Sunteți pe pagina 1din 8

Disciplina: ECONOMIE

Clasa: a-XI-a
Lecţia: Costul producţiei
Autor: prof. Drăgoiu Gina

FIŞA DE LUCRU NR. 1 Costuri fixe şi costuri variabile

Grupaţi următoarele cheltuieli efectuate de firma de confecţii „ Confort „ pentru


realizarea de costume , în costuri fixe, respectiv costuri variabile, plasând un „x” în
coloana corespunzătoare.

Cheltuieli cu: CF ( costuri fixe ) CV ( costuri variabile )

Stofa pentru costume

Salariile croitorilor

Salariul managerului

Amortizarea maşinilor de
cusut
Amortizarea atelierului de
producţie
Energia electrică pentru
iluminatul atelierului
Energia electrică pentru
funcţionarea maşinilor de
cusut
Gazul metan pentru
încălzirea unităţii
Salariile confecţionerelor

Aţa şi accesoriile pentru


costume
Chiria pentru spaţiul
destinat desfacerii
produselor
Salariul contabilului
unităţii
Salariile designerilor
Disciplina: ECONOMIE
Clasa: a-XI-a
Lecţia: Costul producţiei
Autor: prof. Drăgoiu Gina

FIŞA DE LUCRU NR. 1 Costuri fixe şi costuri variabile ( completată)

Grupaţi următoarele cheltuieli efectuate de firma de confecţii „ Confort „ pentru


realizarea de costume , în costuri fixe, respectiv costuri variabile, plasând un „x” în
coloana corespunzătoare.

Cheltuieli cu: CF ( costuri fixe ) CV ( costuri variabile )

Stofa pentru costume X

Salariile croitorilor X

Salariul managerului X

Amortizarea maşinilor de X
cusut
Amortizarea atelierului de X
producţie
Energia electrică pentru X
iluminatul atelierului
Energia electrică pentru X
funcţionarea maşinilor de
cusut
Gazul metan pentru X
încălzirea unităţii
Salariile confecţionerelor X

Aţa şi accesoriile pentru X


costume
Chiria pentru spaţiul X
destinat desfacerii
produselor
Salariul contabilului X
unităţii
Salariile designerilor
X
Disciplina: ECONOMIE
Clasa: a-XI-a
Lecţia: Costul producţiei
Autor: prof. Drăgoiu Gina

FIŞA DE LUCRU NR. 2 Costuri materiale şi costuri salariale


Grupaţi următoarele cheltuieli efectuate de firma de confecţii „ Confort „ pentru
realizarea de costume , în costuri materiale, costuri salariale ( directe şi indirecte),
respectiv, alte cheltuieli, plasând un „x” în coloana corespunzătoare.

Cheltuieli cu: c sd si alte


( costuri materiale ) (salarii directe) (salarii indirecte) cheltuieli

Stofa pentru
costume
Salariile
croitorilor
Salariul
managerului
Amortizarea
maşinilor de
cusut
Amortizarea
atelierului de
producţie
Energia electrică
pentru iluminatul
atelierului
Energia electrică
pentru funcţio-
narea maşinilor
de cusut
Gazul metan
pentru încălzirea
unităţii
Salariile
confecţionerelor
Aţa şi accesoriile
pentru costume
Chiria pentru
spaţiul destinat
desfacerii
produselor
Salariul
contabilului
unităţii
Salariile
designerilor
Disciplina: ECONOMIE
Clasa: a-XI-a
Lecţia: Costul producţiei
Autor: prof. Drăgoiu Gina

FIŞA DE LUCRU NR. 2 Costuri materiale şi costuri salariale ( completată )


Grupaţi următoarele cheltuieli efectuate de firma de confecţii „ Confort „ pentru
realizarea de costume , în costuri materiale, costuri salariale ( directe şi indirecte),
respectiv, alte cheltuieli, plasând un „x” în coloana corespunzătoare.

Cheltuieli cu: c sd si alte


( costuri materiale ) (salarii directe) (salarii indirecte) cheltuieli

Stofa pentru
costume X
Salariile X
croitorilor
Salariul X
managerului
Amortizarea X
maşinilor de
cusut
Amortizarea X
atelierului de
producţie
Energia electrică X
pentru iluminatul
atelierului
Energia electrică X
pentru funcţio-
narea maşinilor
de cusut
Gazul metan X
pentru încălzirea
unităţii
Salariile X
confecţionerelor
Aţa şi accesoriile X
pentru costume
Chiria pentru X
spaţiul destinat
desfacerii
produselor
Salariul X
contabilului
unităţii
Salariile X
designerilor
Disciplina: ECONOMIE
Clasa: a-XI-a
Lecţia: Costul producţiei
Autor: prof. Drăgoiu Gina

FIŞA DE LUCRU NR. 3 Să calculăm costuri !

Folosind formulele: CT = CF + CV
CFM = CF / Q
CVM = CV / Q
CTM = CT / Q sau CTM = CFM + CVM
completaţi spaţiile libere din tabelul de mai jos.

Nr. ex. CF CV CT CFM CVM CTM Q( buc )

1. 40 90 2

2. 80 180 5

3. 160 400 8

4. 100 50 10

5. 540 80 12

6. 60 90 15

7. 40 100 20
Disciplina: ECONOMIE
Clasa: a-XI-a
Lecţia: Costul producţiei
Autor: prof. Drăgoiu Gina

FIŞA DE LUCRU NR. 3 Să calculăm costuri !

Folosind formulele: CT = CF + CV
CFM = CF / Q
CVM = CV / Q
CTM = CT / Q sau CTM = CFM + CVM
completaţi spaţiile libere din tabelul de mai jos.

Nr. ex. CF CV CT CFM CVM CTM Q( buc )

1. 40 90 130 20 45 65 2

2. 100 80 180 20 16 36 5

3. 160 240 400 20 30 50 8

4. 100 400 500 10 40 50 10

5. 420 540 960 35 45 80 12

6. 900 1350 2250 60 90 150 15

7. 800 1200 2000 40 60 100 20


Disciplina: ECONOMIE
Clasa: a-XI-a
Lecţia: Costul producţiei
Autor: prof. Drăgoiu Gina

FIŞA DE LUCRU NR. 4 Costul marginal

Folosind formula: Cmg = Δ CT / Δ Q, completaţi spaţiile libere din tabel.

Q ( producţia ) CT Cmg

1. 50 -

2. 80

3. 25

4. 120

5. 30

6. 195

7. 265
Disciplina: ECONOMIE
Clasa: a-XI-a
Lecţia: Costul producţiei
Autor: prof. Drăgoiu Gina

FIŞA DE LUCRU NR. 4 Costul marginal ( completată )


Folosind formula: Cmg = Δ CT / Δ Q, completaţi spaţiile libere din tabel.

Q ( producţia ) CT Cmg

1. 50 -

2. 80 30

3. 105 25

4. 120 15

5. 150 30

6. 195 45

7. 265 70