean Hunedoara (acționarul Tiberiu VINȚAN
adoptate de operatorii locali și economic în ceea ce privește majoritar al Apa Serv Valea
EVENIMENT 8

Paradă cu torțe la sărbătoarea Unirii de la Vulcan

Tehnic ”Mihai Viteazul” și ai


școlilor gimnaziale de pe raza
Vulcanului și numeroși cetățeni,
au purtat în mâini făclii aprinse,
în cadrul unei parade apreciate
și aplaudate la scenă deschisă
de alți numeroși cetățeni aflați
pe marginea străzii.

Parada cu torțe de la Vulcan s-a


încheiat într-o mare horă a
Unirii, pe care toți cei prezenți
au încins-o în jurul sensului
giratoriu din centrul civic al
municipiului Vulcan, în imediata
vecinătate a Primăriei, după
care participanții au fost invitați
de Administrația Locală în
Primărie, la o mică agapă
frățească.

”Vulcănenii au fost din nou la


înălțime. Numărul mare al celor
ce au participat alături de noi la
tot ceea ce a reprezentat modul
nostru de a ne aminti de Unirea
Principatelor Române, exprimă
un adevăr simplu: respectul față
de istorie, față de înaintașii
noștri, nevoia de a ne exprima
iubirea de patrie, sunt prezente
în noi și ies la suprafață în astfel
de zile, cum este și 24 ianuarie.
Mulțumesc tuturor celor ce au
fost prezenți la Cinematograful
Câteva sute de vulcăneni au Cristian Merișanu, numeroși Luceafărul și pe Bulevardul
participat și în acest an la consilieri locali, reprezentanți ai Mihai Viteazul. Cu mic cu mare, Vulcan a rulat, în cursul zilei de
manifestările organizate de Administrației Publice Locale și au venit la întâlnirea noastră 24 ianuarie 2018, cu titlu gratuit
Primăria și Consiliul local al Poliției Locale, împreună cu anuală, dedicată Unirii pentru toți ce intereați, un film
municipiului Vulcan, în cinstea ofițerii rezerviști din cadrul Principatelor Române”, a documentar având ca subiect
sărbătorii Unirii de la 24 Asociației Cadrelor Militare în declarat Gheorghe Ile, primarul rolul Micii Uniri și al colonelului
Ianuarie 1859. Evenimentul a Rezervă și Retragere din Valea municipiului Vulcan. Alexanru Ioan Cuza, în
avut loc pe Bulevardul Mihai Jiului, cu tinerii voluntari ai construirea României moderne.
Viteazu, unde primarul Subfilialei locale de Cruce Roșie Tot în cinstea Zilei Micii Uniri, la
Gheorghe Ile, viceprimarul de la Vulcan, elevi ai Colegiului Cinematograful Luceafărul din Tiberiu VINȚAN
9 ACTUALITATE

Primăria Vulcan, 10 ani de activitate în


sediul nou de pe Bulevardul Mihai Viteazul
În urmă cu exact 10 ani,
sărbătoarea Zilei Unirii, de
la 24 Ianuarie 2008 era
dublată la Vulcan de
sărbătoarea deschiderii
oficiale pentru public a
noului sediul administrativ
al municipalității.

Noua clădire a Primăriei


era, la vremea
respectivă (și încă nu și-a
schimbat acest statut !),
cea mai frumoasă clădire
a unei administrații era într-un fost cămin de deservirea cetățenilor.
publice locale din nefamiliști, aparținând Funcționarilor publici,
regiunea Văii Jiului. unei firme private. Primii consilierilor locali și
Elegantă și, în același pași în această direcție au tuturor cetățenilor care fac
timp, funcțională, Primăria fost făcuți în timpul ca această instituție să fie
municipiului Vulcan a mandatului exercitat de una activă, le transmit la
devenit, în ultimul primarul social-democrat acest moment aniversar
deceniu, un important Petru Hodor, dar lucrările pentru Primăria
punct de reper s-au încheiat după mai municipiului Vulcan,
arhitectonic din municipiul mulți ani, în primii ani ai mulțumirile mele. La mulți
Vulcan, turnul cu ceas, mandatului exercitat de ani, Primăriei municipiului
sala de oficiere a primarul Gheorghe Ile. Vulcan”, a declarat
căsătoriilor, holul cu scară primarul Gheorghe Ile.
interioară, sala de ședințe La 10 ani de la
a Consiliului local sau inaugurarea noului sediu Mai jos vedeți și o
Biroul Primarului devenind al Primăriei municipiului imagine-document,
tot atâtea locuri în care Vulcan, primarul realizată în urmă cu 10
oamenii au simțit nevoia Gheorghe Ile apreciază ani la festivitatea care a
să imortalizeze cel puțin o că instituția administrației avut loc cu prilejul
imagine atunci când au locale de la Vulcan inaugurării noului sediu
avut ocazia să ajungă în rămâne mai departe cea administrativ al Primăriei
acestea. mai importantă clădire municipiului Vulcan, pe 24
publică din localitate. ianuarie 2008.
Ideea construirii unui nou ”Această clădire trăiește
sediu administrativ a prin oamenii care, zi de zi, Tiberiu VINȚAN
apărut încă din primii ani îi trec pragul; prin cei care
au aici un loc de muncă în Vedeți mai multe imagini de la
de după 1990, în condițiile inaugurarea Primăriei Vucan,
în care vechiul sediu soluționarea problemelor
cu care se confruntă din anul 2008, pe situl:
în care funcționa acesta www.ziarulexclusiv.ro
comunitatea noastră și în
EVENIMENT 10

Spectacol artistic în cinstea


Zilei Unirii, la Lupeni SEDIUL PETROŞANI
Str. 1 Decembrie 1918
nr.120, Petroşani
(jud. Hunedoara)
Primăria și Consiliul Local al Telefon: 0354.107.484
Municipiului Lupeni a marcat Fax: 0254.540.158
sărbătoarea Micii Uniri printr-un
spectacol artistic organizat joi, 25 AGEN3IA VULCAN
Str. N.Titulescu nr. 38
ianuarie, la Palatul Cultural din Bl.4T-parter
municipiul Lupeni. Vulcan (jud. Hunedoara)
Telefon: 0354.108.716
Evenimentul, organizat în AGEN3IA PAROŞENI
colaborare cu Liceul Teoretic , EM Paroşeni,
Mircea Eliade Lupeni, Liceul str. Paroşeni nr.22
Tehnologic Lupeni și Școala Vulcan (jud. Hunedoara)
Telefon: 0354.108.717
Gimnazială nr.3 Lupeni a prilejuit
- Procedură simplă, rapiditate în obŃinerea
vizionarea unui recital artistic împrumuturilor; AGEN3IA GIROC
emoționant, susținut de elevii Str. Trandafirilor nr. 28A
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil; Giroc (jud. Timiş)
unităților de învățământ menționate, - Fonduri sociale bonificate cu dobânzi atractive; Telefon: 0356.463.444
în cadrul evenimentului cultural - Aspect social relevant, prin costuri reduse de
intitulat ”ROMÂNIA DE 10″. creditare, accesul membrilor cu venituri reduse AGEN3IA CURTICI
la împrumuturi; Str. RevoluŃiei nr. 18
Curtici (jud. Arad)
”Le mulțumesc în mod deosebit - Acordarea de ajutoare în situaŃii speciale;
elevilor și profesorilor coordonatori - Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate în AGEN3IA BĂNI3A
care au pus în scenă acest serviciile oferite membrilor; Str. BăniŃa nr. 201
spectacol dedicat Zilei Unirii - Flexibilitate în faŃa situaŃiilor sociale deosebite. BăniŃa (jud. Hunedoara)
Principatelor, spectacol la care am AVEM SOLUłII PENTRU FIECARE
participat, ca de fiecare dată când
este vorba despre copiii din
CAZ ÎN PARTE !
comunitatea noastră, și pe care l-am
aplaudat la scenă deschisă. Mă Evident, fiind vorba despre un
bucur că, la Lupeni, educația, eveniment dedicat Zilei Unirii
cultura și arta se împletesc atât de Principatelor Române, în spiritul
frumos în reușita unor evenimente unității de 159 de ani și cu acest
de acest fel care ne fac și mai mult prilej, la Lupeni, participanții la
să simțim mândria de a fi români”, a spectacolul de la Palatul Cultural,
declarat prof. Lucian Resmeriță, s-au prins într-o mare și frumoasă
primarul municipiului Lupeni. Horă a Unirii.
Tiberiu VINȚAN

Centenarul marii Uniri a început, pe 24 Ianuarie 2018, și la Petrila


Anul 2018 este deja sinonim pentru toți școlile de pe raza orașului Petrila. Am de înaintașii noștri să arătăm generațiilor
românii cu Centenarul Marii Uniri. Sub sărbătorit astăzi împlinirea a 159 de ani de viitoare jertfa și sacrificiile pe care înaintașii
aceste auspcii s-au desfășurat și la Petrila la Unirea Principatelor Române sub noștri le-au făcut pentru ca noi astăzi să
activitățile culturale, artistice și educative Alexandru Ioan Cuza. Susțin cu onoare și putem fi liberi, independenți și să ne
dedicate sărbătorii celor 159 de ani care demnitate trilogia întemeietorilor neamului cunoaștem identitatea și unitatea noastră
s-au scurs de la 24 ianuarie 1859, data la românesc, Mihai Viteazu – 1600, Alexandru națională”, a declarat primarul Vasile Jurca.
care s-a săvârșit ”Mica Unire” a Moldovei Ioan Cuza – 1859 și Ferdinand I – 1918 și
cu Țara Românească, eveniment politic consider că avem obligația și datoria față Tiberiu VINȚAN
precursor al actului istoric de la
1 Decembrie 1918.

Evenimentul, organizat de Primăria și


Consiliul local al orașului Petrila, împreună
cu unitățile de învățământ din localitate, s-a
cocretizat într-un emoționant spectacol în
care copiii Petrilei au evocat însemnătatea
”Micii Uniri” în istoria noastră națională.
La eveniment a participat și primarul
orașului Petrila, Vasile Jurca. ”În luna
ianuarie am demarat acțiunile dedicate
”Centenarului Marii Uniri”, împreună cu
11 ADMINISTRA IE

”Bahtalo”, proiectul care a adus Lupeniului 270 de miliarde de lei vechi


Primarul municipiului Lupeni, Lucian romă, persoane identificate a fi cu un grad
Resmeriță a semnat pe 23 ianuarie 2018, la ridicat de sărăcie. El se va derula pe
Timișoara, contractul de finanțare pentru parcursul a 36 de luni, respectiv până în
proiectul intitulat ,,BAHTALO”, poiect care anul 2020. Proiectul va fi implementat de
aduce comunității locale din municipiul Primăria Municipiului Lupeni în colaborare
Lupeni nu mai puțin de 270 miliarde lei cu alți 4 parteneri, iar prin astfel de
vechi, din fonduri europene nerambursabile programe avem în vedere reducerea
prin intermediul unei finanțări din cadrul gradului de sărăcie al cetățenilor
Programului Operațional Capital Uman municipiului Lupeni, educarea și
(POCU). reintegrarea socială în comunitate a
acestora”, a declarat Lucian Resmeriță,
Programul are ca scop reducerea primarul municipiului Lupeni.
numărului de persoane sărace din
comunități marginalizate, în care există Potrivit edilului, persoanele vizate vor
populație aparținând minorității roma (acele beneficia de măsuri de protecție socială, de
comunități în care populația aparținând educație și de formare profesională, dar și
minorității roma reprezintă minim 10% din de măsuri de ocupare a unui loc de muncă,
totalul populației la nivelul comunității) de condiții decente de cazare în locuințe,
aflate în risc de sărăcie și excluziune de acces la sănătate, asistență juridică și
socială. ”Proiectul ”BAHTALO. Împreună antreprenorială. Toate aceste măsuri au ca
combatem sărăcia și discriminarea”, pe scop reducerea numărului de persoane
care l-am semnat la sediul Autorității de aflate în risc de sărăcie și excluziune
Management pentru programul POCU de la socială în comunitate.
Timișoara, aduce nu doar 270 de miliarde reabilitarea unui număr de 39 de locuințe,
de lei comunității noastre locale, ci și De asemenea, primarul Lucian Resmeriță dar și pentru a crea 220 de locuri de
posibilitatea implementării unor proiecte explică faptul că, tot din aceste resurse muncă. Alte 460 de persoane vor beneficia
care au ca obiect eradicarea sărăciei din financiare, urmează să fie executate lucrări de programe de formare profesională și vor
municipiul Lupeni, în mod special în rândul de renovare ale fostei clădiri a fi finanțate 10 afaceri nou înființate.
comunităților de romi. Acest proiect se Stomatologiei, unde vor fi asigurate servicii
adresează unui număr de 960 de persoane medicale pentru cetățeni.Totodată, Tiberiu VINȚAN
din municipiul Lupeni, din care 381 de etnie fondurile disponibile vor fi utilizate și pentru

Statul român își propune să renunțe în


viitor la atribuțiile de operator și
administrator al exploatărilor miniere
Secretarul de stat Simona Țeighiu-Jurj
a prezentat prioritățile Ministerului
Economiei în domeniul resurselor
minerale, la Adunarea Generală a
Asociației Patronale Miniere din
România, PATROMIN, eveniment
care a avut loc joi, 25 ianuarie 2018,
la București.
Ea a trecut în revistă actele normative
Țeighiu-Jurj a subliniat că, pe baza elaborate de Ministerul Economiei în
Strategiei Miniere 2017-2035 și în domeniul resurselor minerale, precum
contextul Programului de Guvernare, și stadiul în care se află acestea.
va pune accent pe rolul de
reglementare şi promovare a politicilor Reprezentanții PATROMIN au
de dezvoltare. ”În viitorul sistem în prezentat situația societăților pe care
care statul va renunța treptat la le reprezintă, unele dintre acestea
atribuţiile de operator economic şi fiind în situații de insolvență.
administrator, entităţile private vor Țeighiu-Jurj a asigurat conducerea
deține preponderent dreptul de Asociației că Ministerul Economiei se
exploatare, operare şi administrare a bazează pe sprijinul acesteia și al
resurselor minerale. Tot acestea vor specialiștilor pe care îi are, pentru a
asigura finanţarea şi managementul realiza un cadru legislativ, cât mai
activităţilor miniere”, a explicat propice de redezvoltare a activităților
secretarul de stat, Simona Țeighiu- din minerit.
Jurj. Lucian ISPAS
ACTUALITATE 12

A.J.O.F.M. Hunedoara Laboratoare noi pentru elevii Colegiului


organizează selecție pentru Tehnic ”Constantin Brâncuși” Petrila
studenții care doresc să Din dorința de a îmbunătăți serviciile
educaționale pentru elevii din zonele
lucreze în Germania miniere, care învață în cadrul Colegiului
Tehnic ”Constantin Brâncuși” Petrila,
echipele de proiect coordonate de
prof.ec. Elisabeta Frățilă și prof. Angela
Rus, susținute de directorul școlii,
dr.ing. Cecilia Livia Mitran, au aplicat la
programul național de donații IT Elevii claselor IX-XII cu profil economic,
”Educlick” demarat de Asociația comerț și învățământ profesional vor fi
Ateliere Fără Frontiere București și beneficiarii direcți al proiectului
Companiile Enel în România. ”Laboratorul IT”. Astfel, ei vor învăța să
utilizeze softuri specifice domeniului
Programul a fost lansat în luna contabil, însușind acele competențe
septembrie 2017, cu scopul de a sprijini care să dezvolte înaltul profesionalism,
educația și incluziunea în comunitățile inițiativa, perspicacitatea și abilitățile de
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de defavorizate prin cadrul proiectului de a opera eficient în mediul economic.
Muncă Hunedoara anunță organizarea selecției donații “Toată lumea intră în jocul Elevii clasei a V-a A și un grup de elevi
pentru studenții care doresc să desfășoare o educației IT”. De asemenea, din voluntari vor fi instruiți săptămânal de
activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe echipele de proiect fac parte: Director către prof. TIC Rus Angela pentru
perioada vacanței de vară 2018 (minim 2 luni). dr. ing. Mitran Cecilia Livia, Director editarea de documente, utilizarea
adjunct prof. Balintoni Mirela, Director Internetului, pentru dezvoltarea
Condiții de participare: adjunct Andreica Emilia, prof. Ciucă competențelor de comunicare prin
Cristiana, Directori educativi prof. utilizarea calculatorului. Elevii vor
• vârsta cuprinsä ȋntre 18 – 35 ani;
Belgiu Gabriela și prof. Dănilă Gianina. realiza desene tematice, compuneri,
• studenți la o facultate de stat sau particulară, pliante, broșuri, proiecte care
acreditată conform legii, la cursuri de zi; În urma câștigării proiectelor, numite promovează identitatea și tradițiile.
• cunoștințe bune/foarte bune de limba germană. ”Laborator IT” și ”Un pas spre viitor”,
Documente necesare: s-a reușit dotarea a două săli de clasă Înființarea laboratoarelor garantează în
• copie act de identitate (cu o valabilitate de cu câte 15 calculatoare. O clasă timp asigurarea condițiilor optime
minim 6 luni); destinată activităților de predare- desfășurării activităților educaționale
• fișă de solicitare – Bewerbung – completată ȋn învățare-evaluare și instruire practică propuse, calculatorul fiind un instrument
2 exemplare la calculator, printată față – verso și pentru elevii de liceu și un laborator de de strictă necesitate în domeniul e
semnată (formularul tipizat și instrucțiunile de informatică destinat desfășurării de conomic și informatic. Proiectul oferă
completare a acestuia se găsesc pe site-ul activități complementare care vor crește posibilitatea cadrelor didactice de a
A.J.O.F.M.Hunedoara, www ajofmhd.ro); calitatea procesului educațional pentru pregăti generații de elevi, viitori
• adeverință de la facultate ȋn care să se elevii de gimnaziu, inclusiv orele de profesioniști în domeniul economic și
specifice anul de studii și ce tip de cursuri urmează informatică și TIC. Laboratoarele se nu numai. Proiectul acoperă nevoia de
(tipizat facultate); adaugă celorlalte dotări existente în instruire asistată de calculator și
cadrul colegiului, pe care colectivul generează dezvoltare atât în perioada
• adeverință de la facultate –
didactic le utilizează în procesul de de implementare cât și după finalizarea
Immatrikulationsbescheinigung (formularul
educație al elevilor. acesteia.
tipizat precum și instrucțiunile de completare sunt
Daniel P. BOLOG
postate pe site-ulJ.O.F.M Hunedoara,
www.ajofmhd.ro);
• 3 fotografii tip pașaport;
• copie permis de conducere (dacă este cazul).

”Studenții care au domiciliul sau sunt ȋnregistrați la


o instituție de ȋnvățământ superior din județul
Hunedoara, trebuie să se adreseze consilierului
EURES din cadrul Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara,
strada.Piata Unirii nr.2, telefon.0755999913, pentru
a-și ȋnregistra dosarele”, spune Nicolae Fara,
director executiv al AJOFM Hunedoara.
Ȋnregistrarea se va desfășura ȋn perioada
15.01.2018 – 09.02.2018, ȋn intervalul luni – joi,
orele 09.30 – 15.30 și vineri, orele 09.30 – 12.30.

Lucian ISPAS
13 EDUCAIE

Gluma-i glumă, Elevi și profesori din Spania, Italia și Polonia,


dacă-i bună ! parteneri ai Liceului Teoretic ”Mircea Eliade”
Ion stătea pe prispa casei şi fuma. din Lupeni, au fost oaspeți ai primarului
Trece Gheorghe pe stradă şi îl strigă:
- Ioaneeee! ...
Hai să bem un rachiu la crâşmă.
Lucian Resmeriță
Ion răspunde: Un număr de 14 elevi și 8 profesori din
- Băi, nu vin.
- Hai, măi Ioane! Sau ţi-e frică de nevastă?
Spania, Polonia și Italia au fost prezenți,
- Auzi mă, Ghio! Nici la lup nu-i e frică de câine, dar în aceste zile, în Valea Jiului, la Lupeni,
nu-i place cum latră. acolo unde se derulează o nouă etapă a
*** proiectului Erasmus+ intitulat ”Sports and
– Doctore, doctore cred că sunt o mașină, brum, health. The best to enjoy learning about
brum .. Europe” (”Sport și sănătate. Cea mai
Medicul:
– Mai faceți odată vă rog.
bună cale de a te bucura învățând despre
– Brum, brum, brum. Europa”.
– Cred că aveți carburatorul înfundat!
*** Proiectul, coodonat de prof. Rafael
Curs de limba engleză. Un reporter merge într-un sat Gómez Santos, de la Școala CEIP din La
uitat de lume să facă un reportaj. Stupoare! Satul era Vega De San Mateo (Insulele Canare/
pustiu. Doar la o poartă, o bătrânică stătea pe o bancă.
- Săru-mâna, mamaie, dar unde-s femeile din sat?
Spania), are ca parteneri școala Szkola
- La căminu` cultural, maică, să învețe limba engleză. Podstawowa Integracyjna nr. 21, din
- Da` bărbații? Koszalin (Polonia), școala Istituto
- La căminu` cultural, maică, să învețe limba engleză. Comprensivo F. D’Amico, din Rosolini
- Bun, da` copiii, la școală, nu? (Sicilia/Italia), respectiv Școala
- Nuuu, maică, la căminu` cultural, să învețe limba gimnazială nr. 2 Lupeni (România) –
engleză.
- Da` matale, mamaie, de ce nu te-ai dus la căminul
structură a Liceului Teoretic ”Mircea
cultural să înveți limba engleză? Eliade” din municipiul Lupeni.
- Because I speak EnglishC
*** Delegațiile de profesori și elevi prezente
în cadrul acestui proiect la Lupeni, au fost
Publicaţia primite și la sediul Administrației Publice Acesta a amintit și faptul că între
Locale din Lupeni, de către primarul comunitatea locală din Lupeni și țările
EXCLUSIV municipiului Lupeni, prof. Lucian prezente în acest proiect, există
Resmeriță. Primarul municipiului Lupeni interacțiuni cu rădăcini adânci în istoria
ISSN 1842-4473 le-a vorbit oaspeților despre istoria și noastră comună. ”Le-am spus, spre
prezentul muncipiului Lupeni, făcând o exemplu, oaspeților noștri din Polonia că,
este o marcă înregistrată a scurtă descriere a acestui oraș, din punct la mina Lupeni, la finele secolului al
SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL de vedere geografic, economic și social, XIX-lea, lua ființă primul sindicat din
dar a ținut să le vorbească oaspeților săi istoria mineritului de pe aceste meleaguri,
CUI: RO-13603933; și despre rolul proiectelor europene care acesta fiind înființat de muncitorii polonezi
RC: J/20/736/2000 au în centrul atenției educația, amintind în care munceau aici. Desigur, în ceea ce
acest sens că, la rândul său, înainte de a privește relațiile noastre cu Spania și
Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75 fi primar al municipiului Lupeni, a fost Italia, avem și aici interacțiuni certe, mulți
Telefon: 0254-513.406 profesor de fizică și manager al unui locuitori ai Lupeniului fiind prezenți astăzi
E-mail: exclusivmediagroup@gmail.com colegiu din regiunea Văii Jiului și a pe piața muncii din cele două țări. În
Web: www.ziarulexclusiv.ro participat la dezvoltarea unor proiecte de același timp le-am spus și membrilor
acest tip. acestor delegații că stațiunea turistică
Straja îi așteaptă pe toți turiștii din țările
Director-Redactor şef: Tiberiu VINAN ”Le-am spus invitaților noștri câteva pe care le reprezintă să vină și să se
cuvinte despre cine suntem noi, bucure de un sejur la munte, fie iarna – la
Telefon mobil: 0722-554.809 comunitatea locală din municipiul Lupeni. schi, fie vara - în drumeție”, a mai
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com Le-am vorbit despre istoria și tradițiile declarat primarul Lucian Resmeriță.
noastre, despre momârlani și despre
Editor: LuminiŃa VINAN mineri, despre frumoasa noastră stațiune Proiectul educațional ”Sport și sănătate.
Straja și bineînțeles, le-am vorbit despre Cea mai bună cale de a te bucura
Telefon mobil: 0724-020.474 educație, despre importanța acesteia în învățând despre Europa” este finanțat de
viața comunităților locale și despre Uniunea Europeană în cadrul
Contabil şef: GheorghiŃa CAAN importanța acestor schimburi de Programului Erasmus +, cheia 2 –
experiențe benefice pentru profesorii și Parteneriate strategice în domeniul
Grupul de presă Exclusiv este membru al: elevii din țările europene partenere în educației, formării şi tineretului, cooperare
Patronatului Presei din România proiectele de tip Erasmus+”, a declarat pentru inovare și schimb de bune practici,
primarul Lucian Resmeriță. parteneriate numai între școli.
Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU Tiberiu VINȚAN
SPORT 14

Cine sunt cei mai buni sportivi din județul Hunedoara din anul 2017 ?
individual și cu echipa mixt și vicecampioană
cu echipa – CN Indoor, București; Dublă
vicecampioană națională, individual și cu
echipa și medaliată cu bronz la echipe mixt –
CN Aninoasa; Campioană națională field – CN
Cluj Napoca.
6. Denisa-Iuliana FODOR, Lupte-
libere, JUNIOARĂ, CNS Cetate
Deva. Antrenor: MORAVAN Suraj – Livius,
Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
anul 2017: Campioană balcanică de juniori cu
echipa la lupte libere la CAMPIONATUL
BALCANIC – Bursa, Turcia; Campioană
națională de seniori -CN Constanța;
Campioană națională – CN Juniori Pitești;
Vicecampioană națională – CN Juniori
Craiova; Vicecampioană națională la U23
seniori – CN Timișoara; Vicecampioană
națională la seniori – CN Reșița.
7. Victor Ștefan IACOB, Natație, JUNIOR,
CSS Hunedoara. Antrenor: Dan ARDELEAN
Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
anul 2017: Triplu medaliat cu bronz juniori la
200m spate, ștafetă 4x100m mixt, ștafetă 4x
200m liber – CONCURSUL ȚĂRILOR
CENTRAL EUROPENE – Târgoviște; Triplu
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tr. Severin; Campioană națională la U21 CN campion național de juniori la 100m spate,
Hunedoara a finalizat clasamentele celor Tineret, Dr. Tr. Severin; Vicecampioană 200m spate, 100m liber, dublu vicecampion
mai buni sportivi ai județului Hunedoara pe națională U 21 cu echipa la CN Echipe – Cluj. național de juniori la 50m spate, 400m liber și
anul 2017. Potrivit directorului DJST 2. Maria Tania RACHE, Taekwondo dublu vicecampion național la tineret, 200m
Hunedoara, Lorincz Szell, clasamentele, WTF, CADET, CS Știința Petroșani. Antrenor: spate și 100m spate – CN Bacău.
structurate pe sporturi olimpice, respectiv MOLDOVAN Claudiu 8. Bogdan ȘITOIANU, Atletism, JUNIOR,
Principalele titluri/rezultate sportive obținute în CNS Cetate Deva. Antrenor: LUCA Mihai
sporturi neolimpice, au fost realizate de
anul 2017: Vicecampioană europeană Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
inspectorii din cadrul Compartimentului
Taekwondo WTK , individual – anul 2017: Vicecampion balcanic la lungime la
Sport al DJST Hunedoara și jurnaliști CAMPIONATUL EUROPEAN DE CADEȚI –
sportivi din mass-media hunedoreană. CAMPIONATUL BALCANIC U20 – Istanbul,
Budapesta, Ungaria; Campioană națională – Turcia; Medaliat cu bronz la CAMPIONATUL
CN Botoșani. BALCANIC JUNIORI – Pitești; Dublu campion
Astfel, în ceea ce privește sporturile 3. Ioana Teodora CRIŞAN, Gimnastică național la lungime, tineret și juniori la CN,
olimpice, pe primul loc în clasamentul artistică, SENIOARĂ, CNS Cetate Indoor București; Campion național la lungime
sportivilor hunedoreni se situează junioara Deva. Antrenori: COSMA Liliana, COTUŢIU juniori și medaliat cu bronz la tineret – CN
Mihaela Chiss, de la secția de judo a SCM Florin, POPA Adela Outdoor, București.
Deva, iar la discipline neolimpice, pe primul Principalele titluri/rezultate sportive obținute în 9. Deliu ANDREI, Atletism, TINERET, SCM
loc în clasament se situează Alexandru anul 2017: Locul IV la bârnă și VI la paralele – Deva. Antrenor: BUCUR Florin
Preda, senior Taekwon-do ITF, la ACS CUPA MONDIALĂ DE GIMNASTICĂ Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
Pantera Neagră Petroșani. ARTISTICĂ – Osijek, Croația; Campioană anul 2017: Campion național seniori – CN
națională cu echipa, vicecampioană națională indoor, București; Campion național seniori –
Festivitatea de premiere a celor mai buni la echipe, sărituri și medaliată cu bronz la CN, Pitești; Medaliat cu bronz la seniori – CN
individual compus -CN Ploiești. Probe combinate, București.
sportiv hunedoreni, va avea loc în luna
4. Denisa GOLGOTA, Gimnastică 9. Călin DANIEL, Tir cu Arcul, SENIOR, SCM
februarie, la Deva. artistică, JUNIOARĂ, CNS Cetate Deva. Antrenor: HABIAN Viorel
Deva. Antrenori: COSMA Liliana, COTUŢIU Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
Iată rezultalele complete ale clasamentului
Florin, POPA Adela anul 2017: Campion național cu echipa – CN
celor mai buni sportivi hunedoreni din anul Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
2017: Indoor, București; Dublu vicecampion național,
anul 2017: Medaliată cu argint la sărituri – individual și cu echipa și medaliat cu bronz la
FESTIVALUL OLIMPIC AL TINERETULUI echipe mixt – CN Aninoasa; Campion național
* DISCIPLINE SPORTIVE OLIMPICE: EUROPEAN – Győr, Ungaria; Campioană field – CN Cluj Napoca.
națională cu echipa, campioană națională la 10. Raluca MERA, Natație, TINERET, CSS
1. Mihaela CHISS, Judo, JUNIOARĂ, SCM sărituri și vicecampioană națională individual
Deva. Antrenori: Mugurel Virgil CIUȘCĂ și Hunedoara. Antrenor: Dan ARDELEAN
compus și medaliată cu bronz la sol – CN Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
Ramona ENACHE
Ploiești; Campioană națională cu echipa, CN anul 2017: Medaliată cu bronz la ștafetă
Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
Onești. 4x100m mixt, CAMPIONATUL BALCANIC –
anul 2017: Medaliată cu bronz la juniori –
5. Luminița BOROȘ, Tir cu Sofia, Bulgaria; Campioană națională de
CAMPIONATUL EUROPEAN DE JUDO – Arcul, SENIOARĂ, SCM Deva. Antrenor:
Maribor, Slovenia; Medaliată cu aur la juniori – tineret la 100m spate, vicecampioană
HABIAN Viorel națională de tineret la 50m spate, și medaliată
CUPA EUROPEI, Paks – Ungaria; Medaliată Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
cu argint la juniori – CUPA EUROPEI, Arad; cu bronz 100m spate seniori – CN Bacău.
anul 2017: Dublă campioană națională
Campioană națională la U21 CN Juniori, Dr.
15 SPORT

Cine sunt cei mai buni sportivi din județul Hunedoara din anul 2017 ?
DISCIPLINE SPORTIVE NEOLIMPICE: Principalele titluri/rezultate sportive obținute în WSF – Pardubice, Cehia, Medaliat cu bronz la
anul 2017: Triplă campioană europeană la proba de kata individual – CAMPIONATUL
1. Alexandru PREDA , Taekwon-do ITF, seniori, la dublu, triplu, triplu mixt – EUROPEAN DE KARATE WSF – Pardubice,
SENIOR, ACS Pantera Neagră Petroșani. CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL – Cehia; Campion national la proba kumite shobu
Antrenor: LASCĂU Ionuț TENIS – Izvorani; Triplă campioană națională la sanbon – CN Târgu Secuiesc.
Principalele titluri/rezultate sportive obținute în seniori la echipe, dublu, triplu – CN Lupeni.
anul 2017: Campion mondial și medaliat cu 8. Daniel POPOVICI, Fotbal–Tenis, JUNIOR,
bronz la seniori, probele pe echipe – 6 . Ionuț Andrei IPATE, Karate, SENIOR, CSM CS Comexim R Lupeni. Antrenor: DRUNCEA
CAMPIONATUL MONDIAL DE TAEKWON-DO Petroșani. Antrenor: POLIFRONIE Radu, Dima
ITF – Dublin , Irlanda; Campion european la Principalele titluri/rezultate sportive obținute în Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
seniori, proba pe echipe – CAMPIONATUL anul 2017: Campion european la seniori, locul 5 anul 2017: Dublu campion european la juniori,
EUROPEAN DE TKD – Sofia, Bulgaria; Dublu cu echipa – CAMPIONATUL EUROPEAN la dublu, triplu mixt – CAMPIONATUL
medaliat cu bronz la individual – CN Iași. SHITO-RYU – Nove Zamky, Slovacia; Campion EUROPEAN DE FOTBAL – TENIS – Izvorani;
național la seniori – Campionatul Național Shito- Triplu campion național la juniori la dublu, triplu
2. Robert ELEKES, Taekwon-do ITF, JUNIOR, Ryu – Buzău; Vicecampion național la seniori – și echipe, – CN Lupeni.
ACS Pantera Neagră Petroșani. Antrenor: Campionatul Național de Karate WKF – Rm.
LASCĂU Ionuț, Vâlcea. 9. Adrian ANTA, Karate, CADET, CS Empi
Principalele titluri/rezultate sportive obținute în Brad. Antrenor: AVRAM Sorin
anul 2017: Campion, vicecampion mondial și 6. Lucian PURICE SZELL, Fotbal–Tenis, Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
medaliat cu bronz la juniori, probele pe echipe – SENIOR, CS Comexim R Lupeni. Antrenor: anul 2017: Campion european cu echipa –
CAMPIONATUL MONDIAL DE TAEKWON-DO DRUNCEA Dima CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE
ITF – Dublin , Irlanda; Campion, vicecampion Principalele titluri/rezultate sportive obținute în WUKF – Cluj Napoca.
european și medaliat cu bronz la juniori, probele anul 2017: Triplu campion european la seniori,
pe echipe – CAMPIONATUL EUROPEAN DE la dublu, triplu, triplu mixt – CAMPIONATUL 9. Adelin OPRA, Karate, CADET, CS Empi
TKD- Sofia, Bulgaria; Dublu vicecampion EUROPEAN DE FOTBAL – TENIS – Izvorani; Brad. Antrenor: AVRAM Sorin
național la individual și echipă, medaliat cu Campion național la seniori la dublu și dublu Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
bronz la echipe – CN Iași, vicecampion, echipe și triplu – CN Lupeni. anul 2017: Campion european cu echipa –
CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE
3. Anamaria GHERGHEL, Fotbal-Tenis, 7. Miruna-Mihaela MĂLĂUȚĂ, Karate, WUKF – Cluj Napoca.
SENIOARĂ, Comexim R Lupeni. Antrenor: JUNIOARĂ, CSM Petroșani. Antrenor:
DRUNCEA Dima POLIFRONIE Radu 9. Răzvan VORNICU, Fotbal–Tenis, JUNIOR,
Principalele titluri/rezultate sportive obținute în Principalele titluri/rezultate sportive obținute în CS Comexim R Lupeni. Antrenor: DRUNCEA
anul 2017: Cvintuplă campioană europeană la anul 2017: Campioană și vicecampioană Dima
seniori, la simplu, dublu, triplu, dublu mixt, triplu europeană la individual și echipe – Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
mixt – CAMPIONATUL EUROPEAN DE CAMPIONATUL EUROPEAN SHITO-RYU – anul 2017: Campion european la juniori,
FOTBAL – TENIS – Izvorani; Cvadruplă Nove Zamky, Slovacia, Dublă campioană la triplu și medaliat cu bronz la dublu –
campioană națională la seniori la simplu, națională la individual și echipe – Campionatul CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL –
echipe, dublu, triplu – CN Lupeni. Național Shito-Ryu – Buzău; Campioană TENIS – Izvorani.
națională la individual – Campionatul Național
4. Andra KOVACI, Taekwon-do ITF, de Karate WKF – Rm. Vâlcea. 10. Roberto HOCA, Fotbal–Tenis, JUNIOR, CS
JUNIOARĂ, CS Cristal Hațeg. Antrenor: Comexim R Lupeni. Antrenor: DRUNCEA Dima
OPRESCU Cosmin 7. Darius PUFU, Fotbal–Tenis, JUNIOR, CS Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
Principalele titluri/rezultate sportive obținute în Comexim R Lupeni. Antrenor: DRUNCEA Dima anul 2017: Campion european la juniori,
anul 2017: Dublă campioană mondială la Principalele titluri/rezultate sportive obținute în la triplu – CAMPIONATUL EUROPEAN DE
junioare – CAMPIONATUL MONDIAL DE anul 2017: Triplu campion european la juniori, FOTBAL – TENIS – Izvorani.
TAEKWON-DO ITF – Dublin , Irlanda; la simplu, dublu, triplu – CAMPIONATUL
Campioană națională la junioare – CN Iași EUROPEAN DE FOTBAL – TENIS – Izvorani; 10. Raul POBIRICI, Fotbal–Tenis, JUNIOR, CS
Cvadruplu campion național la juniori la simplu, Comexim R Lupeni. Antrenor: DRUNCEA Dima
5 . Marius STOIENICĂ, Fotbal–Tenis, triplu dublu și echipe, – CN Lupeni. Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
SENIOR, CS Comexim R Lupeni. Antrenor: anul 2017: Campion european la juniori,
DRUNCEA Dima 7. David LICA, Fotbal–Tenis, JUNIOR, CS la triplu – CAMPIONATUL EUROPEAN DE
Principalele titluri/rezultate sportive obținute în Comexim R Lupeni. Antrenor: DRUNCEA Dima FOTBAL – TENIS – Izvorani.
anul 2017: Triplu campion european la seniori, Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
la dublu, triplu, dublu mixt – CAMPIONATUL anul 2017: Triplu campion european la juniori, Premiu Special: Anda AVRAM, Karate,
EUROPEAN DE FOTBAL – TENIS – Izvorani; la simplu, dublu, triplu – CAMPIONATUL CADET, CS Heian Deva – sportivă
Campion național la seniori la dublu, și EUROPEAN DE FOTBAL – TENIS – Izvorani; paralimpică. Antrenor: TOMIUC Oana
vicecampion național la echipe, simplu și triplu – Cvadruplu campion național la juniori la simplu, Emanuela,
CN Lupeni. triplu dublu și echipe, – CN Lupeni. Principalele titluri/rezultate sportive obținute în
anul 2017: Campioană națională –
6. Mariana LICĂ, Fotbal-Tenis, TINERET CS 7. Valentin Daniel VASILE, Karate, JUNIOR, CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KARATE
Comexim R Lupeni. Antrenor: DRUNCEA Dima CS O KA DO Hunedoara. Antrenor : ADAM Dan WUKF – Târgoviște; Campioană europeană –
Principalele titluri/rezultate sportive obținute în Principalele titluri/rezultate sportive obținute în CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE
anul 2017: Triplă campioană europeană, la anul 2017: Vicecampion mondial la juniori, Kata WUKF – Cluj Napoca;Campioană mondială –
triplu senioare, dublu, triplu tineret – individual ,dublu medaliat cu bronz la probele CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE WUKF
CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL – de kumite WKF și Shobu Ippon – – Montecatini Terme – Italia.
TENIS – Izvorani; Triplă campioană națională la CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE WSF – Facem precizarea că, în ceea ce privește
tineret la dublu, triplu și echipe – CN Lupeni. Varna ,Bulgaria; Campion european la kumite sporturile neolimpice, acest clasament este
WKF juniori – CAMPIONATUL EUROPEAN DE deocamdată provizoriu, patru sportivi
6. Ana Maria RIZESCU, Fotbal–Tenis, KARATE WSF – Pardubice, Cehia; neavând încă rezultatele omologate conform
SENIOARĂ, CS Comexim R Lupeni. Antrenor: Vicecampion European la kumite Shobu Ippon grilelor elaborate de către Ministerul
DRUNCEA Dima, – CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE Tineretului și Sportului.
ACTUALITATE 16

Acțiune socială întreprinsă de


angajați ai Apa Serv Valea Jiului

Mai mulți salariați ai operatorului regional de apă și


canalizare din Valea Jiului, Apa Serv, în frunte cu
directorul general Costel Avram și echipa de conducere
a Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani, au fost prezenți
zilele trecute la Centrul social ”Sf. Varvara”din Dărănești-
Petroșani. Scopul acestei acțiuni de voluntariat a fost
acela de a aduce copiilor de la Grădinița Dărănești a
Colegiului Național ”Mihai Eminescu” pachete cu dulciuri și
cadouri oferite din donații făcute de mai mulți salariați ai
societății, în cadrul unor inițiative sociale care vizează
implicarea acestora în viața comunității, activități derulate
aici de mai mulți ani.

”Continuând tradiția implicării noastre în diverse activități


sociale, împreună cu mai mulți colegi de la Apa Serv,
oameni nu doar profesioniști în tot ceea ce fac, ci și
oameni cu suflet mare, am fost prezenți la Grădinița de la
Dănănești a Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din
Petroșani, un așezământ educațional aflat în centrul social
administrat de fundația condusă de părintele Gabriel Bulf.
Am avut aici bucuria de a sta de vorbă cu copii frumoși și
talentați, care ne-au încântat cu cântece și poezii și pe
care, la rândul nostru, i-am răsplătit cu pachete de dulciuri
oferite cu drag, din inimă. De fiecare dată când derulăm
astfel de activități, și eu dar sunt convins că și colegii mei,
așijderea, ne umplem inima cu bucuria de a putea face un
bine celor care au nevoie de acesta. De aceea, vom
continua să avem astfel de activități și în acest an și le
mulțumesc colegilor de la Apa Serv care subscriu și
participă la acțiunile noastre sociale și voluntare”, a
declarat Costel Avram, director general al Apa Serv Valea
Jiului.

La această acțiune socială au participat:


• Costel Avram - Director General;
• Cristian Ionică – șef Departament Producție;
• Costel Avram - Director General;
• Florin Donisă – șef Departament Exploatare;
• Roxana Benke – șef Departament Economic;
• Lăcrămioara Drăgoescu – șef Serviciu Resurse
Umane;
• Gabriela Gomoi – şef Birou Secretariat;
• Alina Pavel – şef Serviciu Comercial;
• Olariu Dan – şef birou I.S.S.M. şi S.U. ;
• Hanna Cristian – şef Serviciu Tehnologia Informaţiei;
• Daniel Preda – purtator de cuvant.

S-ar putea să vă placă și