Sunteți pe pagina 1din 2

PROFESOR:

ŞCOALA DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE NR.5

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

DATA:

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI:


clasa
OBIECTUL: VIOARA

TIPUL LECŢIEI:

TEMA LECŢIEI:

SUBIECTUL LECŢIEI:

SCOPUL LECŢIEI:

OBIECTIVE GENERALE:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

METODE DIDACTICE FOLOSITE:

MATERIAL DIDACTIC:
STRATEGIA DESFĂŞURĂRII DIDACTICE

ELEV:

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE
EVENIMENT DURATA ACTIVITATEA ACŢIUNEA METODE
DIDACTIC PROFESORULUI ELEVULUI

MOMENTUL 2’
ORGANIZATORIC
CAPTAREA ATENŢIEI
ELEVULUI ŞI
ENUNŢAREA 3’
OBIECTIVELOR

REACTUALIZAREA
CUNOŞTINŢELOR 15’
ÎNSUŞITE
ANTERIOR

PREZENTAREA
CONŢINUTULUI A
SARCINILOR DE
ÎNVĂŢARE ŞI 15’
EXECUTARE

OBŢINEREA 10’
PERFORMANŢEI
2’
EVALUAREA

ASIGURAREA 3’
„FEED-BACK-ului”