Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. …./………….

……

PROCES-VERBAL

Privind negocierile referitoare la salariile brute , în temeiul prevederilor OUG 82/2017 si a


dispoziţiilor art. 130 din Legea nr. 62/2011 si în contextul transferului CAS și CASS în totalitate
la salariați incepand cu 01 Ianuarie 2018 ,

Incheiat astăzi, ________________(maxim 20 Decembrie 2017 ) , în localitatea


___________________________,
între:

Angajatorul SC _____________________________, cu sediul social în_____________________,


legal reprezentata de către _________________________, in calitate de Administrator si persoana
mandatata din partea angajatorului

si

Salariatii SC ____________________________ , reprezentaţi de către dnul/dna


__________________________________in calitate de peroana mandatata din partea angajatilor .

Sedinta se declară deschisă.

Angajatorul si salariatii acestuia, prin persoanele mandatate sa ii reprezinte, decid de comun acord
urmatoarele :

1.Salariile brute de incadrare ale angajatilor vor fi modificate incepand cu luna Ianuarie 2018 ,
astfel incat salariile nete de incadrare in vigoare la data semnarii prezentului acord, sa nu fie
afectate de transferul contributiilor CAS si CASS in sarcina exclusiv a angajatului, incepand cu
luna Ianuarie 2018.

2.Modificarea salariilor brute de incadrare ale salariatilor se va face prin negociere indiviuala cu
fiecare salariat si prin semnarea unui act aditional la contractul individual de munca, nu mai
tarziu de data de 20 Decembrie 2017.

3. Actele aditionale de modificare a salariilor brute, vor fi transmise departamentului de resurse


umane nu mai tarziu de data de 21 Decembrie, pentru a fi transmise in Revisal si Reges ( ITM )
conform prevederilor legale.

Reprezentant Angajator Reprezentant Salariati