Sunteți pe pagina 1din 25

N

BA
RN
AL
S B

UT
0
.D
.Bd
a .

0
rn
ut

0.0
51302 iu

UM
51302

I U
a va
ad ra
tr b S.BBd
S um

BR
a .
rn
D ut
iu

AV
IT
A

A
A V
BR
U M
. D

A
l .D
St um
R

ra br a
T

da vi
S

ta
ZI
D
DE
SP
RI
JIN

St m a ita
D
A

u
ra br
l.D
St um

da av
ra bra
d v

a
Z
GA

AL

00
Z

.0
GA

GA
Z
EE

0
20
Z

GA
GA

00
A

GA

0.0
Z
AZ
G

60962
PI

GA
Z
50631
Z
GA

ET

GA

00
Z
Z
GA

GA

0
Z
RI

0.
Z
GA

GA
Z

10
AL

GA
Z
Z
GA

GA
Z
EE

Z
GA

GA
Z

A
Z
GA
A

A V
Z
PI

GA

BR

ST
ET

Z
GA

Z
A
G

M
GA

R.
Z
Z
GA

U
Z
RI

GA GA
Z

D
Z

DU
A GA
Z

G
GA

.
S

Z GA

R
A

15
G Z
Z
GA

ST

M
00
Z
GA

BR
.0
00
Z
GA

4 2789

AV
Z
GA

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

A
Z
GA

A iet
P
le ri

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


Z
GA

ea s

carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,


Z
GA

Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.


DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau
0
00

A
Pi lee
et a
Proiect nr.
0.

ris
Şef proiect ing. Gîrda Gabriel
Totr.A
S

STRADA DUMBRAVA 223/2017


re le

Scara
nt ea
ul

1:500 Faza
ui

Proiectat ing. Marginean Remus


SPATIU DE JOACA 57931 D.A.L.I.
PLAN DE SEMNALIZARE 0
Desenat ing. Făzăcaş Ionuţ 2017
000 P1
Planşa
.
10
A iet
P
le r i
Z
GA

ea s
Z
GA

0
00
A
Pi lee
et a

0.
ris

T .A
St
ore le
r
nt ea
ul
ui
SPATIU DE JOACA 57931

GA
Z
GA
Z
57932

GAZ
00 0
200.

GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ

A
GAZ

RAV
GAZ
GAZ

MB
GAZ

65578
00
0.0
. DU
GAZ

61439 30
GAZ

STR
GAZ

p
t e nt stal
is e
ex locar
Re

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

60468
Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
54162
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect ing. Gîrda Gabriel


Proiect nr.
Scara STRADA DUMBRAVA STATIE 223/2017
DE SALVARE
0 Faza
0.00 Proiectat ing. Marginean Remus 1:500
D.A.L.I.
PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P2
Stum S
D

ing. Făzăcaş Ionuţ


ra br

Desenat 2017
da av
To .Ale

300.000
t

a
ren
r
tulu a
e
i
0 STATIE DE SALVARE
0.00

Stum S
D
ra br
da v
To .Ale

a
300.000

tr

a
ren
5272

tu lu a
e
i
GAZ
CLINICA CIOBANCA

GAZ

00
200.0
GAZ

VA
STATIE
A POMPARE APA
MBR
54930
. DU

ST
GAZ
GA
Z
STR

R.
GA
Z

DU
GA
Z
ATELIERE

GA

M
Z

BR
AV
GA
Z

A
GA
Z

GA
Z
Tor .Ale
Str

AT
EL
ent ea

GA
Z
IE
LUI
ulu

RE

GA
GAZ

Z
i
GAZ

U
ENT
GAZ

40
TOR

0.0
GAZ

00
000
GAZ

100. REZERVOR
.

GAZ

APA
STR

S
Du trad
mb a
rav
a

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau


G
A
Z

G
A
Z

G
A
Z

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris,DDumbrava,
Str
umbada

AMIC
rava Str

UI

ada
lui
Dumbravita, Torentului si accese carosabile, Dumabdraa
200. Tel: 0743/151978 STR.

Digu
GAZ

Str
TUL 0 00 0745/063696 DUMB
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau
RProiect
AVAnr.
GAZ

GAZ
GAZ
GAZ
GAZ

Şef proiect ing. Gîrda Gabriel

500.000
GA
Z
Scara
GAZ
GAZ STRADA DUMBRAVA 223/2017
REN
GAZ

GAZ

GA
Z

ing. Marginean Remus 1:500


GAZ
GAZ Faza
Proiectat GAZ

D.A.L.I.
GA

GAZ
Z

GAZ

PLAN DE SEMNALIZARE
GAZ

Desenat ing. Făzăcaş Ionuţ P13 2017 Planşa P3


. TO
GAZ
-C
52982

Dumbrava
Strada

STR. DUMBRAVA
Digului
Strada

Dumbrava
Strada

GAZ
GAZ
500.000

GAZ

T3
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
R
RVO
AP A
REZE

GAZ
GAZ

P13
GAZ

P15
GAZ

GAZ
200.000

GAZ

GAZ
E
ER

8
ELI

5506
AT

STR. TORENTULUI
a v
Strada
D umbra

GAZ GAZ GAZ


GAZ GAZ

GAZ
GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ
GA
Z

GA Z
Z GA

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau


100.000

Z
GA
Modernizare strazi si retele edilitare, accese
Z
GA

carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,


Z
GA

Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.


DI CONCEPT
Z
GA

J31/306/2007 Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

6479
C.U.I.: 21549410
40
0.0
00
AMIC Tel: 0743/151978
0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau
GAZ GAZ
Şef proiect ing. Gîrda Gabriel
Proiect nr.
Scara STRADA DUMBRAVA 223/2017
ing. Marginean Remus 1:500 Faza
Proiectat
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P4
Desenat 2017
ada a
Strmbrav
Du
D
Stirgului
ada

Str brava
ada
m
Du

P27
000
600.

GA
Z

GA
Z

GA
Z
GAZ
GAZ

GA
Z

GAZ
GAZ
GAZ

GAZ

P9
GAZ

GAZ
GAZ

GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
82-C1

P21
GAZ
529

GAZ
Dumbrava
Strada

STR. DUMBRAVA

Digului
Strada
Dumbrava
Strada

GAZ

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau


GAZ

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


500.000 carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
GAZ

Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.


DI CONCEPT Proiect
T3

J31/306/2007
Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,
C.U.I.: 21549410

AMIC Tel: 0743/151978 Dumbravita, Torentului si accese carosabile,


GAZ

0745/063696 Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau


Proiect nr.
GAZ

Şef proiect ing. Gîrda Gabriel


Scara STRADA DUMBRAVA 223/2017
GAZ

ing. Marginean Remus 1:500 Faza


Proiectat
D.A.L.I.
GAZ

ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P5


Desenat 2017
GAZ
I ON
IM
rl S
St

5
5826
VA
A
0

R
0
0.0

B
70

UM
D .
R
ST
Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA

AZ
G

Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA

Z
GA
ada a
Strmbrav

Z
GA
Du

D
Stirgului
ada
trad va
a
S bra
m
Du

P27
000 Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau
600.
Modernizare strazi si retele edilitare, accese
GA

carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,


Z

Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.


DI
GA

CONCEPT
Z

J31/306/2007 Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,


C.U.I.: 21549410
GA

AMIC
Z

GAZ
GAZ
Tel: 0743/151978 Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
GA

Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau


Z

0745/063696

Şef proiect ing. Gîrda Gabriel


Proiect nr.
Scara STRADA DUMBRAVA 223/2017
Faza
GAZ

Proiectat ing. Marginean Remus 1:500


D.A.L.I.
GAZ

ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P6


Desenat 2017
GAZ
00
S
.B

0
ar

.
nu

0
ti
u

a v a
ad ra
tr b S.B

B
S um a

d.
VA
rn
D ut

ST
iu

R A

R
B

.D
U M

UM
. D
R

BR
ST

AV
61207

A
100.000
. 0 00
GAZ
GAZ
GAZ 0
GA
Z

GA
Z

GA

a
da v
Z

ra bra
GA

Stum
Z

Stum
D
GA
Z

ra br
da av
GA
Z

GA
Z

a
ZID ZID
ZID ZID
ZID ZID
ZID
ZID
ZID
SP
IT
AL
UL

POMPARE APA
JU
DE

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau


TE

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


AN

carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,


ZA

Nr. O.R.C./an :
54960 DI CONCEPT J31/306/2007 Proiect
in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
LA

Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,


C.U.I.: 21549410

AMIC Dumbravita, Torentului si accese carosabile,


U

ATELIERE Tel: 0743/151978


0745/063696 Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect ing. Gîrda Gabriel


Proiect nr.
Scara STRADA DUMBRAVA 223/2017
ing. Marginean Remus 1:500 Faza
Proiectat
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P7
Desenat 2017
GAZ
GAZ
GAZ

GA
Z

60468 GA
Z
GA
Z

GA
Z

GA
Z

GA
Z

GA
Z

54162
STATIE DE SALVARE

5272

CLINICA CIOBANCA

00
200.0

SP
IT
AL
STATIE

UL
POMPARE APA
54930
ST

GAZ
GA
Z
R.

54960
GA
Z

DU
GA
Z

ATELIERE
GA

M
Z

BR
AV
GA
Z

A
G
A
Z

GA
Z

AT
EL
GA
Z

IE
RE
GA
Z

ATELIERE

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


40 carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
0.0 Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
00
DI CONCEPT J31/306/2007 Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,
GAZ

C.U.I.: 21549410
REZERVOR
AMIC Tel: 0743/151978 Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
GAZ

APA 0745/063696 Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau


Str
Du a
mb da
rav Şef proiect ing. Gîrda Gabriel
Proiect nr.
a
Scara STRADA DUMBRAVA 223/2017
Faza
GA
Z

Proiectat ing. Marginean Remus 1:500


G
A
Z

52982-C1 D.A.L.I.
G
A
Z

ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P8


Desenat 2017
A
A V

PI
R

ST
B
ET
Z
A
G

UM
GA

R
Z

Z
GA
Z

RI
A
G GA

.D
Z

D
Z GA
A

Z
G

GA
Z

.
S
GA

UM
Z

R
A Z
G

Z
GA
ST 00

Z
GA

BR
0 0.0

AZ
2789

G
4

AV
Z
GA

A
Z
GA

A iet
P
le ri
Z
GA

ea s
Z
GA

0
00
A
Pi lee
et a

0.
ris

T tr.A
S
o re l e
nt ea
ul
ui
SPATIU DE JOACA 57931

. 000
0
10
GA
Z
G
AZ

57932
GAZ

000
200.
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ

A
GAZ

RAV
GAZ
GAZ

MB
GAZ

0 00
. DU

.
00
GAZ

61439 3
GAZ

STR
GAZ

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi
61207si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect ing. Gîrda Gabriel


Proiect nr.
Scara STRADA DUMBRAVA 223/2017 GAZ

Faza
GA
Z

Proiectat 60468
ing. Marginean Remus 1:500 Z
GA

D.A.L.I.
GA
GA
Z

PLAN DE SEMNALIZARE
Z

Desenat ing. Făzăcaş Ionuţ 2017 Z


GA
Z
GA

Planşa P9
p

RAVA
t stal
9
85
58

ist are
ex loc
en
2

Re
17
36

B
59
56

DU M
7
06
66

ST R.

0.000
B RAVA
STR. DUM

100.000
000
VA
0 000

.
BRA
0
STR. DUM
10
0.00 200.

GA
Z
GA
Z
GAZ
GAZ

GAZ
100.000
GAZ

89

7
20

GAZ
GAZ

27

61

GAZ
GAZ

AVA

GAZ
GAZ
GAZ

GAZ
BR

2
93
STR. DUM

93
57

Expert/Nume Prenume Municipiul Zalau


57

Semnatura Beneficiar
400.000

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


GAZ

carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,


GAZ

Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.


DI CONCEPT J31/306/2007 Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,
GAZ

C.U.I.: 21549410

AMIC Dumbravita, Torentului si accese carosabile,


GAZ

Tel: 0743/151978
GAZ
GAZ

0745/063696 Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

8
GAZ

46
Aleea Proiect nr.

E
Şef proiect

AR
Pietris ing. Gîrda Gabriel

60
STRADA DUMBRAVA 223/2017

LV
Scara

SA
ing. Marginean Remus 1:500 Faza
Proiectat

DE
D.A.L.I.

IE
AT
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P10

ST
Desenat 2017

A
AP
RE
PA
ICA
CENTRALA TERM
GAZ

66333
0.000

300.000
B RA VA
R. DUM
a va T
ad ra S
tr b
S um Str
D Tor .Aleea
entu GAZ Str.
lui
GAZ ToreAleea
ntul
ui
GAZ

I U LU
RE N T
R. TO
GAZ ST

100.0
GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

00
GAZ

0.000

ACA
SPATIU DE JO

ToreAleea
ui
ntul
Str
Tor .Aleea

Str.
entu
lui
57586

existe re stalp
Reloc
55509
nt
a

ex ocar
Re
i s ten e sta
l
5942

58486
t
5408

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

lp
Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
5409

Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.


DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect ing. Gîrda Gabriel


Proiect nr.
Scara STRADA TORENTULUI 223/2017
ing. Marginean Remus 1:500 Faza
Proiectat
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P11
Desenat 2017
.7
C OALA NR
S

0.000

ToreAleea
I

ui
LU

ntul
Str T U

200.0
Tor .Aleea REN

Str.
entu
lui
TR . TO
S

19 00
St
Tor.Al
ren ee
tul a
ui

na a
S

rii
t

Du trad
To r.Al
ren ee
tul a

S
ui

300
.00
e oca
Re

0
xi ste re st
l
nt

58486
alp

e oca
Re
x iste re st
l
nt alp
Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect ing. Gîrda Gabriel


Proiect nr.
Scara STRADA TORENTULUI 223/2017
ing. Marginean Remus 1:500 Faza
Proiectat
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P12
Desenat 2017
U
.D
S TR G
A
Z

Z
A

200.0
G

Z
A
G

GAZ

GAZ GAZ VA RA

00
GAZ

Z
GA
GAZ

GAZ
U M B
GAZ

GAZ
D .
GAZ
STR

GAZ
GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

GAZ
A AC
SPATIU DE JO

0.000

300.000
BR A VA
R . DUM
a v a T
ad ra S
tr b
S um Str
D .
Tor Aleea
entu GAZ Str.
lui
GAZ ToreAle
ntul
GAZ

ACA
SPATIU DE JO
e oca
Re
x i ste re st
l
65578

57586
nt alp
65237

existe re stalp
Reloc
55509
nt
a
Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

5942 AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

5408
Şef proiect ing. Gîrda Gabriel
Proiect nr.
Scara STRADA TORENTULUI 223/2017
ing. Marginean Remus 1:500 Faza
Proiectat
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P13
Desenat 2017
UI
200. STR.

GAZ
000

TUL
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ

GA
Z
GAZ
GAZ

REN
GAZ
GAZ

GA
GAZ

Z
GAZ

GA
Z
P13

. TO
GAZ
CENTRALA TERMICA

GAZ

STR
GAZ
T3
66333

GAZ
GAZ
St r
Tor .Alee
ulu a
ent
To .Ale

i
Str

GAZ
ren
tulu a
e

GAZ
i

GAZ
GAZ
0.000

P15

GAZ
GAZ
STR

GAZ
. TOR
ENT GA
Z
UI

ULU
I 6479 GAZ
TUL
REN

SCO
ALA

100.000
N R.7
. TO

50568-C1
NR.7
STR

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau


ALA

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


55068 carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
SCO

Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.


DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect ing. Gîrda Gabriel


Proiect nr.
Scara STRADA TORENTULUI 223/2017
ing. Marginean Remus 1:500 Faza
Proiectat
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P14
Desenat 2017
i
a gie
ad lo
tr oro S.B

B
S te ar

d.
e nu
M
ti
u

GA
a iei
ad og
Z

tr ol
GA S teor
e
Z

M
a i ei
ad log
GA
Z
r o
Stteor
GA
e
a

ei
Z
M
ad

i
og
tr

l
ro
S

eo
et
M
ei
da gi

A
a lo

S um
l.D
63564 tr ro

tr b
S teo

ad ra
e

a vita
M
GA
Z

GA
Z

GA
Z

I
GA
Z
IE
G

0 0
LO
GA
Z

0.0
GA

RO
Z

1 0
E O
ET
. M
R
GA
Z

Z
GA

S T

ZI
00

D
Z
GA

DE
. 0

SP
Z
GA

RI
10

JI
N
Z
GA

GAZ

Z
GA
Z
GA
ei
lo a

52810
gi
ro d

AL
eo ra
et t

Z
S

GA
Z
GA
M

6185 i

.D
a gie GA
Z

ad lo GA
Z
A iet

tr oro
P
le ri

S te

UM
Z
A
ea s

e GA
Z G
M

BR
Z
GA

AV
GA

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau


Z

GA

IT
Z

Modernizare strazi si retele edilitare, accese

A
GA
Z

carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,


Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT Proiect
A iet

J31/306/2007
P
le ri

Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,


ea s

C.U.I.: 21549410

ex
AMIC Tel: 0743/151978
0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau
Re isten
Şef proiect Proiect nr.
ing. Gîrda Gabriel STRADA

ZI
loc t
Scara 223/2017

D
DE
are
METEOROLOGIEI Faza

SP
s 1:500

R
tal Proiectat ing. Marginean Remus

IJI
D.A.L.I.

N
p
0 ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P15
0 Desenat
Z

2017
GA

0.0
10
STR. MET

STR. DUM
400.000
GAZ
GAZ

GAZ
GAZ

GAZ
GAZ
GAZ
GAZ

GAZ
GAZ
GAZ
GAZ

GAZ
GAZ
Aleea

ALEEA PIETRIS

GAZ
Pietris

GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ

eea

0.000
Aletris
GAZ GAZ Pi

100.000
GAZ

Strrentu
To
GAZ GAZ

.A lui
GAZ GAZ GAZ GAZ
GAZ GAZ GAZ GAZ
GAZ GAZ GAZ
GAZ
GAZ

GAZ GAZ GAZ


GAZ
iei

GAZ GAZ GAZ

lee
GAZ GAZ
Stradog
a

a
ol
ei Meteor

GAZ
0
81

Aleea
Pietris
52

GAZ
Meteorologi
rada

ALEEA PIETRIS
St

GAZ
GAZ
GAZ GAZ GAZ
GAZ GAZ GAZ
GAZ
existent
Relocare s

GA
Z
10

GA
GD

Z
15
20

GA
0.0

Z
00

GA
AC

Z
talp

JO
DE

GA
Z
IU
AT
SP

GA
Z

GA
Z
Aleea
Pietris
ALEEA PIETRIS

A
GA
Z

V
RA
GA
Z

GA
Z

B
GA
Z

GA
Z
8
23

GA
Z
58

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
6.7855
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect ing. Gîrda Gabriel


Proiect nr.
Scara STRADA PIETRIS 223/2017
1:500 Faza
4

Proiectat ing. Marginean Remus


72

D.A.L.I.
52

ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P16


Desenat 2017
ei
Meteorologi
Strada

STR. DUMBRAVA
2
30
02
531
51
Strada
Al.Dumbravita
Meteorologiei Meteorologiei
Strada
Strada
GAZ
GAZ

0.000200.000
GAZ

STR. DUMBRAVA
GAZ

Strada
Dumbrava
Strada
Al.Dumbravita
100.000

Strada
AL.DUMBRAVITA
GAZ

GAZ GAZ
GAZ GAZ

Al.Dumbravita
STR. METEOROLOGIEI

GAZ
ZID DE SPRIJIN 100.000
GAZ

ZID DE SPRIJIN

GAZ
GAZ

89
31

GAZ
6
50

27
GAZ

STR. DUMBRAVA
GAZ
GAZ

100.000

GAZ
GAZ

2
96
60
Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

1
93
57
400.000
Modernizare strazi si retele edilitare, accese

GAZ
GAZ

carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,

GAZ
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT
GAZ

GAZ
J31/306/2007 Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,
C.U.I.: 21549410

AMIC

GAZ
GAZ

Tel: 0743/151978 GAZ Dumbravita, Torentului si accese carosabile,


GAZ

GAZ
GAZ

Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau


GAZ

0745/063696
GAZ
GAZ

ŞefIS
Aleea Proiect nr.
ALEEA PIETR proiect ing. Gîrda Gabriel
GAZ

Pietris
Scara ALEEA DUMBRAVITA 223/2017
ing. Marginean Remus 1:500 Faza
Proiectat
GAZ

D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P17
Desenat
GAZ

2017
Bd.

Al. Barbulovici
iu
Bd. S.Barnut

Strada
iu
S.Barnut
Bd. Bd.

I. Coroianu
S.Barnutiu

Strada
S.Barnutiu

0.000
0.000
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ

GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
GAZ
I. Coroianu
Strada
I. Coroianu
Strada

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
I. Coroianu
Strada

Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.


DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC
I. Coroianu

Dumbravita, Torentului si accese carosabile,


100.000
Strada

Tel: 0743/151978
200.000

100.000 0745/063696 Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect Proiect nr.


ing. Gîrda Gabriel STRADA ALIMPIU
Scara 223/2017
BARBULOVICI Faza
Proiectat ing. Marginean Remus 1:500
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P18
Desenat 2017
I. Coroianu
Strada
I. Coroianu

100.000
Strada
200.000

100.000

GAZ GAZ GAZ


GAZ GAZ GAZ
GAZ GAZ GAZ
GAZ GAZ GAZ
GAZ GAZ
GAZ GAZ GAZ GAZ
GAZ GAZ GAZ GAZ
GAZ
GAZ GAZ GAZ GAZ
GAZ GAZ GAZ
I. Coroianu
Strada

Strada Strada
Al. Barbulovici Al. Barbulovici

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect Proiect nr.


ing. Gîrda Gabriel STRADA ALIMPIU
Scara 223/2017
BARBULOVICI Faza
Proiectat ing. Marginean Remus 1:500
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P19
Desenat 2017
0.000

ZID DE SPRIJIN
ZID DE SPRIJIN

Strada

100.000
I. Coroianu
0.000

existent
Relocare s
Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,

talp
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect Proiect nr.


ing. Gîrda Gabriel STRADA IULIU
Scara 223/2017
COROIANU Faza
Proiectat ing. Marginean Remus 1:500
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P20
Desenat 2017
Bd.

I. Coroianu
S.Barnu

Strada
S.Barnutiu

0.000

I. Coroianu
Strada
I. Coroianu
Strada
Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

dnau
ad anau
trroaia
troi
Modernizare strazi si retele edilitare, accese

Cor
Co
Strada

I. S
I. S
da I. Coroianu
Stroaroianu carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
I. C
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007 Proiect

200.000
Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,
100.000
C.U.I.: 21549410

AMIC
100.000

Tel: 0743/151978 Dumbravita, Torentului si accese carosabile,


0745/063696 Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect Proiect nr.


ing. Gîrda Gabriel STRADA IULIU
Scara 223/2017
existent
Relocare s

COROIANU Faza
Proiectat ing. Marginean Remus 1:500
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P21
Desenat 2017
talp
I. Coroianu
Strada
I. Coroianu
Strada
dnau
anau

I. Coroianu
Strada
ad
trroaia
troi
Cor
Co
Strada

I. S
I. S
da I. Coroianu
Stroaroianu
I. C

I. Coroianu
Strada
200.000
100.000
100.000

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau


existent
Relocare s

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007 Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,
GAZ GAZ GAZ
talp

C.U.I.: 21549410

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

I. Coroianu
Strada
Şef proiect Proiect nr.
ing. Gîrda Gabriel STRADA IULIU
Scara 223/2017
COROIANU Faza
Proiectat ing. Marginean Remus 1:500 Strada Strada
Al. Barbulovici Al. Barbulovici

D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P22
Desenat 2017
I. Coroianu
Strada
I. Coroianu
Strada
dnau
anau

I. Coroianu
Strada
ad
trroaia
troi
Cor
Co
Strada

I. S
I. S
da I. Coroianu
Stroaroianu
I. C

I. Coroianu
Strada
200.000
100.000

100.000

existent
Relocare s
GAZ GAZ GAZ GAZ

talp

I. Coroianu
Strada
Strada Strada
Al. Barbulovici Al. Barbulovici

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau

Şef proiect Proiect nr.


ing. Gîrda Gabriel STRADA IULIU
Scara 223/2017
COROIANU Faza
Proiectat ing. Marginean Remus 1:500
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P23
Desenat 2017
0.000

0.000

ex
i
Re sten
loc t
are
tal s
p
100
000 .

Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau
ALEE INTRE STR. S.

0
Proiect nr.

0
Şef proiect ing. Gîrda Gabriel

0.0
Scara BARNUTIU - STR. 223/2017
Faza

10
Proiectat ing. Marginean Remus 1:500 CAREIULUI
D.A.L.I.
PLAN DE SEMNALIZARE
Desenat ing. Făzăcaş Ionuţ 2017 Planşa P24
100
00 .0

. 000
0
10
Expert/Nume Prenume Semnatura Beneficiar Municipiul Zalau

Modernizare strazi si retele edilitare, accese


carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca,
Nr. O.R.C./an : in cartier D-va Nord, (str. Iuliu Coroianu, A.
DI CONCEPT J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Proiect Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava,

AMIC Tel: 0743/151978


0745/063696
Dumbravita, Torentului si accese carosabile,
Dumbrava I si Dumbrava II) din municipiul Zalau
ALEE INTRE STR. S. Proiect nr.
Şef proiect ing. Gîrda Gabriel
Scara BARNUTIU - STR. 223/2017
ing. Marginean Remus 1:500 CAREIULUI Faza
Proiectat
D.A.L.I.
ing. Făzăcaş Ionuţ PLAN DE SEMNALIZARE Planşa P25
Desenat 2017