Sunteți pe pagina 1din 9

Multiroom Link

manual de utilizare

imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru service mai complet, înregistraţi
produsul la adresa
www.samsung.com/register
• Dispozitive acceptate : Funcţia este disponibilă pentru toate modelele 2014 care acceptă Multiroom
Link.
• Calitatea sunetului poate fi afectată de starea reţelei wireless.
• Conexiunea la reţea poate fi afectată negativ sau se poate pierde dacă mediul de reţea se
deteriorează în timp.

AA Conectarea la reţea
1 Toate dispozitivele trebuie conectate la acelaşi router.
2 Aplicaţia Multiroom poate fi utilizată numai cu sisteme Wireless Audio Multiroom sau SoundBar care acceptă
funcţia Multiroom Link.

❚❚ Conectarea la o reţea fără un HUB.

Internet

Televizor Soundbar

Router wireless
Home Entertainment Wireless Audio -
System Multiroom

Player Blu-ray Link Mate

Dispozitive inteligente
(Android sau iOS)

• Dacă aveţi un HUB, puteţi realiza conectarea mai facil.


Dacă doriţi să realizaţi conectarea la un HUB, consultaţi manualul fiecărui dispozitiv.

44
2
❚❚ Conectarea la o reţea cu un HUB.

Internet

Televizor Soundbar

Router wireless HUB


Home Entertainment Wireless Audio -
System Multiroom

Player Blu-ray Link Mate

Dispozitive inteligente
(Android sau iOS)

• Dacă aveţi un HUB, puteţi realiza conectarea mai facil.


Dacă doriţi să realizaţi conectarea la un HUB, consultaţi manualul fiecărui dispozitiv.
• În unele ţări sau regiuni este posibil ca HUB-urile să nu fie acceptate.
Dacă doriţi să achiziţionaţi un HUB, contactaţi dealerul de la care aţi achiziţionat sistemul Wireless
Audio Multiroom sau Centrul de asistenţă clienţi Samsung.

44
3
AA Gruparea
❚❚ Gruparea dispozitivelor pentru a putea asculta acelaşi sunet pe toate dispozitivele
• Prin grupare, puteţi asculta acelaşi sunet pe mai multe dispozitive.

Home Entertainment
System

Soundbar Acelaşi sunet

Wireless Audio -
Multiroom

`` Configurarea grupării cu aplicaţia Multiroom

Group
Multiroom Audio 1 Multiroom Audio 1 Multiroom
MultiroomAudio
Audio11++ [Samsung]
[Samsung]
To create a new group.
Choose some speakers.
choose some speakers.

No Music No Music
Select All No Music

Multiroom Audio 1
No Music Multiroom Audio 1
Source Surround Group Source Surround Group
[Samsung] Soundbar 1

[Samsung] Soundbar 2 Soundbar 1


[Samsung] Soundbar 1 [Samsung] Soundbar 1
[Samsung] Soundbar 1

No Music No Music
Cancel Done Soundbar 2

Source Edit Ungroup


Source Surround Group Source Surround Group

AA Comparaţie între modul Multiroom şi modul Surround

Modul Multiroom Modul Surround Observaţii

Utilizare Puteţi asculta acelaşi sunet de la mai Aşezaţi mai multe boxe Multiroom în
specifică multe boxe, din locuri diferite. acelaşi loc şi ascultaţi sunetul surround.
Sunetul emis de fiecare dispozitiv poate Nu poate fi utilizat cu mai multe unităţi de
Restricţii
avea o întârziere faţă de semnalul video. la locaţii diferite.

44
4
AA Ascultarea sunetului în modul Multiroom
❚❚ Ascultarea sunetului de la dispozitive din mai multe camere
• Puteţi asculta sunetul de la televizor, prin sistemul Home Theater, SoundBar sau Wireless Audio Multiroom.
• Sunetul de la fiecare dispozitiv poate fi decalat faţă de semnalul video şi audio emise de televizor.
• Puteţi configura semnalul audio al televizorului Multiroom utilizând aplicaţia Multiroom sau meniul televizorului.
Consultaţi instrucţiunile de mai jos.

Home Entertainment System

Soundbar

Televizor Router wireless


Wireless Audio -
Multiroom

`` Configurarea semnalului de la televizorul Multiroom utilizând aplicaţia Multiroom

Source
[Samsung] M* 1 [Samsung] M* 1 Multiroom
Wi-Fi
Audio 1
Listen to stored music from other
devices and online streams.
No Music No Music No Music
[HTS]Model Name 1

[TV] Samsung Model Name 1

Source Surround Group Source Surround Group Source Surround Group


TV soundbar

Bluetooth
[Samsung] Soundbar 1 [Samsung] Soundbar 2 [Samsung] Soundbar 1
AUX

No Music No Music No Music


Cancel OK

Source Surround Group Source Surround Group Source Surround Group

`` Configurarea semnalului audio de la televizorul Multiroom utilizând meniul televizorului.


• Setări ; Sunet ; Setări difuzor ; Multiroom Link ; Multiroom

Setări Setări
Multiroom Link Multiroom Multiroom Link Multiroom

[HTS]Model [HTS]Model [Samsung] [Samsung] [Samsung] [HTS]Model [HTS]Model Utilizare [Samsung]


Name 1 Name 2 Soundbar 1 Soundbar 2 M* 1 Name 1 Name 2 M* 1
Nu se utilizează
[Samsung] [Samsung] [Samsung] [Samsung]
M* 2 M* 3 M* 2 M* 3

Setări
Setări difuzor
Multiroom Link Multiroom
Ieşire sunet TV Multiroom Link
w
XX XXXXXXXXXXX
~ XX XXXXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXXX
~ XX XXXXXXXXXXX
~ XX XXXXXXXXXXX
[HTS]Model [HTS]Model [Samsung] [Samsung] [Samsung]
Name 1 Name 2 Soundbar 1 Soundbar 2 M* 1 Multiroom Link

[Samsung]
M* 2
[Samsung]
M* 3
~ Setări Surround

OK
q

44
5
❚❚ Ascultarea sunetului de la sistemul Home Theater pe dispozitive din mai
multe camere
• Puteţi asculta sunetul de la sistemul Home Theater pe alt sistem Home Theater, pe un sistem SoundBar sau
Wireless Audio Multiroom.
• Puteţi configura semnalul audio al sistemului Home Theatre Multiroom utilizând aplicaţia Multiroom sau meniul
sistemului Home Theatre. Consultaţi instrucţiunile de mai jos.

Home Entertainment System

Soundbar

Home Entertainment Router wireless


System Wireless Audio -
Multiroom

`` Configurarea semnalului de la sistemul Home Theater Multiroom utilizând aplicaţia Multiroom

Source
[Samsung] M* 1 [Samsung] M* 1 Multiroom
Wi-Fi
Audio 1
Listen to stored music from other
devices and online streams.
No Music No Music No Music
[HTS]Model Name 1

[HTS]Model Name 2

Source Surround Group Source Surround Group Source Surround Group


TV soundbar

Bluetooth
[Samsung] Soundbar 1 [Samsung] Soundbar 2 [Samsung] Soundbar 1
AUX

No Music No Music No Music


Cancel OK

Source Surround Group Source Surround Group Source Surround Group

`` Configurarea semnalului audio de la sistemul Home Theater Multiroom utilizând meniul sistemului
Home Theater
• Setări ; Sunet ; Setări difuzor ; Multiroom Link

Multiroom Link
Multiroom Link Multiroom Selectaţi un difuzor de utilizat.

[Samsung] Soundbar 1 Nu se utilizează

[Samsung] Soundbar 2 Nu se utilizează


Edit.nume

[Samsung] [Samsung] Închidere


Soundbar 1 Soundbar 2

Multiroom Link
Selectaţi un difuzor de utilizat.
Multiroom Link Multiroom

[Samsung] Soundbar 1 Utilizare

[HTS]Model Name 2 Nu se utilizează


Edit.nume

Închidere [Samsung] [Samsung]


Soundbar 1 Soundbar 2

44
6
❚❚ Ascultarea sunetului de la un player Blu Ray pe dispozitive din mai multe camere
• Puteţi asculta sunetul de la playerul Blu Ray, prin sistemul Home Theater, SoundBar sau Wireless Audio
Multiroom.
• Puteţi configura semnalul audio al sistemului Blu ray Multiroom utilizând aplicaţia Multiroom sau meniul playerului
Blu Ray. Consultaţi instrucţiunile de mai jos.

Home Entertainment System

Soundbar

Player Blu-ray Router wireless


Wireless Audio -
Multiroom

`` Configurarea semnalului de la playerul Blu Ray Multiroom utilizând aplicaţia Multiroom

Source
[Samsung] M* 1 [Samsung] M* 1 Multiroom
Wi-Fi
Audio 1
Listen to stored music from other
devices and online streams.
No Music No Music No Music
[BD]Model Name 1

[BD]Model Name 2

Source Surround Group Source Surround Group Source Surround Group


TV soundbar

Bluetooth
[Samsung] Soundbar 1 [Samsung] Soundbar 2 [Samsung] Soundbar 1
AUX

No Music No Music No Music


Cancel OK

Source Surround Group Source Surround Group Source Surround Group

`` Configurarea semnalului audio de la playerul Blu Ray utilizând meniul playerului Blu Ray
• Setări ; Sunet ; Setări difuzor ; Multiroom Link

Multiroom Link Multiroom Multiroom Link Multiroom Multiroom Link Multiroom

[Samsung] [Samsung] [Samsung] Utilizare [Samsung] [Samsung]


Soundbar 1 Soundbar 2 Soundbar 1 Soundbar 1 Soundbar 2
Nu se utilizează

44
7
AA Ascultarea sunetului în modul Sunet surround
• Modul Sunet surround va fi actualizat în curând.
• Dacă sursa audio este în format pe două canale, sunetul va fi emis numai prin boxele faţă stânga şi faţă dreapta.
• În cazul în care conexiunea de reţea nu este stabilă, modul Sunet surround ar putea fi anulat automat.
• Când setaţi modul Sunet surround, se recomandă setarea ambelor boxe (faţă stânga şi faţă dreapta) la aceeaşi
putere.
❚❚ Ascultarea sunetului surround pe mai multe dispozitive audio
• Puteţi configura modul Sunet surround utilizând aplicaţia Multiroom sau meniul televizorului. Consultaţi
instrucţiunile de mai jos.
`` Configurarea sunetului surround utilizând aplicaţia Multiroom

Source
[Samsung] M* 1 Multiroom
Wi-Fi Audio 1 [Samsung] M* 1

[TV] Samsung Model Name 1


No Music [TV] Samsung Model Name 1
Noyour
Connect Music
speakers and [TV] Samsung
Model Name 1 via Wi-Fi to enjoy surround
sound.

Source Surround Group TV soundConnect Source Surround Group


Source Surround Group

Bluetooth

[Samsung] M*2 [Samsung] M*2


[Samsung]
AUX Soundbar 1
No Music No Music
Cancel OK

Source Surround Group Source Surround Group

Stereo & Surround : Setup Stereo & Surround : Setup Stereo & Surround : Setup

1. Select the number of channels you 1. Select the number of channels you 1. Select the number of channels you
would like to set up. would like to set up. would like to set up.

Multiroom Audio 1
2CH Multiroom Audio 1
2CH 2CH
[Samsung] M* 1 [Samsung] M* 1 [Samsung] M* 1 [Samsung] M* 2
Front L Front R Front L Front R Front L Front R

Multiroom Audio 1 Multiroom Audio 1

[Samsung] Soundbar 1 [Samsung] Soundbar 1

2. Drag speakers to the positions that 2. Drag speakers to the positions that 2. Drag speakers to the positions that
best match your desired layout. best match your desired layout. best match your desired layout.

[Samsung] M* 2 [Samsung] M* 3 [Samsung] M* 4 [Samsung] M* 2 [Samsung] M* 3 [Samsung] M* 4 [Samsung] M* 3 [Samsung] M* 4 [Samsung] M* 5

Source
Cancel Surround Group
Next Source
Cancel Surround Group
Next Cancel Next

`` Configurarea sunetului surround de la televizor utilizând meniul televizorului


• Setări ; Sunet ; Setări difuzor ; Multiroom Link ; Surround

Setări Setări
Multiroom Link Surround Multiroom Link Surround
2CH 2CH

Faţă stânga Faţă dreapta Faţă stânga Faţă dreapta

[Samsung] M* 1
[Samsung] M* 2
[Samsung] Soundbar 1
[Samsung] Soundbar 2

Setări
Setări difuzor
Multiroom Link Surround
2CH
Ieşire sunet TV Multiroom Link
w
XX XXXXXXXXXXX
~ XX XXXXXXXXXXX
Faţă stânga Faţă dreapta XX XXXXXXXXXXX
~ XX XXXXXXXXXXX
~ XX XXXXXXXXXXX
[Samsung] M* 1 Multiroom Link
~ Setări Surround

OK
q

44
8
❚❚ Ascultarea sunetului surround utilizând un sistem SoundBar şi dispozitive Multiroom Audio
• Puteţi seta modul Surround+SoundBar utilizând aplicaţia Multiroom sau meniul televizorului. Consultaţi instrucţiunile
de mai jos.
• Dacă sursa audio transmisă către SoundBar este codată în format DTS, sunetul va fi emis numai
prin boxele faţă stânga şi faţă dreapta.
`` Configurarea modului Surround+SoundBar utilizând aplicaţia Multiroom

Source
[Samsung] Soundbar 1 Multiroom
Wi-Fi Audio 1 [Samsung] Soundbar 1

[TV] Samsung Model Name 1


No Music [TV] Samsung Model Name 1
Noyour
Connect Music
speakers and [TV] Samsung
Model Name 1 via Wi-Fi to enjoy surround
sound.

Source Surround Group TV soundConnect Source Surround Group


Source Surround Group

Bluetooth

[Samsung] Soundbar 2 [Samsung] Soundbar 2


[Samsung]
AUX Soundbar 1
No Music No Music
Cancel OK

Source Surround Group Source Surround Group

Stereo & Surround : Setup Stereo & Surround : Setup

Front L+R Front L+R

[Samsung] Soundbar [Samsung] Soundbar

Surround L Surround R Surround L Surround R


[Samsung] M* 1
Move the speaker by dragging it to the Move the speaker by dragging it to the
desired location. desired location.

[Samsung] M* 1 [Samsung] M* 2 [Samsung] M* 3 [Samsung]... [Samsung] M* 2 [Samsung] M* 3 [Samsung] M* 4

Cancel Next Cancel Next

`` Configurarea modului Surround +SoundBar al televizorului utilizând meniul televizorului.


• Setări ; Setări difuzor ; Multiroom Link ; Soundbar+Surround

Setări Setări difuzor

Multiroom Link Soundbar+Surround


Ieşire sunet TV Multiroom Link w
XXXXXXXX
~ XXXXXXXX
XXXXXXXX
~ XXXXXXXX
~ XXXXXXXX
Surround stânga Surround dreapta
Multiroom Link
~ Setări Surround
q
OK Nivel volum Test difuzor OK

44
9