Sunteți pe pagina 1din 3

1

TEMA: MĂRFURI DE PAPETĂRIE

1. Caracteristica materiilor prime utilizate la obţinerea articolelor de papetărie


2. Caracteristica sortimentului de hârtie
3. Caracteristica sortimentului articolelor de papetărie
4. Verificarea calităţii articolelor de papetărie

1. Caracteristica materiilor prime utilizate la obţinerea articolelor de papetărie


În sens mai larg, mărfurile de papetărie includ diferite materiale şi ustensile care se folosesc la scris, desenat,
lucrări de birou, rechizite şcolare, etc. Materiile prime principale care se folosesc la obţinerea lor, sunt: hârtia,
cartonul, mucavaua, materialele plastice, metalul, lemnul. Majoritatea articolelor de papetărie au la baza
obţinerii lor, hârtia. Compoziţia chimică a hârtiei constituie – celuloza.
Celuloza este un polizaharid care se extrage din lemn, plante textile, linters de bumbac, in, cânepă, paioase -
paie de cereale, stuf), din materiale recuperabile şi refolosibile (maculatura, deşeurile textile). Materiile prime
au un rol foarte important în determinarea calităţii celulozei şi, respectiv a hârtiei. Astfel, din paste de cârpe,
păioase, linters se obţine o hârtie superioară calitativ; din maculatură se obţine o hârtie inferioară, de obicei
colorată. Calitatea celulozei mai este influenţată de procedeul de fabricare şi de operaţiunile de înnobilare.
Hârtia este un produs solid, cu structură fibroasă, obţinută prin prelucrarea celulozei. Fabricarea hârtiei
comportă următoarele operaţiuni mai importante:
 prepararea semipastei în vederea extragerii materialului fibros din materia primă. Cea mai fină,
durabilă şi rezistentă, este semipasta obţinută din materiale textile ;
 prepararea pastei de hârtie. Constă în amestecarea semipastei cu substanţe de umplutură şi de
încheiere, în scopul îmbunătăţirii calităţii şi reducerii costului;
 transformarea pastei în hârtie. Se realizează prin dispunerea pastei într-un strat subţire care se
presează şi se usucă ;
 finisarea hârtiei se produce prin satinare (netezire), lustruire cretare, colorare, impregnare,
caşerare, bobinare, tăiere.
În urma procesului tehnologie, de fabricare al hârtiei pot rezulta unele defecte. Astfel de defecte pot fi: variaţie
de nuanţă sau ton, melanj(diferenţă de nuanţă), încreţituri, pete, zone ne satinate, tăiere, ne uniformă, etc.

2. Caracteristica sortimentului de hârtie


Caracteristicile care se au în vedere la stabilirea sortimentului hârtiei, sunt: oblicitatea formatului, gramajul,
grosimea, netezimea, luciul, porozitatea, gradul de alb, calitatea încleierii, opacitatea.
Sortimentul comercial de hârtie, este următorul:
- hârtie de scris velină tip I (ne liniată şi liniată) ;
- hârtie de scris semivelină (tip II) ;
- hârtie pelur, cretată,;
- hârtie de desen: tip A (suprafaţă netedă), tip B (suprafaţă granulată), de calc,
- hârtie pentru ambalaj (tip I, tip II pentru pungi), tip pergament (rezistentă şi impermeabilă), hârtie mătase tip
A, B, E, hârtie celofan ;
- hârtie creponată folosită pentru decorări interioare sau în scopuri igienice (hârtia igienică, şerveţele, batiste
igienice) ;
- hârtie sugativă şi hârtie copiativă (carbon, indigo) ;
- hârtie pentru lucru manual: glasse, marmorată, milimetrică ;
- hârtie pentru ţigarete ele.
Cartonul se aseamănă cu hârtia, dar are o structură mai compactă, o grosime mai mare, o flexibilitate mai mică.
Ca sortimente mai importante sunt: carton velin, carton duplex, carton triplex (în trei straturi, fiind pe faţa
satinat şi lucios), Cartonul se livrează în coli.
Mucavaua este un carton gros şi greu, fabricat de obicei din maculatură. Sortimentele mâi importante de
mucava sunt: mucava pentru. legătorie (coperţi pentru blocuri, biblioraft, mape de birou), mucava pentru
ambalaje (cutii).
2
Verificarea calităţii hârtiei se face organoleptic şi prin analize de laborator Se verifică:
- uniformitatea hârtiei şi inexistenta nebulozităţilor, privindu-se în transparenţă ;
- marginile să fie tăiate drept şi fără scame ;
- rezistenţa la radere în special la hârtia pentru desen;
- rezistenţa la tracţiune, la plesnire, sfişiere (în special la hârtia pentru ambalaj) exprimată în kgf/mm2;
- transparenţa şi impermeabilitatea la grăsimi centru hârtii tip pergament) ;
- grad de alb şi gradul de încleierea (în special hârtia velină, semivelină, pelur) ;
- creponajul la hârtia creponată;
- absorbţia apei şi a picaturi de cerneală la hârtia sugativă.
La carton, se verifică organoleptic următoarele caracteristici de calitate: gradul de alb, grosimea, rezistenţa la
tracţiune, rezistenta la îndoire (până la 180° nu trebuie să prezinte plesnituri sau desprinderi de straturi).
La mucava, se verifică principalele caracteristici de calitate ale acesteia: lungimea medie de rupere si rezistenţa
la plesnire în kgf/cm3.
Ambalarea colilor de hârtie se face în topuri de 50 — 1 000 coli, iar cartoanele în baloturi prinse în benzi de
oţel.
Marcarea se face prin etichetare, indicându-se: tipul hârtiei, denumirea producătorului, formatul; numărul
STAS, culoarea, gramajul (grame/m2), greutatea balotului în kg/1 000 coli (la carton) preţul, data fabricaţiei
ştampila de control CTC
Depozitarea hârtiei, cartonului şi mucavalei se face în magazii curate, uscate, acoperite.

3. Caracteristica sortimentului articolelor de papetărie


a) Rechizite, şcolare şi de birou:
 caietele şcolare. Au formă şi mărimi diferite. După destinaţie, se clasifică în: caiete de uz general (tip I
—III A pentru clasa I, tip IV dictando, tip V de aritmetica) şi caiete pentru anumite discipline (pentru biologie,
geometrie, chimie, geografie, caligrafie, muzică, desen, ierbar). Prinderea foilor se face prin coasere, lipire, cu
arc special, cu şine. Caietele au 8-200 file;
 agende, bloc-notesuri (fără liniatură, dictando sau cu pătrăţele);
 carnete simple, cu copertă din PCV cu coperta îmbrăcată în pânza ;
 dosare simple, cu şină lungă sau simplă, cu arc spiral, tip mapă ;
 plicuri simple sau căptuşite cu foiţă, albe sau colorate. Plicurile se pot comercializa şi în mape cu 10
bucăţi, sau în topuri de 50 bucăţi;
 agende de buzunar, de birou, cu repertoar telefonic ;
 articole de birou din metal: ace cu gămălie, ace de capsat, pioneze, agrafe, perforatoare, capsatoare ;
 accesorii de birou: călimări, suporturi pentru tocuri, pentru calendare, pentru creioane ;
 articole diverse: albume de fotografii cărţi de vizită, etichete şcolare, felicitări;
 materiale de şters: gumă de creion, de cerneală, de maşină de scris ;
 materiale de lipit: pastă albă de lipit, gumă de lipit lichidă, ceară pentru sigilii etc.
b). Materiale pentru scris:
 creioane negre, cu mina din grafit: foarte tari 6H — 9H;Tari 2H — 5H; medii H, F, HB, BHB ; moi B2B
3B: creioane pentru tâmplari şi dulgheri ; creioane colorate cu 6 ,12 ,18 şi 24 culori ; cu mina copiativă
(chimice)
 tocuri, pixuri, stilouri: tocuri simple, cu dispozitiv de prindere a peniţei tocuri topografice, pixuri cu
pasta ; filtzuri (creioane cu fibre), carioca, peniţe normale, caligrafice pentru desen (redis de diferite mărimi),
topografice etc
 stilouri de uz şcolar, de uz, general, superioare (cu vârf de iridiu).Sistemul de umplere al stiloului este
variat: cu pipetă, cu piston, vacuumatic, eu cartuş cu cerneală. Peniţa poale fi montată liber, vizibilă integral sau
parţial;
 cerneluri, tuşuri: cerneală normală diferit colorată, cerneala pentru, toc rezervor ( extrafluida: albastra,
verzui ; specială: albastră, roşie, violacee) ;- tuşierii şi tuş negru, colorat, pentru ştampile; pastă de pix ;panglică
pentru maşina de scris (uni, colorata, bicolor).
c). Materiale pentru desen şi pictură;
 rechizitele pentru desen, au ca materii prime: lemnul, metalul şi masele plastice. Principalele sortimente
3
din această subgrupă; sunt: linii de diferite lungimi şi lăţimi; echere 45° şi 60°; florare ; raportoare ; teuri ;
lanşete pentru desen ; rigle de calcul; trăgătoare ; compas ; trusă de compas etc. ;
 articole pentru colorat şi pictură ; culori de apă (acuarele, guase-acuarele lichide ), culori tempera sub
formă de pasta, culori acrilice (cu peliculă lucioasă), culori de pictură în ulei, culori pastel; cărbune pentru
desen; pensule, pentru acuarele şi pictură.
4. Verificarea calităţii articolelor de papetărie
Diversitatea articolelor de papetărie impune verificarea calităţii în mod diferit pentru fiecare grupă de produse
şi, respectiv, pe fiecare produs. Câteva consideraţii generale care trebuie avute în vedere la verificarea calităţii
sortimentului articolelor de papetărie, sunt;
- la rechizite şcolare din hârtie se verifică: marcarea, tipul formatul, oblicitatea formatului, masa, dimensiunile,
calitatea hârtiei, numărul de, file, rezistenţa la plesnire, calitatea încleierii etc.:
- la materialele pentru scris se verifică: marcarea, aspectul exterior culoarea, modul de acţionare al
mecanismelor, fluiditatea cernelurilor şi a tuşurilor, intensitatea şi continuitatea urmelor (la creioane, stilouri,
pixuri). aderenţa la hârtie, timpul de uscare la cerneală, termenul de garanţie (12 luni la cerneală, 6 luni la pasta
de pix, 3 luni la tuş) ;
- la materialele pentru desen şi pictură se verifica: marcarea, aspectul exterior (culoarea, uniformitatea,
integritatea), dimensiunile, suprafaţă plană (la rigle, teuri), gradaţia exactă şi clară, manevrarea uşoară a
articulaţiilor (la compasuri), termenul de garanţie (acuarele l-2 ani, guaşe şi tempera 6 luni).

S-ar putea să vă placă și