Sunteți pe pagina 1din 1

REGULI DE REALIZARE

A UNEI COMPUNERI
 Fiecare idee este marcată printr-un alineat.
 Orice compunere are un titlu. Titlul exprimă pe  Până învăţăm să scriem compuneri, putem marca
scurt conţinutul compunerii şi poate fi: un cuvânt, prin iniţiale părţile compunerii: ( I ), ( C ), ( I ).
mai multe cuvinte, o exclamaţie sau o întrebare.  O compunere trebuie să aibă cel puţin trei
Titlul trebuie sǎ fie cât mai scurt şi cât mai alineate.
cuprinzător.  Cuprinsul poate avea la rândul său, mai multe
Va trebui să stabileşti singur titlul, gândindu-te alineate, în funcţie de ideile ce apar.
la conţinutul compunerii.  Fii atent ce scrii, dar şi cum scrii!
Pe măsură ce scrii, reciteşte-l spre a vedea dacă  Nu uita regulile de aşezare a unui text în
nu te-ai abătut de la el. pagina caietului!
 Foloseşte corect semnele ortografice şi de
 Orice compunere are trei părţi: punctuaţie!
introducere ( I )  Respectă:
cuprins ( C ) - ordinea firească a ideilor;
încheiere ( Î ) - tratarea temei date, fără rătăciri;
- folosirea unui limbaj clar şi corect, dar
Introducerea cuprinde începutul acţiunii: locul, bogat în expresii artistice;
timpul acţiunii, personajele care sunt implicate în - corectitudinea şi claritatea scrisului, dar şi
acţiune. frumuseţea acestuia.
Cuprinsul este partea cea mai întinsă în care se  Înainte de a scrie, gândeşte!
prezintă fapte şi întâmplări în ordinea în care s-au  Este important să ştii să-ţi citeşti compunerea,
petrecut. pentru a fi înţeles.
Încheierea este partea care arată cum s-a terminat  Ca să ajungi la forma corectă, trebuie să faci
acţiunea, întâmplarea. Poate cuprinde o învăţătură, un una sau mai multe încercări pe caietul tău de
sfat, un proverb sau impresii personale. exerciţii.

S-ar putea să vă placă și