Sunteți pe pagina 1din 16

Anul XV * Nr.

597 (87) PublicaŃie regională independentă,


27 AUGUST-4 SEPTEMBRIE 2017 de opinie, analiză şi informaŃie

16 pagini * 2 LEI * ISSN 1842-4473 www.ziarulexclusiv.ro

Detalii în paginile 8-9


ADMINISTRA IE 2

Noi investiții publice ale administrației locale CSM Mihai


la Spitalul din Lupeni Viteazu caută
Demersul public al primarului
municipiului Lupeni, care a
solicitat, inclusiv prin
fotbaliști pentru
intermediul rețelelor de
socializare, opinia cetățenilor echipele de
din localitate asupra calității
serviciilor medicale oferite de
Spitalul Municipal Lupeni nu
seniori și juniori
au rămas fără ecou. Ani de-a rândul echipă-fanion a
sportului rege din Valea Jiului,
În cursul zilei de miercuri, 23 echipa de fotbal a municipalității
august 2017, primarul Lucian din Vulcan, care activează în
Resmeriță a avut o intâlnire cu prezent în Liga a IV-a se confruntă
cadrele medicale și sesizările cetățenilor cu privire cu lipsa de jucători.
conducerea Spitalului la neregulile întâlnite aici,
Municipal Lupeni, în care au astfel încât aceștia să se
Pentru a duce mai departe tradiția
fost prezentate și dezbătute poată bucura de cele mai
fotbalului vulcănean, aum sub
problemele ridicate de bune îngrijiri medicale la
stindardul noului Club Sportiv
cetățeni în cadrul dezbaterii găsim soluții pentru Spitalul Municipal Lupeni și să
Muncipal (CSM) ”Mihai Viteazu”,
publice deschise pe rețeaua deficiențele sesizate de fie eradicate abaterile de la
coordonatorii clubului și ai secției
de socializare cu privire la cetățeni. Pot să vă spun că, în conduita medicală”, a declarat
de fotbal anunță că au demarat o
deficiențele întâmpinate de perioada imediat următoare, Lucian Resmeriță, primarul
campanie de selecționare a
aceștia la Spital, în același Primăria municipiului Lupeni municipiului Lupeni.
tinerilor din Vulcan (și nu numai !)
timp fiind căutate și soluții va aloca fonduri pentru
pentru echipele de seniori și
pentru remedierea remedierea problemelor Acesta informează de
juniori.
deficiențelor. sesizate, că vom începe asemenea că, o noutate în
lucrările de reabilitare și activitatea de la Spitalul
”În urma consultării cetățenilor amenajare pentru un număr Lupeni este aceea că în
cu privire la serviciile oferite de 14 grupuri sanitare, că vor cadrul Spitalului Municipal
de Spitalul Municipal Lupeni, fi finalizate lucrările de Lupeni se vor putea efectua și
am fost plăcut surprins să amenajare a unor noi cabinete analizelele necesare și
constat că avem cadre medicale și va fi pusă în întocmirea fișelor medicale
medicale foarte apreciate de funcțiune aparatura nouă cu pentru obținerea permisului de
cetățeni pentru activitatea care este dotat spitalul, conducere, în acest fel
depusă, dar în același timp respectiv: osteodensitometru, cetățenii nemaifiind obligați să
am regăsit și multe deficiențe. mamograf, Computer se deplaseze în alte localități
Toate aspectele semnalate Tomograf CT, aparate de pentru a rezolva această
le-am dezbătut și am căutat, radiografie dentară și problemă.
împreună cu cadrele medicale altele. Rămânem deschiși și
și cu conducerea spitalului, să așteptăm în continuare Tiberiu VINȚAN Astfel, conducerea CSM Mihai
Viteazu anunță că, începând din
data de 21.08.2017, în fiecare zi de
Luni, Miercuri și Vineri, de la ora
18,00 toți cei care sunt interesați și
doresc să facă parte din noul lot de
juniori și seniori al acestei echipe
de fotbal sunt așteptați la Stadionul
Central Vulcan.

Coordonatorii clubului informează


de asemenea că sunt vizați, în
Societatea SIMAUSRON Petrila asigură toată gama de servicii: vederea selectării, copii și tineri
proiectare, execuție, transport, montaj. Atu-ul firmei constă în flexibilitatea de a produce născuți în anii: 1999, 2000, 2001,
de la piese unicat până la producția de serie, în funcție de cerințele pieței. 2002 și 2003. De reținut este și
Aprecierile partenerilor din Austria și Germania reprezintă certificatul de garanție al faptul că, față de situația de la alte
produselor noastre. cluburi sportive, cei selectați nu
vor plăti nici un fel de taxe.
Detalii puteţi obţine la sediul firmei din Petrila,
str. Jiului nr. 11, la magazinele de mobilă ale firmei sau vizitând Lucian ISPAS
site-ul www.simausrom.com
3 ACTUALITATE

Primarii Văii Jiului și liderii de sindicat au dus problemele


pensionarilor din minerit în atenția ministrului Muncii
La începutul săptămânii trecute,
la sediul Confederaţiei Meridian,
a avut loc o importantă întâlnire
de lucru a reprezentanților
organizațiilor sindicale din
sectorul miner cu ministrul
Muncii, Lia Olguța Vasilescu.
Aceste dezbateri au vizat o
serie de probleme cu care se
confruntă în prezent pensionarii
mineri din Valea Jiului, dar și
inechitățile apărute între aceștia
odată cu prevederile legislative
ale HG 291/2017.

La eveniment, alături de
președintele Confederației activitatea în minele din Valea rezolvă aceast problemă și nu și liderii Confederației Sindicale
Naționale ”Meridian”, Ion Jiului şi care vor rămâne în mă voi lăsa până când Naționale Meridian. Sunt multe
Popescu și liderii Sindcatului momentul opririi definitive a oamenilor nu li se va face nemulțumiri și au dreptate, în
Muntele au participat și liderii activităţii fără loc de muncă şi dreptate”, a declarat Vasile sensul că unii care au ieșit la
mai multor organizații ale care nu au nici condiţii de Jurca, primarul orașului Petrila. pensie înainte de 2011 față de
pensionarilor și pensionarilor pensionare, să se poată cei care au ieșit după 2011 au
mineri din Valea Jiului și din pensiona în cazul în care Informația este confirmată de pensii diferite. Le-am explicat că
țară. În plus, pentru a transmite doresc, dacă au un stagiu asemenea de primarul orașului nu este o problemă cu
un mesaj de solidaritate cu minim de cotizare de minim 15 Uricani, Dănuț Buhăescu, Hotărârea de Guvern care s-a
această importantă categorie acestea spune că ”i-am solicitat
ani”, a spus Tiberiu Iacob Ridzi, dat în acest an, ci cu legislația
socială din regiunea Văii Jiului, primarul municipiului Petroșani.cu toții doamnei ministru Olguța veche. Avem de-a face cu o
de dezbatere au fost prezenți și Vasilescu, să găsească soluțiile lege a pensiilor care are foarte
primarii Gheorghe Ile (primarul La rândul său, primarul orașului legale pentru modificarea legii multe inechități. S-a încercat
municipiului Vulcan), Tiberiu Petrila, Vasile Jurca spune că, astfel încât pensionarilor ieșiți de-a lungul anilor în Parlament
Iacob Ridzi (primarul la solicitarea expresă privind la pensie înainte de anul 2011 să se corecteze aceste
municipiului Petroșani), Lucian remedierea problemelor apărute să li se aplice aceeași formulă inechități și din păcate unele
Resmeriță (primarul municipiului în urma aplicării prevederilor din de calcul după care li s-a așa-zise corecturi au generat
Lupeni), Vasile Jurca (primarul legea grupelor de muncă, calculat pensia și celor ieșiți din inechități și mai mari. Totul se
orașului Petrila) și Dănuț ministrul Muncii, Lia Olguța sistem după anul 2011 până în poate regla numai printr-o lege
Buhăescu (primarul orașului Vasilescu și-a luat angajamentul prezent. Astăzi a avut loc o nouă. Ne gândim la o legislație
Uricani). de a identifica, în cel mai scurt primă întâlnire la nivel înalt pe pensii care să corecteze
timp, cadrul legal pentru pentru soluționarea acestei inechitățile”, a arătat ministrul.
Potrivit informațiilor prezentate soluționarea acestei probleme, dar demersurile
de primarul Tiberiu Iacob Ridzi, probleme. ”Mă bucur că mesajul trebuiesc continuate prin Primarul municipiului Vulcan,
au fost aduse în discuţie nostru a fost recepționat în mod promovarea de urgență în Gheorghe Ile are încredere că
problemele cu care se confruntă corect de doamna ministru, din Parlament a unui proiect de ministrul Muncii va remedia
Valea Jiului, în special problema partea căreia am obținut lege în favoarea minerilor. Vom această problemă, astfel încât
pensionarilor care au ieşit la promisiunea fermă că va căuta susține în continuare, toate promsiunile pe care PSD le-a
pensie înainte de 2011 şi a soluția legală, incusiv printr-o aceste demersuri, pentru că făcut minerilor din Valea Jiului
căror recalculare a pensiilor nu nouă lege adoptată în pensionarii mineri ai Văii Jiului să fie, în mod corect, onorate.
a adus plusurile pe care le Parlament, pentru a corecta merită cu toții, după munca grea ”Nici noi și cu atât mai puțin
aşteptau, iar pentru asta se această greșeală. Mai mult, depusă în adâncul pământului, pensionarii care au ieșit din
propune iniţierea unui act doamna ministru ne-a asigurat respectul cvenit din partea sistem înainte de 2011 nu am
normativ de abrogare a că, în 3-4 luni, va fi realizat statului român.” cerut nici un fel de favor. I-am
Hotărârii de Guvern nr. 291 din cadrul legal care să elimine solicitat doamnei ministru al
2017. ”De asemenea a mai fost diferențele între minerii Minerii care au ieșit la pensie Muncii doar să se respecte un
adusă în discuţie problema pensionați anterior anului 2011 înainte de 2011 primesc sume principiu potrivit căruia, pentru
Ordonanţei 36, care asigură și cei pensionați după acest diferite față de cei care s-au muncă egală, se cuvin și
venituri de completare an. În ceea ce mă privește, am pensionat după această dată, drepturi egale. Cred că până la
persoanelor disponibilizate şi fost, sunt și voi fi un susținător ceea ce este o inechitate care finalul anului, această problemă
care expirã în decembrie 2018, al pensionarilor mineri, care va fi rezolvată printr-o nouă va fi soluționată”, a precizat
dar şi promovarea unei reprezintă o comunitate lege, a declarat, la rândul său Gheorghe Ile.
ordonanţe de urgenţă care să importantă a orașului Petrila și a ministrul Muncii, Lia Olguța
dea posibilitatea tuturor Văii Jiului. De aceea, voi urmări Vasilescu, după întâlnirea de Tiberiu VINȚAN
angajaţilor ce-şi desfăşoară în continuare modul în care se lucru cu primarii din Valea Jiului
EVENIMENT 4

Parângul găzduiește Sport și adenalină la maxim, în


ultima etapă a
”Castelul din Carpați” de la Pasul Vîlcan
Campionatului Național
Stațiunea turistică Pasul
de Turism Sportiv Vîlcan este în aceste zile
gazda unor întreceri sportive
”Ștafeta Munților” de calibru. Astfel, sâmbătă,
26 august, aici au avut loc
Asociația schi turism montan Pro-
competițiile de alergare
Parâng din Petroșani organizează montană și de mountain-bike
timp de trei zile, respectiv pe 1, 2 și din cadrul ediției a V-a a
3 septembrie 2017, concursul de Concursului ”Castelul din
turism sportiv ,,Trofeul Carpați”, evenimente despre
Pro-Parâng”, care este și ultima care vă invităm să regăsiți
etapă din cadrul Campionatul mai multe detalii în ediția
Național de Turism Sportiv ,,Ștafeta electronică a ziarului nostru.
Munților”.
Tot aici, începând de
Organizatorii informează că la duminică, 27 august, timp de
această competiție pot participa 4 zile, are loc una din etapele
cluburi, asociații sportive, dar și internaționale ale circuitului
amatori de sport și drumeție care de longboard, un
pot forma o echipă de trei persoane impresionant sport
și se încadrează în una din extrem. Evenimentul,
următoarele categorii de concurs: desfășurat pe o perioada de
open, juniori, elite, feminin, seniori, 4 zile, aduce în stațiunea
vetreani, family. Probele Pasul Vîlcan participanți din
mai multe țări europene, dar
concursului sunt: raid montan,
și de pe alte continente. La
orientare turistică, teste teoretice și
acest eveniment este prezent dispoziție întregul drum din Parcarea de la gondola va fi
probă culturală la foc de tabără.
și președintele Federației satul de vacanță și până la disponibilă pentru spectatori,
Traseul de raid montan va fi de Internaționale de Downhill, în zona stației de plecare a iar accesul în stațiune se va
dificultate medie în zona Șaua vederea adăugării traseului în telegondolei, pentru coborâri efectua doar cu transportul
Huluzu-Coasta lui Rus-Căldarea circuitul etapelor de Cupă la peste 90km/h pe pe cablu.
Găuri din Masivului Parâng și Mondială, începând cu anul longboard. Vă invităm să luați
oferă posibilitatea de a admira 2018. parte la spectacol, unul plin În perioada 27-30 august,
vârfurile ce constituie creasta de adrenalină și viteză, pe accesul auto în stațiunea
principală și câteva lacuri Evenimentul este organizat parcursul acestei Pasul Vîlcan va fi
importante. de DEVAstation Longboard săptămâni”, spune Cristian restricționat, programul de
Crew și Asociația A.C.T.I.V. Merișanu, viceprimarul acces fiind următorul:
Pentru mai multe detalii vizitați Hunedoara, în parteneriat cu municipiului Vulcan. Luni 28.08.2017
pagina de internet Primăria municipiului Vulcan 10:00 – 13:00 – Drum Inchis
www.proparang.ro secțiunea și Consiliul Județean În acest scop, autoritățile 13:00 – 14:00 – Drum
Anunțuri sau solicitați informații la Hunedoara. ”Este vorba locale de la Vulcan Deschis
numărul de telefon 0744473933. despre un eveniment informează că accesul în 14:00 – 17:00 – Drum inchis
international de longboard de stațiune se va face cu Marti 29.09.2017
Gazda ediției din acest an a acestui viteză, care are loc în telegondola, iar spectatorii 10:00 – 13:00 – Drum Inchis
eveniment sportiv este Cabana stațiunea Pasul Vîlcan, pe sunt așteptați în zonele 13:00 – 14:00 – Drum
drumul județean DJ 664. delimitate de organizatori de Deschis
Groapa Seacă de pe DN7A, unde se
Spotivii vor avea aici la la începutul traseului. 14:00 – 17:00 – Drum inchis
va organiza și tabăra de corturi.
Miercuri 30.08.2017
Evenimentul este susținut și
10:00 – 13:00 – Drum Inchis
de: S.C Adarco Invest SRL, 13:00 – 14:00 – Drum
Primăria Municipiului Petroșani, Deschis
Electro-Promex Invest, Dechatlon 14:00 – 17:00 – Drum inchis
Târgu Jiu, Costi Mari Impex,
Cabana ,,Groapa Seacă”, Trans În afara acestor ore, accesul
Lauran SRL, INFO 98, Barul ,,La în stațiune al autoturismelor
Bănița”, Madison Trans, Salvamont de orice fel este strict interzis,
Petroșani, Marketing România. drumul fiind utilizat exclusiv
pentru competitorii din cadrul
Tiberiu VINȚAN concursului de downhill.
Tiberiu VINȚAN
5 ACTUALITATE

Pe Cheile Jiețului a fost inaugurat un frumos Popas Turistic al


Apa Serv Valea Jiului
Turiștii care tranzitează satul de popas, dar și a presei locale.
Jieț în drumul lor spre Cheile Potrivit directorului general al
Jiețului și, de aici, mai departe, Apa Serv Valea Jiului,
spre crestele Parângului sau construcția acestui popas
spre Transalpina, ori cei care turistic face parte din acțiunile
vin dinspre sudul țării, pe DN civice inițiate în acest an de
7A și ajung la ”poarta de operatorul regional de apă din
intrare” în Valea Jiului de la Jieț regiune, în dorința declarată a
au, de pe acum, ocazia să-și acestuia de a se implica activ în
ofere o binemeritată odihnă și viața comunităților locale din
un pahar cu apă rece la Valea Jiului.
popasul turistic amenajat de SC
Apa Serv Valea Jiului în ”Aici, la Jieț, una dintre cele mai
imediata vecinătate a stației de tranzitate zone turistice din
tratare a apei de la Jieț (Petrila). Valea Jiului, ”poarta de acces”
spre Transalpina, am pus la
Acest frumos punct de interes dispoziția comunității rodul unei acest izor despre care eu pot să
turistic a fost inaugurat vineri, alte inițiative civice derulate de vă garantez că nu va seca
25 august în prezența întregii echipa de la Apa Serv. Din niciodată”, a declarat Costel
echipe de conducere a Apa înțelepciunea populară, dar și Avram, directorul general al
Serv, a celor care au lucrat din experiența noastră știm că, Apa Serv Valea Jiului.
efectiv la construirea acestui loc pentru călătorul însetat, o
gură de apă face, de multe ori, Noul popas turistic a fost sfințit,
mai mult decât o uncie de aur, în cadrul unei frumoase
la fel cum niciodată nu știm cât ceremonii religioase oficiate de
valorează apa mai bine decât părintele ortodox Nicolae
atunci când e secat izvorul. Prin Tănase. ”Apa este darul cel mai
stradania salariaților noștri, de preț al lui Dumnezeu. De
cărora le mulțumesc pentru
acest lucru, am amenajat lângă
Stația de tratare a apei de pe
Jieț, un frumos loc de popas
pentru turiștii care pornesc pe
Cheile Jiețului. Vrem să le
oferim oamenilor nu doar acest
frumos loc de odihnă, dar și un
binemeritat pahar cu apă, de la
acest izvor cu apă plată pe care
Apa Serv îl oferă cu drag,
tuturor oamenilor care trec pe
aici. Cred că acest obiectiv,
dincolo de utilitatea lui evidentă
și binevenită, va fi și un frumos
obiectiv în care turiștii își vor
face fotografii bând apă de la

multe ori, nu realizăm valoarea doresc să imortalizeze o


apei decât atunci când ea ne amintire de pe frumoasa Vale a
lipsește. Binecuvântat este Jiețului.
gestul acestor oameni, buni
creștini, care au ridicat acest loc Directorul general al Apa Serv
de popas și au făurit acest izvor spune că, un loc de popas
de apă, pentru a potoli setea similar va fi contruit, în perioada
celor însetați”, a arătat, în imediat următoare și la celălalt
predica sa, părintele Tănase. capăt al Văii Jiului, la Uricani, în
imediata vecinătate a stației de
Izvorul de la Popasul Apa Serv tratare a apei de la Valea de
devine, prin frumusețea lui, și Pești.
un frumos reper pentru cei care Tiberiu VINȚAN
ADMINISTRA IE 6

Comunitățile marginalizate din Vulcan au o șansă mare la dezvoltare,


dar trebuie să se implice activ pentru a nu-i da cu piciorul
Municipiul Vulcan se numără Jos, Crividia și Morișoara.
printre localitățile din România Pornind de la acestea, Vulcanul
în care autoritățile își doresc să își propune un proiect
utilizeze la maximum resursele diversificat, atât pentru proiecte
financiare europene pentru în domeniul administrației, cât și
combaterea și eradicarea a micilor întreprinzători”, a
sărăciei și pentru incluziunea declarat Gheorghe Ile, primarul
socială a categoriilor vulnerabile municipiului Vulcan.
de cetățeni.
În opinia funcționarului public
În acest sens, în urmă cu un an, responsabil cu elaborarea de
Primăria Vulcan a devenit proiecte europene la Primăria
partener al unei firme din Brad municipiului Vulcan, Monica
și al unui Institut de Cercetări Munteanu, după finalizarea
Sociale din Timișoara, împreună consultărilor publice și
cu care a fost adjudecat un constituirea Grupului de Acțiune
proiect derulat de Ministerul Locală (GAL), auoritățile locale
Dezvoltării Regionale, din bani împreună cu parterenii săi din
europeni. proiect vor întocmi Strategia compensăm decalajul ce există este însă ca oamenii să
locală în baza căreia vor putea în aceste comunități astăzi încă înțeleagă importanța acestui
Prima etapă a acestui program fi formulate, în următorii 5 ani, marginalizate”, a declarat Călin demers în care ne aflăm astăzi.
social, economic și administrativ alte cereri de finanțare din Rus, directorul Institutului Consultările publice și
intitulat ”Împreună pentru viitorul fonduri europene pentru Intercultural Timișoara, partener dezbaterile problemelor cu care
Vulcanului” implică elaborarea execuția unor lucrări de al acestui program. se confruntă oamenii, deși sunt
unei Strategii a zonelor infrastructură, pentru susținerea probleme cunoscute în bună
vulnerabile în care se dorește și dezvoltarea mediului Dezbaterile și consultările parte de noi, cei din
implementarea unor proiecte de antreprenorial și de afaceri, populației pe acest subiect vor administrația locală, nu pot fi
dezvoltare, pentru elaborarea precum și pentru derularea unor continua și în perioada imediat rezolvate dacă nu ne implicăm
căreia autoritățile locale și proiecte sociale, fondurile următoare, urmând ca toate activ în astfel de dezbateri. Doar
partenerii acestora în proiect au eligibile disponibile fiind de până informațiile colectate, discuțiile la colț de stradă,
nevoie de consultarea la 7 milioane de euro. propunerile și sugestițiile aduse criticile nefondate și postările de
cetățenilor din aceste zone. de membri comunității locale din pe facebook nu pot constitui o
”Vulcanul are ocazia să fie în municipiul Vulcan să fie luate în dezbatere concretă asupra a ce,
Zilele trecute, la sediul Primăriei primul eșalon al orașelor din considerare la elaborarea noului când și cum trebuie să facem
municipiului Vulcan a avut loc o România care realizează astfel document strategic care poate pentru a crește gradul de
consultare publică la care au de acțiuni. Noi avem și o aduce alte noi resurse modernizare și în cartierele
fost invitați să ia parte toți cei experiență de lucru în financiare, consistente și mărginașe ale Vulcanului”,
interesați de implementarea comunitățile dezavantajate și, în nerambursabile pentru concluzionează Gheorhghe Ile,
acestui proiect. Chiar dacă special, în cele de rromi, pentru municipiul Vulcan. primarul Vulcanului.
numărul acestora nu a fost pe că după cum este bine știut, și
măsura așteptărilor, edilii spun la Vulcan proporția celor de ”Ceea ce este foarte important Tiberiu VINȚAN
că proiectul va avea succesul etnie rromă este una extrem de
scontat, astfel încât în baza noii ridicată, mai ales în comunitățile
Strategii locale să poată fi marginalizate unde însă am
atrase, în anii următori, cât mai văzut și o evoluție în timp a
multe fonduri europene de acestora. Suntem acum și aici
dezvoltare. ”Ca să putem obține într-o situatie în care există un
fonduri europene, trebuie să proces care presupune
realizăm, înainte de toate, participarea la luarea deciziilor,
această nouă strategie, în care atât a reprezentanților celor din
să cuprindem tot ce dorim noi administrația locală, cât și a
să facem pentru zonele reprezentanților membrilor din
vulnerabile din punct de vedere comunitățile vizate. După
social din Vulcan. În acest scop, finalizarea acestor dezbateri,
am împărțit orașul în 5 zone de vom contura proiectele care se
interes, cunoscute ca fiind doresc a fi realizate și așteptăm
marginalizate, respectiv Micro 3 câteva milioane de euro pentru
B, Centrul Vechi, Colonia de Vulcan, bani cu care să
7 ACTUALITATE

Proiectul Green Line Administrația Resmeriță mai bifează o


prinde viață în problemă în curs de rezolvare:
Valea Jiului Reabilitarea Gării din Lupeni
Starea avansată de
degradare a Gării situată la
intrarea în municipiul
Lupeni a constituit, în
ultimii ani, obiectul a
numeroaselor critici aduse
autorităților locale, dar și un
important punct de interes
Proiectul ”Green Line” prin care autoritățile al administrației publice
locale din Valea Jiului,împreună cu Consiliul locale din municipiul
județean Hunedoara își propun să Lupeni. Problema nu a fost
construiască o line de transport interurban ușor de rezolvat pentru că,
ecologică în regiunea Văii Jiului mai face un din păcate, gările CFR din
important pas înainte. România nu se află în
responsbilitatea Primăriilor,
Vineri, 25 august la Primăria Vulcan - care ci a regionalelor CFR.
este lider de proiect pe acest subiect - a fost
semnat oficial Acordul de asociere al
Chiar și în aceste condiții,
orașelor și municipiilor din Valea Jiului cu
Consiliul județean în vederea depunerii conștient că rezolvarea
proiectului ”Green Line Valea Jiului” pentru situației în care se află de
finanțare din fonduri europene ani de zile gara din Lupeni,
nerambursabile. La eveniment au participat una din clădirile principale
primarii sau, după caz, reprezentanții vizibile la intrarea în
delegați ai acestora, din localitățile Văii Jiului această localitate, ține de
și reprezentantul Consiliului Județean. ”cartea de vizită” a
Lucian ISPAS municipiului Lupeni atât în
fața cetățenilor cât și a
Publicaţia turiștilor care vin în această
localitate a Văii Jiului,
EXCLUSIV primarul Lucian Resmeriță
a făcut numeroase
ISSN 1842-4473 demersuri către
este o marcă înregistrată a Compania Naţională Căi Naţională Căi Ferate va alătura ansamblului de
Ferate Române SA, în a Române SA, căreia îi clădiri reabilitate din zona
SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL cărei subordine se află aparţine Gara din Lupeni, vechiului centru al orașului,
CUI: RO-13603933; această clădire. pentru ca aceasta să fie care aduc un plus de
RC: J/20/736/2000 renovată, întrucât starea imagine municipiului
Din fericire, în urma avansată de degradare Lupeni”, spune Lucian
Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75 ultimelor solicitări efectuate afecta și siguranța Resmeriță, primarul
Telefon: 0254-513.406 în acest sens de către călătorilor dar mai ales municipiului Lupeni.
E-mail: exclusivmediagroup@gmail.com primarul Lucian Resmeriţă, constituia o pată urâtă în
Web: www.ziarulexclusiv.ro aşteptările acestuia, dar și imaginea municipiului Lucrările la gara Lupeni
ale cetățenilor, cu privire la Lupeni, cu atât mai mult cu sunt deja vizibile pentru toți
Director-Redactor şef: Tiberiu VIN'AN acest obiectiv, au luat cât Gara este amplasată ce care trec prin zonă, iar
sfârşit. În scurt timp, Gara chiar la intrarea în oamenii au încă un motiv
Telefon mobil: 0722-554.809 Lupeni nu va mai fi o pată localitate. În urma ultimelor de a se felicita pentru
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com urâtă pe faţa Lupeniului, solicitări pe care le-am alegerea pe care au făcut-o
pentru că la începutul efectuat, am găsit în desemnarea primarului
Editor: LuminiŃa VIN'AN acestei săptămâni înţelegere la conducerea lor, care se dovedește a fi
Telefon mobil: 0724-020.474 aceasta a intrat în Sucursalei Regionale Căi cu adevărat un bun
renovare. Ferate Timişoara de care gospodar și un om
Contabil şef: GheorghiŃa CA'AN aparţine acest obiectiv şi au preocupat de problemele
”De-a lungul timpului început lucrările de comunității locale din
Grupul de presă Exclusiv este membru conducerea Primăriei renovare a gării, astfel că în Lupeni.
al: Patronatului Presei din România Lupeni a făcut numeroase scurt timp aceasta va
demersuri către Compania îmbrăca o haină nouă şi se Tiberiu VINȚAN
Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU
EVENIMENT 8

Dorin Covaci, Remus Vălungan, Denisa


Sârboacă, Ioan Drăgan sau Carmen
Șerban.

”Le mulțumesc tuturor artiștilor care au


acceptat invitația noastră de a concerta la
Zilele Orașului Uricani și sunt convins că au
avut parte, alături de noi, uricănenii, de
momente memorabile. De asemenea,
vreau să le mulțumesc cetățenilor orașului
Uricani care au avut și în acest an o
participare activă, energică la Zilele
Orașului, fie că vorbim despre acțiunile
sportive, despre spectacolele artistice sau
despre celelalte activități din programul
evenimentului. Le mulțumesc, de
asemenea, tututor celor care și-au dat
concursul la buna organziare a Zilelor
Timp de o săptămână, Uricaniul a fost pregătite cu multă migală de administrația Orașului și nădăjduiesc că și în acest an,
centrul cultural-artistic și sportiv al Văii locală, astfel încât uricănenii, dar și toți toată lumea a fost mulțumită de ceea ce am
Jiului, ca urmare a derulării unei noi ediții a ceilalți locuitori ai Văii Jiului care au ales reușit să oferim uricănenilor și întregii Văi a
apreciatului eveniment organizat de să-și petreacă sfârșitul de săptămână la Jiului. Nu ne mai rămâne altceva de spus
Primăria și Consiliul local sub genericul Zilele Uricaniului, să fie încântați de oferta decât că, așa cum îndeamnă un apreciat
”Zilele Orașului Uricani” muzicală și artistică. Atât din relatările celor cântec de petrecere, altă dată o s-o facem
prezenți, din cele postate pe rețelele de și mai lată !”, ne-a declarat Dănuț
De-a lungul săptămânii trecute, sute de socializare cât și din cele văzute de noi la Buhăescu, primarul orașului Uricani.
localnici au participat, cu mic, cu mare, la fața locului, putem trage concluzia, fără
competițiile sportive de fotbal, fotbal-tenis, teama de a greși, că în week-end, la Tiberiu VINȚAN
tenis de masă, șah și table, organizate de Uricani, au fost trei zile de distracție și voie
administrația locală. Toate competițiile au bună la maxim atât pentru cetățenii acestui
fost viu disputate și, dincolo de orice oraș dar și pentru oaspeții lor din întreaga
ierarhie, așa cum bine remaca și primarul Vale a Jiului.
localității, Dănuț Buhăescu, fiecare dintre
cei participanți și cu toții laolaltă au fost În cele trei concerte care au avut loc în aer
câștigători. Așa cum a devenit deja un liber, pe scena amplasată anul acesta în
adevărat ritual, cele trei zile de spectacole imediata vecinătate a Casei de Cultură a
artistice ale Zilelor Orașului Uricani au fost Sindicatelor, pe scenă au urcat atât
numeroși artiști locali, deosebit de talentați,
dar și nume cu rezonanță ale scenei
artistice din România. Uricănenii i-au putut
astfel vedea sau, după caz, revedea, pe
soliștii de muzică populară Nicu Novac,
Ovidiu Homorodean, Ciprian Roman,
Violeta Deminescu, Doru Petrea, Aura
Rova și Nică Moacă; pe artiștii Alex Velea,
Criss Gray, Hellen, El Nino, Tavi Colen &
Emma și formația Strings dar și pe Codruța
Măghirean, Costel Ciofu, Liliana Lăcinescu,
9 EVENIMENT

Inedit la Zilele Uricaniului:


Expoziție cu atelier experimental de
tradiții și meșteșuguri locale

Cetățenii prezenți la activitățile derulate de autoritățile locale în


cadrul ”Zilelor orașului Uricani” au avut anul acesta ocazia de a
putea viziona și o inedită expoziție de prezentare a unor tradiții și
meșteșuguri momârlănești. În plus, în filigoria rezervată acestui
eveniment a fost amplasat și un atelier de experimentare a unor
meșteșuguri tradiționale ale momârlanilor din zona rurală a
Uricaniului, dar și ateliere de dezvoltare a creativității pentru cei
interesați, în mod special pentru copii, atelier care s-a bucurat de un
real succes.

”Ne-am dorit ca prin această activitate culturală inedită, să punem în


valoare zestrea de tradiții, obiceiuri și meșteșuguri ale momârlanilor
noștri, dar și să aducem în atenția cetățenilor și, mai ales, a celor
care au venit alături de noi pentru a participa evenimentele derulate
în cadrul Zilelor Orașului, faptul că avem aici un foarte frumos
muzeu etnografic amenajat la Casa de cultură din donațiile unor
oameni inimoși din comunitatea momârlanilor din Uricani”, spune
Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani.
EDUCAIE 10

Trofeul ”TOMIS” adjudecat


de micii modeliști de la
Clubul Copiilor Petrila
Copiii de la cercul de
machete din cadrul
Clubului Copiilor Petrila,
coordonați de profesorul
Alin Apostoiu, au pășit în
aceste zile pe țărmul mării
unde au reușit să obțină
performanțe notabile la
concursul internațional de
modelism CUPA TOMIS.
Desfășurat la Constanța,
la Muzeul Marinei
Române, concursul a avut
loc în perioada 12-19
august, fiind organizat sub
patronajul Ligii Maiștrilor
Militari de Marină.

Potrivit informaților primite din partea directorului


Clubului Copiilor și Elevilor din Petrila, prof. Radu
Chința, elevii Tabun Sonia Ioana, Părău Tudor și Leahu
Jessica au obținut, la acest concurs național, locul I și
medalia de aur. De asemenea, eleva Țalapin Timea a
obținut locul II și medalia de argint iar elevul Mutică
Dragoș a obținut locul III și medalia de bronz.
Remarcabil este faptul că tot elevi de la Clubul Cpiilor
din Petrila și-au adujudecat și Marele Premiu al
competiției, ”TROFEUL TOMIS” la categoria copii și
adolescenți fiind câștigat de elevul Codrea Denis Vlad.
De asemenea au fost câștigate mai multe diplome de
măiestrie și de către ceilalți elevi ai Petrilei participanți la
competiție, acestea revenind următorilor elevi: Bîlă
Alexandru, Gruian Răzvan, Ece Morariu Zeynep Maria,
Koma Melinda, Părău Carla.

”Este a doua participare a copiilor de la Petrila și Lupeni


la un astfel de concurs, în luna iunie la CUPA ALBA
CAROLINA au fost câștigate, de asemenea, un număr
de cinci medalii. Felicitări elevilor și profesorului
coordonator”, a declarat prof. Radu Chința, directorul
CCE Petrila. (Tiberiu VINȚAN)
11 ACTUALITATE

INSEMEX Petroșani organizează, la București, o nouă ediție a apreciatului


simpozion internațional pentră sănătate și securitate în muncă SESAM
Institutul Naţional de Cercetare ultimele noutăți în materie. În
– Dezvoltare pentru Securitate același timp, simpozionul este
Minieră şi Protecţie un bun prilej de prezentare și
Antiexplozivă – INSEMEX dezbatere a unor lucrări
Petroşani organizează științifice de specialitate”, spune
Simpozionul Internaţional George Artur Găman, directorul
Securitate şi Sănătate în Muncă general al INSEMEX Petroșani.
– SESAM 2017, ediţia a VIII-a.
Și în acest an, SESAM se
Eveniment de tradiție ce bucură de un comitet de
reunește, o dată la doi ani, organizare și unul de evaluare a
specialiști din domeniul sănătății lucrărilor format din specialiști
și securității în muncă din de renume în domeniul
România și din alte state ale cercetării. Este suficient să
lumii, ediția din acest an a amintim, în acest context, că din
SESAM 2017 va avea loc la acest comitet fac parte, printre
Katowice, (Polonia); Alois Constantin LUPU – Director
Hotelul InterContinental din alții, nume precum: George
ADAMUS – Profesor la științific al INCD INSEMEX
București, în data de 19 Artur GĂMAN – Director
Universitatea Tehnică VŠB din Petroșani; Emilian GHICIOI –
octombrie 2017. Simpozionul general INCD INSEMEX
Ostrava (Cehia); Ákos Director tehnic al INCD
este organizat de INSEMEX Petroşani, Dantes Nicolae
DEBRECZENI – Profesor la INSEMEX Petroşani; Roland
Petroșani, cu sprijinul şi BRATU – Inspector General de
Universitatea din Miskolc Iosif MORARU – prorector al
colaborarea Universităţii din Stat al Inspecției Muncii din
(Ungaria); Lucian Ionel Universității din Petroșani;
Petroşani, a Inspecţiei Muncii, România; Sorin Mihai RADU –
CIOCA – Președinte al Andreea IONICĂ – Decan la
sub auspiciile Ministerului Rectorul Universității din
Comitetului pentru Securitate și Universitatea din Petroşani,
Cercetării și Inovării și sub Petroşani; Mihnea Cosmin
Sănătate în Muncă al ROMANIA; Iosif
înaltul patronaj al Academiei COSTOIU – Rectorul
Academiei Oamenilor de Știință DUMITRESCU – Decan la
Oamenilor de Știință din Universității Politehnice din
din România; Nicolae ILIAŞ – Universitatea din Petroşani,
România. București; Stanisław
Președinte al Departamentului Sorin BURIAN – Șef
PRUSEK – Director general al
Petrol, Mine și Geologie din Departament la INCD INSEMEX
Institutului Central Minier GIG
”Este vorba despre un cadrul Academiei de Științe Petroşani; Daniel PUPĂZAN –
din Katowice (Polonia), Józef
eveniment științific intenațional Tehnice din România); Doru Șef Departament la INCD
DUBIŃSKI – Președinte al
de înaltă ținută, care în timp și-a DARABONT – Director general INSEMEX Petroşani; Attila
Consiliului științific din
găsit un loc apreciabil în rândul al INCDPM București; Dan KOVÁCS – Șef Departament la
Institutului Central Minier GIG
manifestărilor științifice din DUBINĂ – Profesor la INCD INSEMEX Petroşani,
din Katowice (Polonia);
domeniul sănătății și securității Universitatea Politehnică din ROMANIA.
Stanisław TRENCZEK –
în muncă, SESAM 2017 va Timișoara Nicolae VOINOIU –
Director, general al Institutului
aduce în atenția cercetătorilor Director în cadrul Inspecției
de Tehnologii Inovative EMAG Lucian ISPAS
din acest domeniu de activitate Muncii din România;
REPORTAJ 12

o destinație romantică cu iz de bere


în pahare de cristal
Boemia...
O destinație cu nume romantic, cu iz de bere servită în pahare
de cristal.
Boemia....
Spirit tânăr pe un tărâm vechi, ce se lasă descoperit de turiști,
puțin câte puțin.
Boemia....
Așa cum am văzut-o de-a lungul câtorva zile fierbinți de vară.
Un reportaj de Luminița VINȚAN
Fotografii realizate de Sergiu VINȚAN

Primul contact cu fascinanta Istoric vorbind, castelul și


Boemie, această frumoasă zonă domeniul înconjurător au
a Europei, l-am avut nu departe aparținut de-a lungul timpului
de granița sudică a Cehiei de unui număr de trei familii. De pe
astăzi, cu Austria, la Ceski la 1302 până în 1602, Krumlov
Krumlov. s-a aflat în proprietatea familiei
Rosenberg, mai apoi a
Oraș medieval ale cărui rădăcini împăratului Rudolf al II-lea care
se pierd pe undeva prin secolul a cumpărat orașul pentru fiul parte și de alta de magazine cu a sa arhitectură
al XIII-lea, Ceski Krumlov este său Julius d’Austria, pentru ca mici și cochete, care abundă în renascentistă, este unul dintre
situat într-o superbă „potcoavă” din anul 1719 până în anul bijuterii cu tot soiul de pietre cele mai bine conservate
muntoasă prin care cel mai 1945, acesta să aparțină Casei prețioase ori semiprețioase de-a monumente de acest fel din
important râu al Cehiei, Vltava, de Schwarzenberg. Deși ferit de dreptul impresionante, precum Europa. Cu o întindere pe nu
își are izvoarele și pe unde s-a vicisitudinile celui de-al doilea și în diverse obiecte din atât de mai puțin de 7 hectare, acesta
gândit să-și sape, într-un fel război mondial, orașul a fost faimoasele cristale de Boemia. adăpostește în clădirile sale
aparte, ca-n povești, matca. marcat de o profundă decădere adevărate comori, fie că vorbim
Încă de pe podul de acces către în perioada comunistă a Terasele cochete din cetatea despre lucrări de artă sau
cetate, la Ceski Krulmov te simți Cehoslovaciei. Abia după Krumlov te îmbie inevitabil la un mobilier de epocă. Apoi, teatrul
sedus de explozia de culoare, Revoluția de Catifea din 1989 și pahar cu bere, obligatoriu de din incinta castelului este
dar și de arhitectura eclectică, printr-un amplu program de producție autohtonă (berea ”de renumit pentru evenimentele de
ce formează aici un tot unitar restaurare, orașului i-a fost casă” a cehilor fiind, așa cum marcă pe care le găzduiește. Și
absolut încântător. redată strălucirea de altă dată. vom vedea, pe măsura nu mică ne-a fost uimirea când
reputației sale !), iar puțin mai la afișe superbe anunțau, chiar în
Foarte bine conservat, orașul, Trecând peste mica paranteză vale, Vltava te cheamă la o perioada vizitei noastre, că
asemănător cumva cu cu istoria locală, dacă vrei cu plimbare cu barca sau caiacul teatrul și piața castelului
Sighișoara noastră, îmbină în adevărat să cunoști Ceski pe apele-i vijelioase, dar limpezi găzduiau Festivalul Internațional
mod armonios mai multe stiluri Krumlov, este obligatoriu să te ca... cristalul. de Muzică de Operă, în a cărui
arhitecturale, de la gotic și avânți într-o ”expediție” deschidere concerta nimeni
renascentist, până la baroc, fapt încântătoare, străbătându-i Dincolo de râu, se întinde alta decât îndrăgita noastră
care i-a adus de altfel și statutul străzile înguste, simpu dar majestuos, Castelul Krumlov. soprană Angela Gheorghiu.
de sit protejat UNESCO. elegant pietruite, mărginite de o Situat pe o „ridicătură“, castelul
13 REPORTAJ

Spirit tânăr pe un tărâm vechi, ce se lasă


descoperit de turiști, puțin câte puțin:
Revenind la castelul Krumlov, acestea au dat roade, de vreme
trebuie să vă spun că acesta își ce visul Eleonorei s-a împlinit,
are, ca orice castel care se iar la 41 de ani, o vârstă
respectă, partea lui de poveste considerată în acea vreme drept
și de mister. Se spune deci că foarte înaintată pentru a mai
pe la 1701, Eleonore von procrea, ea a născut totuși un
Lobkowitz devine stăpâna fiu. Bucuria ei a fost de scurtă
domeniului, după ce se durată, pentru că viața nu a fost
căsătorește cu Eusebius von darnică cu ea, răpindu-i bucuria
Schwarzenberg, ultimul dintre de a-și vedea copilul crescând.
proprietarii imensului domeniu. Eleonore a murit răpusă de o
Protectoare a artiștilor și mare boală necunoscută în acea
amatoare de vânătoare, vreme, la puțin timp după
Eleonore von Lobkowitz are o naștere. Raportul autopsiei
singură dorință: aceea de a informează că organele sale
deveni mamă. Pentru a-și interne erau atrofiate, iar în
atinge scopul, ea apelează la tot cavitatea abdominală au găsit o
felul de practici, de la magie formațiune cât un cap de...
până la consumul de lapte de copil. Concluzia vracilor din
lupoaică. Se vede treaba că acele vremuri: Eleonore a fost
victima unui vampir !

Pornind de la această poveste,


la fel cum și noi exploatăm la
maxim mitul lui Dracula, cehii
exploatează acum cu același
succes mitul ”vampiriței”
Eleonore von Lobkowitz. Așa se
face că aici, la Castelul
Krumlov, turiștii în căutare de
senzațional sunt invitați să
viziteze chiar și un de-a dreptul
”îngrozitor” Muzeu al Torturii,
situat în incinta castelului.

Desigur, ar mai fi multe de spus


despre Krumlov, dar cel mai
bine ar fi să vă rupeți o jumătate
de zi din program atunci când

vă aflați în vacanță într-una din orașul medieval cuprins în


marile Capitale europene de la îmbrățișarea Vltavei, merită cu
Viena sau la Praga și să îl prisosință o astfel de deplasare
vizitați pentru a cunoaște una turistică.
dintre cele mai frumoase regiuni
ale Boemiei. Iar Ceski Krumlov, continuare în numărul viitor
PUBLICITATE 14

SEDIUL SOCIAL -PETROŞANI


Str. 1 Decembrie 1918 nr.120,
Petroşani
(jud. Hunedoara)
Telefon: 0354.107.484
Fax: 0254.540.158
AGEN4IA VULCAN
Str. N.Titulescu nr. 38
Bl.4T-parter
Vulcan (jud. Hunedoara)
Telefon: 0354.108.716
AGEN4IA PAROŞENI
EM Paroşeni,
str. Paroşeni nr.22
Vulcan (jud. Hunedoara)
Telefon: 0354.108.717
AGEN4IA GIROC
Str. Trandafirilor nr. 28A
Giroc (jud. Timiş)
- Procedură simplă, rapiditate în obŃinerea Telefon: 0356.463.444
împrumuturilor;
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil; AGEN4IA CURTICI
Str. RevoluŃiei nr. 18
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi atractive; Curtici (jud. Arad)
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de
creditare, accesul membrilor cu venituri reduse la AGEN4IA BĂNI4A
Str. BăniŃa nr. 201
împrumuturi; BăniŃa (jud. Hunedoara)
- Acordarea de ajutoare în situaŃii speciale;
- Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate în
serviciile oferite membrilor;
- Flexibilitate în faŃa situaŃiilor sociale deosebite.
AVEM SOLUłII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE !
15 ADMINISTRA IE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN


Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data
de 12/09/2017, ora 1130, la sediul Primăriei Vulcan,b-dul M. de 12/09/2017, ora 1030, la sediul Primăriei Vulcan,b-dul
Viteazu nr.31, pentru închirierea unui teren în suprafață de 27 M.Viteazu nr.31, în vederea închirierii unui teren în suprafață de
mp , situat pe str. Nicolae Titulescu, nr. 25. bl.G, în vederea 35,49 mp, situat pe B-dul Mihai Viteazu, Bl. 81, în vederea
amenajării unei terase(anexa nr.1). amenajării unei terase (anexa nr.1).
Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr.49/2017, iar preţul de Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 50/2017 , iar preţul de
pornire al licitaţiei va fi de 4.65 lei/mp/lună, pentru terenul în pornire al licitaţiei va fi de 4.65 lei/mp/lună, pentru terenul în
suprafaţă de 27 mp, conform anexei nr. 1. suprafaţă de 35,49 mp, conform anexei nr. 1.
Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii
contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei. contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul
Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului
Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 28.08.2017. Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 28.08.2017.
Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei . Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei .
Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei. Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei.
Condiţii de participare : nu se acceptă ofertanţii care Condiţii de participare : nu se acceptă ofertanţii care
înregistrează datorii la plata impozitului pe proprietate . înregistrează datorii la plata impozitului pe proprietate .
Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la
data de 07.09.2017, ora 1300. data de 07.09.2017, ora 1300.
Terenul neatribuit în urma licitaţiei, se poate închiria pe baza Terenul neatribuit în urma licitaţiei, se poate închiria pe baza
unei cereri adresate Primăriei Municipiului Vulcan. unei cereri adresate Primăriei Municipiului Vulcan.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la
telefon 0254-570340, interior 214, zilnic între orele 10 – 14. telefon 0254-570340, interior 214, zilnic între orele 10 – 14.
PRIMAR, PRIMAR,
Ing. GHEORGHE ILE Ing. GHEORGHE ILE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN


Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data
de 12/09/2017, ora 10, la sediul Primăriei Vulcan, b-dul M. de 12/09/2017, ora 1100, la sediul Primăriei Vulcan , b-dul M.
Viteazu nr.31, pentru închirierea unui teren în suprafață de 42 Viteazu nr.31, pentru închirierea unui teren în suprafață de 53
mp , situat pe B-dul Mihai Viteazu, Bl. 82, în vederea amenajării mp , situat pe B-dul Mihai Viteazu, Bl. 80, în vederea amenajării
unei terase (anexa nr.1). unei terase (anexa nr.1).
Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr.48/2017 , iar preţul de Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 57/2017, iar preţul de
pornire al licitaţiei va fi de 4.65 lei/mp/lună, pentru terenul în pornire al licitaţiei va fi de 4.65 lei/mp/lună, pentru terenul în
suprafaţă de 42mp, conform anexei nr. 1. suprafaţă de 53 mp, conform anexei nr. 1.
Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii
contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei. contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul
Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului
Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 28.08.2017. Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 28.08.2017.
Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei . Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei .
Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei. Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei.
Condiţii de participare: nu se acceptă ofertanţii care înregistrează Condiţii de participare : nu se acceptă ofertanţii care
datorii la plata impozitului pe proprietate . înregistrează datorii la plata impozitului pe proprietate .
Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la
data de 07.09.2017, ora 1300. data de 07.09.2017, ora 1300.
Terenul neatribuit în urma licitaţiei, se poate închiria pe baza Terenul neatribuit în urma licitaţiei, se poate închiria pe baza
unei cereri adresate Primăriei Municipiului Vulcan. unei cereri adresate Primăriei Municipiului Vulcan.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la
telefon 0254-570340, interior 214, zilnic între orele 10 – 14. telefon 0254-570340, interior 214, zilnic între orele 10 – 14.
PRIMAR, PRIMAR,
Ing. GHEORGHE ILE Ing. GHEORGHE ILE
CULTURĂ 16

Lunga vară fierbinte a artistului fotograf Francisc Nemeth


Dacă pentru cei mai mulți dintre și de ce nu România peste
noi, vara este sinomină cu hotare, cu lucrările mele de artă
vacanțele, cu odihna și fotografică, despre care pot
relaxarea, pentru remarcabilul spune cu mândrie că au colidat
artist fotograf vulcănean deja, în acest an, pe cinci
Francisc Nemeth acest anotimp continente ale lumii. În perioada
are aceleași valențe ale 26 august- 3 septembrie 2017
constantei sale activități vor avea loc Zilele orașului
artistice: vernisaje de artă Várpalota, oraș înfrățit cu
fotografică, expoziții, saloane de Petroșaniul. Tot aici, în 2
fotografie, concursuri naționale septembrie se serbează Ziua
și internaționale ș.a.m.d. Minerului. Cum expoziția mea
este programată pentru a fi
Numai în ultimul an, prezența vernisată chiar în cadrul
maestrului Nemeth pe diverse manifestărilor de Ziua Minerului
meridiane, ca veritabil din orașul Varpalota, nu pot
ambasador al culturii și artei din decât să fiu mândru că voi
Vulcan, Valea Jiului și România reprezenta acolo regiunea Văii
a fost una extrem de bogată, Francisc Nemeth, cu uimitoarele Jiului și minerii noștri”, spune
premiile adunate în sale creații de artă vizuală. Francisc Nemeth.
impresionanta sa bibliografie
În mod cert, până la începutul
curgând unul după celălalt, în Oarecum similar, dar în mod
anului viitor, când artistului
același ritm accelerat. De altfel, cert involuntar, în ultima
fotograf Francisc Nemeth din
însăși prezența lui Fracisc perioadă am neglijat să vă
Vulcan i se va conferi și un titlu
Nemeth în cadrul vreunui salon prezentăm succesele reputate
de onoare în cadrul Uniunii
de artă fotorafică, indiferent de artistul Francisc Nemeth, în
Internaționale a Artiștilor
unde ar avea loc acesta, este plan internațional, în această
Fotografi, vor mai urma alte și
deja o garanție a unor noi vară. Iar ele nu au fost deloc
alte expoziții și concursuri
diplome și medalii pentru puține. Numai în această vară,
internaționale de fotografie, de
domnia sa și, indirect, pentru lucrările maestrului Francisc
unde Francisc Nemeth va
concitadinii săi. Mai în glumă, Nemeth au colindat Terra, în
culege binemeritați lauri. Cu
mai în serios, istoria diverse state de pe cinci
riscul de a fi mai mult decât
consemnează chiar că, în urmă continente. Desingur, nu vă mai
redundanți în a consemna
cu câțiva zeci de ani, prin anii spunem o noutate, de peste tot Francisc Nemeth va avea și o o
aceste performanțe, vom fi ”pe
80, în Valea Jiului, la Petroșani, acestea au cules valoroase expoziție foto personală, care
fază” pentru a vă împărtăși
avea loc un interesant festival premii internaționale. consemnează și prima sa ieșire
succesele concitadinului nostru,
cultural, sub genericul ”Cântecul la un eveniment de asemenea
ale cărui performanțe artistice
Adâncului” în cadrul căruia arta Acum, artistul Francisc Nemeth anvergură, în afara țării, după
ne fac și pe noi, la fel ca și pe
fotografică avea un loc bine se pregătește intens pentru o expoziția personală pe care a
domnia sa, mândri.
definit. După câțiva ani buni, expoziție în care va fi prezent, vernisat-o în 1994, la
organizatorii au anulat expoziția pentru a reprezenta cultura din Philadelphia, În Statele Unite. Felicitări și tot înainte, maestre
de artă fotografică, pentru că se Valea Jiului în Ungaria, la Francisc Nemeth !
”plictisiseră” să-l aibă de fiecare Varpalota, localitate înfrățită cu ”Mă simt deosebit de onorat să
dată drept câștigător pe municipiul Petroșani. Acolo, reprezint Vulcanul, Valea Jiului Tiberiu VINȚAN

https://www.facebook.com/hotelrusu/?