Sunteți pe pagina 1din 16

Anul XV * Nr.

601 (91) PublicaŃie regională independentă,


25-30 SEPTEMBRIE 2017 de opinie, analiză şi informaŃie

16 pagini * 2 LEI * ISSN 1842-4473 www.ziarulexclusiv.ro

Detalii în pag. 8-9


POLITICĂ 2

Senatorul Cristian Resmeriță cere măsuri pentru aplicarea


corectă a Legii 192/2015 pentru pensionarii din minerit
și siderurgie
Senatorul PSD Cristian
Resmeriță a depus la Biroul
Permanent al Senatului o
interpelare adresată minstrului
Muncii și Justiției Sociale, Lia
Olguța Vasilescu, prin
intermediul căreia îi solicită
demnitarului adoptarea
măsurilor care se impun pentru
aplicarea corectă a Legii
192/2015, pentru completarea
Legii nr. 263/2010 privind
sistemul public de pensii.

În demersul său parlamentar,


senatorul Cristian Resmeriță 70 de ani, cei mai mulți fiind
arată că recalcularea pensiilor foști mineri sau siderurgiști,
potrivit Legii 192/2015 ar fi oameni care au depus o muncă
trebuit să aducă sume în plus și grea și în condiții de pericol, fapt
să acorde un drept și nu o pentru care aceste meserii au
favoare pensionarilor care au fost încadrate în grupele I și II
lucrat în grupele I și II de muncă de muncă. ”Mulți dintre acești
înainte de 2011. Drept oameni nu mai au timp să
argument în plus, Resmeriță aștepte, iar unii au pierit
spune că acest drept a fost așteptând să li se facă
recunoscut și de numeroase dreptate. Legea 192/2015 ar fi
instanțe de judecată până în trebuit să aducă sume în plus
anul 2008, în urma proceselor pensionarilor din grupele I și
intentate de cei în drept Casei II de muncă, nu corecții
de Pensii și, mai apoi, legiferat negative, așa cum se întâmplă
prin OUG 100/2008. acum prin aplicarea HG
291/2017 prin asimilarea
Senatorul social-democrat stagiului de cotizare de 30 de
arată, de asemenea, că ani, conform unei legi adoptate
răspunsul primit la interpelarea (Interpelarea nr.171B/ dovedeau contrariul. ”Ținută la de Guvernul Boc (Legea
adresată Parlamentului pe 17.03.2009) se arăta că, deși sertar de Guvernul PDL și 263/2011), care a modificat
marginea acestui subiect, încă OUG 100/2008 era pusă în repusă în aplicare, începând din nejustificat stagiul de cotizare și
din 2009, în calitatea sa de aplicare, numeroasele memorii primăvara anului 2009 de care, de altfel, a fost corectată
deputat de Valea Jiului primite de la pensionari Guvernul PSD, OUG 100/2008 prin Legea 155/2016”, mai
a fost blocată din nou, arată, în interpelarea sa,
nejustificat, de Guvernul Boc în senatorul Cristian Resmeriță.
anul 2010, recalcularea
pensiilor ajungând doar la În fața acestor realități și
pensionarii al căror drept de argumente de natură legislativă,
pensie a fost deschis în anul senatorul Cristian Resmeriță îi
1990. Legea 192/2015 a fost solicită ministrului Muncii, Lia
adoptată tocmai pentru a Olguța Vasilescu, explicații cu
îndrepta o eroare și pentru a privire la măsurile pe care
continua ceea ce nu s-a finalizat intenționează să le ia pentru
prin OUG 100/2008”, explică aplicarea corectă a Legii
senatorul Cristian Resmeriță. 192/2015 precum și cu privire la
data asumată pentru aplicarea
În interpelarea transmisă acesora.
ministrului Muncii, Cristian
Resmeriță arată, totdată, că Interpelarea a fost depusă în
printre beneficiarii Legii data de 18 septembrie la Senat.
192/2015 sunt foarte mulți
pensionari trecuți de vârsta de Tiberiu VINȚAN
3 ACTUALITATE

Avram Iancu, onorat de administrația locală de la Petroșani,


la întoarcerea acasă
Bibliotecarul Avram Iancu a suplinească poate niciodată
revenit, după aventura sa de 89 efortul sau ceea ce a făcut el,
de zile pe Dunăre, acasă, la ceea ce a suportat și prin ceea
Petroșani, locul în care așa cum ce a trecut. A fost o cursă
avea să mărturisească el însuși, inedită prin mai multe elemente,
se află universul în care se dar să înoți o asemenea
simte cel mai bine. Așa cum se distanță și atâtea zile este
cuvine unui adevărat performer, realmente supraomenesc. E
Avram Iancu a fost primit la drept că Avram Iancu a avut și
sediul Primăriei municipiului norocul să fie sănătos, pe tot
Petroșani, chiar de către parcursul acestei curse, și a
primarul Tiberiu Iacob Ridzi. avut lângă el oameni sufletiști și
profesioniști care l-au ajutat ca
Acesta a ținut să-l felicite el să fie în cea mai bună formă demers aprobat, firește, cu Dunăre”, și anume dorința
personal, în mod public, în psihică și fizică, să poată să unanimitate de voturi. propriei lor aventuri”, a mai spus
caderul unei conferințe de presă ajungă cu bine la capăt. Îl felciit Avram Iancu.
comune, pe sportivul Avram și pentru că, datorită lui, s-a Primit cu căldură acasă, la
Iancu, despre care spune că a vorbit în aceste zile foarte mult Petroșani, sportivul temerar Performanța spotivă a lui Avram
dus cu cinste numele la modul pozitiv despre Avram Iancu a spus că își iancu nu a trecut neobservată.
Petroșaniului în toate țările prin România și implicit, despre dorește să revină la locul său de Dincolo de aprecierile primite
care a trecut în ambițioasa sa Petroșani. Avram Iancu este de muncă de a Biblioteca din acasă, la Petroșani, Avram
aventură pe Dunăre. “E un pe acum un simbol a ceea ce Petroșani. “Mă simt extraordinar Iancu este acum propus și
moment important pentru înseamnă capacitatea omului de bine aici, mai bine decât pentru a deveni ”Cetățean de
comunitatea noastră și pentru de a-și depăși limitele, și oriunde altundeva pentru că onoare al județului Hunedoara”,
fiecare dintre noi. Prin ceea ce a oamenii ca el au făcut ca pentru mine, Universul începe consilierii județeni fiind invitați
cu locul unde m-am născut și să se exprime în acest sens la
dragostea de frumos începe cu ședința Consiliului Județean
acasă, iar aici, chiar sunt acasă Hunedoara de la finele acestei
și mă simt extraordinar. Acesta luni. Între timp, sportivul Avram
este felul meu de a transmite Iancu a fost primit, la sediul
anumite mesaje. Am fost Ministerului Tineretului și
inspirat din Biblioteca Sportului, de ministrul Marius
municipală din Petroșani unde Dunca. Acesta i-a înmânat lui
lucrez, pentru că e minunat să Avram Iancu mai multe distincții
lucrezi prin atâta informație, iar și trofee. ”Pentru promovarea
acest roman, al lui Jules Verne sportului românesc în lume,
recitit a fost extraordinar, o pentru stimulara tinerilor la
călătorie fascinantă care descrie lectură și pentru faptul că
o acțiune care se petrece pe un reprezintă un model de
teritoriu românesc, în proporție performanță parcurgând
de 33%”, a spus Avram Iancu. Dunărea înot, de la izvor și
până la vărsare, Ministerul
omenirea să facă, întodeauna, Dorința cea mai mare a lui Tineretului și Sportului îi conferă
un salt înainte”, a declarat Avram Iancu este acum aceea lui Avram Iancu diploma de
Tiberiu Iacob Ridzi, primarul ca tinerii și, mai ales, copiii, care excelență, placheta și trofeul
municipiului Petroșani. au urmărit aventura sa pe care atestă toate aceste
Dunăre în media scrisă, pe performanțe și din partea MTS”,
Pentru că Avram Iancu este rețelele de socializare sau la a spus Marius Dunca.
deja ”Cetățean de onoare” al TV, să înțeleagă adevăratul
făcut Avram Iancu în minunata municipiului Petroșani, primarul mesaj al acestui demers. ”Aș În ceea ce privește viitorul său
sa aventură pe Dunăre, a municipiului Petroșani a anunțat vrea să văd tot mai mulți copii și proiect, Avram Iancu spune că,
devenit un nume demn de toată că intenționează acum să tineri întorcându-se spre lectură, deocamdată, va reveni la locul
admirația noastră. Vreau să îl atribuie Bazinului didactic de spre carte. De altfel, scopul său de muncă de la Biblioteca
felicit și să-i felicit și pe cei din înot numele apreciatului sportiv. principal al acestei aventuri pe Municipală din Petrișani. Unde
echipa lui, care au fost alături De asemenea, Tiberiu Iacob care am dus-o la bun sfârșit a sunt încă atât de multe cărți de
de el, așa cum vreau să-i felicit Ridzi a solicitat Consiliului local fost tocmai aceea de a-i inspira citit și de recomandat. Cărți din
pe cei din familia sa, care l-au al municipiului Petroșani pe tineri să citească mai mult, care se pot naște însă tot atâtea
susținut foarte mult. Toate aprobarea unei recompense să găsească în frumoasele idei de noi și noi aventuri
formalitățile legate de o astfel financiare pentru Avram Iancu, romane ale lui Jules Verne ceea temerare.
de performanță nu pot să în sumă de 10.000 de lei, ce am găsit eu în ”Pilotul de pe Tiberiu VINȚAN
ADMINISTRA IE 4

La Petrila, un pod nou peste râul


Jiu va putea face legătura între
șoseaua de centură și strada
Republicii

Edilii de la Petrila au în vedere construirea unui pod nou peste râul


Jiul de Est, necesar pentru a face legătura între strada Republicii,
șosea care este acum singura stradă principală a orașului și
șoseaua de centură sau drumul tehnologic, așa cum mai este
cunoscut. Acest pod ar urma să fie construit în zona Tunel, la
intrarea în orașul Petrila, lângă podul CFR al fostei mine Petrila și
se justifică pe deplin, având în vedere faptul că toate sediile
administrative ale orașului Petrila, inclusiv sediul primăriei orașului,
vor fi mutate în această zonă, mai exact în fostul sediu
administrativ al minei Petrila, iar edilii au în vedere, pe lângă
descongestionarea traficului de pe strada Republicii, realizarea de
noi obiective turistice, și nu numai, în perimetrul fostei mine.

În acest sens au fost demarate deja procedurile pentru construirea


acestui pod din zona Tunel, faza incipientă fiind achiziționarea de
servicii topo -cadastrale privind terenul aflat în strada Republicii,
zona Tunel – pod CFR.

Acest tronson este lung de aproape cinci kilometri fiind șoseaua de


centură a orașului Petrila și ar avea deschiderea începând din zona
Tunel, urmând apoi cursul Jiului de Est, cu multiple posibilități de
legătură cu orașul în zona strada Minei, zona PENNY Market, zona
Traian Vuia și zona din spatele actualului sediu al primăriei
orașului. Lucrările de reabilitare a șoselei de centură au fost mult
întârziate, iar factorul principal l-a reprezentat lucrările de
ecologizare din perimetrul fostei mine Petrila, însă, edilii spun că
vor fi bani pentru reabilitarea șoselei de centură din Petrila.
Inițial, autoritățile din orasul Petrila ar fi vrut să o repare cu banii
prin care se făcea închiderea minei Petrila, însă, primarul Vasile
Jurca a primit asigurări că banii vor fi disponibili anul viitor, așa
încât speră ca atunci să și pornească asfaltarea acestui drum, care
ar duce spre fosta mină de la Petrila, unde va fi mutat sediul
primăriei precum și toate celelalte servicii ce țin de administrația
publicã locală.

Planul urbanistic al orașului Petrila este în continuă schimbare,


obiective noi au apărut sau vor apărea pe teritoriul administrativ al
orașului. Edilii au vedere în special obiective care vor fi
generatoare, în primul rând, de locuri de muncă, însă, toate
acestea necesită multă răbdare astfel încât lucrurile să nu fie
făcute la voia întâmplării ci, să aducă beneficii și bunăstare
locuitorilor orașului Petrila.
Daniel BOLOG
5 EVENIMENT

”Petroșani-Parâng Trail Run”, concursul de alergare montană


care a adus un plus de valoare pentru zona turistică a Văii Jiului
Nu încape îndoială asupra faptului
că prima ediție a crosului de
alergare montană ”Petroșani-
Parâng Trail Run” a fost un succes.
Un succes atât prin numărul
participanților care s-au înscris la
cele două curse (Open Rusu
respectiv Cârja), cât și prin
rezultatele deosebite realizate, în
principal, de câștigători.

Cine sunt laureații competiției de


alergare montană ”Petroșani-
Parâng Trail Run” ? Marele Premiu
adjudecat de alergătorii spotivi
care au parcurs traseul rezervat, în
mod deosebit, profesioniștilor,
traseu care a însumat circa 37 de
kilometri a revenit sportivilor:
CRINA BUZGAN (Queen Cârja),
respectiv LEONARD MITRICĂ
(King Cârja).

Tot în competiția de alergare primă ediție a ”Petroșani-Parâng


montană destinată în principal Trail Run” și-a atins obiectivele
practicanților de maraton și stabilite, vreau să le mulțumesc
semimaraton montan, pe traseul încă o dată tuturor celor care,
Centrul civic al municipiului într-un fel sau altul, au contribuit la
Petroșani – Cabana Rusu – vârful acest succes și au făcut posibilă
Cârja și retur, au fost înregistrate această frumoasă activitate care,
următoarele clasamente: vreau să cred că poate deveni o
• categoria 18-29 ani, feminin: frumoasă tradiție pentru sport, dar
LOCUL I – Crina Buzgan; LOCUL mai ales pentru promovarea
II – Rodica Emilia Bog; LOCUL III – stațiunii turistice Petroșani-
Cristina Năstase; Parâng”, ne-a declarat Tiberiu
Iacob Ridzi, primarul municipiului
• categoria 30-39 ani, feminin: Petroșani.
LOCUL I – Teodora Curta; LOCUL
II – Steluța Rațiu; LOCUL III – LOCUL I – Ilie Iloiu; LOCUL II – La rândul său, președintele
Simona Zgârcea; • open masculin Rusu: LOCUL I
Petru Radian; LOCUL III – Bogdan – Victor Manoilă; LOCUL II – Asociației Casa Pro Urbis, Eduard
• categoria 40-49 ani, feminin: Bodiștean; Andrei Mititelu; LOCUL III – Marian Wersanski, cel care a coordonat
LOCUL I – Georgeta Manolache; • categoria 40-49 ani, masculin: Gianga; comitetul de organizare al acestei
LOCUL II – Sinela Viezuran; LOCUL I – Ștefan Veress; LOCUL competiții, apreciază că prima
LOCUL III – Mioara Miloș; • open masculin Cârja: LOCUL I ediție a ”Parâng Trail Run” a fost
II – Gheorghe Codrea; LOCUL III – – Leonard Mitrică; LOCUL II –
• categorie 50+, feminin: LOCUL Cătălin Dascălu; una reușită. ”Indierent din ce unghi
Alexandru Blejdea și Ilie Iloiu; privim lucrurile, ne putem declara
I – Diana Miazga; • categoria 50+, masculin: LOCUL III – Iulian Mardan.
• categoria 18-29 ani, masculin: mulțumiți de felul în care a fost
LOCUL I – Tănase Tecar; LOCUL organizat și a decurs acest
LOCUL I – Leonard Mitrică; II – Viorel Mihăilescu. Regăsiți toate rezultatele
LOCUL II – Alexandru Blajdea; eveniment sportiv care așează
competiției ”Petroșani-Parâng Tral Petroșaniul pe harta competițiilor
LOCUL III – Iulian Mardan; Similar, pe traseul open, destinat Run” pe situl oficial dedicat acestui naționale de alergare montană.
• categoria 30-39 ani, masculin: tuturor participanților, derulat pe eveniment. Toți câștigătorii au Deja, pentru anul viitor, ne gândim
cele două trasee de dificultate primit din partea organizatorilor să înscriem această competiție și
medie și mare, respectiv traseul premii, constând în cupe, medalii, pe situl oficial dedicat concursurilor
scurt din Centrul civic al tricouri personalizate și premii în de gen care se derulează în
municipiului Petroșani – Brădet – bani. România, pentru a atrage astfel și
Cabana Rusu și retur și traseul mai mulți sportivi. Pentru prima
lung, din Centrul civic al ”Vreau să-i felicit pe toți cei care, ediție, personal, mă declar
municipiului Petroșani – Cabana sportivi sau amatori fiind, iubitori ai mulțumit și, așa cum este firesc, le
Rusu – vârful Cârja și retur, au fost competițiilor de alergare montană mulțumesc tuturor celor care au
înregistrate următoarele sau pur și simplu amamtori de fost implicați în derularea acestui
clasamente: drumeții, au dorit să se înscrie la proiect: organizatorilor,
• open feminin traseu Rusu: concursul organizat de noi. finanțatorilor, concurenților și celor
LOCUL I – Andra Anghel; LOCUL Desigur, felicitări speciale li se care au apreciat la justa valoare
II – Gilda Ștefănescu; LOCUL III – cuvin celor care au trecut primii acest proiect menit să pună în
Ruxandra Feraru; linia de sosire, adjudecându-și un valoare, prin sport, Petroșaniul și
binemeritat loc pe podiumul acestei frumoasă noastră comoară turistică
• open feminin traseu Cârja: competiției și, odată cu acesta,
LOCUL I – Crina Buzgan; LOCUL pe care o reprezintă Munții
admirația noastră și premiile puse Parâng”, a decarat Wersanski.
II – Georgeta Manolache; LOCUL în joc de echipa de organizare. Cu
III – Teodora Curta; mulțumirea faptului că această Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 6

15 patrioți uricăneni au constituit o filială locală a Asociației


”Cultul Eroilor” la Uricani
Filiala Județeană Hunedoara a Crețu – membri și Daniel
Asociației Naționale Cultul Constantin Beacă – membru
Eroilor ”Regina Maria” are în supleant.
componență, începând cu
această săptămână, o nouă Președintele ANCERM – filiala
subfilială. județeană Hunedoara, cpt.(r)
Gheorghe Ile s-a declarat
Un grup de 15 patrioți din încântat de calitatea echipei
Uricani s-au hotărât să se ”Cultul Eroilor” din Uricani și
alăture asociației care are drept convins că această subfilială va
principal scop promovarea contribui substanțial la
sentimentului de recunoștință activitățile pe care A.N.C.E.R.M.
pentru faptele eroilor și martirilor Hunedoara le are în program
patriei și cinstirea memoriei pentru cinstirea cum se cuvine a
acestora. În consecință, Centenarului Marii Uniri. ”Am simt românește să i se alăture
duminică, 17 septembrie 2017, convenit cu biroul subfilialei din în misiunea de apărare și
în prezența cpt.(r) Gheorghe Ile Uricani, ca primele acțiuni ale promovare a simbolurilor
– președintele filialei județene al acesteia să vizeze înființarea naționale și a memoriei celor ce
acestei asociații și a secretarului Cercului Eroilor în cadrul s-au jertfit pentru identitatea
executiv al filialei județene – Liceului Tehnologic ”Retezat”, noastră.
Dorel Șchiopu, s-a constituit conștienți fiind de importanța acest sens invită pe toți cei care Tiberiu VINȚAN
subfiliala locală Uricani a A.N. apropierii copiilor și tinerilor de
Cultul Eroilor ”Regina Maria”. valorile naționale, precum și
inventarierea tuturor
În cadrul ședinței de constituire, monumentelor și mormintelor de
”Donează sânge , salvează o
președinte al subfilialei
A.N.C.E.R.M. din Uricani a fost
eroi de pe raza localității în
vederea îngrijirii acestora dar și
ales Ovidiu Petrișor Bogojel, un pentru redactarea unei lucrări în
viaŃă!” la Lupeni
om al locului, recunoscut în care să fie prezentate toate ”Donează sânge ,
zonă pentru devotamentul său edificiile dedicate memoriei salvează o viaţă!” Acesta
față de valorile naționale și eroilor din județul Hunedoara”, a este motto-ul sub care
pentru respectul față de declarat Gheorghe Ile. administraţia locală din
înaintașii noștri. El va fi ajutat în municipiul Lupeni,
misiunea sa de un birou de Filiala Județeană Hunedoara a împreună cu cadrele
conducere din care mai fac Asociației Naționale Cultul medicale de la Spitalul
parte: Sorin Ioan Danciu – Eroilor ”Regina Maria” își Municipal din localitate
vicepreședinte, Daniel Vasile propune ca în următoarea şi Centrul de Transfuzii Sanguine Deva şi-au dat mâna într-o
Moraru – secretar executiv, perioadă să înființeze subfiliale frumoasă colaborare pentru a salva vieţi.
Cristina Rotaru, Petru Ciprian în toate localitățile județului și în
Astfel, începând din data de 28.09.2017, la Spitalul Municipal din
Lupeni se va deschide un punct pentru recoltarea sângelui,
acesta fiind situat în incinta spitalului vechi, la parter, lângă
laboratorul de analize medicale al spitalului.

Recoltările vor fi efectuate de către personalul specializat din


cadrul Centrului de Transfuzii Sanguine Deva, în fiecare joi,
începând cu orele 9,00 acolo unde sunt așteptați toți cei care
doresc să facă un gest umanitar față de cei aflați în suferință.
”Începând cu data de 28.09.2017, la Spitalul Municipal din Lupeni
va funcţiona un punct de recoltare a sângelui, printr-un
parteneriat pe care acesta l-a încheiat cu Centrul de Transfuzii
Societatea SIMAUSRON Petrila asigură toată gama de servicii: Deva. Îi aşteptăm aici pe toţi cei care vor să doneze sânge şi să
proiectare, execuție, transport, montaj. Atu-ul firmei constă în fie astfel alături de cei aflaţi în suferinţă.Cu toţii putem face acest
flexibilitatea de a produce de la piese unicat până la producția de serie, gest măreţ de a salva o viaţă şi să redăm astfel fericirea unei
în funcție de cerințele pieței. Aprecierile partenerilor din Austria și familii. Donând sânge oricare dintre noi poate devenii eroul cuiva,
Germania reprezintă certificatul de garanție al produselor noastre. printre beneficiarii sângelui donat pot fi oricând unul din prietenii
sau rudele noastre”, spune Lucian Resmeriță, primarul
Detalii puteţi obţine la sediul firmei din Petrila,
municipiului Lupeni.
str. Jiului nr. 11, la magazinele de mobilă ale firmei
sau vizitând site-ul www.simausrom.com
Lucian ISPAS
7 ACTUALITATE

Noi proiecte pentru dezvoltarea Lupeniului, adoptate în ciuda


opoziției unor consilieri liberali
Câteva importante proiecte de hotărâre indicatorilor tehnico-economici pentru
care au ca scop susținerea tinerilor din construirea unui nou bloc ANL pentru tineri
municipiului Lupeni au fost adoptate, în în municipiul Lupeni, dă posibilitatea
sedinta de îndată de marti, 19 septembrie a autorităților locale să acopere o parte din
Consiliului local al municipiului Lupeni. cererile de locuințe primite de la tinerii din
localitate, oferindu-le șansa de a avea cele
Inițiate de primarul Lucian Resmeriță, mai bune condiții de locuit împreună cu
proiectele care vizau organizarea Cupei familia.
Straja 2017 la minifotbal, respectiv
aprobarea Studiului de Fezabilitate și a În fața unor astfel de inițiative, primarul frumoasa paradă a portului popular. Au
Indicatorilor tehnico -economici pentru Lucian Resmeriță consideră că este trist continuat prin a se opune proiectului privind
construirea unui nou bloc ANL, cu locuințe faptul că grupul consilierilor PNL de la realizarea iluminatului festiv de sărbători,
destinate tinerilor, au fost adoptate cu Lupeni se opune la tot ceea ce înseamnă care a clasat Lupeniul pe locurile fruntașe
majoritatea voturilor exprimate de consilierii dezvoltare pentru municipiul Lupeni. între marile orașe din țară și a adus o mare
local. Excepție au făcut și de această dată, ”Consilierii PNL Anița Burlacu și Ștefan bucurie în sufletele copiilor și nu numai, iar
consilierii locali PNL Anița Burlacu și Ștefan Pășcuț s-au dovedit a fi mereu un fel de acum, într-un mod absolut de neîneles, se
Pășcuț, despre care primarul Lupeniului ”Gică contra” față de propunerile noastre, opun, după cum se vede, tuturor proiectelor
spune că e trist că înțeleg să se opună la opunându-se la tot ceea ce înseamnă care vizează direct tinerii, așa cum sunt
tot ceea ce înseamnă dezvoltarea dezvoltare și frumos pentru Lupeni. După cele privind înființarea Clubului sportiv
municipiului Lupeni. ce anul trecut s-au opus organizării Zilelor municipal sau organizarea competiției de
Municipiului Lupeni de către fostul primar fotbal cu participare națională ”Cupa Straja
”Aprobarea celor două proiecte inițiate de Cristian Resmeriță, deși acesta a fost un 2017” ori construirea unui nou bloc de
mine nu poate decât să mă bucure și le eveniment de mare amploare, care a oferit locuințe pentru tineri”, explică Lucian
multe momente frumoase cetățenilor, o Resmeriță.
parte din acestea fiind organizate pentru
prima dată în Valea Jiului și chiar în județul Primarul municipiului Lupeni spune însă că,
nostru, așa cum a fost de exemplu în ciuda acestei opoziții fără noimă, va
continua, împreună cu colegii din Consilul
Local, să inițieze și să deruleze cât mai
multe proiecte ambițioase, prin care
municipiul Lupeni să aibă acces la
dezvoltare, iar gradul de confort și
atractivitate în acest oraș să crească în
mod constant. ”Doar astfel vom reuși să
atragem investitori, să dezoltăm turismul și
să creăm astfel noi oportunități cetățenilor
municipiului Lupeni să trăiască aici la noi
acasă”, concluzionează primarul Lucian
Resmeriță.
Tiberiu VINȚAN

mulțumesc consilierilor locali care au


înțeles să le susțină ca atare. În mod
evident, organizarea Competiției de
minifbtmal ”Cupa Straja 2017”, o premieră
în acest domeniu la Lupeni, are două
obiective foarte importante pentru noi:
încurajarea performanței și a unui mod de
viață sănătos pentru tinerii Lupeniului dar,
în același timp, ne dorim să promovăm și
să dezvoltăm turismul în Stațiunea Straja.
Pot să vă informez că la această competiție
participă peste 15 echipe de sportivi din
întreaga țară, participanții și insoțitorii
acestora urmând a fi cazati în stațiune,
unde le vor fi oferite cele mai bune condiții
de petrecere a timpului liber”, spune
primarul Lucian Resmeriță.

Acesta arată că, în altă ordine de idei,


aprobarea Studiului de Fezabilitate și a
EVENIMENT 8

Aniversările alpinilor italieni și europeni


și parteneriatul de succes cu comunitatea din Petroșani
Mai mult de 100 de leagă vânătorii de munte din
reprezentanți ai asociațiilor întreaga Europă, dar mai ales
europene ale vânătorilor de despre legăturile strânse ale
munte, în cea mai mare parte comunității alpinilor italieni, în
veniți din Italia, s-au aflat zilele mod special din regiunea
trecute în Petroșani, localitate în Belluno și din orașul înfrățit
care s-a derulat cea de-a II-a Ponte nelle Alpi cu comunitatea
Reuniune anuală a Vânătorilor locală din Petroșani și Valea
de Munte din Europa, care au Jiului, în general. ”Evenimentul
decis să se întâlnească la de astăzi prilejuiește nu doar a
Petroșani (în detrimentul doua reuniune europeană a
Parisului) pentru a marca astfel vânătorilor de munte, ci și
relația lor de excepție cu aniversarea a 9 ani de când,
comunitatea locală din acest prin sprijinul voluntarilor alpini
oraș al Văii Jiului. din Italia, la Petroșani
funcționează așezământul
Evenimentul a debutat vineri social Casa Pollicino, un
dimineață la Sala de Marmură a adevărat model de parteneriat Tiberiu Iacob Ridzi, un partener Reuniunii vânătorilor de munte
Primăriei municipiului Petroșani, social între două comunități și un susținător dedicat acestui din Europa a fost prezentat și
unde a avut loc festivitatea de europene”, a spus Tiberiu Iacob proiect și comunității pe care o documentarul istoric realizat de
deschidere, la care au Ridzi. conduce, în general. Alpinii din scriitoarea italiană Camilla
participat, alături de veteranii Italia vor continua munca de Perush, care a urmărit
alpinilor europeni, Tiberiu Iacob Același parteneriat în voluntariat la Casa Pollicino, cu impresionanta poveste de viață
Ridzi – primarul municipiului dezvoltarea centrului social și aceeași dedicație și, sperăm, cu din vremuri de război a
Petroșani, Francesco Forti – educațional Casa Pollicino din aceeași vigoare, și în anii ce vor soldatului maghiar Joseff Kiss și
Președintele Asociației de Petroșani a fost reliefat și în urma”, a spus Sebastiano drumul acestuia din Italia în
Voluntariat a alpinilor italieni la discursul președintelui Favero, președintele Asociației România (pe valea Jiului) din
”Casa Pollicino”, Sebastiano Asociației Casa Polllicino, col. Alpinilor italieni. timpul Primului Război Mondial.
Favero – Președintele Asociației Francesco Forti, dar și în cel al
Naționale a Alpinilor din Italia și Președintelui Asociației Alpinilor De altfel, în numele acestei Tiberiu VINȚAN
Enrico Collarin - din Italia, Sebastiano Favero. asociații, Sebastiano Favero a
vicepreșeidntele Asociației ”Am realizat acest proiect înmânat coordonatorului
”Pollicino” din Italia, coordonator remarcabil pe care îl reprezintă Centrului social-educațional
al proiectului ”Casa Pollicono” Casa Pollicino de la Petroșani, ”Casa Pollicino” din Petroșani,
de la Petroșani. exclusiv prin acțiuni de Enrico Collarin, la cina festivă
voluntariat, prin munca pe care dedicată reuniunii vânătorilor de
În discursul său de bun venit, am depus-o la ridicarea acestui munte din Europa, un cec în
rostit în debutul manifestării, centru și suntem foarte mândri valoare de 5000 de euro,
primarul Petroșaniului, Tiberiu de acest edificiu. Așa cum reprezentnd o nouă donație a
Iacob Ridzi a vorbit despre rolul suntem la fel de mândri că, în membrilor acestei organizații a
vânătorilor de munte în acest proiect, am găsit la militarilor rezerviști din Italia.
structura militară europeană și Petroșani, în administrația
despre frăția de arme care condusă de domnul primar În cadrul lucrărilor din prima zi a
9 EVENIMENT

Centenarul constituirii Cimitirului Eroilor din Petroșani,


marcat la Petroșani de autorități din România și Italia
Moment important din istoria la București; Roger de Menech -
întregii Europe, Centenarul deputat al regiunii Veneto (Italia),
Primului Război Mondial a fost fost primar al orașului Ponte nelle
marcat sâmbătă, 23 septembrie Alpi; Enrico de Bona - viceprimarul
2017, la Petroșani printr-o suită de localității Ponte nelle Alpi;
manifestări publice realizate în Sebastiano Favero -Președintele
comun de reprezentanți ai Asociației Naționale Alpinii d`Italia;
vânătorilor de munte din România cpt.(r) Gheorghe Ile - președintele
și Italia, dar și a unor personalități Asociației Naționale ”Cultul Eroilor -
publice din Petroșani și Ponte nelle Regina Maria”, Filiala județeană
Alpi, localități înfrățite astăzi sub Hunedoara ș.a.
stindardul Uniunii Europene.
Defilarea pe străzile din centrul
Evenimentul a prilejuit o frumoasă municipiului Petroșani, la care pe
defilare publică, pe traseul cuprins lângă prezența oficialităților
între Casa Pollicino - Centrul Civic invitate, au participat ofițeri
- Cimitirul Eroilor din Petroșani, rezerviști ai vânătorilor de munte
defilare la care au luat parte, alături din întreaga Europă și un pluton al
de oficialități din cele două Liceului Militar din Alba Iulia,
comunități europene, ofițeri din precum și fanfara Filarmonicii
cadrul Asociației Cadrelor Militare Alpinilor din Italia, a prilejuit prețioasele cuvinte din Testamentul
în Rezervă și Retragere din Valea prezentarea drapelelor de luptă ale Eroilor – avem datoria sfântă de a
Jiului și ai Asociației ”Cultul Eroilor celor 15 Regimente și Batalioane apăra, chiar cu prețul vieții,
- Regina Maria”, ofițeri din cadrul ale Armatei Române care au luptat moștenirea pe care ne-au lăsat-o
Asociației Alpinilor Italieni, dar și pe frontul Primului Război Mondial aceștia, odată cu jertfa lor:
reprezentanți ai alpinilor din Franța, în regiunea Văii Jiului, precum și solidaritatea și pacea, într-o
Belgia, Marea Britanie, Germania, prezentarea drapelelor alpinilor Europă unită, liberă și puternică”, a
Austria și Slovacia. Alături de italieni și europeni. spus primarul Tiberiu Iacob Ridzi.
primarul municipiului Petroșani,
Tiberiu Iacob Ridzi, ceremoniile În discursul său, rostit la ceremonia În mod similar, ES Ambasadorul
dedicate marcării Centenarului festivă desfășurată la Cimitirul Italiei în Rmânia, Mario Giungi a
constituirii în Petroșani a Cimitirului Eroilor din municipiul Petroșani, vorbit despre moștenirea comună
Eroilor din Primul Război Mondial, primarul Tiberiu Iacob Ridzi a primită prin jertfa eroilor militari din
combatanți în luptele de pe Valea arătat că puntea deschisă între Marele Război: conviețuirea în
Jiului, au participat Excelența Sa militari rezerviști ai vânătorilor de pace, în libertate și demnitate, în
Mario Giungi, ambasadorul Italiei în munte din România și Alpinii din fericire și prosperitate, a popoarelor
România; col. Andrea Tiveron - Italia și din Europa face posibil ca care fac parte astăzi din marea
atașatul militar al Ambasadei Italiei astăzi, împreună, să putem aduce familie a Uniunii Europene.
omagiul nostru bravilor eroi ai
Marelui Război, al cărui Centenar îl Dincolo de ceremonialul militar și
marchează acum întreaga Europă. eroismului unor bravi oameni de dincolo de omagiul adus eroilor
”Ne aflăm astăzi, aici, la Petroșani, arme, pe care avem datoria de a-i prin depunerea de coroane de flori
într-un loc ale cărui semnificații au cinsti pentru jerfa lor și pentru că, la Memorialul din Cimitirul Eroilor
o puternică și emoționantă prin aceasta, au făcut posibil ca de la Petroșani, un moment
conotație pentru fiecare dintre noi. Europa de astăzi să fie una a încărcat de emoție l-a constituit
Marele Război de la începutul libertății, a toleranței și a unității. citirea ”Testamentului Eroilor” de
secolului trecut a dat măsura Militari reprezentând mai multe către reprezentantul ofițerilor
naționalități combatante în Primul vânători de munte din România
Război Mondial își odihnesc (col. Ioan Levițchi) și cel al ofițerilor
laolaltă somnul de veci în Cimitirul alpini din Italia (col. Francesco
Eroilor de la Petroșani, ca un semn Forti). Așa cum, oda bucuriei de a
venit din istorie că Europa trebuia putea fi împreună, români și
să fie, așa cum este astăzi, un loc italieni, la o astfel de sărbătoare, a
care ne unește și nu unul care ne fost adusă, în rotonda din Centrul
desparte. Noi, românii din civic al Petroșaniului, în fața unui
Petroșani și dumneavoastră, frații public absolut fascinat, de prestația
noștri din comunitatea italiană a formidabilă a fanfarei Filarmonicii
Bellunesilor am înțeles deja de Alpinilor Italieni, prezenți în aceste
mult timp acest lucru. Și am creat zile la Petroșani.
între noi punți de legătură puternice
și prietenii trainice de care, Pe scurt, aceasta a fost derularea
deopotrivă, suntem mândri. Sunt unei zile festive absolut speciale
realmente emoționat, la fel ca și care a marcat, într-un mod aparte,
dumneavostră, de această Centenarul Marelui Război la
solemnitate care ne aduce aminte Petroșani.
că – așa cum ne-au rămas Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 10

Petrila, orașul cu cele mai multe


drumuri asfaltate
Orașul Petrila deține supremația în ceea fiind mediocră, în continuă alterare din
ce privește lucrările de asfaltare a tuturor cauza gropilor formate de numeroasele
străzilor și ulițelor aflate pe teritoriul scurgeri de apă în timpul precipitațiilor
administrativ. Calci pe asfalt pe unde nu abundente. În profil transversal strada
te aştepţi, spre deosebire de celelalte prezintă tronsoane care au forma de
oraşe din Valea Jiului, unde sunt covată, fapt care duce la acumularea
aşteptări mai mari, iar lucrurile nu se precipitațiilor spre axul străzii, nu spre
opresc aici. șanț. În timp, acest fenomen a dus la
spălarea balastului. Vara și primăvara
Odată cu finalizarea lucrărilor de praful se ridică cât casa și îngreunează
canalizare și apă, investiție realizată de atât traficul, dar și traiul oamenilor. Toate
societatea de apă și canalizare a Văii aceste defecțiuni constatate ar trebui să
Jiului, Apa Serv, a venit rândul asfaltului fie corectate mai întâi prin documentația
pentru două zone de la marginea tehnică, apoi prin execuție.
Petrilei, Galerie Cimpa și Moșici, zone
unde cetățenii nici nu visau măcar la – amenajarea și modernizarea
utilități. (asfaltarea) străzii Moșici, cu o
lungime de 620 m.
Demararea lucrărilor de asfaltare în
aceste zone este în faza de încheiere a Strada Moșici se desprinde de DC 68,
contractului care constă în prestarea este acum formată din balast colmatat
serviciilor de proiectare pentru cu pământ. Scurgerea apelor nu este
întocmirea proiectului tehnic, detalii de asigurată, fiind amenajate dispozitive de
execuție, asistență tehnică din partea colectare și scurgere a apelor pluviale
proiectantului și execuție lucrări pentru doar pe unele porțiuni. Toate aceste
obiectivelor de investiții „AMENAJARE deficiențe urmează a fi remediate prin
ȘI MODERNIZARE (ASFALTARE) A asfaltare. Pentru sistemul rutier este
STRĂZII GALERIE CIMPA, ORAȘ prevăzută turnarea a 28 de cm de
PETRILA, JUD. HUNEDOARA” și balast, 20 cm de piatră spartă, 5 cm de
“AMENAJARE ȘI MODERNIZARE strat de legătură și alți 4 strat de uzură.
(ASFALTARE) A STRĂZII MOȘICI,
ORAȘ PETRILA, JUD. HUNEDOARA”, Timpul estimat de realizare a acestei
care cuprine urmatoarele 2 loturi: investiții este de 5 luni de la emiterea
ordinului de începere a lucrărilor. Acest
– amenajarea și modernizarea termen se prelungește în funcție de
(asfaltarea) străzii Galerie Cimpa, cu o vreme, dacă vremea nu va permite
lungime de 488 m, având două realizarea lucrărilor este necesară
tronsoane. Tronsonul 1, lung de 365 suspendarea lor și reluarea când vremea
m, și tronsonul 2, lung de 123 m. este prielnică.

Structura rutieră a avut aici de suferit din Oricare ar fi situația, 2018 va fi anul în
cauza degradării în urma dezghețului și care petrilenii din Cimpa și Moșici vor
înghețului pe o suprafață de aproximativ avea asfalt.
50 la sută. Strada este doar pietruită, iar
capacitatea portantă este clasificată ca Daniel BOLOG
11 CULTURĂ

Premieră la Teatrul Dramatic ”Ion D Sîrbu” din Petroșani

Adrian Andone și echipa teatrului din Petroșani au smuls


robote de aplauze pentru remarcabila prestație din
spectacolul ”Richard al III-lea” de Shakespeare
Scrisă de maestrul dramaturgiei
universale, Sir William
Shakespeare, în urmă cu mai
bine de patru secole, tragedia lui
Richard al III-lea, de la cărei
premieră absolută (în noiembrie
1633) s-au scurs nu mai puțin
decât 384 de ani, generează
încă aceleași profunde emoții,
oriunde își găsește binemeritatul
loc în repertoriul teatrelor de pe
întregul mapamond.

Aceleași emoții și sentimente


amestecate le-a stârnit montarea
piesei ”Richard al III-lea” la
Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu”
din Petroșani, la premiera de
sâmbătă, 23 septembrie 2017.
După mai bine de două ore în
care spectatorii au fost de-a și încheind astfel Războiul Petroșani, realizată de Venczel
dreptul ținutiți în scaune nu doar Rozelor”. Peter.
de șocanta poveste a
controversatului rege Richard, ci Fără să ne mai prezinte finalul În concluzie, remarcabilă s-a
mai ales de profunda și de (oarecare) happy-end al dovedit a fi alegerea acestei
remarcabila intepretare a piesei lui Shakespeare, ”Richard tragedii - Richard al III-lea de W.
acestuia de către actorul Adrian al III-lea”, viziunea regizorală a Shakespeare - pentru a da tonul
Andone de la Teatrul Național lui Gelu Badea (asistat de Radu unui nou an care se anunță sub
”Marin Sorescu” din Craiova, Edward al IV-lea moare de Tudosie) încheie în cel mai auspiciile succesului pentru
secondat de rolurile memorabile cauze naturale, Richard – ajutat tragic fel cu putință povestea lui actorii Teatrului Dramatic ”Ion D.
în care au fost distribuiți de vărul său, Ducele de Richard al III-lea, străpuns de Sîrbu” precum și pentru cei
majoritatea membrilor trupei de Buckingham – complotează să îi lănciile spiritelor victimelor sale, invitați să joace, alături de
actori ai teatrului din Petroșani, urmeze la tron. Regina zadarnic oferindu-și ”regatul său aceștia, în noua stagiune de
ropotele de aplauze și ovațiile Elisabeta, văduva lui Edward al pentru un cal”. În piesa montantă teatru de la Petroșani.
strigate din sală au dat măsura IV-lea, îl suspectează pe la Petroșani de Gelu Badea
evidentă a succesului de care Richard și i se dovedesc atrag atenția inserțiile Cu aceleași cuvenite aplauze, se
s-a bucurat premiera cu care temerile atunci când frații ei modernismului tehnologic cuvine să-i amintim aici pe toți
Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” a Rivers și Grey sunt executați. (portavocea sau telefonul mobil) cei care au dat viață, în chip
ales să deschidă noua stagiune Mai apoi, Richard îi întemnițează ori lucioasele costume ”Armani” magistral, la premiera de
de spectacole a anului 2017- în Turnul Londrei pe cei doi fii ai ale lorzilor și ducilor, care, bine sâmbătă seara, de la teatrul din
2018. Elisabetei, îi declară bastarzi și plasate între anumite replici, ne Petroșani, unei piese fabuloase
capturează tronul. Odată fac să realizăm că practicile lui din dramaturgia universală:
Pe scurt, povestea piesei încoronat, Richard ordonă Richard, dar și ale celor din jurul ”Richard al III-lea”. Felicitări deci:
”Richard al III-lea” de W. execuțiile celor doi tineri prinți. său, sunt și astăzi la fel de Stelian Roșian, Alexandru
Shakespeare este cam așa: Henry Tudor, Conte de actuale în viața noastră politică. Cazan, Cosmin Rădescu, Mihai
„După ani de război civil între Richmond, urmaș al Casei Sima, Mihai Alexandru,
casele regale York și Lancaster, Lancaster, se pregătește să Inspirat, nu atât prin simplitatea Gheorghe Stoica, Adelin Ilie,
Regele Edward al IV-lea se aflã invadeze Anglia. În noaptea sa, cât mai ales pentru Radu Tudosie, Daniel Cergă,
pe tron. Fratele său cel mai mic, dinaintea bătăliei, Richard este simbolurile pe care a reușit Sergiu Fârte, Corina Vișinescu,
Richard, Duce de Gloucester bântuit de fantomele tuturor perfect să le transmită, merită Oana Liciu-Gogu, Oana Crișan,
urzește să devină rege. Mai întâi victimelor sale, a doua zi, este evidențiat decorul piesei, realizat Irina Bodea-Radu, Amelia
face să fie ucis fratele său omorât în bătălie la Bosworth de scenograful spectacolului, Toaxen, Ana Negrescu,
Clarence, iar apoi o seduce și se Field. Richmond devine Henry al Vioara Bara (asistată de Marius Popescu Ion și Daria Tazma.
căsătorește cu Lady Anne, nora VII-lea și se căsătoreste cu Niculescu). Așa cum aprecieri Felicitări și aplauze maxime
decedatului și asasinatului Rege Elisabeta de York, reunind în similare merită din plin muzica Adrian Andone.
Henry al VI-lea. Când Regele sfârșit casele Lancaster și York, originală a spectacolul de la Tiberiu VINȚAN
REPORTAJ 12

Călătorind pe autostrada dinspre la 21 martie 1089 la Melk pe


Viena spre Salzburg, la un moment călugării benedectini de la
dat ţi se oferă pe partea dreaptă o Lambach. Din acel moment,
imagine magnifică. O splendidă călugării ordinului benedictin au
clădire barocă, cocoţată pe un deal trăit, au locuit şi au dezvoltat
stâncos, dominând Valea Wachau, permanent aşezământul monastic.
vale pe unde Dunărea îşi face
drum spre alte ţinuturi îndepărtate Începând cu secolul al XII-lea,
trecând printre podgorii scăldate în călugării au înfiinţat aici o bibliotecă
soare şi sate deosebit de pitoreşti. care a ajuns în prezent una dintre
Indicatoarele ne arată că cele mai preţioase din lume,
“fortăreaţa castel” este celebra ascunzând în camerele ei mii de
Abaţie Melk de numele căreia se documente vechi, de o valoare
leagă numeroase istorii, legende şi inestimabilă. Abaţia Melk a
secrete. cunoscut de-a lungul timpului
măreţie şi decădere. În anul 1297,
Cine nu a citit Numele Trandafirului
al cunoscutului scriitor Umberto
Eco şi nu a rămas pătruns de
misterele abaţiei, sau romanele lui
Dan Brown, unde Melk-ul este
pomenit adeseori, legat de secrete
şi legende vechi de când lumea?! un incendiu teribil a distrus
aproape toate clădirile de la Melk.
Alegem să parcăm la baza dealului Între 1306 şi 1324, abatele Urlich al
şi plecăm pe jos spre abaţie. II-lea a încercat reconstruirea
Traversăm micul orăşel cochet, cu clădirilor, dar fără măreţia lor de
străduţe înguste dar frumos pavate altădată. Un alt moment crucial al
şi pline de farmec, clădiri istorice abaţiei este în anul 1414, când
cu faţade bine îngrijite, decorate cu după Conciliul de la Konstanz s-a
jardiniere din care se revarsă decis reformarea lăcaşurilor
cascade de flori multicolore, cu monahale, iar ca punct central al
terase şi locuri de shopping pentru reformei a fost aleasă Abaţia din
turişti,cu indicatoare la orice pas, Melk, model de disciplină
spaţii verzi şi grădini bine monahală care a dat, dintre
amenajate. După un urcuş de călugării săi, mulţi stareţi pentru
câteva minute ajungem în faţa mănăstiri din Austria şi Germania.
abaţiei, leagănul călugărilor
benedictini din Austria. Avem Totuşi, istoria Melk-ului este strâns
înaintea noastră unul dintre cele legată de numele lui Berthold
mai faimoase lăcaşuri istorice ale Dietmayer, un tânăr călugăr în
creştinismului monahic european, vârstă de 30 de ani, care a fost
lăcaş dublat de o rară distincţie, ales abate în anul 1700 şi care cu
aceea de a fi de peste o mie de ani ajutorul arhitectului Jakob
de la înfinţarea sa în 1089 un loc al Prandtauer, timp de 40 de ani, au
academismului teologic, dar şi laic. construit şi adus Abaţia Melk la
forma pe care o păstrează şi
Chiar dacă oficial cădirea este astăzi. Trebuie să menţionăm
donată călugărilor benedictini după faptul că artiștii baroci cei mai
anul 1000, numele de Melk ne importanţi din Austria au contribuit
apare menţionat întrun document la transformarea mănăstirii în
oficial încă din anul 831, iar bijuteria pe care milioane de turişti
începând cu anul 955, întreaga din lumea întreagă o admiră.
regiune este dăruită de către Ultima mare restaurare s-a realizat
regele Otto cel Mare lui Luitpild, din între anii 1978-2000 cu un efort
familia Babenberg. De castelul de financiar considerabil.
la Melk se leagă numele lui
Leopold I, care şi-a avut aici pentru Revenind în prezent, după
o perioadă de timp reşedinţa, a lui parcurgerea unei curţi interioare
Henric I care în 1014 a transportat splendide, pătrundem în universul
la Menk rămăşiţele Sfântului miraculous al abaţiei. Într-o
Colman, fiu de rege irlandez mort succesiune de 11 încăperi este
ca martir după întoarcerea de la o amenajat un muzeu tematic. Sub
cruciadă din Ţara Sfântă în denumirea ”Calea de la Ieri la Azi”,
apropiere de Viena, dar mai ales a folosindu-se din plin mijloace
lui Leopold al II-lea care a chemat moderne de prezentare, ni se oferă
13 REPORTAJ

oferă o întreagă lecţie de istorie şi acesta se întinde în 12 încăperi, în


artă a abaţiei şi nu numai. Fiecare circuitul turistic fiind incluse doar
încăpere diferă de celelalte prin două. Închipuiţi-vă 12 încăperi pline
arhitectură, cromatică, lumini, toate de manuscrise, o succesiune de
având drept scop relevarea rafturi cu volume originale vechi,
complexităţii vieţii monastice, dar aşezate pe secţiuni şi categorii,
mai ales apropierea oamenilor de 100.000 de volume cu caracter
sacru. Pe aceaşi parte cu muzeul, religios, dar şi laic, de o valoare
urmând traseul de vizitare, se inestimabilă, cărţi în care o parte
ajunge la Sala de Marmură, o din istoria lumii se îngrămădeşte
adevărată bijuterie arhitectonică cu între coperţile din piele cu cotoare
pereţii din marmură de diverse frumos încrustate.
culori, acoperţi cu ornamente
aurite din belşug, un spaţiu Atât Marea Bibliotecă, cât şi sala
generos folosit în trecut drept sală Micii Biblioteci sunt decorate cu
de mese pentru familiile imperial şi superbe fresce de tavan, realizate
oaspeţii importanţi ai abaţiei. de acelaşi Paul Troger între 1731-
Deasupra uşilor sunt inscripţionate se aşterne la picioare o imagine de 1732, artist ce a decorat şi tavanul
mesaje ale Sf. Benedict : "Et vis. Oraşul, Valea Wachau, Sălii de Marmură. Tematica aleasă
omnibus congruus honor Dunărea şerpuitoare, câmpii, pentru încăperile bibliotecii este
exhibeatur" (Fiecaruia să i se dealuri şi munţi în depărtare, toate credinţa. După vizita în Bibliotecă,
acorde onoarea care i se acestea ne fac să pierdem minute paşii ne poartă spre cea mai
datorează) şi "Hospites tanquam bune în contemplare.Totuşi, doar importantă clădire a abaţiei,
Christus suscipiantur" (Oaspeţii după ce pătrundem în bibliotecă Biserica. După coborârea unei
trebuie primiţi aşa cum ar fi primit realizăm de ce Abaţia din Melk scări în spirală, ajungem în lăcaşul
Christos). este cu adevărat specială. Într-o bisericii, o încăpere care îţi taie
mănăstire benedictină, biblioteca răsuflarea, construită pentru
Înainte de a pătrunde în Biblioteca reprezintă a doua clădire ca preamărirea lui Dumnezeu.
abaţiei, de pe o superbă terasă ni importanţă după biserică. La Melk, Impactul vizual este devastator:
frescele cupolei arată cerurile cum
se deschid deasupra muritorilor,
lupta călugărilor pentru virtute, dar
şi încoronarea sacrificiului prin
martiriul Apostolilor Petru şi Pavel,
victorie splendid redată în picturile
altarului. Stuccurile aurite, statuile
în mărime naturală a Sf. Benedict,
Coleman şi a altor sfinţi, atmosfera
plină de încărcătura mesajului
religios, fac din vizita bisericii un
prilej de introspecţie, un prilej de
întoarcere spre noi înşine şi spre
Creator în acelaşi timp.

Cu sufletele pline de emoţie


părăsim Biserica şi ieşim afară, în
lumina puternică a soarelui pentru
a vizita grădinile abaţiei, ele însele
model de măiestrie peisagistică.
Plecăm după o jumătate de zi
petrecută la Melk cu impresia că
omul poate realiza multe lucruri
măreţe atunci când de partea lui se
află harul divin.

Luminița VINȚAN

Vedeți mai multe imagini de la


Abația din Melk (Austria) în
articolul publicat în ediția
electronică a ziarului nostru, la
adresa de internet:
www.ziarulexclusiv.ro
ADMINISTRA IE 14

HOTĂRÂRE NR.86/2017 HOTĂRÂRE NR. 87 /2017


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai privind aprobarea documentaŃiei Studiu de Fezabilitate
obiectivului de investiții ”Branșament la rețeaua de apă pentru obiectivul de investiŃie: „Construire Punct Termic
potabilă stația de sortare a deșeurilor municipiul Vulcan” Cămine Sociale C2 , C3 și pavilioane D și E”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive, întocmită de primarul municipiului Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr.
Vulcan, înregistrată sub nr. 89/9612/23.08.2017 prin care se propune 91/9612/31.08.2017 întocmită de Primarul municipiului Vulcan , dl.
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Gheorghe Ile, prin care se propune aprobarea documentaţiei
”Branșament la rețeaua de apă potabilă stația de sortare a deșeurilor Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „Construire
municipiul Vulcan”; Punct Termic Cămine Sociale C2 , C3 și pavilioane D și E”
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 89/9613/2017, raportul Direcţiei Văzând Proiectul de hotărâre nr. 91/9613/2017, raportul Direcţiei
economice și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de
Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 92/9614/2017, specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub
precum şi avizul comisiei de specialitate „Activităţi economico- nr. 94/9614/2017, precum şi avizul comisiei de specialitate
financiare şi de agricultură”, înregistrat sub nr. 94/9615/2017, de pe „Activităţi economico-financiare şi de agricultură ”, înregistrat sub
lângă Consiliul local; nr. 98/9615/2017, de pe lângă Consiliul local,
Având în vedere adresa nr. 27793/22.08.2017 prin care S.C APA Având în vedere prevederile art. 5 din H.G.R. 907/2016 privind
SERV VALEA JIULUI S.A PETROșANI solicită aprobarea indicatorilor etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico
tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Branșament la rețeaua economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
de apă potabilă stația de sortare a deșeurilor municipiul Vulcan”; din fonduri publice,
În baza prevederilor art. 45, alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, locale, cu modificările şi completările ulterioare;
precum şi Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, litera d) din Legea
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. 3, lit. c) şi HOTĂRĂŞTE:
alin. (4) lit. d) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, ART.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de
cu modificările şi completările ulterioare; investiţie: „Construire Punct Termic Cămine Sociale C2 , C3 și
HOTĂRĂŞTE: pavilioane D și E”, conform Anexei care face parte integrantă din
ART.1 Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții prezentul proiect de hotărâre.
”Branșament la rețeaua de apă potabilă stația de sortare a deșeurilor ART.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul
municipiul Vulcan”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din de investiţie: „Construire Punct Termic Cămine Sociale C2 , C3 și
prezenta hotărâre. pavilioane D și E”, după cum urmează:
ART.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de - Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) – 1.460.756,16
investiţie ”Branșament la rețeaua de apă potabilă stația de sortare a mii lei din care C+M: 840.403,12 mii lei
deșeurilor municipiul Vulcan”: - Durata de realizare a investiţiei: 13 luni, din care execuţia
a) Indicatori maximali: este de 9 luni
Valoarea totală a obiectivului de investiții, este de: - Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): dimensiuni în plan
57.966,00,00 lei ( fără TVA) din care C+M= 49.851,00,00 lei ( fără ale clădirii: 6,80 m x 11,20 m; regim de înălţime: parter
TVA), - Punctul termic proiectat va avea în componență:
b) Indicatori minimali, respectiv elemente fizice/capacități fizice * 3 module a câte 4 cazane cascadate , fiecare modul având o
care indică atingerea țintei obiectivului de investiții: putere nominala de 460 kW ( 4x115 kW)
- conductă tip : - PE100, PEID De 110mm, Pn 10, (SDR 17) cca 250 * 1 modul de 2 cazane cascadate avand, puterea nominala de
ml 230 kW (2x115kW)
- PE100, PIED De 63mm, Pn 10, (SDR 17) cca 90 * 2 butelii de egalizare presiuni
ml * 2 schimbatoare de căldură cu plăci
- un cămin din beton pentru apometru * 4 rezervoare de acumulare apă caldă menajeră
- un cămin din beton pentru vana de linie ART.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
- 2 hidranți supraterani Dn 80 mm. Hotărârea Consiliului local nr. 132/2016.
c) Durata totală estimată de execuție a Obiectivului de investiţii ART.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face
este de 4 luni. contestaţie în conformitate cu
ART.3 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
contestaţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind cu modificările şi completările ulterioare.
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. ART.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului -
ART.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Judeţul Hunedoara, Primarului municipiului Vulcan, Direcţiei
Hunedoara, primarului municipiului Vulcan, Direcţiei Tehnice, Direcţiei economice, Direcţia Tehnică, Direcţiei ADPP, şi se aduce la
Economice. SC ASVJ S.A Petroșani şi se aduce la cunoştinţă publică. cunoştinţă publică.
VULCAN, 31.08.2017 VULCAN, 31.08.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: Consilier Govor Vasile - Florin PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: Consilier Govor Vasile - Florin
CONTRASEMNEAZĂ: Secretar Jr. Peter Rodica CONTRASEMNEAZĂ: Secretar Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat ,
exprimate 18 voturi „pentru” fiind exprimate 18 voturi „pentru”
15 ACTUALITATE

Zilele Culturii Maghiare în Valea Jiului Știm să acordăm


Cea de-a VIII-a ediție a Zilelor
Maghiare din județul Hunedoara
o lucrare despre viața
episcopului catolic Márton Áron.
copiilor noștri o
se va desfășura în acest an
între 22 septembrie – 2
Evenimentul va fi găzduit la
Casa Caritas din Petroșani.
educație
octombrie sub egida Anului
Evenimentelor Comunitare, * vineri, 29 septembrie 2017,
alimentară
program lansat de UDMR
Hunedoara. Timp de 11 zile, în
ora 17,00. ”Balul strugurilor”,
eveniment organizat la
sănătoasă ?
cadrul Zilelor Maghiare din Restaurantul ”Montana” din Potrivit unei informări făcute de
județul Hunedoara se vor Lupeni. Eurodiet România, în țara
desfășura 62 de manifestări în femei ”Gizella” din Veszprém noastră, studiile arată că
11 localități. Motto-ul ales * sâmbătă, 30 septembrie 2017, (Ungaria). Evenimentul va avea părinţii nu supraveghează
pentru anul acesta este ora 15,00. Recitalul corului de loc la Biserica Romano-Catolică nutriţia copiilor iar numărul
”Alege!”. femei ”Gizella” din Veszprém din Petroșani. copiilor obezi este în continuă
(Ungaria). Evenimentul va avea creştere. Medicii estimează că
În Valea Jiului, evenimentul a loc la Biserica Romano-Catolică ”Zilele Culturii Maghiare obezitatea infantila s-a dublat
debutat vineri, 23 septembrie din Vulcan. reprezintă și pentru comunitatea faţă de anii trecuţi. România
2017, odată cu concertul maghiară din Petroșani și din fiind astfel pe locul 3 în Europa
susținut de corul ”Cantus * sâmbătă, 30 septembrie 2017, întreaga Vale a Jiului nu doar în clasamentul obezităţii.
Firmus” din Sf. Gheorghe, ora 16,30. Spectacolul un prilej de a primi oaspeți de
cncert care a avut loc la ansamblului de dansuri seamă ai culturii maghiare din
Obezitatea la copii se
Biserica Romano-Catolică folclorice ”Háromszék”. România și Ungaria, dar și un
datorează în primul rând lipsei
”Sfânta Varvara” din Petroșani. Evenimentul va avea loc la bun prilej pentru a împărtăși,
de educaţie a părinţilor, care
Casa de cultură din Lupeni. alături de întreaga comunitate
nu supraveghează suficient de
În cadrul ”Zilelor Culturii locală, valorile culturii maghiare,
mult obiceiurile alimentare ale
Maghiare” în Valea Jiului se vor * sâmbătă, 30 septembrie 2017, tradițiile și frumoasele noastre
copilului sau nu reuşesc să se
desfășura mai multe activități, ora 18,30. Concert de orgă obiceiuri, cu toți cei care doresc
impună atunci când copilul
care vor avea loc la Petroșani, susținut de artistul Potyó István. să ne cunoască așa cum
vrea să mănânce cu orice preţ
Vulcan și Lupeni, după cum Evenimentul va avea loc la suntem și să se bucure,
anumite produse nesănătoase.
urmează: Biserica romană-catolică din împreună cu noi, de momente
Obezitatea la copil este mult
Petroșani. culturale și artistice de
mai problematică decât cea a
* joi, 28 septembrie 2017, ora excepție”, spune Eduard
unui adult, pentru că celulele
18,30. Prezentare de carte: Virt * duminică, 1 octombrie 2017, Wersanski, președintele UDMR
grase, adipocitele, odată
László - ”Márton Áron Püspök”, ora 10,00. Recitalul corului de Petroșani. (Tiberiu VINȚAN)
formate în număr mare, nu mai
dispar, iar slăbitul devine o
Publicaţia problemă.

EXCLUSIV SEDIUL SOCIAL -PETROŞANI Odată cu înaintarea în vârstă şi


ISSN 1842-4473 Str. 1 Decembrie 1918 extinderea ariei sociale,
nr.120, Petroşani
(jud. Hunedoara) comportamentul alimentar al
este o marcă înregistrată a Telefon: 0354.107.484 copilului şi regimul său de viaţă
Fax: 0254.540.158 pot fi influenţate de anturajul
SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL
AGEN'IA VULCAN de prieteni şi colegi de la
CUI: RO-13603933; Str. N.Titulescu nr. 38
Bl.4T-parter şcoală.
RC: J/20/736/2000
Vulcan (jud. Hunedoara)
Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75 Telefon: 0354.108.716
Aceste influenţe nu sunt
Telefon: 0254-513.406 AGEN'IA PAROŞENI întotdeauna benefice, de
E-mail: exclusivmediagroup@gmail.com EM Paroşeni,
str. Paroşeni nr.22 aceea, educaţia alimentară
Web: www.ziarulexclusiv.ro Vulcan (jud. Hunedoara) trebuie să înceapă acasă prin
Telefon: 0354.108.717 exemplul bun al părinţilor.
Director-Redactor şef: Tiberiu VIN'AN - Procedură simplă, rapiditate în obŃinerea
împrumuturilor;
AGEN'IA GIROC
Str. Trandafirilor nr. 28A
Telefon mobil: 0722-554.809 - Termen de rambursare convenabil şi accesibil; Giroc (jud. Timiş) Luminița VINȚAN
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi Telefon: 0356.463.444
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com atractive;
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de AGEN'IA CURTICI
Str. RevoluŃiei nr. 18
Editor: LuminiŃa VIN'AN creditare, accesul membrilor cu venituri reduse
la împrumuturi; Curtici (jud. Arad)
Telefon mobil: 0724-020.474 - Acordarea de ajutoare în situaŃii speciale; AGEN'IA BĂNI'A
- Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate Str. BăniŃa nr. 201
Contabil şef: GheorghiŃa CA'AN în serviciile oferite membrilor;
- Flexibilitate în faŃa situaŃiilor sociale
BăniŃa (jud. Hunedoara)
deosebite.
Grupul de presă Exclusiv este membru AVEM SOLUłII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE !
al: Patronatului Presei din România

Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU


ACTUALITATE 16

Miss România vine la


Petroșani pentru concursul
în care se caută ”Miss
Beauty” în Petroșani
și Valea Jiului
Nu mai puțin de 45 dintre cele mai
frumoase domnișoare și/sau doamne
din toată Valea Jiului au fost selectate
pentru a participa la cele două
concursuri de frumusețe în cadrul
cărora vor fi alese ”Miss Beauty
Petroșani” și ”Miss Beauty Valea
Jiului”.

Concursul de frumusețe va avea loc


în data de 30 septembrie 2017, la
Club Revival din Petroșani, de la ora
15,00 iar accesul publicului este
gratuit, în limita celor circa 340 de Acesta este primul concurs de
locuri disponibile. Evenimentul se va frumusețe care se organizează la
bucura și de prezența la Petroșani a Petroșani, după foarte mulți ani.
Ioanei Filimon - Miss România 2016, Evenimentul este posibil grație
care va face parte din juriul abilitat să implicării unor numeroși sponsori care
desemneze cele mai frumoase femei au răspuns invitației de a susține
ale Văii Jiului. Din juriu mai fac parte, acest show care a lipsit de foarte
de asemenea, Maria Ardeleanu (Miss mulți ani de pe agenda publică din
Petroșani 1987), sportivii Toma regiunea Văii Jiului.
Coconea și Avram Iancu, dar și
jurnalistul Genu Tuțu. Lucian ISPAS

https://www.facebook.com/hotelrusu/?