Sunteți pe pagina 1din 24

Retr

age
Nr. Forma de Dat
Codul unic Cod Dupl rea
De oragizare a Data
Nr. Denumirea Adresa de Nr. De telefon, fax, Programul de Tip COR / Autorizatia Data icat auto
inmatr Data sau elib comun
Crt. furnizorului furnizorului inregistrar e-mail, site formare autorizat program Cod seria / nr. autorizarii serie rizat
icular statutul era icarii
e N.C. / nr iei,
e juridic rii
Dec
izia
Ț

FUNDA IA Str. Răcari, nr.


ș 5, 021-
CULTURALĂ Bl. Corp 51B, Et. 3466598; 021- Operator punct de specializa
1 1 1/12/2017 12376999 818905 B 10590 1/12/2017
GENERAL 2 Bucure ti 344 52 76; lansare re
CONF GRUP Sector 3 ț Office@gcg.ro;
Ș 021-2532700; 021-
TIGER ș Ghi ă
Str. Sold.
2532701;
erban, nr. 47-53 5169.1.
2 2 1/12/2017 SECURITY S.R.L. 33326284 tiger@tiger.ro; Agent de securitate calificare B 10594 1/12/2017
Bucure ti Sector 3
SERVICES S.A. marketing@tiger.r
3
o; www.tiger.ro

Str. Sold. Nicolae


UPWAY Sebe, nr. 16, bl.
ș 0741-222022; ;
specializa
3 3 1/12/2017 CONSULTING L40, sc. 2, et. 9, S.R.L. 27907223 office@upw.ro; Manager proiect 242101 B 10591 1/12/2017
re
GRUP S.R.L. ap. 101 Bucure ti www.upw.ro
Sector 3

Str. Sold. Nicolae


UPWAY Sebe, nr. 16, bl.
ș 0741-222022; ;
specializa
4 4 1/12/2017 CONSULTING L40, sc. 2, et. 9, S.R.L. 27907223 office@upw.ro; Formator 242401 B 10613 1/12/2017
re
GRUP S.R.L. ap. 101 Bucure ti www.upw.ro
Sector 3
Ț Ș
021-3120285; 021-
ASOCIA IA ipotul Făntanilor,
ș 3372260;
KOFOED”S nr. 7, ap. 3 Consilier orientare specializa
5 5 1/12/2017 O.N.G. 23683662 kofoedsromania@ 242306 B 10596 1/12/2017
SCHOOL Bucure ti Sector privind cariera re
gmail.com;
ROMANIA 1
www.kofoed.ro
Ț Ș
021-3120285; 021-
ASOCIA IA ipotul Făntanilor,
ș Evaluator în
3372260;
KOFOED”S nr. 7, ap. 3 sistemul formării specializa
6 6 1/12/2017 O.N.G. 23683662 kofoedsromania@ 242411 B 10597 1/12/2017
SCHOOL Bucure ti Sector profesionale re
gmail.com;
ROMANIA 1 continue
www.kofoed.ro
Ș

os. Colentina, ț
0723-163926; 021-
RAM-INFO nr. 2A, șbl. 3, sc.
3116303; Expert achizi ii specializa
7 7 1/12/2017 TRAINING B, et. 12, ap. 80 S.R.L. 18377390 214946 B 10599 1/12/2017
office@raminfo.ro; publice re
S.R.L. Bucure ti Sector
www.raminfo.ro
2

Str. 0724-394914;
COLUMNA Romancierilor, nr. 0372-001026;
TRAINING & 2A, bl. șM17, sc. columnatraining@ Instructor / specializa
8 8 1/12/2017 S.R.L. 29601246 333309 B 10600 1/12/2017
CONSULTING B, ap. 54, cam. 1 yahoo.com; preparator formare re
S.R.L. Bucure ti Sector www.columnatraini
6 ng.ro

Str. 0724-394914; 031-


Romancierilor, nr. 4282434; ț
UNIVERS
2A, bl. șM17, sc. universtraining@y Auditor în domeniul specializa
9 9 1/12/2017 TRAINING S.R.L. 31294615 214130 B 10601 1/12/2017
B, ap. 54, cam. 2 ahoo.com; calită ii re
S.R.L.
Bucure ti Sector www.universtrainin
6 g.ro

031-1074955; 031- ț
Str. Cuiului,
ș nr. 1074955;
DOMINO
13, cam. 1 dsc@dominosmart Competen e specializa
10 145 1/20/2017 SMART CONS S.R.L. 35208218 B 10602 1/20/2017
Bucure ti Sector cons.ro; antreprenoriale re
S.R.L.
2 www.dominosmart
cons.ro

031-1074955; 031-
Str. Cuiului,
ș nr. 1074955; Expert accesare
DOMINO
13, cam. 1 dsc@dominosmart fonduri structurale şi specializa
11 146 1/20/2017 SMART CONS S.R.L. 35208218 242213 B 10603 1/20/2017
Bucure ti Sector cons.ro; de coeziune re
S.R.L.
2 www.dominosmart europene
cons.ro

031-1074955; 031-
Str. Cuiului,
ș nr. 1074955;
DOMINO
13, cam. 1 dsc@dominosmart Inspector / referent specializa
12 147 1/20/2017 SMART CONS S.R.L. 35208218 333304 B 10604 1/20/2017
Bucure ti Sector cons.ro; resurse umane re
S.R.L.
2 www.dominosmart
cons.ro

031-1074955; 031-
Str. Cuiului,
ș nr. 1074955;
DOMINO
13, cam. 1 dsc@dominosmart specializa
13 148 1/20/2017 SMART CONS S.R.L. 35208218 Manager proiect 242101 B 10605 1/20/2017
Bucure ti Sector cons.ro; re
S.R.L.
2 www.dominosmart
cons.ro
031-1074955; 031-
Str. Cuiului,
ș nr. 1074955;
DOMINO
13, cam. 1 dsc@dominosmart Manager resurse specializa
14 149 1/20/2017 SMART CONS S.R.L. 35208218 121207 B 10606 1/20/2017
Bucure ti Sector cons.ro; umane re
S.R.L.
2 www.dominosmart
cons.ro

031-1074955; 031-
Str. Cuiului,
ș nr. 1074955;
DOMINO
13, cam. 1 dsc@dominosmart Comunicare în specializa
15 150 1/20/2017 SMART CONS S.R.L. 35208218 B 10607 1/20/2017
Bucure ti Sector cons.ro; limba engleză re
S.R.L.
2 www.dominosmart
cons.ro

031-1074955; 031-
Str. Cuiului,
ș nr. 1074955;
DOMINO Specialist în
13, cam. 1 dsc@dominosmart specializa
16 151 1/20/2017 SMART CONS S.R.L. 35208218 activitatea de 242412 B 10608 1/20/2017
Bucure ti Sector cons.ro; re
S.R.L. coaching
2 www.dominosmart
cons.ro

031-1074955; 031- ț
Str. Cuiului,
ș nr. 1074955;
DOMINO
13, cam. 1 dsc@dominosmart Expert achizi ii specializa
17 152 1/20/2017 SMART CONS S.R.L. 35208218 214946 B 10609 1/20/2017
Bucure ti Sector cons.ro; publice re
S.R.L.
2 www.dominosmart
cons.ro

031-1074955; 031-
Str. Cuiului,
ș nr. 1074955;
DOMINO
13, cam. 1 dsc@dominosmart specializa
18 153 1/20/2017 SMART CONS S.R.L. 35208218 Formator 242401 B 10610 1/20/2017
Bucure ti Sector cons.ro; re
S.R.L.
2 www.dominosmart
cons.ro

031-1074955; 031-
Str. Cuiului,
ș nr. 1074955;
DOMINO
13, cam. 1 dsc@dominosmart Consilier orientare specializa
19 154 1/20/2017 SMART CONS S.R.L. 35208218 242306 B 10611 1/20/2017
Bucure ti Sector cons.ro; privind cariera re
S.R.L.
2 www.dominosmart
cons.ro
U.M.
Ț 0407 - Operator în
CENTRUL ț
ș verificarea, ț
NA IONAL 021-2521264; 021-
B-dul Ferdinand I, întreţinerea şi
PENTRU Ș Institu ie 2521264;
20 155 1/20/2017 nr. 139 Bucure ti 18510762 repararea ini iere 723308 B 10614 1/20/2017
SECURITATE
Ț publică cnsipc@rdsmail.ro
Sector 2 autospecialelor
LA INCENDIU I ;
destinate apărării
PROTEC IE
împotriva incendiilor
CIVILĂ

U.M.
Ț 0407 -
CENTRUL ț
NA IONAL ș 021-2521264; 021- ț
B-dul Ferdinand I,
PENTRU Ș Institu ie 2521264;
21 156 1/20/2017 nr. 139 Bucure ti 18510762 Ignifugator ini iere 713104 B 10615 1/20/2017
SECURITATE
Ț publică cnsipc@rdsmail.ro
Sector 2
LA INCENDIU I ;
PROTEC IE
CIVILĂ

U.M.
Ț 0407 -
CENTRUL ț
NA IONAL ș 021-2521264; 021- ț
B-dul Ferdinand I, ț
PENTRU Ș Institu ie 2521264; Operator
22 157 1/20/2017 nr. 139 Bucure ti 18510762 ini iere 713105 B 10616 1/20/2017
SECURITATE
Ț publică cnsipc@rdsmail.ro termoprotec ie
Sector 2
LA INCENDIU I ;
PROTEC IE
CIVILĂ

U.M.
Ț 0407 - Operator în
CENTRUL ț verificarea,
NA IONAL ș 021-2521264; 021- întreţinerea şi ț
B-dul Ferdinand I,
PENTRU Ș Institu ie 2521264; repararea
23 158 1/20/2017 nr. 139 Bucure ti 18510762 ini iere 742104 B 10617 1/20/2017
SECURITATE
Ț publică cnsipc@rdsmail.ro instalaţiilor speciale
Sector 2
LA INCENDIU I ; de prevenire şi
PROTEC IE stingere a
CIVILĂ incendiilor

U.M.
Ț 0407 -
CENTRUL ț
ș Tehnician pentru ț
NA IONAL 021-2521264; 021-
B-dul Ferdinand I, sisteme şi instalaţii
PENTRU Ș Institu ie 2521264;
24 159 1/20/2017 nr. 139 Bucure ti 18510762 de semnalizare, ini iere 742105 B 10618 1/20/2017
SECURITATE
Ț publică cnsipc@rdsmail.ro
Sector 2 alarmare şi alertare
LA INCENDIU I ;
în caz de incendiu
PROTEC IE
CIVILĂ
U.M.
Ț 0407 -
CENTRUL ț
NA IONAL ș 021-2521264; 021-
B-dul Ferdinand I,
PENTRU Ș Institu ie 2521264; Proiectant sisteme specializa
25 160 1/20/2017 nr. 139 Bucure ti 18510762 215119 B 10619 1/20/2017
SECURITATE
Ț publică cnsipc@rdsmail.ro de securitate re
Sector 2
LA INCENDIU I ;
PROTEC IE
CIVILĂ

U.M.
Ț 0407 -
CENTRUL ț Operator în
NA IONAL ș 021-2521264; 021- verificarea, ț
B-dul Ferdinand I,
PENTRU Ș Institu ie 2521264; reîncărcarea şi
26 161 1/20/2017 nr. 139 Bucure ti 18510762 ini iere 723306 B 10620 1/20/2017
SECURITATE
Ț publică cnsipc@rdsmail.ro repararea
Sector 2
LA INCENDIU I ; stingătoarelor de
PROTEC IE incendiu
CIVILĂ

U.M.
Ț 0407 -
CENTRUL ț
ș Tehnician pentru ț
NA IONAL 021-2521264; 021-
B-dul Ferdinand I, sisteme şi instalaţii
PENTRU Ș Institu ie 2521264;
27 162 1/20/2017 nr. 139 Bucure ti 18510762 de limitare şi ini iere 742106 B 10621 1/20/2017
SECURITATE
Ț publică cnsipc@rdsmail.ro
Sector 2 stingere a
LA INCENDIU I ;
incendiilor
PROTEC IE
CIVILĂ

U.M.
Ț 0407 -
CENTRUL ț ț
NA IONAL ș 021-2521264; 021- Cadru tehnic cu ț
B-dul Ferdinand I, ș
PENTRU Ș Institu ie 2521264; atribu ii în domeniul
28 163 1/20/2017 nr. 139 Bucure ti 18510762 ini iere 541902 B 10623 1/20/2017
SECURITATE
Ț publică cnsipc@rdsmail.ro prevenirii i stingerii
Sector 2
LA INCENDIU I ; incendiilor
PROTEC IE
CIVILĂ

Str. Sold.Niculae 021-3263726; 021-


ASOCIATIA
Sebe, nr.
ș 11, Bl. 3263726;
,,BUCHAREST Dulgher-tâmplar- 7124.2.
29 164 1/20/2017 S21, Et. 3, Ap. 14 O.N.G 17861226 asociatiebbs@yah calificare B 10624 1/20/2017
BUSINESS parchetar 1
Bucure ti Sector oo.com;
SCHOOL''
3 www.calificari.com
Str. Sold.Niculae 021-3263726; 021- ș
ASOCIATIA
Sebe, nr.
ș 11, Bl. 3263726;
,,BUCHAREST 7411.1.
30 165 1/20/2017 S21, Et. 3, Ap. 14 O.N.G 17861226 asociatiebbs@yah Tran ator calificare B 10625 1/20/2017
BUSINESS 4
Bucure ti Sector oo.com;
SCHOOL''
3 www.calificari.com
Ș Ș

os. tefan cel


Mare, nr. 27, bl. 0722-220114; ;
EUROSOMELIE 27, sc.ș1, et. 4, sergiu_nedelea@y specializa
31 166 1/20/2017 S.R.L. 32434873 Somelier 513103 B 10622 1/20/2017
R S.R.L. ap. 31, cam. 1 ahoo.com; re
Bucure ti Sector www.winetaste.ro
2
Ț ț 021-3162798; 021-
BLOCUL Str. Turturelelor, Confeder
3162799; specializa
32 167 1/20/2017 NA IONAL nr. 11A Bucureşti a ie 7137227 Formator 242401 B 10626 1/20/2017
bns@bns.ro; re
SINDICAL Sector 3 sindicală
www.bns.ro

Aleea Poet
0724-526565; ;
Dimitrie Anghel,
office@albertdesig
ALBERT nr. 1, bl.ș M45, sc. Administrator specializa
33 385 1/31/2017 17041099 n.ro; 515303 B 10627 1/31/2017
DESIGN S.R.L. 1, parter, ap. 5 imobile re
www.albertdesign.r
Bucure ti Sector
o
3

B-dul 1 ț
Decembrie 1918, ș
PROFESSIONA 0740-207256; ; Instalator instala ii
nr. 20, bl.
ș 2, sc. 1, 7136.2.
34 386 1/31/2017 L PREPARING S.R.L. 28858471 magda.david62@g tehnico-sanitare i calificare B 10628 1/31/2017
et. 3, ap. 14 2
S.R.L. mail.com; de gaze
Bucure ti Sector
3

0740-055127;
Str. Dionisie ș
TOP QUALITY 0316-900990;
Lupu, nr. 49, et. Programator de specializa
35 387 1/31/2017 MANAGEMENT S.R.L. 17206359 adelina.dobre@top 251204 B 10629 1/31/2017
3, ap. 7 Bucure ti sistem informatic re
S.R.L. quality.ro;
Sector 1
www.topquality.ro

ț 031-4172717; 031-
F.M. ș 4172718;
Calea Grivi ei, nr.
MANAGEMENT office@fmmc.ro; specializa
36 388 1/31/2017 6, et. 4 Bucure ti S.R.L. 16642376 Manager proiect 242101 B 10630 1/31/2017
CONSULTANCY flaviana.rotaru@fm re
Sector 1
S.R.L. mc.ro;
www.fmmc.ro
Ș

os. Colentina,
0723-163926; 021-
RAM-INFO nr. 2A, șbl. 3, sc.
3116303; Responsabil de specializa
37 389 1/31/2017 TRAINING B, et. 12, ap. 80 S.R.L. 18377390 325710 B 10631 1/31/2017
office@raminfo.ro; mediu re
S.R.L. Bucure ti Sector
www.raminfo.ro
Ș 2

os. Colentina, ț
RAM-INFO nr. 2A, șbl. 3, sc.
0723-163926; 021- șInspectorț în
3116303; domeniul securită ii specializa
38 390 1/31/2017 TRAINING B, et. 12, ap. 80 S.R.L. 18377390 325723 B 10632 1/31/2017
office@raminfo.ro; i sănătă ii în re
S.R.L. Bucure ti Sector
www.raminfo.ro muncă
2
Ț
0723-268845; 031-
ASOCIA IA Str. Agricultori,
ș nr. 4373339;
Ghid national de
TURISTICĂ 109, ap. 1 office@ghiziiroma specializa
39 391 1/31/2017 O.N.G. 22464591 turism 511303 B 10633 1/31/2017
GHIZII Bucure ti Sector niei.ro; re
(touroperator)
ROMÂNIEI 2 www.ghiziiromanie
i.ro
Ț
0723-268845; 031-
ASOCIA IA Str. Agricultori,
ș nr. 4373339;
TURISTICĂ 109, ap. 1 office@ghiziiroma specializa
40 392 1/31/2017 O.N.G. 22464591 Ghid montan 511311 B 10634 1/31/2017
GHIZII Bucure ti Sector niei.ro; re
ROMÂNIEI 2 www.ghiziiromanie
i.ro

ș 021-3262606; 021-
INTEROM- Electrician de
Str. Morilor, nr. 4 3262606;
INSTITUTUL întreţinere şi 7245.2.
41 393 1/31/2017 Bucure ti Sector S.R.L. 14690261 mmmg94@yahoo. calificare B 10635 1/31/2017
TEHNOLOGIC reparaţii în industria 4
3 com;
S.R.L. mică
Ț www.interom.lx.ro

ASOCIA IA
PROFESIONAL
021-2312266; 031-
Ă A FORMĂRII,
Ș Sold. Gheorghe
ș 8053357;
STANDARDIZĂ Pripu, nr. 22-36 specializa
42 613 2/10/2017 O.N.G. 27244449 acef.info@yahoo.c Formator 242401 B 10636 2/10/2017
RII I Ț Bucure ti Sector re
om;
EVALUĂRII 1
www.acef.info.ro
COMPETEN Ț EL
OR ”ACEF”
ASOCIA IA
PROFESIONAL
021-2312266; 031-
Ă A FORMĂRII,
Ș Sold. Gheorghe
ș 8053357;
STANDARDIZĂ Pripu, nr. 22-36 Auditor intern în specializa
43 614 2/10/2017 O.N.G. 27244449 acef.info@yahoo.c 241306 B 10637 2/10/2017
RII I Ț Bucure ti Sector sectorul public re
om;
EVALUĂRII 1
www.acef.info.ro
COMPETEN EL
OR ”ACEF”
CIT - IRECSON
Calea Victoriei,
ș 021-3131732; 021-
CENTRUL DE
nr. 2, parter 3131732; specializa
44 615 2/10/2017 INFORMARE S.R.L. 32302961 Manager proiect 242101 B 10638 2/10/2017
Bucure ti Sector cit@irecson.ro; re
TEHNOLOGICĂ
3 www.irecson.ro
S.R.L. ț

P- a Lahovari ț
0735-524913; ;
CONCEPT Alexandru, nr.ș 1A,
gheorghe.ciobanu Competen e specializa
45 616 2/10/2017 CONSULTING sc. B, et. P, ap. S.R.L. 16092426 B 10639 2/10/2017
@conceptconsultin antreprenoriale re
S.R.L. 61 Bucure ti
g.eu;
Sector 1

0737-364367; ; ț
B-dul Lacul Tei,
ș
EXPERT office@expertinbu
nr. 1-3, cam. 723, Expert legisla ia specializa
46 617 2/10/2017 BUSINESS S.R.L. 33203265 siness.ro; 242220 B 10640 2/10/2017
et. 7 Bucure ti muncii re
CENTER SRL www.expertbusine
Sector 2
ss.ro
ș
0737-364367; ;
B-dul Lacul Tei,
ș
EXPERT office@expertinbu Expert prevenire
ț i
nr. 1-3, cam. 723, specializa
47 618 2/10/2017 BUSINESS S.R.L. 33203265 siness.ro; combatere a 241942 B 10641 2/10/2017
et. 7 Bucure ti re
CENTER SRL www.expertbusine corup iei
Sector 2
ss.ro

B-dul Iuliu Maniu,


VALAHIA nr. 190, camera
0726-111148; ;
BUSINESS 1, bl. C1,
ș sc. 1, Dispecer centru de specializa
48 619 2/10/2017 S.R.L. 22061378 office@valahia- 541408 B 10642 2/10/2017
SOLUTIONS et. 2, ap. 8 alarmă re
ss.ro;
S.R.L. Bucure ti Sector
6

Str. Alexander 0722-250119; 021-


Von Humboldt, 3276383;
MS
nr. 5, bl.
ș V23A, office@msexpertm Analist resurse specializa
49 620 2/10/2017 EXPERTMOB S.R.L. 14234060 333306 B 10643 2/10/2017
sc. 2, et. 3, ap. 39 ob.ro; umane re
S.R.L.
Bucure ti Sector www.msexpertmob
3 .ro

Str. Alexander 0722-250119; 021- ț


Von Humboldt, 3276383;
MS
nr. 5, bl.
ș V23A, office@msexpertm Expert achizi ii specializa
50 621 2/10/2017 EXPERTMOB S.R.L. 14234060 214946 B 10644 2/10/2017
sc. 2, et. 3, ap. 39 ob.ro; publice re
S.R.L.
Bucure ti Sector www.msexpertmob
3 .ro

Str. Giovanni
ș
AVI EUROJOBS 0766-577135; ;
Boccaccio, nr. 71 specializa
51 622 2/10/2017 TRAINING S.R.L. 34422042 avieurojobsandtrai Manager proiect 242101 B 10645 2/10/2017
Bucure ti Sector re
S.R.L. ning@gmail.com;
4
Str. Giovanni
ș
AVI EUROJOBS 0766-577135; ;
Boccaccio, nr. 71 Inspector / referent specializa
52 623 2/10/2017 TRAINING S.R.L. 34422042 avieurojobsandtrai 333304 B 10646 2/10/2017
Bucure ti Sector resurse umane re
S.R.L. ning@gmail.com;
4
Ș
CENTRUL DE
Str. Finlanda,
ș nr.6- 0745
FORMARE I Ghid national de
B, mansarda 084 324; ; specializa
53 624 2/10/2017 CERTIFICARE SRL 36411740 turism 511303 B 10647 2/10/2017
Bucure ti Sector Office@cfcp@gma re
PROFESIONAL (touroperator)
1 il.com;
Ă SRL
ț
ș 0761-102433; ; ț
TEHNO ART Str. Naviga iei, nr. office@tehnosoluti
5220.1.
54 625 2/10/2017 SOLUTION 22 Bucure ti S.R.L. 25466805 on.ro; Lucrător în comer calificare B 10648 2/10/2017
1
S.R.L. Sector 1 www.tehnosolution
Ș .ro
ț
os. Mihai Bravu,
0736-036774; 031-
CCDL EVENTS nr. 182,ș bl. 220, Ofi er antifraudă
4382573; specializa
55 626 2/10/2017 AND TRAINING et. 1, ap. 4 S.R.L. 30108471 financiar-bancară 341116 B 10649 2/10/2017
cris.ariton@gmail. re
S.R.L. Bucure ti Sector (studii medii)
com;
Ș 2
ș
os. Mihai Bravu,
0736-036774; 031-
CCDL EVENTS nr. 182,ș bl. 220, Expert prevenire
ț i
4382573; specializa
56 627 2/10/2017 AND TRAINING et. 1, ap. 4 S.R.L. 30108471 combatere a 241942 B 10650 2/10/2017
cris.ariton@gmail. re
S.R.L. Bucure ti Sector corup iei
com;
2

Str. Răsăritului, 0729-373 387; ;


nr. 6, Bl. 117, Sc. office@ateliereleilb Frizer, coafor,
ILBAH STUDIO 5141.2.
57 628 2/10/2017 B, Et. 8, Ap. 78 SRL 30983506 ah.ro; manichiurist, calificare B 10651 2/10/2017
S.R.L. 1
Bucureşti Sector www.ateliereleilba pedichiurist
6 h.ro

Str. Răsăritului, 0729-373 387; ;


nr. 6, Bl. 117, Sc. office@ateliereleilb
ILBAH STUDIO specializa
58 629 2/10/2017 B, Et. 8, Ap. 78 SRL 30983506 ah.ro; Machior 514205 B 10652 2/10/2017
S.R.L. re
Bucureşti Sector www.ateliereleilba
6 h.ro

Str. Răsăritului, 0729-373 387; ;


nr. 6, Bl. 117, Sc. office@ateliereleilb
ILBAH STUDIO Stilist protezist de specializa
59 630 2/10/2017 B, Et. 8, Ap. 78 SRL 30983506 ah.ro; 514208 B 10653 2/10/2017
S.R.L. unghii re
Bucureşti Sector www.ateliereleilba
6 h.ro
Str. Răsăritului, 0729-373 387; ; ț
nr. 6, Bl. 117, Sc. office@ateliereleilb
ILBAH STUDIO Competen e specializa
60 631 2/10/2017 B, Et. 8, Ap. 78 SRL 30983506 ah.ro; B 10654 2/10/2017
S.R.L. antreprenoriale re
Bucureşti Sector www.ateliereleilba
6 h.ro

Str. Răsăritului, 0729-373 387; ;


Expert accesare
nr. 6, Bl. 117, Sc. office@ateliereleilb
ILBAH STUDIO fonduri structurale şi specializa
61 632 2/10/2017 B, Et. 8, Ap. 78 SRL 30983506 ah.ro; 242213 B 10655 2/10/2017
S.R.L. de coeziune re
Bucureşti Sector www.ateliereleilba
europene
6 h.ro

Str. Sold.Niculae 021-3263726; 021-


ASOCIATIA
Sebe, nr.
ș 11, Bl. 3263726;
,,BUCHAREST specializa
62 633 2/10/2017 S21, Et. 3, Ap. 14 O.N.G 17861226 asociatiebbs@yah Barman 512301 B 10656 2/10/2017
BUSINESS re
Bucure ti Sector oo.com;
SCHOOL''
3 www.calificari.com
Ț
021-2111110; 021-
ASOCIA IA ș 2104612;
ACUSTICIENIL Str. Ardeleni, nr.
office@audioprote Tehnician acustician- 3230.3.
63 634 2/10/2017 OR
Ș 9 Bucure ti 16431719 calificare B 10657 2/10/2017
zare.ro; audioprotezist 1
AUDIOPROTEZI Sector 2
www.audioprotezar
TI Ț
e.ro
ASOCIA IA
PROFESIONAL ț
021-2312266, 031-
Ă A FORMĂRII,
Ș Sold. Gheorghe
ș 8053357,
STANDARDIZĂ Pripu, nr. 22-36, Expert achizi ii specializa
64 635 2/10/2017 O.N.G. 27244449 acef.info@yahoo.c 214946 B 10660 2/10/2017
RII I Ț Bucure ti, Sector publice re
om,
EVALUĂRII 1
www.acef.info.ro
COMPETEN Ț EL
OR ”ACEF”
ASOCIA IA
PROFESIONAL ț
021-2312266, 031-
Ă A FORMĂRII,
Ș Sold. Gheorghe
ș 8053357,
STANDARDIZĂ Pripu, nr. 22-36, Operator presta ii specializa
65 636 2/10/2017 O.N.G. 27244449 acef.info@yahoo.c 532906 B 10661 2/10/2017
RII I Ț Bucure ti, Sector sociale re
om,
EVALUĂRII 1
www.acef.info.ro
COMPETEN EL
OR ”ACEF”
Ț

ASOCIA IA
PROFESIONAL
021-2312266, 031-
Ă A FORMĂRII,
Ș Sold. Gheorghe
ș 8053357,
STANDARDIZĂ Pripu, nr. 22-36, Inspector / referent specializa
66 637 2/10/2017 O.N.G. 27244449 acef.info@yahoo.c 333304 B 10662 2/10/2017
RII I Ț Bucure ti, Sector resurse umane re
om,
EVALUĂRII 1
www.acef.info.ro
COMPETEN Ț EL
OR ”ACEF”
ASOCIA IA
PROFESIONAL
021-2312266, 031-
Ă A FORMĂRII,
Ș Sold. Gheorghe
ș 8053357,
STANDARDIZĂ Pripu, nr. 22-36, specializa
67 638 2/10/2017 O.N.G. 27244449 acef.info@yahoo.c Manager proiect 242101 B 10663 2/10/2017
RII I Ț Bucure ti, Sector re
om,
EVALUĂRII 1
www.acef.info.ro
COMPETEN EL
OR ”ACEF”
Str. Giovanni
ș
AVI EUROJOBS 0766-577135, ,
Boccaccio, nr. 71, specializa
68 639 2/10/2017 TRAINING S.R.L. 34422042 avieurojobsandtrai Formator 242401 B 10664 2/10/2017
Bucure ti, Sector re
S.R.L. ning@gmail.com,
4
ț
Str. Giovanni
ș
AVI EUROJOBS 0766-577135, ,
Boccaccio, nr. 71, Expert achizi ii specializa
69 640 2/10/2017 TRAINING S.R.L. 34422042 avieurojobsandtrai 214946 B 10665 2/10/2017
Bucure ti, Sector publice re
S.R.L. ning@gmail.com,
4
ț
AVI EUROJOBS
Str. Giovanni
ș 0766-577135, , șInspectorț în
Boccaccio, nr. 71, domeniul securită ii specializa
70 641 2/10/2017 TRAINING S.R.L. 34422042 avieurojobsandtrai 325723 B 10666 2/10/2017
Bucure ti, Sector i sănătă ii în re
S.R.L. ning@gmail.com,
4 muncă

Str. Râmnicu
021-3267736, 021-
Vâlcea, nr. 30,ș bl. Specialist
ș în
INTRATEST 3267735, specializa
71 642 2/10/2017 15, sc. 2, e. 1, ap. S.A. 17218655 managementul 325713 B 10667 2/10/2017
S.A. office@intratest.ro, re
41, Bucure ti, de eurilor
www.intratest.ro
Sector 3

Str. Râmnicu
021-3267736, 021-
Vâlcea, nr. 30, ș bl.
INTRATEST 3267735, 5122.2.
72 643 2/10/2017 15, sc. 2, e. 1, ap. S.A. 17218655 Bucătar calificare B 10668 2/10/2017
S.A. office@intratest.ro, 1
41, Bucure ti,
www.intratest.ro
Sector 3
ș
Str. Calea 021-3153368, 021-
Crânga i, nr. 56, 3153368,
PERFORM bl. 3, ICEM,
ș sc. 1, office@performcen specializa
73 644 2/10/2017 S.R.L. 21467220 Manager 112029 B 10671 2/10/2017
CENTER S.R.L. et. 2, ap. 7, ter.ro, re
Bucure ti, Sector www.performcente
6 r.ro
ș
Str. Calea 021-3153368, 021- ș
Crânga i, nr. 56, 3153368,
Expert prevenire
ț i
PERFORM bl. 3, ICEM,
ș sc. 1, office@performcen specializa
74 645 2/10/2017 S.R.L. 21467220 combatere a 261920 B 10672 2/10/2017
CENTER S.R.L. et. 2, ap. 7, ter.ro, re
corup iei
Bucure ti, Sector www.performcente
6 r.ro
ș
Str. Calea 021-3153368, 021-
Crânga i, nr. 56, 3153368, Expert accesare
PERFORM bl. 3, ICEM,
ș sc. 1, office@performcen fonduri structurale şi specializa
75 646 2/10/2017 S.R.L. 21467220 242213 B 10673 2/10/2017
CENTER S.R.L. et. 2, ap. 7, ter.ro, de coeziune re
Bucure ti, Sector www.performcente europene
6 r.ro

0723-123227, 021-
Str. Mărgelelor,
2520414,
AVANGARDE nr. 70, bl.
ș N3, sc. office@group- Instructor / specializa
76 1165 3/15/2017 BUSINESS 2, parter, ap. 20, S.R.L. 32128882 333309 B 11001 3/15/2017
avangarde.ro, preparator formare re
GROUP S.R.L. Bucure ti, Sector
www.group-
6
avangarde.ro

0723-123227, 021-
Str. Mărgelelor,
2520414, ș ț
AVANGARDE nr. 70, bl.
ș N3, sc. office@group- Operator calculator specializa
77 1166 3/15/2017 BUSINESS 2, parter, ap. 20, S.R.L. 32128882 351101 B 11002 3/15/2017
avangarde.ro, electronic i re ele re
GROUP S.R.L. Bucure ti, Sector
www.group-
6
avangarde.ro

0723-123227, 021-
Str. Mărgelelor,
2520414,
AVANGARDE nr. 70, bl.
ș N3, sc. office@group- Responsabil de specializa
78 1167 3/15/2017 BUSINESS 2, parter, ap. 20, S.R.L. 32128882 325710 B 11003 3/15/2017
avangarde.ro, mediu re
GROUP S.R.L. Bucure ti, Sector
www.group-
6
Ș avangarde.ro

os. Pantelimon, 0785-846684, ,


INFO nr. 260,șbl. 46, sc. office@academias
specializa
79 1168 3/15/2017 STARTLINE 4, et. 5, ap. 156, S.R.L. 26761218 tartline.ro, Machior 514205 B 11004 3/15/2017
re
S.R.L. Bucure ti, Sector www.academiastar
2 line.ro

021-3166195; 021-
ț 3166196, 021-
Str. Economu
ș
COLEGIUL 3166195,
Cezărescu, nr. Institu ie 5441.3.
80 1169 3/15/2017 UCECOM 4267273 contact@ucecom- Coafor stlist calificare B 11005 3/15/2017
47, Bucure ti, privată 2
”SPIRU HARET” spiruharet.ro,
Sector 6
www.ucecom-
spiruharet.ro
021-3166195; 021-
ț 3166196, 021-
Str. Economu
ș
COLEGIUL 3166195,
Cezărescu, nr. Institu ie 5141.1.
81 1170 3/15/2017 UCECOM 4267273 contact@ucecom- Frizer calificare B 11006 3/15/2017
47, Bucure ti, privată 3
”SPIRU HARET” spiruharet.ro,
Sector 6
www.ucecom-
spiruharet.ro

021-3166195; 021-
ț 3166196, 021-
Str. Economu
ș
COLEGIUL 3166195,
Cezărescu, nr. Institu ie 5141.2.
82 1171 3/15/2017 UCECOM 4267273 contact@ucecom- Coafor calificare B 11007 3/15/2017
47, Bucure ti, privată 2
”SPIRU HARET” spiruharet.ro,
Sector 6
www.ucecom-
spiruharet.ro

021-3166195; 021-
ț 3166196, 021-
Str. Economu
ș
COLEGIUL 3166195,
Cezărescu, nr. Institu ie Manichiurist, 5141.1.
83 1172 3/15/2017 UCECOM 4267273 contact@ucecom- calificare B 11008 3/15/2017
47, Bucure ti, privată pedichiurist 2
”SPIRU HARET” spiruharet.ro,
Sector 6
www.ucecom-
spiruharet.ro

021-3320504, 021-
Şos. Olteniţei
ș nr. 3320504,
S.D.D.P.
225A, et.1, cam office@cursurisec Dispecer centru de specializa
84 1173 3/15/2017 CONFIDENT S.R.L. 19157090 541408 B 11009 3/15/2017
4, Bucure ti, uritate.ro, alarmă re
SRL
Sector 4 www.cursurisecurit
ate.ro

021-3141444, 031-
Str. Cădereaș 8167974,
ABSOLUTE
Bastiliei, nr. 46, info@absolutesch Responsabil de specializa
85 1174 3/15/2017 PRO TRAINING S.R.L. 35093622 325710 B 11010 3/15/2017
ap. 3, Bucure ti, ool.net, mediu re
S.R.L.
Sector 1 www.absolutescho
ol.net

ț
ș 021-3262606, 021- ș
INTEROM-
Str. Morilor, nr. 4, 3262606, Instalator instala ii
INSTITUTUL 7136.2.
86 1175 3/15/2017 Bucure ti, Sector S.R.L. 14690261 mmmg94@yahoo. tehnico-sanitare i calificare B 11011 3/15/2017
TEHNOLOGIC 2
3 com, de gaze
S.R.L.
www.interom.lx.ro
Ș 021-2550151, 021-
ș 2550151, ș
os. Morarilor, nr. Electrician
DAG IMPEX contact@cppalexa 7245.2.
87 1176 3/15/2017 2B, Bucure ti, S.R.L. 4657047 exploatare medie i calificare B 11012 3/15/2017
S.R.L. nders.ro, 6
Sector 2 joasă tensiune
www.cppalexander
s.ro

Str. Sold.Niculae 021-3263726, 021-


ASOCIATIA
Sebe, nr. 11,ș Bl. 3263726,
,,BUCHAREST 5141.1.
88 1177 3/15/2017 S21, Et. 3, Ap. O.N.G 17861226 asociatiebbs@yah Frizer calificare B 11013 3/15/2017
BUSINESS 3
14, Bucure ti, oo.com,
SCHOOL''
Sector 3 www.calificari.com
ț

Pia a Charlesș de 021-2507253, 021-


G4S CASH
Gaulle, nr. 15, et. 2504533,
89 1178 3/15/2017 SOLUTIONS S.R.L. 14715188 Agent de securitate calificare B 11014 3/15/2017
12, Bucure ti, resurseumane@ro
S.R.L.
Sector 1 .g4s.com,

Str. Ceahlăul, nr. 0727-852980, ,


22, bl. 104,
ș sc. 1, contact@merubea
PUZZLE Inspector / referent specializa
90 1179 3/15/2017 et. 2, ap. 8, S.R.L. 28934900 uty.ro, 333304 B 11015 3/15/2017
PEOPLE S.R.L. resurse umane re
Bucure ti, Sector www.merubeauty.r
6 o
Ș

os. Colentina, 0721-533533,


KALEDO nr. 26, sc. B1B2,
ș 0721-533533,
5169.1.
91 1180 3/15/2017 SOLUTIONS bl. 64, ABC, et. 2, S.R.L. 29799829 kaledosol@yahoo. Agent de securitate calificare B 11016 3/15/2017
3
S.R.L. ap. 90, Bucure ti, com,
Sector 2 www.Agentpaza.ro

Str. General
ș 021-4115167, 021-
INTERGUARD
Culcer, nr. 30, 4115169, Dispecer centru de specializa
92 1181 3/15/2017 CONSULTING S.R.L. 23207120 541408 B 11017 3/15/2017
Bucure ti, Sector office@inter- alarmă re
S.R.L.
6 guard.ro,
Ș
0722-302252, 021- ț
COALA DE ș 2520382, ș
Ș Intr. Baritonului, Maistru - construc ii
MESERII secretariat@scoal specializa
93 1182 3/15/2017 nr. 9, Bucure ti, S.R.L. 3474629 civile, industriale i 311201 B 11018 3/15/2017
” ERBAN” aserban.ro, re
Sector 2 agricole
S.R.L. www.scoalaserban
.ro
Ș
0722-302252, 021-
COALA DE ș 2520382,
Ș Intr. Baritonului, ț
MESERII secretariat@scoal Lucrător finisor 7132.1.
94 1183 3/15/2017 nr. 9, Bucure ti, S.R.L. 3474629 calificare B 11019 3/15/2017
” ERBAN” aserban.ro, pentru construc ii 1
Sector 2
S.R.L. www.scoalaserban
.ro

Str. Postăvarul,
TROLL nr. 24, șbl. 13, sc. 0720-764043, ,
specializa
95 1405 3/23/2017 CONCEPT 1, et. 1, ap. 11, S.R.L. 25492839 trollconceptboutiqu Dermopigmentist 514210 B 11020 3/23/2017
re
S.R.L. Bucure ti, Sector e@gmail.com,
3

Str. Anastasie
Panu, nr. 10, bl.
ș 0722-803601, ,
VERO SCARPE 5141.3.
96 1406 3/23/2017 B7, sc. 2, et. 3, S.R.L. 30399028 deliastroea@yaho Cosmetician calificare B 11021 3/23/2017
S.R.L. 1
ap. 42, Bucure ti, o.com ,
Sector 3
ț
Str. Anastasie
Panu, nr. 10, bl.
ș 0722-803601, , Croitor-confec ioner
VERO SCARPE specializa
97 1407 3/23/2017 B7, sc. 2, et. 3, S.R.L. 30399028 deliastroea@yaho îmbrăcăminte după 753201 B 11022 3/23/2017
S.R.L. re
ap. 42, Bucure ti, o.com , comandă
Sector 3

Str. Virgil
GENIUS 0756-898823, ,
Madgearu, nr.ș 28,
ARCHITETTUR info@geniusad.eu, specializa
98 1408 3/23/2017 sc. A, et. 5, ap. S.R.L. 19086194 Decorator interioare 343202 B 11023 3/23/2017
A & DESIGN http://luxuryinterior re
28, Bucure ti,
S.R.L. s.ro
Sector 1

021-3173791, ,
Str. C. A. Rosetti,
ș scoalacosmetologi
API ESTETIC nr. 31, et. 1, cam. 5141.3.
99 1409 3/23/2017 S.R.L. 6889477 e@apiestetic.ro, Cosmetician calificare B 11024 3/23/2017
S.R.L. 15-19, Bucure ti, 1
www.scoalacosme
Sector 2
tologie.ro

Str. Râmnicu
021-3267736, 021-
Vâlcea, nr. 30,ș bl.
INTRATEST 3267735, specializa
100 1410 3/23/2017 15, sc. 2, e. 1, ap. S.A. 17218655 Servant pompier 541104 B 11025 3/23/2017
S.A. office@intratest.ro, re
41, Bucure ti,
www.intratest.ro
Sector 3

Str. Sold. Ene ț


Modoran , nr. 10,
021-4255878, 021- șInspectorț în
PRO RISC ș 4237780, domeniul securită ii specializa
101 1411 3/23/2017 bl. M90, sc. B, S.R.L. 21752529 325723 B 11026 3/23/2017
S.R.L. office@prorisc.ro, i sănătă ii în re
ap. 53, Bucure ti,
www.prorisc.ro muncă
Sector 5
Str. Sold. Ene ț
Modoran , nr. 10,
021-4255878, 021- șInspectorț în
PRO RISC ș 4237780, domeniul securită ii specializa
102 1412 3/23/2017 bl. M90, sc. B, S.R.L. 21752529 325723 B 11035 3/23/2017
S.R.L. office@prorisc.ro, i sănătă ii în re
ap. 53, Bucure ti,
www.prorisc.ro muncă
Sector 5

SplaiulșUnirii, nr. 021-4083571, 021-


RIVERGATE 64, et. 4, 4085590, 5169.1.
103 1413 3/23/2017 S.R.L. 36648314 Agent de securitate calificare B 11027 3/23/2017
FIRE S.R.L. Bucure ti, Sector office@rivergate.ro 3
4 , www.rivergate.ro

ș 021-3198050, 021-
3130362,
METODO Ț ț
Str. Bati
ș tei, nr. adrianbodonea@
STUDII
23, et. 1, metodogrupo.com, 5220.1.
104 1414 3/23/2017 CONSULTAN Ă S.R.L. 30614800 Lucrător în comer calificare B 11028 3/23/2017
Bucure ti, Sector http://www.metodo 1
ROMÂNIA
2 grupo.com/en;
S.R.L.
www.metodoroma
nia.com

b-DUL Iuliu ț
0766-815255, , ș
Maniu, nr. 7,școrp
INTELIGO mihaela@avocatn Tehnician sta ii specializa
105 1415 3/23/2017 U, biroul nr. 5, et. S.A. 31639358 352207 B 11029 3/23/2017
MEDIA S.A. et.ro, radioreleu i satelit re
4, Bucure ti,
www.avocatnet.ro
Sector 6
ș 021-5893300, 021-
Splaiul Unirii, nr. Instalator pentru
5893434, specializa
106 1416 3/23/2017 ICPE S.A. 313, Bucure ti, S.A. 423140 sisteme termice 741104 B 11030 3/23/2017
office@icpe.ro, re
Sector 3 solare
www.icpe.ro
Ș ț
0726-206421, 021-
os. Olteni ei, nr.
VISUAL 3324919,
225A,ș parter,
SYSTEMS office@visualsyste 5169.1.
107 1417 3/23/2017 cam. 12, S.R.L. 15957147 Agent de securitate calificare B 11031 3/23/2017
INTERNATIONA ms.ro, 3
Bucure ti, Sector
L S.R.L. www.visualsystem
4
ș ș s.ro

B-dul Mără e ti, ț


021-3351718, 021-
SSM PROTECT nr. 19, șet. 3, ap.
3351718, Competen e specializa
108 1418 3/23/2017 TRAINING 9, cam. 1, S.R.L. 21565814 B 11032 3/23/2017
office@ssmgrup.ro antreprenoriale re
S.R.L. Bucure ti, Sector
, www.ssmgrup.ro
4
Str. Jules 0766-723253, ,
CODINCA CGM Michelet, nr. ș7, georgiana.codinca
specializa
109 1419 3/23/2017 MAKE-UP parter, camera 1, S.R.L. 37044529 @yahoo.com, Machior 514204 B 11033 3/23/2017
re
S.R.L. ap. 1, Bucure ti, www.georgianacod
Sector 1 inca.ro

Aleea Marius ț
Emanoil Buteică, 021-3440107, 021-
ALERON
nr. 18-20,
ș cam. 3440107, Competen e specializa
110 1420 3/23/2017 TRAINING S.R.L. 14529444 B 11034 3/23/2017
3.2, et. 3, office@aleron.ro, antreprenoriale re
CENTER S.R.L.
Bucure ti, Sector www.aleron.ro
Ș 3

os.Mihai Bravu, ț
BESTCOR nr. 62A,
ș corp A, 0727-290812, ,
5220.1.
111 1421 3/23/2017 TRAINING parter, cam. 6, S.R.L. 32579513 contact@bestcor.r Lucrător în comer calificare B 11036 3/23/2017
1
CENTER S.R.L. Bucure ti, Sector o, www.bestcor.ro
2
ț
031-4381967, 031-
Str. Cernău i, nr.
4381967,
ICEP 13, bl. A10,
ș sc. 1,
secretariat@iceph 5122.2.
112 1422 3/23/2017 INTERNATIONA parter, ap. 4, S.R.L. 21770525 Bucătar calificare B 11037 3/23/2017
otelschool.com, 1
L S.R.L. Bucure ti, Sector
www.icephotelsch
2
ool.com
ț
031-4381967, 031- ț
Str. Cernău i, nr.
4381967,
ICEP 13, bl. A10,
ș sc. 1,
secretariat@iceph Recep ioner de specializa
113 1423 3/23/2017 INTERNATIONA parter, ap. 4, S.R.L. 21770525 422401 B 11038 3/23/2017
otelschool.com, hotel re
L S.R.L. Bucure ti, Sector
www.icephotelsch
2
ool.com

ț 031-4172717, 031- ț
F.M. ș 4172718,
Calea Grivi ei, nr.
MANAGEMENT office@fmmc.ro; Competen e specializa
114 1424 3/23/2017 6, et. 4, Bucure ti, S.R.L. 16642376 B 11039 3/23/2017
CONSULTANCY flaviana.rotaru@fm antreprenoriale re
Sector 1
S.R.L. mc.ro,
www.fmmc.ro
ț
DEVELOPS Str. șAaron
CONSULTING Florian, nr. 4, 0730-170354, 021- Competen e specializa
115 1425 3/23/2017 AND S.R.L. 31933565 B 11040 3/23/2017
Bucure ti, Sector 3109914, , antreprenoriale re
RESEARCH 2
S.R.L.
ș ș

B-dul Mără e ti, ș


021-3351718, 021- Operator la
SSM PROTECT nr. 19, șet. 3, ap.
3351718, recoltarea i 8141.2.
116 1426 3/23/2017 TRAINING 9, cam. 1, S.R.L. 21565814 calificare B 11041 3/23/2017
office@ssmgrup.ro toaletarea arborilor 3
S.R.L. Bucure ti, Sector
Ș , www.ssmgrup.ro forestieri
4
ș
MASS MEDIA os. Berceni, nr.
021-3176625, 021- Reporter (studii specializa
117 1427 3/23/2017 ROMÂNIA DE 24, Bucure ti, S.R.L. 13341077 343511 B 11042 3/23/2017
3176625, , medii) re
MÂINE S.R.L. Sector 4
Str. Râmnicu ț
021-3267736, 021- Cadru tehnic ș cu
Vâlcea, nr. 30,ș bl.
INTRATEST 3267735, atribu ii în domeniul specializa
118 1428 3/23/2017 15, sc. 2, e. 1, ap. S.A. 17218655 541902 B 11043 3/23/2017
S.A. office@intratest.ro, prevenirii i stingerii re
41, Bucure ti,
www.intratest.ro incendiilor
Sector 3

0747-029096, ,
Calea Vitan, nr.
ș 9,
PREMIUM florin.craciun22@y
bl. V6, sc. 2, ap. specializa
119 1429 3/23/2017 ROYAL ART S.R.L. 35666282 ahoo.com, Dermopigmentist 514210 B 11044 3/23/2017
38, Bucure ti, re
S.R.L. www.imperialstudi
Sector 3
o.ro

Ș 021-3069900, 021- ț
B-dul Gheorghe
3069901,
FORMENERG - incai, nr. 3, Competen e specializa
120 1430 3/23/2017 S.A. 14529126 office@formenerg. B 11045 3/23/2017
S.A. Bucureşti, Sector antreprenoriale re
ro,
4
www.formenerg.ro

Ș 021-3069900, 021- ț
B-dul Gheorghe ș
3069901,
FORMENERG - incai, nr. 3, Competen e sociale specializa
121 1431 3/23/2017 S.A. 14529126 office@formenerg. B 11046 3/23/2017
S.A. Bucureşti, Sector i civice re
ro,
4
www.formenerg.ro
Ț

ASOCIA IA ț
ș Coordonator în
ROMÂNĂ Ș
Str. Echinoc iului, 021-3120474, , materie de
PENTRU specializa
122 1681 3/30/2017 nr. 57, Bucure ti, O.N.G. 18776854 office@arssm.ro, securitate şi 325724 B 11047 3/30/2017
SECURITATE I re
Sector 5 www.arssm.ro sănătate în muncă
SĂNĂTATE ÎN
(studii medii)
MUNCĂ
Str. Clucerului, nr.
23A, (Intrarea
0726-284921, ,
Anda
LENION STYLE cosmina_chevorch specializa
123 1682 3/30/2017 Călugăreanu,
ș nr. S.R.L. 31548446 Dermopigmentist 514210 B 11048 3/30/2017
S.R.L. ian@yahoo.com, re
2), parter,
www.lenion.ro
Bucure ti, Sector
Ș 1

os. Mihai Bravu, ț


0736-036774, 031-
CCDL EVENTS nr. 182, ș bl. 220, 4382573, Competen e specializa
124 1683 3/30/2017 AND TRAINING et. 1, ap. 4, S.R.L. 30108471 B 11049 3/30/2017
cris.ariton@gmail. antreprenoriale re
S.R.L. Bucure ti, Sector
com,
2
ț
0744-489469,
Str. Lămâi ei,
ș nr. 0349-818973,
CORE FUSION 9, parter, camera specializa
125 1684 3/30/2017 S.R.L. 33025060 office@corefusion. Agent de vânzări 332203 B 11050 3/30/2017
S.R.L. 1, Bucure ti, re
ro,
Sector 4
www.corefusion.ro
Ț
Intr. Lt. Av.
ASOCIA ȚIA
Gheorghe 0740-040062, 021-
PENTRU
Caranda, nr.8, ș 2691376, specializa
126 1685 3/30/2017 PROTEC IA O.N.G. 27252034 Ceasornicar 731104 B 11051 3/30/2017
bl.B4, sc.2, protectiapatrimoni re
PATRIMONIULU
ap.20, Bucure ti, ului@gmail.com,
I - APP
Sector 6

Str. Dima
Cristescu, nr. 9, 021-3362756, 021-
OLIMP
bl. 222,șsc. A, et. 3356972, Dispecer centru de specializa
127 1686 3/30/2017 SECURITY S.R.L. 30690565 541408 B 11052 3/30/2017
3, ap. 13, office@olimpsecur alarmă re
S.R.L.
Bucure ti, Sector ity.ro,
2

Str. Căderea 0721-717570, , ț


ș ț
NOGRAVITY Bastiliei, nr. 22, alex.codreanu@no Animator centre de
128 1687 3/30/2017 S.R.L. 15780249 ini iere 516908 B 11053 3/30/2017
CLUB S.R.L. Bucure ti, Sector gravity.ro, vacan ă
1 www.nogravity.ro
Ș ț
Ț 0723-211884, 021-
os. Olteni ei, nr.
Ț 3145642,
ASOCIA IA 135, bl.ș56, sc. 2,
l_predeteanu@yah 7233.2.
129 1688 3/30/2017 EUROEDUCA I et. 3, ap. 38, O.N.G. 18199691 Mecanic agricol calificare B 11054 3/30/2017
oo.com, 2
E Bucure ti, Sector
www.euroeducatie.
4
ro
Str. Ion
0720-549631, ,
Brezoianu,
ș nr. 27,
MOVE ON. contact@move- Instructor aerobic- specializa
130 1689 3/30/2017 et. 7, cam. 5, S.R.L. 30019625 342304 B 11055 3/30/2017
S.R.L. on.ro, www.move- fitness re
Bucure ti, Sector
on.ro
1

Str. Ion
0720-549631, ,
Brezoianu,
ș nr. 27,
MOVE ON. contact@move- specializa
131 1690 3/30/2017 et. 7, cam. 5, S.R.L. 30019625 Instructor de fitness 342302 B 11056 3/30/2017
S.R.L. on.ro, www.move- re
Bucure ti, Sector
on.ro
1
ț
Ț Str. Câmpia
Libertă ii, nr. 27,
ASOCIA ȚIA bl. 42, sc.
Ș 1, 0721-927863, ,
MASTERCLASS
Ț parter, ap. 4
office@masterclas
- ASOCIA IA fostă os. specializa
132 1691 3/30/2017 O.N.G. 24343308 s.ro, Instructor sportiv 342202 B 11057 3/30/2017
INTERNA IONA Pantelimon, nr. re
www.masterclass.r
LĂ 350, bl.ș 4, et. 1,
o
MASTERCLASS ap. 363,
Bucure ti, Sector
Ș 2 ș

ELSAM os. Dude ști-


0732-921723, ,
TRAINING $ Pantelimon, nr. specializa
133 1692 3/30/2017 S.R.L. 37142500 lungusabinmarian Detectiv particular 335504 B 11058 3/30/2017
CONSULTING 27, Bucure ti, re
@gmail.com,
S.R.L. Sector 3

021-2046565, 021-
2046566, ț
B-dul Dimitrie
ș isabela.lungu@me
MERCURY360
Pompei, nr. 9-9A, rcury360.ro; Competen e specializa
134 2017 4/12/2017 COMMUNICATI S.R.L. 11295365 B 11059 4/12/2017
bl. 14, Bucure ti, contact@mercury3 antreprenoriale re
ONS S.R.L.
Sector 2 60.ro,
www.mercury360.r
Ș o

Calea erban 031-7300.600, 031- ț


Vodă, nr. 133,
ș 7300601,
CENTRADE Competen e specializa
135 2018 4/12/2017 clădirile D-E, et. S.R.L. 18150191 proiecte@centrade B 11060 4/12/2017
DIRECT S.R.L. antreprenoriale re
P, Bucure ti, .ro,
Sector 4 www.centrade.ro

Str. Metropolit
ș
PROFESSIONA ,,
Grigore, nr. 69, specializa
136 2019 4/12/2017 L MAKE-UP S.R.L. 30782359 office@profession Machior 514107 B 11061 4/12/2017
Bucure ti, Sector re
S.R.L. almakeup.ro,
4
B-dul Iuliu Maniu,
GRUPUL DE 0314-379719,
nr. 246, bl.
FORMARE 0314-379718,
central, et. 2,
ș Electrician 7231.2.
137 2020 4/12/2017 PROFESIONAL S.R.L. 25094760 gfp.master@radaci calificare B 11062 4/12/2017
camerele 201- electronist auto 1
Ă MASTER ni.ro,
210, Bucure ti,
S.R.L. www.gfpmaster.ro
Sector 6

B-dul Iuliu Maniu,


GRUPUL DE 0314-379719,
nr. 246, bl.
FORMARE 0314-379718,
central, et. 2,
ș Mecanic 8231.1.
138 2021 4/12/2017 PROFESIONAL S.R.L. 25094760 gfp.master@radaci calificare B 11063 4/12/2017
camerele 201- vulcanizator 1
Ă MASTER ni.ro,
210, Bucure ti,
S.R.L. www.gfpmaster.ro
Sector 6

B-dul Iuliu Maniu,


GRUPUL DE 0314-379719,
nr. 246, bl.
FORMARE 0314-379718,
central, et. 2,
ș Tinichigiu vopsitor 7213.2.
139 2022 4/12/2017 PROFESIONAL S.R.L. 25094760 gfp.master@radaci calificare B 11064 4/12/2017
camerele 201- auto 2
Ă MASTER ni.ro,
210, Bucure ti,
S.R.L. www.gfpmaster.ro
Sector 6

B-dul Iuliu Maniu,


GRUPUL DE 0314-379719,
nr. 246, bl.
FORMARE 0314-379718,
central, et. 2,
ș 7231.2.
140 2023 4/12/2017 PROFESIONAL S.R.L. 25094760 gfp.master@radaci Mecanic auto calificare B 11065 4/12/2017
camerele 201- 2
Ă MASTER ni.ro,
210, Bucure ti,
S.R.L. www.gfpmaster.ro
Sector 6
Ș
021-3165155, 021-
os. Sălaj, nr.
3165155, Operator sudare ţevi
ANTU 132, șbl. 50A,
office@antuconsul şi fitinguri din specializa
141 2024 4/12/2017 CONSULTING sc.1, et. 4, ap. 16, S.R.L. 15072420 814208 B 11066 4/12/2017
ting.ro, polietilenă de înaltă re
S.R.L. Bucure ti, Sector
www.antuconsultin densitate PHD
5
g.ro
Ț
INSTITUTUL ț 021-8919103, 021-
NA IONAL Ș Str. Barbuș 8933175,
PENTRU Delavrancea, nr. Institu ie office@culturadata specializa
142 2025 4/12/2017 4631721 Impresar artistic 333908 B 11067 4/12/2017
CERCETARE I 57, Bucure ti, publică .ro, re
FORMARE Sector 1 http://www.culturad
CULTURALĂ ata.ro/

031-8053588, 031- ț
Str. Belgrad, nr.
GEA 8053591,
10-12,ș corp A,
STRATEGY & office@geaconsulti Competen e specializa
143 2026 4/12/2017 mansardă, S.A. 19861729 B 11068 4/12/2017
CONSULTING ng.ro, antreprenoriale re
Bucure ti, Sector
S.A. www.geaconsultin
1
g.ro
Ț
Int. Lt. Av.
ASOCIA ȚIA
Gheorghe
PENTRU 0740-040062, , Restaurator bunuri
Caranda,ș nr. 8, bl. specializa
144 2027 4/12/2017 PROTEC IA O.N.G. 27252034 protectiapatrimoni culturale (studii 343303 B 11069 4/12/2017
B4, sc. 2, ap. 20, re
PATRIMONIULU ului@gmail.com, medii)
Bucure ti, Sector
I - APP
6

021-3192672, 021- ț
BPI Str. General
3192675,
MANAGEMENT Praporgescu,ș nr. romania@bpi- Competen e specializa
145 2028 4/12/2017 CONSULTING 1-5, mezanin, et. S.R.L. 8451677 B 11070 4/12/2017
group.com, antreprenoriale re
ROMÂNIA 2, Bucure ti,
www.bpi-
S.R.L. Sector 2
group.com

Str. Răsăritului, 0729-373 387, , ț


nr. 6, Bl. 117, Sc. office@ateliereleilb
ILBAH STUDIO
146 2029 4/12/2017 B, Et. 8, Ap. 78, S.R.L. 30983506 ah.ro, Decorator interioare ini iere 343202 B 11071 4/12/2017
S.R.L.
Bucureşti, Sector www.ateliereleilba
6 h.ro

Str. Răsăritului, 0729-373 387, ,


nr. 6, Bl. 117, Sc. office@ateliereleilb
ILBAH STUDIO specializa
147 2030 4/12/2017 B, Et. 8, Ap. 78, S.R.L. 30983506 ah.ro, Fotograf 313106 B 11072 4/12/2017
S.R.L. re
Bucureşti, Sector www.ateliereleilba
6 h.ro
ț
Ș
Str. Mitropolitul 0755-159959, , ș
Asistent rela ii
STRUCTURAL Andrei aguna, ș office@cursuri-
publice i specializa
148 2031 4/12/2017 EUROTRAININ nr. 87, et. 2, ap. S.R.L. 33013570 autorizate.eu, 333906 B 11073 4/12/2017
comunicare (studii re
G S.R.L. 10, Bucure ti, www.cursuri-
medii)
Sector 1 autorizate.eu
Ț ț
B-dul Uverturii, ș
ASOCIA IA DE 0722-412461, 031- Asistent rela ii
nr. 12, bl.
ș B2, sc.
MEDIU 8089750, publice i specializa
149 2113 4/20/2017 3, et. P, ap. 67, O.N.G. 29479875 333906 B 11074 4/20/2017
”ECOLOGISTUL asociatia_ecologist comunicare (studii re
Bucure ti, Sector
” ul@yahoo.com, medii)
6
Ț
B-dul Uverturii,
ASOCIA IA DE 0722-412461, 031- Manager al
nr. 12, bl.
ș B2, sc.
MEDIU 8089750, sistemului de specializa
150 2114 4/20/2017 3, et. P, ap. 67, O.N.G. 29479875 325708 B 11075 4/20/2017
”ECOLOGISTUL asociatia_ecologist management al re
Bucure ti, Sector
” ul@yahoo.com, riscului
6
Ț
B-dul Uverturii,
ASOCIA IA DE 0722-412461, 031-
nr. 12, bl.
ș B2, sc.
MEDIU 8089750, Responsabil de specializa
151 2115 4/20/2017 3, et. P, ap. 67, O.N.G. 29479875 325710 B 11076 4/20/2017
”ECOLOGISTUL asociatia_ecologist mediu re
Bucure ti, Sector
” ul@yahoo.com,
6
Str. Dionisie 0726-339513, ,
Lupu, nr.
ș 65, sc. academia@consta
CONSTANTINE Stilist protezist de specializa
152 2116 4/20/2017 1, et. 2, ap. 12, S.R.L. 31185820 ntine.ro, 514208 B 11077 4/20/2017
ESTETIC S.R.L. unghii re
Bucure ti, Sector www.constantine.r
1 o

Str. Dionisie 0726-339513, ,


Lupu, nr.
ș 65, sc. academia@consta
CONSTANTINE Manichiurist,
153 2117 4/20/2017 1, et. 2, ap. 12, S.R.L. 31185820 ntine.ro, calificare 514112 B 11078 4/20/2017
ESTETIC S.R.L. pedichiurist
Bucure ti, Sector www.constantine.r
1 o

Str. Dionisie 0726-339513, ,


Lupu, nr.
ș 65, sc. academia@consta
CONSTANTINE 5141.2.
154 2118 4/20/2017 1, et. 2, ap. 12, S.R.L. 31185820 ntine.ro, Coafor calificare B 11079 4/20/2017
ESTETIC S.R.L. 2
Bucure ti, Sector www.constantine.r
1 o

Str. Dionisie 0726-339513, ,


Lupu, nr.
ș 65, sc. academia@consta
CONSTANTINE 5141.3.
155 2119 4/20/2017 1, et. 2, ap. 12, S.R.L. 31185820 ntine.ro, Cosmetician calificare B 11080 4/20/2017
ESTETIC S.R.L. 1
Bucure ti, Sector www.constantine.r
1 o

Str. Prevederii, ț
0745-067099, 031-
nr. 28, , bl.ș G9,
YAMENKA 4370297, Competen e specializa
156 2120 4/20/2017 sc. A, ap. 13, S.R.L. 28694891 B 11081 4/20/2017
DONNA S.R.L. yamenka@gmail.c antreprenoriale re
Bucure ti,
om,
Ț Sector3

ASOCIA IA
Ș
CENTRUL DE B-dul Ghencea, 021-3124060, 021-
RESURSE I nr. 24, Bl. C89,
ș 3131684,
6112.1.
157 2221 4/27/2017 FORMARE ÎN sc. C, et. 2, ap. O.N.G. 14473033 office@provocatie. Florar decorator calificare B 11082 4/27/2017
3
PROFESIUNI
Ț 83, Bucure ti, ro,
SOCIALE ”PRO Sector 6 www.provocatie.ro
VOCA IE”
ț ț
B-dul Mihailș
021-3077300, 021-
UNIVERSITATE Kogălniceanu, nr. Institu ie Competen e specializa
158 2222 4/27/2017 4505502 3131760, , B 11083 4/27/2017
A BUCURESTI 36-46, Bucure ti, publică antreprenoriale re
www.unibuc.ro
ȘSector 5

oseaua
DIVIZIA DE
Giurgiului, nr.
SECURITATE , 021-3354491,
164, șbl. C23, 5169.1.
159 2223 4/27/2017 EUROGRUP S.R.L. 31518356 contact@cpseurog Agent de securitate calificare B 11084 4/27/2017
Demisol, ap. 151, 3
RANGERS rup.ro,
Bucure ti, Sector
S.R.L.
4
ț
Str. Glicinelor, nr.
VISIONPLUS 7, bl. M55,
ș sc. A, 0727-456826, , Tehnician protec ia
specializa
160 2224 4/27/2017 CONSULTING et. 3, ap. 19, S.R.L. 27008693 andreeabuica@gm mediului (tehnician 314106 B 11085 4/27/2017
re
S.R.L. Bucure ti, Sector ail.com, ecolog)
5

ș 021-6596939,
Str. Olari, nr. 7A, 0371-602780, ș Operator
IT LEARNING specializa
161 2225 4/27/2017 et. 4, Bucure ti, S.R.L. 21249714 office@itlearning.r introducere, validare 411301 B 11086 4/27/2017
S.R.L. re
Sector 2 o, i prelucrare date
www.itlearning.ro

B-dul Iuliu ș
GEALAN ș Maniu, 021-2704000, , Operator fabricarea
nr. 612-614, 8231.2.
162 2226 4/27/2017 ROMÂNIA S.R.L. 9141046 office@gealan.ro, i prelucrarea calificare B 11087 4/27/2017
Bucure ti, Sector 1
S.R.L. www.gealan.ro polimerilor
6
Ț 0724-395645, 031-
Ț Str. Vasile
4301683,
ASOCIAȚ IA Cârlova, nr. 6, șbl.
vindecativiata@gm Tehnician 5122.3.
163 2227 4/27/2017 VINDECĂ- I A7, sc. 1, et. 2, O.N.G. 33697410 calificare B 11088 4/27/2017
ail.com, nutritionist 2
VIA A ap. 29, Bucure ti,
www.vindeca-ti
Sector 3
viata.ro

Ț 0724-395645, 031-
Ț Str. Vasile
4301683,
ASOCIAȚ IA Cârlova, nr. 6, șbl.
vindecativiata@gm specializa
164 2228 4/27/2017 VINDECĂ- I A7, sc. 1, et. 2, O.N.G. 33697410 Dermopigmentist 514210 B 11089 4/27/2017
ail.com, re
VIA A ap. 29, Bucure ti,
www.vindeca-ti
Sector 3
viata.ro

Str. Ion
031-4380533;
Urdăreanu, nr. 7,
ESTUDIA 0727-606636, 031- Asistent personal al
bl. P40,ș sc. 1, et. specializa
165 2229 4/27/2017 CONSULT S.R.L. 28987719 4380533, office@e- persoanei cu 532203 B 11090 4/27/2017
1, ap. 6, cam. 1, re
S.R.L. studia.ro, www.e- handicap grav
Bucure ti, Sector
studia.ro
5
Ț
INSTITUTUL ț 021-8919103, 021-
NA IONAL Ș Str. Barbuș 8933175,
Referent de
PENTRU Delavrancea, nr. Institu ie office@culturadata ș specializa
166 2230 4/27/2017 4631721 specialitate 262207 B 11091 4/27/2017
CERCETARE I 57, Bucure ti, publică .ro, re
a ezământ cultural
FORMARE Sector 1 http://www.culturad
CULTURALĂ ata.ro/ ș
ș
Str. Enache Ion, 021-3340037, 021- Montator, reglor i
7241.2.
167 2231 4/27/2017 VIGASIM S.R.L. nr. 40, Bucure ti, S.R.L. 18340196 3340062, depanator de calificare B 11092 4/27/2017
13
Sector 4 office@vigasim.ro, ascensoare