Sunteți pe pagina 1din 22

1

Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU


27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

PROIECT DIDACTIC
DATA: 27.02.2014 CLASA: I-B ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO”, IAȘI
PROF. ÎNV. PRIMAR: CIUBOTARU MARIA, STĂLNICEANU MARIA
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: OBSERVĂM, CERCETĂM, DESCOPERIM
SUBIECTUL: ,,PRINTRE STELE NE JUCĂM, CORECTĂM, ÎNVĂȚĂM!“(ameliorare/aprofundare/dezvoltare -literele
A,a,M,m,I,i,U,u,S,s,L,l,N,n,E,e,R,r,C,c)
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: ameliorare/aprofundare/dezvoltare
DURATA: 50 min/ 45 + 5min
DISCIPLINE INTEGRATE:
Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală, Arte vizuale și activități practice, Muzică și
mișcare.
SCOP: Ameliorarea/consolidarea /dezvoltarea deprinderii de a citi corect, expresiv şi coerent, precum şi de a forma /scrie silabe,
cuvinte şi propoziţii folosind literele învăţate;
COMPETENȚE SPECIFICE:
*COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ:
1.3.- Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate;
2.1.- Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
3.1.- Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
3.3.-Identificarea semnificației unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple;
3.4.-Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susținute de suport imagistic;
4.1.-Scrierea literelor de mână;
4.2.- Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse;
4.3.-Exprimarea unor idei și sentimente prin intermediul limbajelor convenționale și neconvenționale.

COMPETENȚE INTEGRATE: Activități integrate:


* MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI:
1.1.-Scrierea, citirea numerelor naturale până la 100;
2
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

2.1.-Orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu repere/direcții date folosind sintagme de tipul: „stânga/dreapta”,
„orizontal/vertical”, „deasupra/dedesubt”, „interior/exterior”
2.2.- Recunoașterea unor figure și corpuri geometrice în mediul apropiat și în reprezentări plane accesibile;
3.1.-Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități din mediul apropiat;
5.1.- Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza unor criterii

*DEZVOLTARE PERSONALĂ:
2.1.-Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
3.3.-Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate.

*ARTE VIZUALE ȘI ACTIVITĂȚI PRACTICE:


2.2.- Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/desen animat care reflectă un
context familiar.
2.5-Explorarea de utilizări în contexte variate a lucrărilor realizate prin efort propriu;
2.6.-Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală.

*MUZICĂ ȘI MIȘCARE:
2.1.- Cântarea individual/în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm;
3.1.- Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare în funție de conținutul și caracterul melodiei;
3.2.-Executarea unui dans cu mișcare repetată pe un cântec simplu sau pe audiție.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- să citească în ritm propriu, pronunțând corect sunetele / silabele / cuvintele / propozițiile / textele din 2-3 propoziții date,
precizând poziția sunetului/literei în cuvânt (început/mijloc/sfârșit);
O2- să scrie pe liniatura tip I, litere, silabe, cuvinte, propoziții date, respectând scrierea cu literă inițială mare pentru substantivele
proprii /primul cuvânt din propoziție și punctul la sfârșitul propoziției;
O3- să ordoneze silabele în cuvinte, cuvintele în propoziții, formulând propoziții / enunțuri pentru cuvintele date;
O4- să utilizeze manualul digital în contexte de învățare activă;
O5- să descopere silabe / cuvinte „ascunse” marcându-le prin colorare / numerotare;
O6- să identifice planetele din Sistemul Solar precizând ordinea numerică pentru fiecare din acestea;
O7- să se autoevalueze după un model dat;
O8- să se integreze activ în grup/pereche, cooperând eficient pentru rezolvarea sarcinilor date.
3
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: observaţia, expunerea, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, Ciorchinele, Zarul, Floarea de
Lotus, metoda RAI, jocul didactic
Resurse materiale: manual digital Editura INTUITEXT, manual digital CD-PRESS, tăblița de scris, fişe de lucru, planşe suport,
jetoane cu silabe, cuvinte, propoziții, plic, marker, foi flipchart, creioane colorate, harta României, drapelul național, zar, macheta
Sistemului Solar, macheta „Navă cosmică”, culegere de versuri și cântece patriotice, laptop, calculator, videoproiector, ecran de
proiecție, conectare la Internet, site-urile educaționale: www.manuale.edu.ro., www.didactic.ro, www.edu.ro, .

Forme de evaluare :observarea sistematică, aprecierea verbală, evaluarea scrisă, autoevaluarea, coevaluarea.
Forme de organizare : frontal, în perechi, pe grupe, individual;

RESURSE UMANE : 29 elevi


RESURSE TEMPORALE: 50 minute / 45 + 5 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar, Matematică și explorarea mediului - Clasa Pregătitoare,
Bucureşti, 2013;
 Neagu, Mihaela, Mocanu, Mioara, Metodica predării matematicii la ciclul primar, Editura Polirom, 2007.
 „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV -
program de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar"- suport de
curs – 2013;
 www.manuale.edu.ro
 www.didactic.ro
 www.edu.ro
4
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

Strategii didactice
Nr. Etapele Ob. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Evaluare
crt. lecţiei Op. Metode Mijloace Forme de
didactice Didac-tice organizare
1. Moment -pregătirea materialelor necesare; Conversația versuri Frontal Aprecieri
organizatoric -asigurarea unui ambient optim pentru verbale
1’ elevi;

Dragi copii, la ora noastră


Avem invitaţi de seamă.
Cu drag să-i întâmpinăm
Și frumos să-i salutăm:
,,- Bună dimineața!!”
-Elevii vor lua loc pe scaune.
2. Verificarea Se apreciază rezultatele testului de Conversația Rezultatele Frontal
cunoștințelor evaluare pentru unitatea tematică: testului de
1’ „OBSERVĂM, CERCETĂM, evaluare
DESCOPERIM”
3. Ei, şi-acum dragi copii, să vă spun ce
Captarea mi s-a întâmplat astăzi de dimineaţă când
Atenţiei veneam grăbită către școală. Aud la un
2’ moment dat pe cineva spunând: „Bună Conversaţia „SCRISOAREA Frontal
dimineaţa!” şi... bineînţeles mă opresc să Expunerea SOARELUI”
salut, dar… mă uit în stânga, mă uit în
dreapta, mă uit în jos şi .... nu văd pe
nimeni?! ... Aşadar îmi spun: „N-am auzit
bine!”... şi mă pregătesc să merg mai
departe. Când colo ce să vedeţi, aud iar
„Bună dimineaţa! Sunt aici, sus!” Când am
5
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

înălțat privirea către cer am văzut … (-Pe


cine credeți că am văzut?... (moment de
predicție).
-Da, copii, era bunul nostru prieten,
SOARELE. Mi-a dat acest bilețel pentru voi.
Vreți să vi-l citesc?

Dragi copii,
Sunt tare necăjit! Mi s-au încurcat
planetele în Sistemul Solar și nu pot singur
să le aranjez! Am nevoie de ajutorul vostru!
Îmi este frică să nu le pierd prin Univers.
Dacă Pământul se apropie prea mult de
mine s-ar putea să rămână fără viață, iar eu
nu doresc acest lucru, nu vreau să fiu
DUȘMANUL vostru, Eu vreau să fiu doar
PRIETEN cu toate viețuitoarele de pe Terra.
-Cum puteți să mă ajutați? Vă spun
acum.
Trebuie să rezolvați repede și corect
toate sarcinile de lucru propuse. Eu știu că
voi ați aflat foarte multe, că ați colaborat
foarte bine la realizarea proiectului
„Sistemul Solar”. Ați făcut niște machete
minunate! Vă mulțumesc și vă felicit!... Un
singur pas mai aveți de făcut pentru a mă
ajuta! Am nevoie doar de câteva răspunsuri
corecte la sarcinile date. Dar, nu avem la
dispoziție decât o oră! … de aceea trebuie să
lucrați repede și atent pentru a mă ajuta ca
să salvați Sistemul Solar și viața pe
Pământ?!”

- Dragi copii, vreți să-l ajutăm?


6
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

4. Anunţarea Astăzi vom recunoaște locul unor sunete


temei şi a în anumite cuvinte, vom citi și scrie litere, Conversația Frontal
obiectivelor silabe, cuvinte, vom ordona cuvintele în
3’ propoziții, vom realiza sarcini cu ajutorul
manualului digital.
5. Dirijarea O6 -Câte planete sunt în Sistemul Solar? Conversația Macheta cu Activitate Aprecieri
învăţării *Ca să ajutăm Soarele trebuie să numim și să euristică „SISTEMUL independentă verbale
30’ ordonăm planetele din Sistemul Solar, pe SOLAR” , pe grupe
măsură ce rezolvăm sarcinile. Le vom trece Fișa de lucru:
în fișa de lucru și apoi o vom da Soarelui. „SISTEMUL
SOLAR”
O1 1.-MERCUR- prima planetă de la Soare. Conversația, Activitate Capacitatea
Un elev recunoaște, citește și aduce eticheta exercițiul frontală de a scrie
O2 cu numele planetei care are pe verso literele
O6 sarcina de lucru. învățate
(mici, mari,
MERCUR: „CIORCHINELE” „CIORCHINE – de tipar, de
La tablă va fi realizat pe o foaie flipchart LITERELE mână)
ciorchinele „LITERE ÎNVĂȚATE”. Elevii ÎNVĂȚATE”
numiți ies pe rând la tablă scriu una din Foaie flipchart,
literele învățate. Oral vor spune un cuvânt suport
cu litera inițială indicată. polistiren,
carioci
Se au în vedere elevii cu nivel mediu de
învățare.
O1 2.-VENUS- a doua planetă de la Soare Capacitatea
de a
O2 VENUS: „ZARUL” „Zarul” „Zarul” cu Activitate recunoaște
O3 Un elev vine în fața clasei, aruncă zarul și litere, eticheta frontală litera și
O6 citește litera, spun un cuvânt cu sunetul în cu numele locul ei în
poziția indicată. planetei cuvânt și de
*2-3 elevi vor alcătui propoziții pentru a alcătui
cuvântul spus. enunțuri.
7
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

Apoi, elevii vor scrie litera de mână pe


tăblița personală, maxim de 3 ori.
*Se au în vedere elevii cu dificultăți de
învățare
O3 3.-PĂMÂNTUL- a treia planetă de la Soare Explicația Plicuri cu Activitate Capacitarea
„Jocul silabelor” silabe pentru independentă de a forma
O8 * Fiecare pereche va primi un plic cu silabe, fiecare pereche în perechi cuvinte cu
O6 cu sarcina „Ordonează silabele pentru a Munca ajutorul
alcătui cuvinte!”. colaborativă silabelor
date
Pentru nivel MINIM: 1 cuvânt
Pentru nivel MEDIU: 2 cuvinte
Pentru nivel MAXIM: 3 cuvinte
O4 4.-MARTE- a patra planetă de la Soare. Lucrul cu Laptop, Activitate Capacitatea
„Ajută-l pe Aris!”- aplicație pe manualul manualul manualul independentă de a utiliza
O6 digital, clasa I, Editura INTUITEXT, p. 44: digital digital , individuală manualul
S1-Selectează un cuvânt și precizează Problematiz INTUITEXT, digital
numărul silabelor . (Câte un elev va trece la area p.44 Activitate
laptop să bifeze un singur cuvânt.) Explicația videoproiector, interactivă
S2- Selectează cuvintele care denumesc ecran de
ființe/ obiecte. (Câte un elev va trece la proiectie
laptop să bifeze un singur cuvânt.)

Pentru nivel MINIM: elevii vor fi ajutați


Pentru nivel MEDIU: elevii vor fi sprijiniți
Pentru nivel MAXIM: elevii lucrează singuri
O5 5.-JUPITER- a cincea planetă „CAREUL Exercițiul Fișa „CAREUL Activitate Capacitatea
MAGIC” . MAGIC”, independentă de a
O8 Identifică și colorează cuvintele în culori creioane , identifica
O6 diferite. colorate pe grupe de cuvintele
nivel „ascunse”
Elevii vor lucra pe grupe de nivel:
Pentru nivel MINIM: 1-3 din 12 cuvinte
Pentru nivel MEDIU: 4-8 din 12 cuvinte
8
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

Pentru nivel MAXIM: 9-12 cuvinte


O1 6-SATURN-a șasea planetă Citire Fișe „STEA” pe Capacitatea
„Ce ne spun stelele?” Elevii vor citi individuală, care sunt scrise Activitate de a citi
O6 propozițiile scrise pe steluțe primite. explicația propoziții și independentă enunțuri
texte individuală date
Pentru nivel MINIM: propoziții cu 2-3 cuv.
Pentru nivel MEDIU: propoziții cu 4-5 cuv.
Pentru nivel MAXIM: un text din 2-3
propoziții
O4 7-URANUS- a șaptea planetă Lucrul cu Laptop, Activitate Capacitatea
„CUVINTE ÎNCURCATE” manualul manualul independentă de a ordona
O3 *Aplicație pe manualul digital, clasa I, digital digital CD- , individuală cuvintele
O6 Editura CD-PRESS, p. 32: Problematiz PRESS, p.32 propoziției.
S1- Ordonează cuvintele în propoziție. area videoproiector, Activitate .
(2-3 elevi vor ordona la laptop cuvintele Explicația ecran de interactivă
propozițiilor date, în diferite variante.) proiecție
6. Obţinerea O1 8-NEPTUN- a opta planetă Autoevaluar
performanţei „FLOAREA DE LOTUS” „Floarea de Fișa „FLOAREA Activitate e
7’ O3 Elevii primesc fișe cu sarcini de lucru Lotus” DE LOTUS” cu independentă Capacitatea
O2 diferențiate pe grupe de nivel. Conversația, propoziția individuală de a ordona
O7 S1-Citește cuvintele propoziției de pe floare. exercițiul diferențiată și transcrie
S2-Ordonează cuvintele propoziției de pe Autoevaluar Cântec cu o propoziție
O6 floare. ea mișcare, dată
Cântec-joc cu mișcare: „Mișcăm degețelele” instrumente de
(pregătirea pentru scriere) scris

S3-Transcrie liniatură propoziția de pe


floare. /
(Autoevaluarea după model scris.)

Pentru nivel MINIM: 1 propoziție


Pentru nivel MEDIU: 2 propoziții Lucrul cu Manualul Activitate Capacitatea
Pentru nivel MAXIM: 3 propoziții manualul digital interactivă cu de a utiliza
9
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

Primii elevi care termină până la digital INTUITEXT, p. manualul manualul


autoevaluare vor lucra pe aplicația 45 digital digital
manualului digital INTUITEXT, p.45.
7. Încheie- O6 9-PLUTO- planetă sau asteroid Conversaţia Harta Frontal Capacitatea
rea lecţiei -Ce hartă este expusă la tablă? (harta Exercițiul României, Activitate de a realiza
3’ României) Fișe cu individuală obiecte din
-Ce zi importantă se apropie? (1 Decembrie) drapelul, viața reală
-Ce sărbătorim la 1 Decembrie? (Ziua ecusoane cu 1
României) Decembrie
-Pentru a onora această sărbătoarea vom costum de
colora drapelul național. (În timp ce cosmonaut
colorează, vom discuta despre culorile culegere de
drapelului, semnificația culorilor, cântece
semnificația datei de 1 Decembrie, patriotice
precizând că este sărbătoare națională și culori, caioci,
scriem cuvântul Decembrie cu literă inițială markere, capse,
mare) capsator

COSMONAUTUL (un elev) aduce SOARELE „Biletul de


cu următorul mesaj și-l citește: mulțumire al
“Dragi copii,vă mulțumesc, Soarelui”
M-ați ajutat să ordonez!
Planetele încurcate,
Acum sunt aranjate.

Iată ora s-a sfârșit!


Dar, mai departe vă invit,
În ora de MEM să ne distrăm,
Probleme și exerciții să rezolvăm.”

ACTIVITATE ÎN COMPLETARE (5 min.): ***Pentru 1 Decembrie, Ziua Națională a României se:


*se interpretează 1-2 strofe din Imnul de stat „Deșteaptă-te, române!” / *se recită o strofă din poezia „Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie!” de Mihai Eminescu / *se cântă 1-2 strofe din cântecul „Așa-i românul” / *se împart musafirilor ecusoanele cu 1 Decembrie.
10
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLN
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

ANEXA: „SCRISOAREA SOARELUI”

Dragi copii,

Sunt tare necăjit! Mi s-au amestecat


planetele în Sistemul Solar și nu pot
singur să le aranjez!... Am nevoie de
ajutorul vostru!... Îmi este frică să nu le
pierd prin Univers. Dacă Pământul se
apropie prea mult de mine s-ar putea să
rămână fără viață, iar eu nu doresc acest
lucru, nu vreau să fiu DUȘMANUL vostru,
Eu vreau să fiu doar PRIETEN cu toate
viețuitoarele de pe Terra.
-Cum puteți să mă ajutați? Vă spun
acum. Trebuie să rezolvați repede și
corect toate sarcinile de lucru propuse. Eu
știu că voi ați aflat foarte multe, că ați
colaborat foarte bine la realizarea
proiectului „Sistemul Solar”. Ați făcut
niște machete minunate! Vă mulțumesc și
vă felicit!... Un singur pas mai aveți de
făcut pentru a mă ajuta! Am nevoie doar
de câteva răspunsuri corecte la sarcinile
date. Dar, avem la dispoziție doar o oră!
… de aceea trebuie să lucrați repede și
atent ca să mă ajutați. Așa veți salva
Sistemul Solar și viața pe Pământ?!”
Cu drag, SOARELE
11
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLN
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

Anexa: „SISTEMUL SOLAR”


12
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLN
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

Anexa: „CIORCHINE- LITERE ÎNVĂȚATE”

A
u m
E i
LITERE
ÎNVĂȚATE

N s
c r
L
13
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

Anexa: Fișa de lucru


CAREUL MAGIC

R A M A E U M
A R M U R A I
M A I R E U N
U N A R A R E
R A R E N I R
A U E N I U M
Identifică utilizând culori diferite cuvintele ascunse în „Careul Magic”. (maxim 12 cuvinte)
Verifică-te!
*S: 3-4 cuvinte identificate
*B: 5-8 cuvinte identificate
*FB: 9-12 cuvinte identificate
14
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

Anexa: „FLOAREA DE LOTUS”


Ordonează și numerotează cuvintele propoziției. Transcrie-o pe spațiul tip I.

mic un

Maria are

urs
15
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

Anexa: Fișa, „STEA”

*Stelele au apărut.

**Viața pe Terra este


posibilă datorită
energiei Soarelui.
16
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

ANEXA : „BILETUL DE MULȚUMIRE AL SOARELUI”

“Dragi copii,vă mulțumesc,


M-ați ajutat să ordonez!
Planetele încurcate,
Acum sunt aranjate.

Iată ora s-a sfârșit!


Dar, mai departe vă invit,
În ora de MEM să ne distrăm,
Probleme și exerciții să
rezolvăm.”
17
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

Anexa: SILABE

mai an am
au sac rac
sus sar car
cui lac cal
mac nai eu
ac cai cum
18
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

ANEXA: Manual digital CD- PRES, pagina 34, clasa I, semestrul I.


19
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

ANEXA: Manual digital INTUITEXT, pagina 44, clasa I, semestrul I.


20
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015

ANEXA: Manual digital INTUITEXT, pagina 44, clasa I, semestrul I.


21
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015
22
Cercul Pedagogic al Învățătorilor-prof. MARIA CIUBOTARU, MARIA STĂLNICEANU
27 noiembrie 2015 - Școala Gimnazială „Alecu Russo”, IAȘI, 27 noiembrie 2015