Sunteți pe pagina 1din 2

ACTIUNEA CIVILA

1. DEFINIREA ACTIUNII CIVLE


Actiunea civila este ansamblul mijloacelor procesuale prin care, in cadrul procesului civil, se asigura protectia
dreptului subiectiv civil, ori a unor situatii juridice ocrotite de lege.
Actiunea civila nu poate fi confundata cu dreptul subiectiv, pe de o parte, si nici cu cererea de chemare in
judecata, pe de alta parte.
2. DREPTUL LA ACTIUNE
Legatura dintre dreptul subiectiv si actiune se realizeaza prin “dreptul la actiune”, care este acel element al
dreptului subiectiv civil care ingaduie titularului sau sa recurga, la nevoie, la forta de constrangere a statului.
Dreptul subiectiv reprezinta dreptul de a revendica dreptul obiectiv, adica “dreptul la drept”.
Dreptul la actiune include:
 dreptul de a sesiza instanta de judecata
 dreptul de a solicita probe
 dreptul de a obtine condamnarea paratului
 dreptul de a exercita caile de atac
 dreptul de a cere executarea silita
3. ELEMENTELE ACTIUNII CIVILE
Elementele actiunii civile sunt: partile, obiectul si cauza.
3.1. PARTILE
 Actiunea civila nu poate fi conceputa fara existenta, cel putin, a unei persoane care sa fie interesata in
protectia dreptului subiectiv. Aceasta este titularul dreptului la actiune.
 A doua parte in actiunea civila este aceea care a tulburat exercitiul normal al dreptului subiectiv civil.
3.2.OBIECTUL ACTIUNII CIVILE il constituie protectia dreptului subiectiv civil, sau a unui interes care nu
poate fi realizat decat pe calea justitiei.
3.3.CAUZA ACTIUNII reprezinta scopul catre care se indreapta vointa celui care reclama, sau care se
apara. Cauza actiunii nu trebuie confundata cu cauza dreptului, care constituie temeiul juridic al cererii de
chemare in judecata.
4. CARACTERELE ACTIUNII CIVILE
 Actiunea civila este, in principiu, libera, nefiind supusa, ca regula, unor garantii sau autorizarii
prealabile
 Actiunea civila este facultativa, pentru ca nimeni nu poate fi constrans sa exercite actiunea impotriva
vointei sale
5. CONDITIILE DE EXERCITARE A ACTIUNII CIVILE
Potrivit art. 32 alin. 1 C. pr. civ. orice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul acesteia:
a) are capacitate procesuala, in conditiile legii;
b) are calitate procesuala;
c) formuleaza o pretentie;
d) justifica un interes.
5.1. AFIRMAREA UNUI DREPT
Dreptul subiectiv afirmat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie recunoscut si ocrotit de lege;
b) sa fie exercitat in limitele sale externe de ordin material si juridic, si interne, deci potrivit scopului
economic si social pentru care a fost recunoscut;
c) sa fie exercitat cu buna credinta;
d) sa fie actual, adica sa nu fie supus unui termen sau unei conditii suspensive.

1
5.2. INTERESUL reprezinta folosul practic pe care il urmareste o parte prin folosirea mijloacelor
procesuale ce alcatuiesc actiunea.
Interesul poate fi material si moral si trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte conform art. 33 C. pr.
civ.:
a) sa fie determinat;
b) sa fie legitim;
c) sa fie personal;
c) sa fie nascut si actual.
5.3.CAPACITATEA PROCESUALA
Capacitatea procesuala este de doua feluri:
 capacitate procesuala de folosinta este aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii pe plan
procesual;
 capacitatea procesuala de exercitiu este aptitudinea unei persoane care are folosinta unui drept, de a
valorifica singura acest drept in justitie, exercitand personal drepturile procesuale si indeplinind obligatiile
procesuale (capacitatea de a conduce personal procesul, capacitatea de a sta in judecata).
5.4.CALITATEA PROCESUALA
Presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si cel care se pretinde titular al dreptului
subiectiv in raportul juridic dedus judecatii (calitatea procesuala activa), sau intre persoana paratului si cel obligat
in acelasi raport juridic (calitate procesuala pasiva).

6. CLASIFICAREA ACTIUNILOR CIVILE


6.1. In functie de scopul material urmarit actiunile civile se clasifica:
- actiuni in realizare sunt acelea prin care reclamantul, ce se pretinde titularul unui drept subiectiv,
solicita instantei sa-l oblige pe parat la respectarea dreptului, iar daca acest lucru nu mai este
posibil, la despagubiri, pentru prejudiciul suferit. Hotararile care se pronunta pot fi executate silit;
- actiuni in constatare sunt acelea prin care reclamantul solicita instantei sa constate numai
existenta unui drept al sau sau inexistenta unui drept al paratului, deci daca exista sau nu un
raport juridic. Hotararile care se pronunta nu pot fi executate silit;
- actiuni in constituire de drepturi sunt acelea care urmaresc schimbarea sau desfiintarea unor
raporturi juridice vechi si crearea unor raporturi juridice noi intre parti ori prin care reclamantul
solicita aplicarea legi la anumite fapte si date pe care le invoca, pentru a deduce consecintele ce
se impun. De regula, hotararile pronuntate in aceste cereri produc efecte numai pentru viitor, dar
sunt si cazuri in care, desi creaza o situatie juridica noua, hotararea produce efecte retroactiv (ex.
in materie de stabilire a filiatiei, nultitatea casatoriei, declararea judecatoreasca a mortii).
6.2. In functie de natura dreptului ce se valorifica
- actiuni personale, cand se valorifica un drept personal;
- actiuni reale, cand se valorifica un drept real;
- mixte, cand se valorifica in acelasi timp un drept de creanta si un drept real.
6.3. In functie de calea proceduala aleasa de parte pentru apararea dreptului ei actiunile civile
se clasifica in :
- cereri principale, care este cererea introductiva de instanta si poate cuprinde capete de cerere
principale si accesorii (a caror solutionare depinde de solutia data unui capat de cerere principal) ;
- cereri aditionale prin care o parte modifica pretentiile anterioare;
- cereri incidentale formulate in cadrul unui proces aflat in curs de desfasurare.

S-ar putea să vă placă și