Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Lucrare scrisă semestrială (nr. 1)


Semestrul I
Clasa a V-a

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a putea rezolva cerinţele:


Această întâmplare s-a petrecut demult, demult, pe vremea când animalele se hotarâseră să nimicească
pe vânător. Se pregătea o bătălie mare. (...)
Şi-au ascuţit dinţii şi ghearele. Erau aproape gata, când nu ştiu cine a spus:
- Mergem la bătălie, dar nu avem hatman. (...)
Cine să fie? Cine? Ariciul nu e bun, căci e ţepos; lupul este de trebuinţă-n bătălie; vulpea e prea
vicleană; cerbul e-ncornorat şi se agaţă de ramuri; bursucul e prea greu; ursul e cam bătrân...
Nu se înţelegeau... Când cearta era mai aprinsă, cine venea fără grijă pe cărare, cu pălăria pe-o
sprânceană, fluierând mulţumit?
Tomiţă iepuraşul.
- Ce e cu tine, măi Tomiţă? Şi de ce fluieri atât de mulţumit?l-au întrebat dihăniile.
S-a oprit iepuraşul, şi-a întins pălăria mai pe ceafă, apoi plictisit a dat dintr-o lăbuţă:
- L-am doborât...M-am repezit cu dinţii, şi haţ, haţ, ca şi cum n-ar fi fost...
- Pe cine?a întrebat cu spaimă cerbul.
- Pe un duşman!a început să-şi dea aere Tomiţă, văzând că-i ascultat de toţi.
Şi-ntr-adevăr, Tomiţă doborâse un trunchi din cel subţire, de răruşcă-viţă sălbatică. (...)
- Vreţi un hatman?... Vreţi un hatman destoinic peste animale? Să vă fiu eu!s-a îngâmfat Tomiţă. Nu-i
nimeni mai viteaz ca mine în pădure. (...)
(Alexandru Mitru- „Tomiţă iepuraşul”)
*hatman- căpitan, conducător; destoinic-vrednic, merituos, îndemânatic

CERINŢE
Subiectul I (60 de puncte)
A. Limba română
1) Desparte în silabe cuvintele: animalele, nimicească, trebuinţă. (6p)
2) Precizează modul în care s-au format cuvintele: încornorat, iepuraşul, Tomiţă. (6p)
3) Scrie sinonimul potrivit sensului din text al cuvintelor: a nimici, vicleană, ramuri. (6p)
4) Precizează modul şi timpul verbelor din enunţul: Această întâmplare s-a petrecut demult, demult, pe
vremea când animalele se hotarâseră să nimicească pe vânător (6p)
5) Scrie genul şi numărul pentru trei substantive din enunţul următor: Când cearta era mai aprinsă, cine
venea fără grijă pe cărare, cu pălăria pe-o sprânceană (6p)
B. Înţelegerea textului
1) Numeşte două personaje prezente în fragmentul citat. (6p)
2) Precizează două moduri de expunere care apar în fragmentul dat. (6p)
3) Notează cauza care declanşează acţiunea din fragmentul dat. (6p)
4) Exprimă-ţi opinia, în 5-7 rânduri (50-70 de cuvinte), despre comportamentul iepuraşului. (12p)
Subiectul II (30 de puncte)
Redactează, în 10-12 rânduri (100-120 de cuvinte), rezumatul fragmentului citat din opera literară
Tomiţă iepuraşul de Alexandru Mitru. În realizarea compunerii vei urmări: să respecţi ordinea cronologică a
faptelor prezentate; (8p) să desprinzi ideile principale ale textului (8p); să respecţi alte convenţii ale rezumatului
(6p); să ai un conţinut adecvat cerinţei (4p); să te încadrezi în limita de spaţiu indicată şi să respecţi normele de
ortografie şi de punctuaţie (4p).

Din oficiu 10 puncte


Nume și prenume:

Lucrare scrisă semestrială

Semestrul I
Clasa a V-a

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a putea rezolva cerinţele:


(...) Se povesteşte că ar fi fost odată prieteni câinele şi pisica.
E drept că-i mult de-atunci... E mult... Din vremea când nici câinele, nici pisica nu trăiau pe lângă om.
Erau sălbăticiuni. Locuiau în pădure.
Pisica se apropiase în acel timp de câine şi, miorlăind subţire, îl îndemnase:
- Nu vrei să fim prieteni buni? Să vânăm laolaltă, să stăm într-un bârlog, să împărţim prada? Nu
vrei?
Câinele a lătrat scurt şi s-a învoit. Au întins şi-o masă ca să lege prieteşug. Le-au cântat şi lăutari: o
pupăză şi nişte greieri.
- O să vânăm pe rând!a spus pisica. Întâi e rândul tău...Şi să vezi să te întorci cu pradă bună. Eu o să
am grijă în vremea asta de gospodărie.
Câinele a plecat să vâneze. Pisica s-a aşezat şi a început să toarcă.
N-o bătea vântul, n-o uda ploaia. Sta şi-aştepta să vină câinele cu prada.
Şi câinele umbla, alerga prin pădure, peste coclauri şi peste tot...
Deodată, i-a ieşit în cale o capră. A început s-o latre şi s-o gonească spre bârlog.
A auzit pisica lătratul câinelui şi tropotul caprei. Le-a ieşit înainte, prefăcându-se obosită:
- Vai, grele mai sunt treburile gospodăriei! (...)
(Alexandru Mitru- Cum s-a stricat prietenia dintre câine şi pisică)

CERINŢE
Subiectul I (60 de puncte)
A. Limba română
1) Desparte în silabe cuvintele: prieteni, sălbăticiuni, miorlăind. (6p)
2) Precizează modul în care s-au format cuvintele: gospodărie, sălbăticiuni, prefăcând. (6p)
3) Scrie sinonimul potrivit sensului din text al cuvintelor: locuiau, laolaltă, s-a învoit. (6p)
4) Precizează modul şi timpul verbelor din enunţul: O să vânăm pe rând!a spus pisica. Întâi e rândul tău...
(6p)
5) Alcătuiește enunțuri în care verbul a fi să aibă trei valori morfologice diferite.(6p)
6) Alcătuiește două enunțuri în care să ai un predicat verbal, respectiv un predicat nominal.(6p)
B. Înţelegerea textului
1) Numeşte două personaje prezente în fragmentul citat. (10p)
2) Precizează două moduri de expunere care apar în fragmentul dat. (8p)
3) Notează cauza care declanşează acţiunea din fragmentul dat. (6p)

Subiectul II (30 de puncte)


Redactează, în 10-12 rânduri (100-120 de cuvinte), rezumatul fragmentului citat din opera literară Cum
s-a stricat prietenia dintre câine şi pisică de Alexandru Mitru. În realizarea compunerii vei urmări: să respecţi
ordinea cronologică a faptelor prezentate; (8p) să desprinzi ideile principale ale textului (8p); să respecţi alte
convenţii ale rezumatului (6p); să ai un conţinut adecvat cerinţei (4p); să te încadrezi în limita de spaţiu indicată
şi să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie (4p).

Din oficiu 10 puncte

BIBLIOGRAFIE: Cătălina Radu, Claudia Topan, Mihaela Popa (coord.), Mimi Dumitrache, Monica Grad,
Simina Moldovan, Teodora Popescu, Portofoliul de evaluare formativă. Limba şi literatura română.
Clasele V-VIII, ed. Delfin, Bucureşti, 2015