Sunteți pe pagina 1din 16

Anul XV * Nr.

596 (86) PublicaŃie regională independentă,


21-27 AUGUST 2017 de opinie, analiză şi informaŃie

16 pagini * 2 LEI * ISSN 1842-4473 www.ziarulexclusiv.ro

Pasul Vîlcan pe drumul României de la Război la Marea Unire

Detalii în paginile 3, 4 si 5
ADMINISTRA IE 2

Primarul Resmeriță Marcaje de pietoni suplimentare pe străzile din Petroșani


solicită cetățenilor Numărul mare de accidente
grave care au avut loc în
ultima perioadă pe străzile din
referințe despre Petroșani, în mod special în
zona trecerilor de pietoni,
activitatea Spitalului impun luarea unor măsuri
suplimentare de siguranță a
din Lupeni circulației pe care autoritățile
locale de la Petroșani doresc
să le adopte, în perioada
următoare, cu sprijinul
Serviciului Rutier al Poliției
municipiului Petroșani.

Primarul municipiului pentru anul viitor, primarul


Petroșani se declară îngrijorat Petroșaniului intenționează și
de felul în care unii montarea unor semafoare la
participanți la traficul rutier trecerile de pietoni de pe
înțeleg să circule pe străzile drumul de centură.
din localtate, în special pe
drumul de centură. Tiberiu Chiar și în condițiile
Iacob Ridzi spune că, în care sunt prevăzute treceri implementării acestui set de
împreună cu echipajele de pietoni vor fi semnalizate măsuri menite să sporească
Poliției Rutiere, a monitorizat suplimentar, cu indicatoare siguranța pietonilor, primarul
în câteva rânduri, traficul mai bine poziționate, inclusiv Tiberiu Iacob Ridzi le
Primarul municipiului Lupeni a lansat rutier pe drumul de centură, cu inscripționarea semnului sugerează participanților la
tema unei consultări publice care în zona Dacia, acolo unde au specific trecerii pentru pietoni traficul rutier să adopte o
vizează situația Spitalului Municipial avut loc mai multe accidente cu cerneală reflectorizantă, conduită rezonabilă și să
Lupeni. Lucian Resmeriță vrea să afle mortale în zona trecerilor de direct pe carosabil. De respecte indicatoarele rutiere
chiar de la beneficiarii serviciilor pietoni. ”Adevărul este că asemenea, vor fi luate măsuri și limitele de viteză impuse pe
medicale ale Spitalului din localitate mulți șoferi nu par să acorde pentru suplimentarea drumurile publice de pe raza
cum văd calitatea actului medical și nici un fel de importanță iluminatului public în zonele municipiului Petroșani.
serviciile adiacente din cadrul acestei trecerilor de pietoni de pe în care se află treceri de Similar, primarul Petroșaniului
unități medicale. drumul de centură și circulă pietoni, pentru o mai bună le recomandă pietonilor să se
cu viteză foarte mare pe DN vizibilitate în zona acestora, asigure temeinic de fiecare
”Rog cetățenii să își exprime opiniile pe 66, fără a reduce măcar pe timp de noapte. Mai mult, dată când se angajează în
pagina mea de facebook sau pe viteza în apropierea trecerilor autoritățile de la Petroșani iau traversarea carosabilului,
mesageria privată, cu privire la de pietoni”, spune primarul în calcul aplicarea, în zona chiar și atunci când se află pe
serviciile medicale oferite de Tiberiu Iacob Ridzi. trecerilor de pietoni de pe o trecere de pietoni.
SPITALUL MUNICIPAL LUPENI: act drumul de centură, a unor
medical, condiții de spitalizare, Acesta precizează că, în benzi rezonatoare pentru Tiberiu VINȚAN
medicamentație, comportamentul perioada următoare, zonele reducerea vitezei. În plus,
cadrelor medicale. Ne dorim o
imbunătățire a condițiilor de spitalizare
de aici”, arată primarul Lucan
Resmeriță, într-o postare făcută pe
pagina sa de Facebook.

Situația Spitalului Municipal Lupeni a


mai fost dezbătută în ultimul an, la
inițiativa fostului primar care, după ce a
constatat grave deficiențe în activitatea
Spitalului Municipal Lupeni, a dispus
revocarea din funcție a managerului
acestuia.
Tiberiu VINȚAN Societatea SIMAUSRON Petrila asigură toată gama de servicii:
proiectare, execuție, transport, montaj. Atu-ul firmei constă în flexibilitatea de a produce
de la piese unicat până la producția de serie, în funcție de cerințele pieței.
Aprecierile partenerilor din Austria și Germania reprezintă certificatul de garanție al
produselor noastre.
Detalii puteţi obţine la sediul firmei din Petrila,
str. Jiului nr. 11, la magazinele de mobilă ale firmei sau vizitând
site-ul www.simausrom.com
3 EVENIMENT

Pasul Vîlcan pe drumul României de la Război la Marea Unire


O frumoasă inițiativă a Iar interesul pentru acest
primarului municipiului Vulcan, eveniment a fost la același nivel
Gheorghe Ile, aceea de a face ridicat și în acest an.
recurs la istorie pentru a
readuce în atenția oamenilor Istoria ultimului secol și unul
faptele de vitejie săvârșite acum dintre cele mai crunte episoade
un secol de oamenii Văii Jiului de luptă date pe crestele
și de Armata Română, în luptele Vîlcanului, în pasul de trecere
grele care s-au dat pe frontul spre Gorj, pe străvechiul ”drum
Primului Război Mondial, al romanilor”, devenit apoi ”al lui
deschis pentru România în Mihai Viteazu” și, mai apoi, ”al
august 1916 chiar pe crestele
Vîlcanului, în trecătoarea alpină
care separa dureros România
de Imperiul Austro-Ungar, s-a
reeditat și în acest an, după Gheorghe Tătărăscu și al
succesul reputat anul trecut, Majestății Sale Ferdinand I
când în Pasul Vîlcan a fost Întregitorul, Regele românilor în
omagiat Centenarul intrării perioada Marelui Război. În
României în Marele Război al plus, pe fosta linie de front,
Reîntregirii. pentru aducere aminte
generațiilor de astăzi și, mai
”Împlinirea unui secol de la ales, celor viitoare, au fost
luptele Primului Război Mondial, amenajate câteva tranșee de
lupte care au fost purtate cu luptă, au fost aduse tunuri și
greu și în tranșeele din Pasul alte accesorii militare, fiind
Vîlcan, ne obligă pe noi toți să astfel recreată imaginea luptelor
nu uităm nici măcar o clipă de care s-au dat pe acest front în
toți cei care au pierit aici și să le urmă cu 100 de ani. ”Încercați
cinstim memoria, mulțumindu-le doar câteva clipe și imaginați-vă
pentru că au permis românilor cum ar fi fost Vulcanul fără
din jurul arcului carpatic să aceste momente de răscruce
împlinească un ideal, acela de din istoria acestor meleaguri(
Unire, făurită la 1 Decembrie fără descoperirea cărbunelui și
1918”, spune Gheorghe Ile, fără luptele pline de vitejie
primarul municipiului Vulcan. purtate aici. Evident, fără toate
acestea, totul ar fi fost altfel și
Și până acum, în conștiința poate că și noi am fi fost astăzi
vulcănenilor, jertfa ostașilor într-o altă parte a țării sau a
români în Marele Război era Europei”, spune Gheorghe Ile.
prezentă prin activtățile
derulate, în mod constant de Numărul celor care au dorit să
autoritățile publice locale, fie la participle în acest an la
monumentul Ostașului ceremoniile organizate de
Necunoscut din parcul de la Primăria municipiului Vulcan la
Școala nr. 1, fie la Cimitirul Memorialul Eroilor din Marele
Eroilor de la Coroești sau la Război de la Pasul Vîlcan a fost
Osuarul de la Sohodol. și mai mare decât cel de anul
Ridicarea complexului memorial trecut. Asta poate și pentru că,
din Pasul Vîlcan, în august pe lângă vremea frumoasă, pe
2016, la exact 100 de ani de la lângă facilitățile oferite la
debutul luptelor date de Armata transportul cu telegondola, cei
Română pentru eliberarea poștalioanelor”, au adus Pasul ”granița” județelor Hunedoara și care și-au dorit să ia parte la
Transilvaniei, a generat nu doar Vîlcan în atenția a mii de Gorj, complexul memorial acest eveniment au avut la
un nou moment de aducere oameni care vin acum aici nu dedicat Eroilor din Primul dispoziție străvechiul drum al
aminte a acestor evenimente doar pentru a admira peisajul de Război Mondial, având în romanilor, asfaltat pe toată
istorice, ci și un adevărat vis din golurile alpine, ci și stânga și în dreapta porțiunea aferentă județului
pelerinaj al vulcănenilor în inima mărturiile unui important impunătoarei Sfinte Cruci, Hunedoara. O promisiune
munților, la vechea linie de front crâmpei din istoria Neamului busturile generalilor Ion Culcer asumată și îndeplinită întocmai
devenită astăzi un reper pe Românesc. și Dumitru Cocorăscu a fost de echipa liderului PSD
harta turistică a orașului și a completat, în întâmpinarea Hunedoara, actualul deputat
întregii Văi a Jiului. Ridicat anul trecut, la cota 1612 evenimentului din 19 august Laurențiu Nistor.
metri, în Pasul Vîlcan, chiar pe 2017, cu busturile locotenentului
EVENIMENT 4

Pasul Vîlcan pe drumul României de la Război la Marea Unire


Pasul Vîlcan, Centenarul
Reîntregirii României Mari, atât
pelerinii din Hunedoara, cât și
cei din județul Gorj vor putea
urca la Memorialul Eroilor de la
Pasul Vîlcan pe un drum asfaltat
de la Vulcan până la Tg. Jiu.
Astfel, această șosea de
belvedere va deveni un nou
traseu turistic montan al
României, unind în același timp
oamenii din Ardeal și Oltenia
care vor fi primii beneficiari ai
unei investiții publice deosebit de
importante.

Revenind la evenimentul de
sâmbătă, 19 august, de la
Privit și din această perspectivă, Memorialul din Pasul Vîlcan,
evenimentul de la Pasul Vîlcan a remarcăm faptul că, pe lângă o
avut, pe lângă latura sa istorică, serie de personalități ale vieții
turistică și culturală, o politice, administrative,
semnificație în plus. O economice și sociale din Valea
semnificație observată de mulți Jiului, dar și pe lângă numărul
dintre cei prezenți care, impresionant de oameni veniți la
asemenea directorului general acest eveniment din Valea Jiului
de la Apa Serv, Costel Avram, și județul Hunedoara, din Tg. Jiu
apreciază că, anul acesta, În și județul Gorj, dar și din județele
Pasul Vîlcan a început și Vâlcea și Sibiu, o prezență
recredibilizarea clasei politice emoționantă a fost, fără îndoială,
hunedorene. ”Dincolo de aceea a urmașilor unora dintre
prețuirea unor momente eroii luptelor de acum un secol
importante din istoria nației din Pasul Vâlcan. Astfel,
noastre, am putut constata că județean asfaltat pe toată altitudine a Pasului Vîlcan a fost, nepoata bravului general Ion
Pasul Vîlcan a devenit de pe lungimea sa, pe raza județului dincolo de tema istorică și Dragalina (împreună cu
acum și un alt important simbol, Hunedoara. Lucru care s-a și patriotică a evenimentului de strănepotul acestuia) și nepotul
unul al onoarei, al respectului întâmplat ! Eu știu de mai multă sâmbătă, principalul aspect generalului Ion Culcer s-au
față de cuvântul dat. Îmi aduc vreme că Laurențiu Nistor, la fel relevat în discursurile numărat printre oaspeții de
aminte că, anul trecut, pe ca și Gheorghe Ile, Milu Părău și oficialităților prezente la acesta. onoare invitați de organizatori la
vremea aceasta, atunci în ca alții asemeni lor, sunt oameni Dintre acestea, de reținut acest eveniment memorabil.
calitate de președinte al de onoare, dar acum rămâne promisiunea asumată, Firesc, discursurile acestora au
Consiliului județean Hunedoara, s-au convins de acest lucru mulți tot sub cuvânt de onoare, de fost în măsură să genereze
Laurențiu Nistor promitea, sub alții”, spune Costel Avram. președintele Consiliului județean emoție și să culeagă
cuvânt de onoare că, în 2017, Gorj, Cosmin Popescu. Acesta a binemeritate aplauze din partea
vom urca la pelerinajul istoric din De altfel, noul aspect al drumului declarat că, anul viitor, la celor prezenți.
Pasul Vîlcan pe un drum de la Vulcan spre zona de evenimentul care va marca în
5 EVENIMENT

Pasul Vîlcan pe drumul României de la Război la Marea Unire


La fel de multă emoție și reper pentru turismul din Munții ai regiunii, dar mai ales un
aceleași aprecieri și aplauze Vîlcanului și de pe Valea Jiului. punct de întâlnire pentru tot mai
le-au primit și militarii activi ai mulți dintre locuitorii județelor
Garnizoanei Gorj, cadele Așa cum se cuvine unui astfel Huneodara și Gorj. Gheorghe
militare în rezervă și în de eveniment, participanții au Ile este convins că ”Memorialul
retragere, polițiștii locali și elevi avut ocazia ca, la finalul Eroilor” din Pasul Vîlcan va
ai Liceului Militar ”Mihai ceremoniilor oficiale, să poată constitui din ce în ce mai mult
Viteazu” din Alba Iulia, care prin paticipa la o frumoasă serbare un punct de atracție și pentru
ceremonialul militar prezentat la câmpenească, municipalitatea turiști. În acest scop, an de an,
Memorialul Eroilor din Pasul din Vulcan asigurând pentru autoritățile publice locale vor
Vîlcan au creat o atmosferă toată lumea mici, virșli, apă adăuga noi și noi simboluri
aparte acestui eveniment. minerală, dar și un frumos acestui complex statuar care
recital folcloric asigurat de artiști trebuie să devină, în opinia
Aceleași aprecieri se cuvin și locali precum și de invitatu primarului Ile, un mausoleu al
grupului de români constituit din special pentru acest eveniment, eroilor. ”Anul acesta, am adus
oameni respectabili ai îndrăgitul solist de muzică în complexul memorial busturile
comunității locale din Valea populară Ionuț Langa. altor doi eroi ai Primului Război
Jiului (oameni de afaceri, Mondial: locotenentul gorjean
profesori, manageri, ingineri Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Tătărăscu, reprezentanți ai Armatei se vor
ș.a.m.d.) care au îmbrăcat Gheorghe Ile s-a arătat mulțmit comandantul Companiei 16, adăuga la acest Memorial pe
frumoase straie populare de felul în care acest proiect de Regimentul 18 Infanterie Gorj, care dorim să-l transformăm
românești și care, purtând cu suflet pe care, împreună cu care a luptat în frontul din Pasul într-un mausoleu demn de
cinste tricolorul patriei, au fost omul de afaceri Emil Părău, l-a Vîlcan, dar și al bravului pelerinajul tuturor celor care
nu doar o prezență inedită la inițiat în urmă cu mai mulți ani, comandant suprem al Armatei cred, simt și trăiesc ca
acest eveniment, ci și adevărați a reușit, la al doilea an de Române, cel care a fost M.S. adevărați români”, a mai spus
promotori ai istoriei, tradițiilor, desfășurare, să devină un Regele Ferdinand I Întregitorul Gheorghe Ile.
folclorului din regiune, tot atâtea important punct de reper pe României Mari. Anul viitor, alte Tiberiu VINȚAN
valori care pot deveni puncte de agenda unor oameni importanți busturi ale unor bravi Foto: Sergiu VINȚAN
ADMINISTRA IE 6

Primarul Petrilei a semnat primul contract de finanțare pe fonduri


europene pentru reabilitarea locuințelor
de locuințe din orașul Petrila care urmează despre contractul de finanțare pentru
să fie reabilitat din fonduri europene. proiectul privind înființarea GAL Petrila și
elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Vasile Jurca reamintește însă că alte Locală. ”Prin acest proiect, avem acum
proiecte similare vor fi redepuse în 29 oportunitatea și sursa financiară necesare
august pe Axa 3 a Programului Operațional pentru a reuși să implementăm în orașul
Regional (POR), după ce inițial al au fost Petrila o serie de programe de reconversie
respinse de ADR Vest. ”În urmă cu un an, și calificare a forței de muncă, să reușim să
am depus cereri de finanțare și creăm noi locuri de muncă și să dezvoltăm
documentațiile aferente pentru un lot de 10 activități antreprenoriale și să putem realiza
blocuri, dar numai un singur proiect a trecut programe pentru îmbunătățirea condițiilor
atunci de faza de evaluare. Am revizuit însă sociale ale grupurilor țintă, inclusiv
și celelalte proiecte conform cerințelor reabilitarea locuințelor, racordarea la utilități
finanțatorului și le vom redepune la finalul etc. În plus, vom putea elabora și o nouă
acestei luni, când se va redeschide Strategie de Dezvolare Locală în baza
sesiunea înscrierilor de proiecte pe această căreia ni se deschid oportunități de
axă europeană de finanțare”, a decarat finanțare cu prioritate a unor fonduri
Vasile Jurca, primarul orașului Petrila. europene de până la 7 milioane de euro,
bani cu care avem șansa de a face o serie
Fonduri europene și pentru elaborarea de investiții publice în infrastructură în
Strategiei de Dezvoltare Locală zonele marginalizate, dar nu numai, putem
reabilita locuințe și străzi, putem califica
Primarul orașului Petrila Vasile Jurca a tinerii și forța de muncă disponibilă din
Primarul orașului Petrila, Vasile Jurca, a semnat de asemenea, în cursul săptămânii orașul nostru în domeniile de interes ale
fost prezent zilele trecute la Timișoara unde trecute, la Ministerul Fondurilor Europene firmelor și putem consolida locurile de
a semnat, la sediul ADR Vest – organismul de la București, un alt important contract de muncă disponibile și creea altele noi. Așa
regional de gestionare a fondurilor finanțare pe Fonduri Europene pentru cum am promis, atragem bani europeni și
europene – un contract de finanțare pentru comunitatea locală pe care o reprezintă. dezvoltăm Petrila împreună !”, a declarat
reabilitarea termică a blocului 14 din Vasile Jurca, primarul orașului Petrila.
cartierul 8 Martie. Acesta este primul bloc Potrivit declarației acestuia, este vorba Tiberiu VINȚAN

Vulcanul primește de la Guvern 58 de miliarde de lei pentru proiectele


de dezvoltare locală, prin PNDL
Aproximativ 58 miliarde lei vechi incluziunea socială”, finanțarea
au fost atrași pentru diverse acestuia fiind în sumă totală de
proiecte privind dezvoltarea 220.528 lei.
Vulcanului, de către autoritățile
locale. Fondurile vin de la În altă ordine de idei, sume
Minsterul Dezvoltării Regionale considerabile au fost atrase de
și Administrației Publice Locale, municipalitatea de la Vulcan în
respectiv de la Ministerul baza proiectelor aprobate de
Fondurilor Europene. MDRAP, în cadrul Programului
Național de Dezvoltare Locală
Contractele de finanțare au fost PNDL 2. Astfel, pentru
semnate, săptămâna trecută, la modernizarea str. N. Titulescu
București, de către viceprimarul pe tronsonul Liceu - Centrul
municipiului Vulcan Cristian vechi s-au obținut 1.862.000 lei;
Merișanu și directorul tehnic al pentru lucrările de modernizare
Primăriei din Vulcan, Cosmin a infrastructurii din Cartierul
Capriș. Traian (alei și sensuri giratorii)
s-au obținut 2.531.000 lei iar
Potrivit viceprimarului Cristian pentru asfaltarea carosabilului vulcăneni și țin în mod desoebit efectivă. Vreau să-i asigur pe
Merișanu, la Ministerul de pe str. Traian, până la să felicit echipa de proiecte din cetățeni că, în același timp, alte
Fondurilor Europene, a fost Centrul Șansa s-au obținut alte cadrul Primăriei municipiului proiecte sunt pregătite pentru a
semnat contactul de finanțare 1.110.000 lei. Vulcan pentru implicarea lor în atrage noi fonduri către Vulcan”,
pentru proiectul de dezvoltare concepția acestor proiecte și a declarat Cristian Merișanu,
locală ”Acum pentru Viitorul ”Consider că acestea sunt pentru rezultatele obținute în viceprimarul localității.
Vulcanului - Parteneriat pentru lucrurile importante pentru finanțarea și implementarea lor Tiberiu VINȚAN
7 ACTUALITATE

Primarul Lucian Resmeriță continuă actiunile de infrumusețare


a municipiului Lupeni
Cu fiecare zi ce trece, jardiniere cu flori. De
municipiul Lupeni capătă tot mai asemenea, în squarurile de
mult alura unui oraș frumos, unde a fost scos gardul viu,
curat, îngrijit, așa cum cere zona a fost curățată, amenajată
statutul său de localitate de și s-a însămânțat cu iarbă.
interes turistic. Dorința noului
primar al localității, Lucian ”Vom continua acțiunile de
Resmeriță, de a schimba radical înfrumusețare a municipiului
imaginea Lupeniului se Lupeni, pentru că tuturor ne
dovedește a fi una susținută place să vedem că orașul
permanent de acțiunile nostru devine din ce în ce mai
acestuia. frumos, mai elegant, mai curat,
mai civilizat. În același timp
Și în aceste zile, acțiunile de însă, pentru a ne putea bucura
înfrumusețare a celor mai intens de toate aceste lucruri și pentru
circulate zone ale municipiului a reduce costurile de întreținere
Lupeni, continuă iar lucrările ca să putem face schimbări
sunt atent supravegheate de similare în cât mai multe zone
primarul Lucian Resmeriță. ale orașului nostru, vin cu
Astfel, după montarea cupolei rugămintea adresată tuturor
de umbreluțe multicolore în cetățenilor municipiului Lupeni,
zona Cinematografului Cultural, să ni se alăture în acest
municipalitatea din Lupeni a demers, să păstreze, curată și
surprins din nou în mod plăcut îngrijită, fiecare din zonele în
cetățenii, în aceste zile, prin care am reușit să realizăm deja
amenajarea peisagistică a schimbarea la față a localității
podului care trece peste pârâul noastre”, spune Lucian
Brăița, dar a zonei din fața Resmeriță, primarul municipiului
Cinematografului Cultural, prin Lupeni.
montarea unor frumoase Tiberiu VINȚAN

Publicaţia
Târgul săptămânal de la Petroșani se mută
EXCLUSIV
ISSN 1842-4473
înapoi în parcarea de la Stadionul Jiul
Târgul de produse second-hand de la desfac diverse produse în cadrul acestui târg.
este o marcă înregistrată a Petroșani nu va mai avea loc în incinta Noile taxe sunt următoarele:
stadionului Jiul Petroșani, ci se mută înapoi în • taxa pentru comecializare produse
SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL parcarea stadionului Jiul, de pe strada Lunca. industriale – 1,50 lei/mp/zi;
CUI: RO-13603933; Decizia a fost luată în ședința extraordinară a
• taxa comercializare produse second-hand
RC: J/20/736/2000 Consiliului local de miercuri, 9 august, ca
– 1,00 leu/mp/zi;
urmare a unei solicitări prmite, în acest sens,
din partea CSM Jiul Petroșani. • taxa pentru accesul cu autoturisme (marfă
Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75
industrială și second-hand) – 5,00 lei/mp/zi;
Telefon: 0254-513.406
E-mail: exclusivmediagroup@gmail.com Reprezentanții clubului sportiv din Petroșani • taxa pentru desfacerea produselor
au motivat această solicitare ca urmare a agroalimentare -5,00 lei/mp/zi;
Web: www.ziarulexclusiv.ro
faptului că meciurile de fotbal din calendarul • taxa pentru prezentarea de motociclete
competițional al FRF care urmează să aibă spre vânzare – 5,00 lei/vehicul/zi;
Director-Redactor şef: Tiberiu VIN'AN loc în anul sportiv 2017-2018 se suprapuneau
cu zilele programate pentru funcționarea
• taxa pentru prezentarea de autoturisme
spre vânzare – 10,00/autoturism/zi;
Telefon mobil: 0722-554.809 târguluide produse second-hand. ”Am luat în
Consiliul local decizia de a muta înapoi târgul • taxa pentru prezentarea de
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com
săptămânal și târgul de produse second-hand autocamioane, autobuze, tractoare, autocare
pe strada Lunca, în parcarea mare de la etc. spre vânzare – 25,00 lei/autovehicul/zi.
Editor: LuminiŃa VIN'AN stadi- onul Jiul, astfel încât să răspundem
Telefon mobil: 0724-020.474 solicitării venite de la CSM Jiul, pentru a nu Noile reglementări intră în vigoare începând
împieta desfășurarea manifestrilor sportive din cu următoarea dată de desfășurare a târgului
Contabil şef: GheorghiŃa CA'AN calendarul competițional al noului an sportiv”, de produse industriale și second hand de la
a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primaul Petroșani. Totodată, HCL 123/2015, care
Grupul de presă Exclusiv este membru municipiului Petroșani. reglementa anterior acestei noi decizii,
al: Patronatului Presei din România funcționarea târgului, a fost aborgată.
Consiliul local a stabilit de asemenea și taxele
care vor fi operate pentru comercianții care Lucian ISPAS
Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU
ACTUALITATE 8

Surprize și emoții pentru copii deosebiți din Lupeni, într-o zi


specială, la Parco Cavalli
Obișnuite deja să-și facă din Centrul din Lupeni, respectiv
fiecare zi de sărbătoare o aceea de a-i duce la Parco
bucurie de suflet prin Cavali pentu echitație. Chiar
generozitatea și dragostea față dacă vremea nu a ținut cu noi,
de copiii aflați în situații sociale am avut marea bucurie de a
ceva mai speciale, doamnele vedea că, în ciuda ploii, cei 16
Mariana Popa și Lavinia copii cu care am petrecut
Grigoriu au avut o abordare această zi frumoasă pentru noi
similară și în minivacanța de toți, s-au bucurat de jocuri
Sfânta Maria. distractive, au făcut plimbări cu
trăsura și s-au bucurat de
Astfel, cele doamne au avut
parte de momente speciale
alături de copiii de la Centrul
pentru îngrijirea copiilor orfani, administratorul Bazei hipice
deschis la Lupeni de o altă Parco Cavalli, Florin Vrabie
familie cu suflet mare, Vasile și până la campioana națională la
Lucreția Nemeș. Împreună cu tir cu arcul Luminița Boroș, dar
aceștia, copiii de la Centrul din și alți oameni de suflet precum
Lupeni au avut parte de o zi Pavel Romeo, Clapon Relu și
specială, cu distracție și voie Răzvan Igărelu. ”Despărțirea de
bună, la Centrul de hipoterapie copii, după o zi foarte frumoasă,
”Parco Cavalli” de la Vulcan. a fost una cu lacrimi în ochi.
Dar, din nou, am promis că ne
”Am promis copiilor, la o vizită întoarcem! Pentru că ne bucură
anterioară, că ne vom întoarce nespus de mult momentele de
la ei și ne- am întors! Astăzi fericire pe care le putem aduce
am revenit la „Orfanii care cresc acestor copii cu adevărat
orfani „, domnul Vasile si cadourile primite”, spune arată că, în materializarea speciali”, a mai spus Lavinia
Lucreția Nemeș din Lupeni Mariana Popa. acestei frumoase acțiuni, au Grigoriu.
pentru a ne respecta venit și alți prieteni care au dat o
promisiunea făcută copiilor de la La rândul ei, Lavinia Grigoriu mână de ajutor, de la Tiberiu VINȚAN

Pelerini de Sf. Maria la ”Nedeia Troiței”, în masivul Parâng


Câteva sute de oameni au ales să petreacă inima Parângului, că momârlanii, băştinaşii
câteva ore plăcute, de Sf. Maria, în inima locului, s-au adunat din cele mai vechi
munților Parâng, acolo unde autoritățile timpuri, de Adormirea Maicii
locale de la Petroșani au organizat o nouă Domnului. Nedeia Troiţei a devenit un
ediție a tradiționalei nedei momârlănești de simbol al sărbătorii de Sfânta Maria în
Sântămărie. Parâng, acolo unde momârlanii ne aşteaptă
an de an să petrecem cu ei. Aşa s-a
La troița din Parâng, ridicată în urmă cu întâmplat şi în acest an, când vremea a fost
câțiva ani de voluntarii Asociației Petro bună şi a ţinut cu cei care au vrut să
Aqua, a fost oficiată o slujbă religioasă, deguste din mâncarea tradiţională, dar şi să
oficiată de părintele ortodox Gabriel Bulf. Și ia o porţie de aer curat de munte”, a declarat
tot aici, oamenii au avut parte de o agapă Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului
frățească oferită de păstrătorii tradițiilor. Petroșani.
Tiberiu VINȚAN
La eveniment a fost prezent și primarul
municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi,
dar și mai mulți consilieri locali, precum și
deputatul de Hunedoara Lucian Heiuș,
liderul liberalilor hunedoreni. ”De la an la an,
tot mai mulți oameni vin în munte, în
Parâng, în locul în care a fost ridicată o
troiţă pentru a participa la nedeia închinată
acestor locuri. Nedeia Troiţei vrea să le
amintească tuturor că aici, la munte, în
9 ACTUALITATE

Călătorie în ”Pădurea colorată”, din septembrie, la Petroșani


Undeva la începutul lunii este convins că acest nou
septembrie, zona de agrement proiect cultural care urmează să
Brădet din municipiul Petroșani fie pus în operă luna aceasta la
va deveni un și mai important Petroșani va aduce un plus de
punct de reper pe harta valoare pentru zona Brădet.
culturală, turistică și de Proiectul ”Pădurea colorată” de
divertisment a Văii Jiului, atunci la Brădet urmează să fie realizat
când aici va fi finalizat proiectul de artistul Mihai Țopescu și
artistic ”Pădurea colorată” sau echipa sa undeva la finalul lunii
”Pădurea fantastică”.

Ideea de a deschide și la
Petroșani un perimetru de
pădure colorată, similar celei de
la Poienari (jud. Gorj) i-a venit
primarului Tiberiu Iacob Ridzi
după ce, în urmă cu puțin timp,
a vizitat împreună cu copiii săi,
Andrei și Maria, ”Pădurea
Colorată” de la Poienari.
”Sentimentele trăite de Andrei şi
Maria, la vederea copacilor ”Pădurea Paradisului”. Am
coloraţi, nu se pot exprima prin venit, am văzut împreună cu
cuvinte. Au găsit un loc de domnul primar spaţiul propus,
poveste, un tablou viu, ce doar am văzut parcul şi am constatat
în basme şi-l închipuiau”, că totul este altfel decât
descria, la vremea respectivă gândeam eu. Aici este un spaţiu
Tiberiu Iacob Ridzi, experiența de recreere, un spaţiu unde
trăită alături de copiii săi în lumea are nevoie de linişte, de
pădurea de poveste din județul echilibru, de a vedea altceva
Gorj. decât vede în oraş sau ştiu eu,
unde îşi desfăşoară activitatea,
Incântat de acest proiect al iar intervenţia mea în acest parc
artistului Mihai Țopescu, este destul de grea pentru că
primarul municipiului Petroșani trebuie să gândesc lucrarea pe
a avut o întâlnire cu acesta module. La Brădet copacii sunt
(artistul Mihai Țopescu, mult mai mari, mult mai înalţi
aflându-se, întâmplător, în decât cei pe care am lucrat în
această perioadă, la Tg. Jiu, Gorj, sunt brazi şi nu este un
unde are loc o tabără spaţiu cu copaci unul lângă
internațională de creație altul, copacii fiind repartizaţi deschidă apetitul turiștilor spre august. Circa 260-270 de brazi
plastică) și i-a propus să neuniform. Am acceptat însă fascinanta zonă turistică din din zona Brădet vor fi colorați
reediteze proiectul ”Pădurea provocarea și cred că vom face jurul Petroșaniului. Mihai astfel încât lucrarea să
colorată” și la Petroșani, în zona un proiect artistic frumos la Țopescu spune că, în acest răspundă cerințelor cromatice și
Brădet. Din fericire, în ciuda Petroșani, iar pădurea colorată sens, în zona Brădet și aleile viziunii artistice imaginate de
programului său extrem de va aduce bucurie în special dintre copaci ar putea fi Mihai Țopescu. Artistul dă
aglomerat, artistul Mihai copiilor, care vor redescoperi colorate, iar pe zona squarului asigurări că vopselele care vor
Țopescu a acceptat provocarea natura. În pădurea de la Brădet de beton din centrul Brădetului fi utilizate sunt ecologice și nu
și, așa cum avea să ne prezinte unde vreau să intervin, cei care ar putea fi construită, cu costuri afectează sănătatea copacilor,
în cadrul unei conferințe de se vor deplasa în jurul copacilor, minime, o clădire modulară iar rezistența la intemperii a
presă, urmează să pună în sau prin apropiere ori pe aleile abstractă îmbrăcată în oglindă, acestora este una bună, astfel
aplicare un astfel de proiect la de-acolo, vor descoperi care ar putea deveni un centru încât proiectul va putea fi vizibil,
Petroșani. culoarea”, explică artistul Mihai cultural multifuncțional care să cu diverse influențe, timp de
Țopescu. găzduiască o galerie de artă, o aproape 6 ani. Pădurea colorată
”Sincer, nu mă aşteptam la librărie, o cafenea literară etc., va fi deschisă publicului la
acest impact vizual, la acest Acesta a mai precizată că, întreaga zonă căpătând astfel o Brădet la începutul lunii
impact mediatic care a avut loc dincolo de ”Pădurea colorată”, distincție specială și o atracție septembrie, momentul urmând
după proiectul Land Art pe care zona de agrement de la Brădet culturală mult mai mare. a fi marcat de autoritățile de la
l-am realizat în Gorj. Aici, la poate deveni un important Petroșani și cu un eveniment
Petroşani, am fost solicitat ca să centru cultural și de recreere, Primarul municipiului Petroșani, artistic de amploare dedicat,
gândesc dacă se poate face, atât pentru localnici, dar și Tiberiu Iacob Ridzi se declară mai ales, copiilor.
mai ales anul acesta, un proiect pentru turiști, aici putând fi un încântat de propunerile
similar căruia eu i-am spus punct de plecare care să maestrului Mihai Țopescu și Tiberiu VINȚAN
CULTURĂ 10

Actorii Teatrului din Petroșani și scriitorul Valeriu Butulescu reprezintă


cultura românească în China, la Târgul de Carte de la Beijing
Pentru a doua oară consecutiv, eternitate. Coloană care s-a
apreciatul om de cultură din turnat şi executat la Atelierele
Valea Jiului Valeriu Butulescu Centrale din Petroşani...
este invitat de către Institutul Ca un pios omagiu, şi semn de
Cultural Român să reprezinte înaltă recunoştiinţă am scris
cultura românească la un drama "Infinitul Brâncuşi", în
eveniment internațional de urmă cu zece ani, la
excepție: Târgul Internațional de semicentenarul morţii
Carte de la Beijing (China). Maestrului. Atunci, regretatul
actor Ştefan Iordache, prin
Am primit informația chiar de la vocea sa de excepţie, a pus
maestrul Valeriu Butulescu, această piesă în lumina
acesta fiind încântat de faptul reflectoarelor. Forţa numelui lui
că, anul acesta, alături de Brâncuşi a împins textul până
domnia sa, și actorii Teatrului departe. Prin sprijinul Institutului
Dramatic ”Ion D. Sârbu” îl vor Cultural Român, piesa a fost
însoți la Beijing, acolo unde va fi promovată peste hotare,
prezentată piesa domniei sale tradusă fiind în engleză, Niculescu, director al Editurii
”Infinitul Brâncuși”, pusă în portugheză, greacă... Iată acum Niculescu, Virgil Oniţă,
scenă de regizorul Gelu Badea "Infinitul Brâncuşi" tradus şi în președintele Asociației „Libris
și subtritată în limba chineză. chineză. Şi prezentat în această Cultural" şi director al Editurii
lună tocmai în China.La Beijing! Libris Editorial, Andrei Potlog,
”Ce repede zboară timpul! Oraş care, în comparaţie cu editor al Editurii Ideea
Acum trăiesc iar bucuria, dar şi Petroşani, este de vreo opt sute Europeană, Su Yan, traducator,
emoţia deplasării de anul trecut de ori mai mare! Numitorul scriitorii Marius Cristinel
în China. Amplificate chiar. comun al celor două localităţi Stoicescu și Valeriu Butulescu,
Petroşani este un oraş este arta. Adică piatra de hotar prezentă aici pentru a treia precum și actorii Teatrul "Ion D.
muncitoresc, din care au la care face referire Brâncuşi în oară, cu un stand naţional Sârbu" din Petroșani.
emigrat aproape toţi muncitorii. textul piesei: BRÂNCUŞI: Piatra organizat de Institutul Cultural
Un oraş mic, dar cu un suflet mea de hotar nu desparte nimic. Român, prin Centrul Național al Cu o tradiţie de peste 30 de ani,
spiritual mare, reprezentat în Ea îndeamnă la înfrăţire... Cărții și Institutul Cultural Târgul Internațional de Carte de
primul rând de Teatrul Dramatic Ordine înseamnă geometrie. Să Român de la Beijing. la Beijing reuneşte timp de cinci
"I.D. Sîrbu". Un oraş de care nu-ţi fie teamă de linia dreaptă, Protagoniștii programului zile vizitatori, editori, agenţi
genialul sculptor Constantin Natalia! Muchea este esenţa a României la Târgului literari, distribuitori de carte,
Brâncuşi şi-a legat biografia două plane... Locul unde Internațional de Carte de la scriitori şi traducători, fiind
artistică, În august 1937 (exact năzuinţele lor se contopesc... Beijing sunt Denisa dedicat atât publicului larg cât şi
acum optzeci de ani), Maestrul, Dreapta este imperativă. N-ai Comănescu, director general al profesioniştilor din industria
venit direct de la Paris, stătea la de ales! Spre infinit, înainte...”, Editurii Humanitas Fiction, Dan cărții. La ediţia din acest an vor
Petroşani, pe strada Cloşca, în spune Valeriu Butulescu, într-o Dungaciu, director al Institutului participa 2407expozanți din 86
casa inginerului Ştefan postare pe pagina sa de de Ştiinţe Politice şi Relaţii de țări care vor prezenta celor
Georgescu - Gorjan. Împreună socializare. Internaţionale „Ion I. C. 300.000 de vizitatori o ofertă de
făceau proiectul tehnic al Brătianu" al Academiei Române carte substanțială şi
monumentalei Coloane fără Târgul de carte de la Beijing va şi director al Editurii ISPRI, diversificată.
Sfârşit, simbol al perenităţii avea loc în perioada 23-27 Ovidiu Enculescu, director al
acestui neam, dăltuit în august 2017, România fiind Grupului Editorial RAO, Andrei Tiberiu VINȚAN
11 EDUCAIE

Competiția proiectelor ”Școala altfel” din județul Hunedoara a fost


câștigată de elevii de la Liceul Tehnologic Retezat Uricani
La sfârşitul lunii iunie a avut loc organizarea spectacolului –
evaluarea concursului concurs Elevii au talent, precum
interjudețean ”O activitate de și al şirului lung de activităţi din
succes în săptămâna acest an şcolar. Aceleaşi
Școala Altfel 2017” în cadrul mulţumiri şi gânduri de
căruia au fost înscrise 11 recunoştinţă îi revin domnului
activităţi ale unor şcoli director, doamnei consilier
gimnaziale și licee hunedorene, educativ, doamnei diriginte,
dintre care doar 5 au fost alese colectivului de cadre didactice,
pentru sesiunea de votare prin doamnei bibliotecare, domnului
care au fost desemnați primar Buhăescu, Primăriei
câștigătorii. Printre proiectele oraşului Uricani, sposnsorilor şi
considerate de succes s-a tuturor celor care ne-au sprijinit
numărat și activitatea Liceului în reușita acestui eveniment.
Tehnologic ”Retezat” din Mă bucur nespus de mult că
Uricani , care a organizat, prin anul acesta, în calitate de
intermediul Consiliului Elevilor, preşedinte al Consiliului
Festivalul atistic ”Elevii au Elevilor, am reuşit împreună
talent”. cu colegii din Consiliu și
cu colectivul de cadre didactice,
În urma închiderii platformei de să organizăm o mulţime de
votare în data de 25 iunie, activităţi care au avut un succes
proiectul ”Elevii au talent” s-a deosebit şi care sper să fie duse
clasat pe locul I în judeţul mai departe, în următoarele
Hunedoara. ediţii. Mulţumesc tuturor pentru
votul acordat la începutul anului,
O adevărată revărsare de pentru încrederea, susţinerea si
creativitate, de pasiune și de încurajarea necondiţionată de
talent a fost organizarea primei care m-am bucurat în cadrul
ediţii a spectacolului concurs Consiliuui elevilor și al școlii
”Elevii au talent”, evenimentul noastre”, a declarat Alexandru
fiind derulat în zilele de 22-23 Malairos, președintele
mai. Într-o atmosferă Consiliului elevilor din orașul
efervescentă, plină de Uricani.
entuziasm, Casa de cultură a
oraşului Uricani a fost gazda Proiectul premiat de ISJ nu a
ineditului spectacol-concurs de fost însă o premieră pentru
talente. După un flashmob în elevii din Uricani. De-a lungul
parcul din zona Casei de anului școlar 2016-2017 în
cultură, spectacolul propriu zis cadrul Liceului Tehnologic
s-a mutat pe scenă, unde la Retezat de la Uricani au avut
cele 10 secţiuni ale loc și alte experienţe interesante
concursului, au fost prezentate și plăcute, în cadrul unor
61 de momente artistice evenimente similare precum:
apreciate la unison de un public ”Carnavalul de
format din peste 300 de Halloween”, spectacolul
pesoane. Potrivit președintelui ”Un bulgăre de suflet”,
Consiliului elevilor de la Uricani, concursul ”Magia sărbătorilor de
Alexandru Malairos, Crăciun”, ”Dragobetele vs.
organizarea acestui spectacol a Valentine s Day”, ”Balul
prilejuit o implicare deosebită a primăverii”, ”Știi și Câștigi” și Dănuț Buhăescu sune că ori de concurs de proiecte școlare. Îi
elevilor şcolii şi a cadrelor mult altele asemenea, care s-au câte ori a fost nevoie, felicit pentru implicarea loc în
didactice, fapt care a permis bucurat de un real succes în administrația locală de la viața școlii, în viața comunității
evidenţierea copiilor cu rândul elevilor de la clasele Uricani a răspuns inițiativelor și-i încurajez să continue astfel
adevărat talentaţi din cadrul liceale și gimnaziale ale acestei lansate de tinerii din oraș, de cei de activități care, după cum se
Liceului Tehnologic Retezat unități de învățământ. de la școlile și Liceul vede, ne fac cinste și ne aduc
Uricani. Tehnologic. ”Nu pot decât să aprecieri și din partea
Toate acestea activități s-au mă bucur că unul din proiectele celorlalți”, a declarat Dănuț
”Ţin să îi felicit şi să le bucurat și de sprijinul elevilor și tinerilor din orașul Buhăescu, primarul orașului
mulţumesc elevilor din consiliu autorităților locale din orașul nostru a fost apreciat la nivel Uricani.
care au pus mult suflet în Uricani. Primarul localității, județean, într-un astfel de Tiberiu VINȚAN
EVENIMENT 12
13 ACTUALITATE

Iubitorii de sport sunt invitați la Vulcan, în ”Castelul din Carpați”


Zona Turistică Pasul Vîlcan cu data de 21 august, la sediul
rămâne în atenție la acest Primăriei municipiului Vulcan
sfârșit de august, având în sau la numărul de telefon
vedere că aici urmează să fie 0723331654, în timp ce pentru
găzduite câteva competiții competiția de mountain bike,
sportive de mare impact, mai înscrierile se fac, tot din 21
ales în rândul tinerilor. august, la Primăria din Vulcan
(zilnic între orele 9-17) la
La finalul acestei săptămâni, numărul de telefon
mai exact în data de 26 august, 0736921928, pe adresa de
în Pasul Vîlcan este programată e-mail: chiriac.ionut26@
să se desfășoare ediția V-a a yahoo.com sau pe facebook, pe
concursurilor sportive de pagina dedicată acestui
alergare montană și mountain eveniment. taxă de participare. Îi așteptăm (lângă cabana Adeona) și se va
bike sub genericul Festivalului în număr cât mi mare pe iubitorii urca pe drum pană la cota
de turism ”Castelul din Carpați”. ”Cele două competiții sportive de alergare montană și 1600, se va coborî pe un drum
Evenimentul este organizat de vor avea loc în zona turistică mountain bike din Vulcan, Valea pietruit până la stâna de beton
Primăria și Consiliul local al Pasul Vîlcan, iar Primăria și Jiului și din toată țara să se și înapoi pe drum coborâre
municipiului Vulcan. Potrivit Consiliul local Vulcan va acorda înscre la aceste competiții”, până la statuia lui Mihai Viteazu.
organizatorilor, cei interesați se premii inclusiv în bani spune Cristian Merișanu. Pentru competiția de alergare,
pot deja înscrie în vederea câștigătorilor primelor trei locuri, traseul are o distanță de 21 km,
paticipării la cele două la toate categoriile de vârstă. Acesta a mai precizat că pentru cu o diferență de 1210 m
competiții. Viceprimarul Este important să precizăm că concursul de mountain bike, pozitiv, de la Primăria Vulcan,
municipiului Vulcan, Cristian pentru participanții la aceste traseul are o lungime de 9.4 km până la statuia lui Mihai Viteazu
Merișanu spune că, pentru două competiții din cadrul și o diferență de nivel pozitivă din Pasul Vîlcan.
competiția de alergare montană, Festivalului Castelul din Carpați de 480m. Startul va avea loc de
înscrierile se pot face, începând nu se percepe nici un fel de la statuia lui Mihai Viteazu Tiberiu VINȚAN

Cristian Pomohaci nu mai


e dorit în spectacolul de la
”Zilele Uricaniului”
Autoritățile locale din orașul Uricani au făcut public afișul celor trei zile de
spectacole care vor marca activitățile artistice din cadrul ediției 2017 a
apreciatului eveniment ”Zilele orașului Uricani”. În cadrul acestora, pe
scena de la Uricani vor urca, alături de numeroase talente locale, artiști
de renume ai show-biz-ului din țara noastră: Nicu Novac, Cirpian
Roman, Alex Velea, Tavi Colen &Emma, Carmen Șerban ș.a.

Prezența pe afiș în cadrul spectacolului de sâmbătă, 26 august 2017 a


lui Cristian Pomohaci a stârnit însă un val de controverse, în fața cărora
administrația locală de la Uricani a anunțat că a solicitat firmei de
impresariat artistic care organizează spectacolele, înlocuirea acestuia cu
un alt solist de muzică populară. ”Având în vedere controveresele
apărute în spațiul public și dorința unor cetățeni care doresc anularea
prezenței la Zilele Orașului Uricani a lui Cristian Pomohaci, conducerea
Primăriei Uricani va solicita înlocuirea acestuia cu un alt artist. În acest
fel, arătăm că ținem cont de părerea majorității cetățenilor și ne dorim ca
doar buna dispoziție să fie în sufletul participanților la zilele orașului
nostru. Vă mulțumim pentru înțelegere”, se arată într-un comunicat al
autorităților locale de la Uricani.

În același timp, edilii explică faptul că solistul de muzică populară


Cristian Pomohaci a fost contactat de organizatorii spectacolului artistic
din cadrul Zilelor orașului Uricani, tot la solicitarea unui numeros grup de
cetățeni ai orașului Uricani, la dezbaterile care au avut loc pe marginea
acestui eveniment, înainte de apariția în presă a informațiilor care au
condus la declanșarea scandalului mediatic în care a fost implicat
Cristian Pomohaci. Zilele orașului Uricani vor avea loc săptămâna
viitoare, în perioada 21-25 august fiind programate etapele finale ale
competițiilor sportive organizate în cadrul Zilelor orașului Uricani, iar
pentru zilele de 25, 26 și 27 august sunt programate 3 zile de spectacole
artistice de înaltă calitate.
Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 14

Muzeul Civilizației Dacice și Romane


oferă un bilet unic pentru 6
obiective muzeale din județul
Hunedoara

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi •Expoziţia de Istorie Locală şi


Romane, instituţie publică de Etnografie Brad;
cultură, organizată în subordinea •Casa-Muzeu Avram Iancu de la
Consiliului Judeţean Hunedoara, Baia de Criş;
oferă publicului BILETUL UNIC •Complexul Memorial Aurel
DE VIZITARE în valoare de 50 Vlaicu;
lei care asigură accesul la • Muzeul de Etnografie şi Artă
următoarele obiective: Populară Orăştie.

•Palatul Magna Curia Deva Date contact:


(expoziţiile de bază sau Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 39
SEDIUL SOCIAL -PETROŞANI temporare din interior, precum şi Telefon: 0254 21 67 50
Str. 1 Decembrie 1918 nr.120, expoziţia Lapidariu din spatele Fax 0254 21 22 00
Petroşani
(jud. Hunedoara) clădirii); email:
Telefon: 0354.107.484
Fax: 0254.540.158 •Ulpia Traiana Sarmizegetusa, muzeucdr.deva@gmail.com
AGEN3IA VULCAN
capitala Daciei Romane; www.mcdr.ro
Str. N.Titulescu nr. 38 •Complexul de monumente „in
Bl.4T-parter
Vulcan (jud. Hunedoara) situ“ şi Muzeul de Arheologie; Lucian ISPAS
Telefon: 0354.108.716
AGEN3IA PAROŞENI
EM Paroşeni,
str. Paroşeni nr.22
Vulcan (jud. Hunedoara)
Telefon: 0354.108.717
AGEN3IA GIROC
Str. Trandafirilor nr. 28A
Giroc (jud. Timiş)
- Procedură simplă, rapiditate în obŃinerea Telefon: 0356.463.444
împrumuturilor;
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil; AGEN3IA CURTICI
Str. RevoluŃiei nr. 18
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi atractive; Curtici (jud. Arad)
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de
creditare, accesul membrilor cu venituri reduse la AGEN3IA BĂNI3A
Str. BăniŃa nr. 201
împrumuturi; BăniŃa (jud. Hunedoara)
- Acordarea de ajutoare în situaŃii speciale;
- Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate în
serviciile oferite membrilor;
- Flexibilitate în faŃa situaŃiilor sociale deosebite.
AVEM SOLUłII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE !
15 ECONOMIE

Seceta și activitatea microhidrocentralei de pe Taia pun în pericol


alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor din orașul Petrila
Seceta din această vară, dar și exploatarea în Petrila și Petroșani Nord pe timp de
la maxim a resurselor de apă din pârâul noapte. În același timp, conducerea Apa
Taia de către microhidrocentrala amplasată Serv Valea Jiului solicită intervenția
pe acesta, au condus la apariția unor Primăriei orașului Petrila în soluționarea
disfuncționalități în activitatea stației de acestei probleme. ”Primăria orașului Petrila
tratare a apei potabile utilizată de Apa Serv trebuie să ia măsuri, având în vedere că
Valea Jiului de pe această sursă de apă. această microhidrocentrală funcționează în
Ceea ce este însă și mai grav este că, fără parteneriat cu autoritatea locală, care
impunerea unor măsuri imediate, Apa Serv beneficiază de iluminat gratuit din această
ar putea fi pusă în situația de restricționa sursă de energie. Îi înțeleg, dar la rândul
furnizarea apei potabile pentru lor, toată lumea trebuie să respecte
consumatorii din Petrila și Petroșani, care angajamentele asumate, astfel încât să nu
utilizează sursa Taia drept principală sursă ajungem să-i privăm pe cetățeni de accesul
de alimentare cu apă potabilă. de nord a Petrosaniului să rămână fără la apă potabilă, doar pentru a nu avea
apă, ca urmare a faptului că menținerea la facturi de plată la energie”, a mai spus
Avertismentul vine chiar din partea capacitate maximă a MHC-ului de la Taia în Costel Avram.
directorului general al Apa Serv, Costel condițiile actuale de secetă au făcut ca
Avram, care spune că a transmis, în acest sursa noastră de captare de la Taia să fie La rândul lor, reprezentanții administrației
sens, notificări atât către administratorul secată complet”, a declarat Costel Avram. locale din orașul Petrila apreciază că
MHC-ului de pe Taia, cât și către Primăria aspectele semnalate de conducerea
orașului Petrila și către Apele Române. ”Am Pentru a nu pune în pericol funcționarea operatorului regional de apă trebuiesc
tras un semnal de alamă pentru că, practic, stației de tratare a apei de la Taia, Apa verificate și, împreună, trebuie luate
ne găsim în situația ca jumătate din Serv Valea Jiului a fost nevoită să ia măsurile care se impun.
consumatorii din orașul Petrila, dar și zona măsura restricționării furnizării apei potabile Lucian ISPAS
ACTUALITATE 16

Avram Iancu a ajuns la Dunărea românească


Înotătorul petroşenean Avram Iancu a ajuns
marți, 15 august (zi însemnată și în
calendarul creștinătății) în apele teritoriale
românești ale fluviului Dunărea.

La Moldova Nouă, unde a fost programată


în mod oficial revenirea în țară a celui
supranumit ”Crăișorul Dunării”, în ciuda
unei călduri insuportabile, pe malul fluviului,
peste 1000 de oameni l-au aşteptat vreme
îndelungată, pentru a-l felicita, dar și pentru
a-l încuraja în ultima treime a curajosului
său demers sportiv de a parcurge înot
Dunărea, de la izvoare și până la
revărsarea acesteia în Marea Neagră.

”În sfârşit, acasă! După ce am străbătut înot


6 țări şi 4 capitale, după ce am îndurat
hipotermie, caniculă, furtuni şi valuri, am
atins pământul patriei noastre, la Moldova ziua 15 August 2017 va rămâne o zi de
Nouă. Primirea a depăşit orice imaginație: mare importantă atât pentru comunitatea
1000 de compatrioți! Vă mulțumesc, locală, cât si pentru eroul contemporan,
români ! Mulțumesc echipei de suport Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani
pentru munca din spatele efortului meu. care a dorit sa străbată înot Dunărea de la
Mulțumesc domnului primar din Moldova izvoarele ei pana la vărsarea in Marea
Noua, Adrian Torma, pentru implicare cât şi Neagră. ”Avram este un adevărat model
domnului prefect al Caras - pentru poporul român, este dovada vie că
Severin. Mulțumesc susținătorului printre noi există români curajoși, cu spirit
principal, CANAH Hemp Essentials pentru de luptă și dârzenie, români care sunt Desigur, întâlnirea cu conaţionalii a fost
implicarea exemplară. Mulțumesc RFD capabili să arate că pot fi cei mai buni din emoţionantă. Dar punctul culminant al
Carpatia care a făcut deplasarea de la lume. Avram este un adevărat erou care emoţiilor a fost întâlnirea cu soţia şi cele trei
Petroşani pentru a fi alături de mine. sper să inspire cât mai mulți tineri în a-și fetiţe ale sale.
Multumesc Auto Alex din Moldova Nouă urmări idealurile și obiectivele cu multă
pentru cadouri. Mulțumesc presei ! abnegație și disciplină. Prin modestia lui și De acum, drumul spre victorie al lui Avram
Mulţumesc tuturor susținătorilor! Trăiască spiritul de sacrificiu, Avram este exemplu Iancu va curge doar în ape românești. Mai
România!”, au fost cuvintele rostite de pentru noi toți, de la simplu muncitor, până puțin de 1000 de kilomeri mai are de
temerarul sportiv petroșenean la intarea în la marii lideri politici. Daca mâine am fi toți străbătut ”Crăișorul Dunării”, de la Moldova
țară. ca Avram .... România ar fi așa cum toți o Nouă și până la Sulina, pentru a-și înscrie
visam! Vă îndemn pe toți să urmăriți numele pe lista scurtă a sportivilor care au
Printre cei care l-au întâmpinat la intrarea parcursul lui și sper ca fiecare sa "rupă " un reușit performanța de a parcurge pe apă,
în țară pe sportivul din Petroșani s-a pic din patriotismul de care dă el dovadă!”, cursul celui mai lung fluviu din Europa
numărat și primarul din orașul Moldova a declarat Adrian Toma, primarul din Occidentală, Dunărea.
Nouă, Adrian Toma. Acesta apreciază că Moldova Nouă. Tiberiu VINȚAN

https://www.facebook.com/hotelrusu/?

S-ar putea să vă placă și