Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 01.03.17
Clasa: a I-a “B”
Învăţător: Secrieru Ana
Disciplina: Limba şi literatura română;
Subiectul lectiei: Primăvara de Spiridon Vangheli. Exerciţii de scriere selective, de identificare a cuvintelor ce denumesc obiecte.
Tipul lectiei: consilidare şi sistematizare a cunoştinţelor;

Obiectivele operationale: La finele lecţiei elevii vor fi capabili:


O1 - să citească în mod corect şi conştient în ritm propriu textul;
O2 - să descrie literele de tipar şi de mână „k”;
O3 - să scrie corect, caligrafic;
O4 - să alcătuiască propoziţii;
O5 - să respecte cerinţa exerciţiului;
O6 - să se exprime corect, în propoziţii;
O7 - să participe cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei.

Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia , jocul didactic, problematizarea, explicaţia, exerciţiul , dialogul dirijat, exerciţii de lectură, asaltul de idei;
 Mijloace de învăţămînt: abecedarul, fise, imaginea ce reprezintă ursul koala, tabla; planşă cu literele k şi K, fişe de lucru.

Forme de organizare: individuală, lucrul în perechi;

Resurse bibliografice:
1. Curriculum-ul şcolar I-IV;
2. Mariana Buruiană, Silvia Cotelea., “Abecedar”, ed. Ştiinţa, Prut Internaţional, 2012;
3. Mariana Buruiană, Silvia Cotelea., “Exerciţii suplimentare la Abecedar”, ed. Ştiinţa, Prut Internaţional, 2012
Demers didactic

Etapele Etapele lecţiei Obiective Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Dozarea Strategii didactice
cadru timpului Metode şi Mijloace
procedee didactice
didactice
I.Evocare 1.Moment Se asigură condiţiile optime Elevii se pregătesc conversaţia;
organizatoric pentru buna desfăşurare a pentru lecţie. Stabilesc
activităţii şi se pregăteşte tabla ordinea si disciplina
şi materialele necesare. necesare începerii orei.

2. Se impart elevilor fişe pe care Prezintă tema pentru conversaţia; anexa1;


Reactualizarea sunt scrise îmbinări de cuvinte acasă. Răspund la jocul didactic;
cunoştinţelor specifice anotimpului întrebările adresate de
primăvara: pomi înfloriţi, învăţătoare.
ghiocei, păsări călătoare, iarbă
verde, cocostîrci, grauri, pâraie
dezgheţate, soare dulce. Răspund la întrebările
Efectuează controlul cantitativ învăţătoarei.
şi calitativ al temei de acasă. Povestesc textul
Se adresează un şir de întrebări Primăvara.
în baza textului.(anexa 1).
Se povesteşte textul integral sau
pe fragmente.
II.Realizarea 1.Anunţarea Astăzi, v-om continua lucrul conversaţia;
sensului temei noi şi asupra textului Primăvara şi
enunţarea asupra cuvintelor care denumesc
obiecte şi care au mai multe
obiectivelor
înţelesuri.
2.Transmiterea La tablă se afişează nişte Elevii sunt atenţi la discuţie; Abecedar;
noilor îmbinări de cuvinte şi se cere să planşa de la tablă. anexa2;
cunoştinşe se găsească explicaţia
dorită.(anexa 2). anexa3;
Învăţătoarea scrie o propoziţie Scriu propoziţia în
la tablă şi se roagă să se caiete şi formulează
formuleze întrebări la fiecare întrebări.
cuvânt din propoziţie. (anexa 3)
Se oferă o propoziţie pentru Elevii rezolvă exerciţiul
lucrul individual. individual.
Se întreabă copiii ce sens al
cuvântului broască cunosc. Se
aduc în faţa copiilor 2 imagini:
broască- animal, şi broască de Alcătuiesc propoziţii cu
la uşă. cuvintele date şi le scriu
Se alcătuiesc propoziţii cu în caiete.
cuvintele date.
Se face analiza următoarelor Efectuează analiza conversaţia;
cuvinte: larmă, porumbel, cuvintelor.
Dochia, primvară.
3.Fixarea şi Se tablă se afişează nişte Elevii scriu în caiete exerciţiul;
consolidarea cuvinte: sat, ochi, larmă, râu, cuvintele.
conţinutului iarnă, porumbel. Alcătuiesc propoziţii cu
nou. Se cere să se scrie: ele. conversaţia;
- Cuvintele formate dintr-
o silabă: sat, ochi, râu
- Cuvintele formate din jocul didactic;
trei silabe: porumbel
- Cuvintele formate din
două silabe: larmă, iarnă
- Cuvinte care conţin
grupuri de litere: ochi
Se cere să se alcătuiescă familia Alcătuiesc familia de
de cuvinte a cuvântului cuvinte a cuvântului
“primăvară”. “primăvară”.
III.Reflecţia 1.Generalizarea Adresează întrebări: Elevii răspund la conversaţia;
lecţiei - Elevi, ce am învăţat nou întrebări şi adresează şi
astăzi? ei întrebări dacă ceva
- Ce cuvinte cu acelaşi nu au înţeles.
sens cunoaşteţi?
- Ce cuvinte noi am
învăţat?
2.Evaluarea Se fac aprecieri şi recomandări Copii primesc steluţe de steluţe;
cunoştinţelor asupra modului de lucru al culoare verde- cei mai
elevilor. active, galben – mai
puţini active, roşu –
pasivi.
3.Tema pentru Învăţătoare explică şi scrie pe Îşi notează tema pentru
acasa tablă tema pentru acasă: pag. acasă.
104-105, de citit şi de povestit
textul “Primăvara”, ex.4 pagina
105.
IV.Extensie
casele s-au
„în plină iarnă”
acoperit zăpadă

„scot râul de sub gheaţă” în toiul iernii

„casele şi-au tras căciuli albe Primăvara


pe ochi” dezgheaţă râul
Anexa 1
- Numiţi anotimpul descries în text
- Formulaţi 5-6 întrebări în baza textului.
- Numiţi păsările descrise în text (vrăbiile, porumbelul)
- De ce erau supărate păsările?
- Cine s-a dus în căutarea Primăverii? (porumbelul)
- Unde a întâlnit porumbelul Primăvara?
- Ce făcea primăvara? (Scotea râul de sub gheaţă). Cum înţelegeţi
această expresie?
- Cum l-a ţinut iarna pe râu? (iarna l-a ţinut sub lacăt).
Anexa 3
Porumbelul a înghiţit un grăunte de porumb.
- Cine a înghiţit un grăunte de porumb?
- Ce a făcut porumbelul?
- Ce a înghiţit porumbelul?
- Ce fel de grăunte a înghiţit porumbelul?

Primăvara a presurat floricele peste câmpii.


- Cine a presurat floricele peste câmpii?
- Ce a făcut primăvara?
- Ce a presurat primăvara?
- Unde a presurat primăvara floricele?

S-ar putea să vă placă și