Sunteți pe pagina 1din 39

ANALIZA VALORII UNUI PRODUS

(Scaunul auto pentru copii)

Strategii de preț

Coordonator:

Conf. Dr.Corneliu Munteanu

Cursanți: Apostol C. Dănuț-Constantin

Artenie Ancuța-Ioana

IAȘI

2016
Cuprins

Capitolul I ....................................................................................................................................... 5
Partea teorectică: Analiza valorii unui produs ................................................................................ 5
Aspecte teoretice privind valoarea .............................................................................................. 5
Ce este analiza valorii? ................................................................................................................ 5
Definiție analiza valorii ............................................................................................................... 6
Natura valorii percepute .............................................................................................................. 6
Conceptualizarea valorii percepute pentru client ........................................................................ 9
Psihologie ................................................................................................................................ 9
Economie ............................................................................................................................... 10
Capitolul II .................................................................................................................................... 12
Documentare practică ................................................................................................................... 12
2.1 Beneficiile funcționale ale produsului................................................................................. 12
2.1.1 Funcțiile produsului – Componente de bază .................................................................... 12
2.1.2 Stabilirera dimensiunilor tehnice pentru funcțiile produsului .......................................... 13
2.2 Beneficiile economice ale produsului ................................................................................. 14
Scaun auto Juju Baby Boo, negru/bej ....................................................................................... 15
Scaun auto Bomiko Auto XXL 01,beige .................................................................................. 15
Scaun auto 2Drive SAG-12, negru............................................................................................ 15
Scaun auto Fun Race Juju, negru/gri ......................................................................................... 15
Scaun auto Kinderkraft Junior Plus, gri .................................................................................... 15
Scaun auto Cybex Sirona Plus Isofix, Royal Blue .................................................................... 15
Scaun auto Jane Exo cu Isofix, negru ....................................................................................... 15
Scaun auto Chicco Eletta Comfort, Blue Sky ........................................................................... 15
Scaun auto Lorelli Premium Imax, Isofix, Agora Carmin ........................................................ 16
Scaun auto Duo plus Britax Romer, Crown Blue .................................................................. 16
Scaun auto Versafix zebra Isofix, Romer.................................................................................. 16
Scaun auto Eurobaby Capri Lux LB323,negru ..................................................................... 16
Scaun auto Joyello Klack, albastru ........................................................................................ 16
Scaun auto Sirona, Isofix ....................................................................................................... 16
2.3 Benefiicii psihologice ale produsului .................................................................................. 16
Grupa 0 (numită și scoica pentru bebeluși) ........................................................................... 19
Grupa 0 .................................................................................................................................. 20
Grupa I ................................................................................................................................... 20
Grupa II sau combinată II/III ................................................................................................. 20
Grupa III ................................................................................................................................ 21
Universale (Grupa I, II, III) ................................................................................................... 21
2.4 Legătura dintre beneficiile funcționale, economice și fiziologice ...................................... 22
Capitolul III................................................................................................................................... 23
Studiu empiric ............................................................................................................................... 23
3.5 Obiectivele cercetării........................................................................................................... 24
3.6 Metoda de cercetare ............................................................................................................ 24
3.9 Desfășurarea interviului ...................................................................................................... 25
Ghid de interviu......................................................................................................................... 26
(Anexa A) .................................................................................................................................. 26
Interpretarea datelor .................................................................................................................. 29
Întrebarea 1 ............................................................................................................................ 29
Întrebarea 2 ............................................................................................................................ 29
Întrebarea 3 ............................................................................................................................ 30
Întrebarea 4 ............................................................................................................................ 30
Întrebarea 5 ............................................................................................................................ 30
Întrebarea 6 ............................................................................................................................ 31
Întrebarea 7 ............................................................................................................................ 31
Întrebarea 8 ............................................................................................................................ 31
Întrebarea 9 ............................................................................................................................ 32
Întrebarea 10 .......................................................................................................................... 32
Întrebarea 11 .......................................................................................................................... 32
Întrebarea 12 .......................................................................................................................... 33
Întrebarea 13 .......................................................................................................................... 33
Întrebarea 14 .......................................................................................................................... 33
Întrebarea 15 .......................................................................................................................... 34
Vârsta dumneavoastră............................................................................................................ 34
Genul dumneavoastră ............................................................................................................ 34
Câți copii aveți? ..................................................................................................................... 34
Ce ocupație aveți? .................................................................................................................. 35
Ce venit lunar înregistrați? .................................................................................................... 35
Nivel de studii ........................................................................................................................ 35
Concluzii ................................................................................................................................... 36
Limite și direcții viitoare ........................................................................................................... 37
Bibliografie................................................................................................................................ 38
Capitolul I

Partea teorectică: Analiza valorii unui produs

Aspecte teoretice privind valoarea

Există mai multe căi de a descrie valoarea; Woo (1992) a identificat patru sensuri
generale ale conceptului valoare pentru oameni.
În primul rând, valoarea în contextul larg reprezintă „bunăstarea și supraviețuirea
indivizilor și prin extensie, a speciei în ansamblu” (p.85); aici valoarea este reflectată de valorile
consumatorilor care luptă pentru viață.
În al doilea rând, aceasta înseamnă „ceea ce o societate vede în mod colectiv ca fiind
important, indiferent dacă sunt sau nu astfel de obiecte extrem de apreciate de consum întradevăr
și care contribuie la bunăstarea sa”. (p.85); aceasta este o interpretare mai colectivă / obiectivă a
valorii.
În al treilea rând, valoarea se referă la „ceea ce individul posedă, dar depunând eforturi
sau schimburi”. (pag. 85); în comparație cu cea de a doua definiție, acest lucru este mai
individual și mai subiectiv.
În al patrulea rând valoarea, se referă la„utilitate pe care consumatorii o văd ca locuind
într-un anumit loc și are ca scop maximizarea dintr-un act special de cumpărare sau de
consum”.(pag. 85).

Ce este analiza valorii?

Analiza valorii, se referă de fapt la imaginea de ansamblu a unui proces și este privită ca
o tehnică simplă, deoarece presupune o abordare organizată pentru îmbunătățirea rentabilității
aplicațiilor produsului.
Definiție analiza valorii

Analiza valorii poate fi definită ca un proces de analiză sistematică, care este aplicată
produselor, respectiv modelelor existente, cu scopul de a compara funcția produsului solicitat de
către client, astfel încât să satisfacă cerințele acestora, cu privire la costul cel mai mic în
concordanță cu performanța specificată și fiabilitatea necesară.
Aceasta este o definiție destul de complicată și de aceea trebuie redusă la definirea
punctelor-cheie și elementelor,respectiv:
1. Analiza valoriieste un proces sistematic, formal și organizat de analiză și evaluare. Nu este
întâmplătoare sau informală, dar presupune o activitate de management care la rândul ei necesită
o planificare, dar șio funcție de control și de coordonare.
2. Analiza valoriise referă la funcția unui produs care trebuie să răspundă cerințelor sau nevoii
cererii unui client, iar pentru a îndeplini această cerință funcțională procesul de revizuire trebuie
să includă o utilizare a înțelegerii scopului pentru care este utilizat produsul.
3. Utilizarea înțelegerii unui produs presupune ca specificațiile să poată fi stabilite în procesul de
evaluare a nivelului de potrivire între produs dar și între valoarea derivată de client sau
consumator.
4. Pentru a reuși, procesul de management trebuie să îndeplinească aceste specificații
funcționaledar și criterii de performanță în mod constant, cu scopul de a da valoare clientului.
5. Pentru a se obține un avantaj din partea companiei, procesul de revizuire formală trebuie să
rezulte dintr-un proces de proiectare și îmbunătățiri care servesc pentru a reduce costurile de
producție ale acestui produs, dar menținând în același timp și nivelul de valoare prin intermediul
funcției.

Natura valorii percepute

Este esențial să se cunoască valoarea consumatorilor, înainte de a putea înțelege cu


adevărat intențile canalului de achiziție și alegerea canalului. Ce anume își doresc consumatorii
cu adevărat cu privire la cumpărături?Ce atribute sunt cele mai importante în hotărârile lor? Ce îi
determină să utilizeze un singur canal?
Dodds și Monroe (1985) spuneau că valoarea perceputăeste un factor important în
procesul decizional de cumpărare a consumatorilorși că întotdeauna se vor cumpăra produse cu o
valoare percepută ridicată. De asemenea, Zeithaml (1988) susținea că și în cazul consumatorilor,
aceștia vor evalua ceea ce ce primesc, în percepție subiectivă referindu-se la momentulcând
cumpără un produs / serviciu, iar Swait și Sweeney (2000) folosind modele logice pentru a
analiza influența valorii percepute asupra intenției de cumpărare a consumatorilor în industria
comerțului cu amănuntul,au constatat că tot mai mulți clienți au un comportament diferit de
cumpărare.
De fapt, mulți cercetători au considerat că valoarea percepută, este un factor important
pentru companiile de marketing (Chen și Quester, 2006; Cornin și colab, 2000;.Pura, 2005);
pentru că valoarea percepută poate face diferențaîntr-o companie. (Treacy & Wiersema,
1993;.Heskett și colab, 1994; Ravald & Grönroos, 1996).
Mai mult decât atât, consumatorul poate transfera atitudinile și sentimentele lui pentru
produs și astfel creează valoare percepută. Astfel, în cazul în care consumatorii pot primi o
valoare percepută de încredere în procesul unui consum a unui produs / serviciu, acesta va crea o
imagine de brand bună, loialitate, dar și profit companiei.
În literatura de specialitate, conceptul de „valoare percepută”este adesea slab diferențiat
de alte structuri înrudite - cum ar fi: „valori”, „utilitate”, „preț” și „calitate”. În ciuda cercetărilor
aprofundate privind aceste construcții, relațiile rămân în mare parte neclare (Lapierre și colab.,
1999).
Unii specialiști de marketing presupunând că termenul „valoarea” și termenul „valori”
fac parte din aceleași concepte, în ciuda faptului că sunt în mod clar termeni distincți. ”
„Valoarea” este rezultatul unei hotărâri evaluative, pe când termenul „valori”face
referire la standarde, norme, criterii, norme, obiective sau idealuri care servesc drept bază pentru
o astfel de hotărâre evaluativă (Holbrook, 1994, 1999).
„Valoarea” implică un „compromis” între beneficii și sacrificii; în plus, implică o
interacțiune între un client și un produs sau un serviciu (Payne și Holt, 2001). În contrast, cu
termenul „valorile” care sunt convingeri personale importante pe care oamenii le dețin în ceea ce
privesc ele și scopurile pentru care se străduiesc (Rokeach, 1968, 1973). Este evident că
„valoarea percepută” și „valorile personale” nu corespund aceluiași concept (Zi și Crask, 2000,
Oliver, 1996; Woodruff, 1997)
Din punct de vedere economic, „valoarea” fiind în mod tradițional asimilată cu utilitatea
sau dezirabilitatea. Conform teoriei utilității, probabilitatea intenției de cumpărare va crește,
atunci când consumatorii dobândesc mai multe beneficii decât plătesc pentru un produs (Dickson
& Sawyer, 1990).
Thaler (1985), de asemenea, considera că valoarea percepută este un lucru important
pentru a influența intenția de cumpărare a consumatorilor, deoarece este compoziția tranzacțiilor
de utilitate și utilitatea achiziției.
În acest sens, „teoria utilității” oferă conceptualizări care stau la baza constructului
„valoare” (Tellis și Gaeth, 1990). Și astfel această teorie susține faptul că valoarea
consumatorilor derivă în funcție de diferența dintre „utilitatea” furnizată de către atributele unui
produs și „neutilitatea”, reprezentată de prețul plătit.
Pentru această abordare, mai mulți autori au folosit termenul de „utilitate” (în diverse
moduri) cu privire la definițiile valorii percepute (de exemplu Afuah, 2002; Thaler, 1985;
Zeithaml, 1988).Cu toate acestea, valoarea percepută este un construct complex,care implică mai
mult decât o simplă evaluare rațională a „utilității”. Mai mult decât atât, „prețul”este,în sine, un
construct distinct și evaziv. (Dodds și colab, 1991;. Woodruff și Gardial, 1996)
Conceptualizarea valorii percepute pentru client

Holbrook (1999) a fost primul care a introduspe piață explorarea valorii percepută pentru
clienți. El susținea că teoria valorii (Lewis, 1946 Hilliard,1950; Taylor, 1961; Frondizi, 1971) are
legătură cu cercetarea de marketingși comportamentul consumatorului.

O vedere de ansamblu a valorii percepute pentru client fiind realizată prin sintetizarea
naturii și conceptului de valoare de la patru discipline: axiologie, psihologie, economie si
marketing (a se vedea figura 1)

Psihologie

Conform literaturii de psihologie, valoarea se bazează pe constructul cognitiv care


capteazăorice discrepanță dintre beneficiu și sacrificiu în același timp ca și discrepanța care se
face între așteptările și performanțele percepute.(Patterson& Spreng, 1997, p.421)
Acest lucru reflectând preocuparea disciplinei cu valorile personale (a se vedea Rokeach,
1973)și percepția individuală, care este procesul de dobândire, detectare, selectarea șiorganizarea
de stimuli (Wilkie, 1994). Astfel, experiențele cumpărăturilor de consum se referă atât la prețul
percepțiilor de marfuri cât și la valoarea percepțiilor magazinului (Kerin, Jain & Howard, 1992).
Conform acestei viziuni, atitudini, norme subiective și comportamentale,intențiile sunt
principalii determinanți ai acțiunilor de consum.
De exemplu, evaluarea valorii perceputea unui produs / serviciu specific (o componentă
bazată pe rezultate) generează emoții legate desatisfacția sau nemulțumirea care se resimte.
Aceată emoție având un impact asupra indivizilor,iar evaluarea valoriiinfluențând în mod
direct intenția de cumpărare.
Studii de adoptare a cadrului de valoare percepută pe baza clientului (Anderson, Fornell
&Lehmann, 1994; Cronin, Brady & Hult, 2000; Ennew & Binks, 1999; Woodruff,
1997)sugerează că percepțiile asupra calității serviciilor de satisfacție a clienților sporesc
valoarea, iar la rândul său, această evaluare pozitivă a valorii influențează în mod
directsatisfacţia.
Mai mult decât atât, calitatea serviciilor și evaluarea valorii conducîn primul rând la o
evaluare a satisfacției emotive, care conduc la intenții comportamentale.

Economie

În teoria economică, valoarea constă în două aspecte majore: beneficii și sacrificii.


Valoarea percepută pentruclient fiind considerată ca un compromis între calitatea relativă
și prețul relativ (Gale, 1994, Monroe, 2003).
Monroe (2003, p.193) vedea valoarea percepută pentru clientîn sacrificii de reducere, mai
degrabă decât beneficii în creștere; și astfel încapsulează o relație într-o ecuație simplă:valoarea
de achiziție = beneficii percepute sau de calitate / sacrificiu perceput total.
Ecuația are la bază ideea că: beneficiile percepute a unui element sunt ocombinație de
atribute fizice, atribute de servicii și suport tehnic disponibile într-osituație specială de utilizare.
Astfel, clienții plătesc o anumită sumă de bani în schimbulprodusului / serviciului dorit.
Ecuația reflectă teoria schimbului, un principiu centralîn economie, principiu care are la
bază faptul că și clienții au o contribuție pentru careprimesc un rezultat contra cost.
Atunci când se calculează valoarea de schimb, persoanele fizicear trebui să țină cont de
avantajele și costurile generate de relație (Morgan &Hunt, 1994). Cu condițiaca cel puțin două
părți să participe latranzacție și că toate părțile să creadă că vor beneficia de pe urma schimbului
de-a lungul timpului.
Ecuatia valorii lui Kotler se bazează, de asemenea, peconceptul de trade-off (dă și ia),
oferind o defalcare mai cuprinzătoare aelementelor de bază:
Costuri de valoare = Beneficii (beneficii funcționale + beneficii emoționale) / (costuri
monetare + timp costurile + costurile energiei + costuri psihice)
Raportul central în această definiție sugerând faptul că și consumatorii pot evalua diferit
produse / servicii alternative bazate pe ceea ce ei percep ca livrând valoare maximă. (Kotler,
2000).
Prin urmare, clienții primesc beneficii funcționale și / sau emoționale pentru care pierd un
amestec de: costurimonetare, timp, energie și costurile psihice.
Alți cercetători văd, de asemenea, valoare ca fiinddiferența între ceea ce consumatorii
renunță în termeni de timp, bani sau alte resurse pentruun produs, iar beneficiile sunt cele pe care
le primesc (Berry, 1996; Blackwell, Miniard & Engel, 2001;Zeithaml, 1988; Zeithaml & Bitner,
1996).
Această abordare vede valoarea,ca sumă a utilitățilorprimite de către clienți, în
schimbulsumeila care ei trebuie să renunțe. Prin urmare, clienții trebuie să ia decizii prin
examinarea raporturilor dintre oferte diverse, identificandperspectiva care maximizează valoarea
funcției lor de utilitate individuală la un anumit punct.
Capitolul II

Documentare practică

2.1 Beneficiile funcționale ale produsului

2.1.1 Funcțiile produsului – Componente de bază

Notă! ISOfix este standardul internațional pentru punctele de racordare a scaunelor auto
de siguranță pentu copii. Sistemul are și alte denumiri inclusiv: LATCH în Statele Unite ale
Americii și UAS în Canda.
Produsul, respectiv scaunul auto pentru copii, este adecvat utilizării în vehiculele
prevăzute cu puncte aprobate ca puncte de ancorare ISOfix (conform detaliilor din cartea tehnică
a vehiculului), în funcţie de categoria din care fac parte scaunul şi sistemul de prindere.

2.1.2 Stabilirera dimensiunilor tehnice pentru funcțiile produsului

Simbolul funcției Denumire Dimensiune tehnică


Denumire UM
A Permite reglarea centurii de siguranță Număr de poziții de reglare 8 poziții
împreună cu suportul pentru cap
B Suportă greutate Greutate maximă 36 kg
C Asigură protecția copilului Centură de siguranță

D Permite reglarea poziției de șezut Unghi de înclinare


E Ușor de fixat Sistem ISOfix
F Ușor de transportat
G Este durabil Durată de viață
H Ușor de curățat Husă lavabilă (învelitoare)
I Posibilitatea de a verifica dacă scaunul Leduri Roșu,verde
a fost fixat corespunzător
J Aspect estetic
K Asigură confort
Tabelul nr.1 Stabilirera dimensiunilor tehnice pentru funcțiile produsului
2.2 Beneficiile economice ale produsului

În continuare vom arăta care sunt relațiile între elementele componete și funcții:

Scaun din material antișoc Funcția B, C, E, F,G, H, J, K


Mâner de acționare a tetierei Funcția A, F
Capace de prindere a centurilor Funcția C, J
Tetieră reglabilă Funcția A, C, H, J, K
Husă lavabilă Funcția G, H, J
Centuri de siguranță Funcția C, J
Dispozitiv central de fixare a centurilor Funcția C
Indicator de tensionare a centurii Funcția C, J
Sistem central de reglare a centurii Funcția C ,K
Sistem de tensionare a centurii Funcția C, K
Manetă de reglare a poziției de rabatare Funcția D, J, K
Clemă de prindere a centurii Funcția C, J
Baza Funcția B, E, F,G, H,J
Buton de eliberare a conectoarelor ISOfix Funcția E, I
Buton de siguranță ISOfix Funcția C, J
Sistem de reglare a înălțimii suportului pentru podea Funcția C, K
Mâner pentru retragerea conectoarelor ISOfix Funcția E, F
Suport pentru podea Funcția B, C, G, H, K
Conectoare ISOfix Funcția C, G
Clipsuri pentru introducere conectoare ISOfix Funcția C, E

Consumatorii scaunului auto pentru copii vor plăti un preț diferit la achiziționarea
produsului, în funcție de categoria de vârstă în care se încadrează copilul lor. Așadar, scaunele
pentru mașini au un preț crescător la fel ca și grupele de vârstă a copiilor, de la cei mici la cei
mai mari. Astfel, cei care cumpără pentru vârstele mici sau nou născuți vor obține mai ușor
beneficiul eficienței sau al economiei.
Siguranța oferită de scaunul auto se reflectă în mod inevitabil în prețul produsului.
Cumpărătorii unui scaun auto pentru copii vor avea în primul rând beneficiul siguranței
economice și vor fi scutiți de a plăti amenzi dacă sunt verificați de Poliție, potrivit Codului
Rutier.
Conform legislației europene, minorii până la 1 metru și 35 centrimetri înălțime, pot fi
transportați cu atomobilul numai dacă sunt așezați în scaune sau pe niște perne speciale1.
Un alt beneficiu economic este acela al garanției primite de la furnizor, care este undeva
la 2 ani. Astfel, dacă scaunul auto prezintă defecțiuni ulterioare sau nu asigură confortul necesar,
cumpărătorul poate beneficia de un nou produs, fără a mai suporta și alte cheltuieli.

Grupe de vârstă/greutate Modele de scaune auto Site-uri de achiziționare Preț achiziție


(Ron)
Grupa 1: 0-13 kg Scaun auto Juju Baby Boo, Emag.ro 138
negru/bej

Grupa 2/3: 15-36 kg Scaun auto Bomiko Auto XXL Emag.ro 219
01,beige

Grupa 1: 0-18 kg Scaun auto 2Drive SAG-12, Emag.ro 223


negru

Grupa 1/2/3: 9-36 kg Scaun auto Fun Race Juju, Emag.ro 224
negru/gri

Grupa 2/3: 15-36 kg Scaun auto Kinderkraft Junior Emag.ro 231


Plus, gri

Scaun auto Cybex Sirona Plus Emag.ro 2349


Isofix, Royal Blue

Scaun auto Jane Exo cu Isofix, Emag.ro 1796


negru

Grupa 1: 0-18 kg Scaun auto Chicco Eletta Emag.ro 650


Comfort, Blue Sky

1
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/modificarea-din-codul-rutier-care-aduce-o-noua-amenda-de-
400-de-lei-ce-trebuie-sa-faca-toti-parintii.html, accesat 30.03.2016
Grupa 1/2/3: 9-36 kg Scaun auto Lorelli Premium Emag.ro 509
Imax, Isofix, Agora Carmin
Grupa 1: 9-18 kg Scaun auto Duo plus Britax Allkids.ro 1769
Romer, Crown Blue
Scaun auto Versafix zebra Allkids.ro 1516
Isofix, Romer
Grupa 1: 0-13 kg Scaun auto Eurobaby Capri Allkids.ro 197
Lux LB323,negru
Grupa 2/3: 15-36 kg Scaun auto Joyello Klack, Allkids.ro 205
albastru
Grupa 1: 0-18 kg Scaun auto Sirona, Isofix Bestkids.ro 2209

Grupa 2/3: 15-36 kg Scaun auto Solution X Fix, Bestkids.ro 847


Isofix
Tabelul nr. 2 Modele de scaune auto pentru copiii în funcție de grupe de vârste și preț

Prețul unui scaun auto pentru copii pe site-ul celor de la Emag, variază de la 138 Ron,
preț pentru cel mai ieftin produs și poate ajunge până la 2349 Ron pentru cel mai scump, în timp
ce pe site-ul Allkids, prețul unui scaun auto variază de la 197 Ron și poate ajunge până la 1769
Ron, iar pe site-ul celor de la Bestkids, sunt prețuri care variază de la 847 Ron până la 2209 Ron.
Astfel, prețul mediu al unui scaun auto pentru copii este în jurul sumei de 704 Ron.

2.3 Benefiicii psihologice ale produsului

La baza deciziilor și acțiunilor fiecărei persoane există o serie de influențe psihologice.


Atunci când se cumpără un produs, acțiunea are loc în scopul acoperirii unei nevoi. O abordare
foarte cunoscută a nevoilor omului este cea a modelului creat de psihologul Abraham Maslow
ilustrat prin piramida ierarhizării nevoilor.
În cazul de față, scaunul auto pentru copii este destinat, în cea mai mare parte, nevoii de
siguranță. Oamenii sunt preocupați de siguranța lor fizică și psihică, însă în momentul în care
aceștia devin părinți, această necesitate de siguranță se multiplică, astfel încât vor încerca să
asigure în primul rând, siguranța copiilor și apoi, pe cea proprie.
Astfel, cel mai important beneficiu psihologic aferent produsului specificat, este cel al
creării de siguranță, liniște sufletească și psihică.
Chiar dacă principalul beneficiu psihologic cade pe a doua treaptă a piramidei lui
Maslow, scaunul auto pentru copii ajută și la îndeplinirea unei necesități fiziologice.
Luând în considerare faptul că unii oameni devin părinți, viața acestora devine mult mai
antrenantă și au mult mai multe preocupări decât atunci când nu aveau copii. În acest fel nevoia
de odihnă crește, iar comportamenul oamenilor este direcționat în acest scop.
Scaunul auto pentru copii este un model de produs care satisface această nevoie
fiziologică a consumatorilor. Astfel, în momentul unei deplasări cu mașina, părintele, indiferent
dacă este șoferul mașinii sau nu, este mult mai liniștit și odihnit, pentru că nu trebuie să aibă grijă
în totalitate de copil.
Produsul vine în sprijinul consumatorilor, oferind siguranță sporită prin specificațiile
tehnice și reduce stresul părinților. Astfel, prin utilizarea acestui produs, consumatorul va resimți
asupra sa o stare de relaxare, de ușurare, de confort și odihnă.
Într-un alt sens, urcând mai sus pe treapta necesităților sociale, familia întrunește acest
aspect. Scaunul auto pentru copii pe lângă faptul că este un produs care creează siguranță, liniște
și relaxare în mintea consumatorilor, poate să atragă și alte beneficii de tip emoțional.
Transportul copiilor cu mașina devenind mult mai simplu, mult mai în siguranța, și familia se
află împreună.
Acest lucru crează mai ales o nevoie sufletească și totodată o stare de bine, de împlinire,
prin prezența unui întreg și faptul că este familia unită.
Scaunul auto pentru copii poate oferi și o creșterea a stimei, spre exemplu, unii părinți
achiziționează acest produs pentru a se simți valoroși, ușor superiori, în detrimentul celor care nu
încearcă și nu folosesc astfel de produse. Prin acest mod, aceștia obținând un important beneficiu
psihologic și respectiv încredere în propriile valori.
În câteva cuvinte, scaunul auto pentru copii le poate oferi consumatorilor o serie de
beneficii, precum: păstrarea unei forme armonioase a familiei, crearea siguranței, mai puțin stres
asupra corpului, relaxare, educație și o creștere a respectului față de propria persoană.
Din punct de vedere biologic, statul pe scaun atrage o mare importanță, fiind vorba de
poziția corectă a corpului și mai ales a coloanei vertebrale.
Din privința acestui aspect, scaunul auto pentru copii asigură acest criteriu, mai ales că
vorbim de un produs care este utilizat în funcție de vârstă și de greutate corporală.
Conform Legislației Europene, scaunul auto pentru copii poate fi utilizat de la grupa 0 la
grupa III, astel:
Grupa 0 (numită și scoica pentru bebeluși)
Greutate: 0 până la 10 kg
Vârsta copilului: de la naştere la 6 luni
Poziționare: cu partea laterală a sensului de mers

Nu sunt scaune, ci sunt leagăne. Poate fi același leagăn al


căruciorului, doar cu posibilitate de a îl cupla pe scaunul din spate cu
ajutorul curelelor speciale. Copilul se prinde în leagăn cu o centură
lată și moale, iar în jurul capului are o protecție specială. Avantajul
acestor leagăne este poziția orizontală a copilului.
Securitatea leagănului este proastă, de aceea, dacă nu sunt
contraindicații medicale (de ex. în cazul copilului născut pre-matur)
atunci se va face preferință grupei 0) .

2
http://cdn1.shopmania.biz/files/s1/129511917/content/Detalii_Pallas_2_Fix_1.jpg, accesat la
data 29.03.2016
Grupa 0
Greutate: 0 până la 13 kg
Vârsta copilului: până la un an
Poziționare: cu faţa invers sensului de mers

Poziția copilului este semi-culcată. Până bebelușul nu împlinește 12


luni și 9 kilograme, scaunul trebuie poziționat cu faţa invers sensului
de mers. Specialiștii spun că poziționarea cu faţa spre sensul de mers
poate răni coloana bebelușului în cazul unei coliziuni frontale și că,
cu cât menții mai mult poziționarea cu opusul sensului de mers, cu
atât expui copilul unui risc mai mic.

Grupa I
Greutate: 9 până la 18 kg
Vârsta copilului: 9 luni – 4 ani
Poziționare: cu faţa în direcția sensului de mers

Este destinat copiilor de la un an ce pot sta singuri în șezut și țin


siguri capul. Specific este centura de siguranță în forma de Y, ce în
caz de accident permite protejarea coloanei vertebrale și abdomenul
copilului.

Grupa II sau combinată II/III


Greutate: 15 până la 25 kg
Vârsta copilului: 3 ani – 7 ani
Poziționare: cu faţa în direcția sensului de mers

Este cea mai populară grupă, probabil pentru că este utilizată mai
mulţi ani. Inițial e un scaun cu două poziții a spătarului, apoi după ce
copilul va crește partea superioară se va scoate.
Grupa III
Greutate: 22 până la 36 kg
Vârsta copilului: 6 – 12 ani
Poziționare: cu faţa în direcția sensului de mers

Se potrivește copiilor cu vârsta de peste 6 ani. Copiii peste 150 cm


înălțime se pot asigura cu centura de siguranță a mașinii. Centurile de
siguranță se pot ajusta, dar trebuie să stea strâns și să nu fie răsucite.

Universale (Grupa I, II, III)


Este o modalitate economă ce cuprinde scaunele de grupa I, II, III3.
Totodată, partea tehnică a produsului susține poziția corectă a corpului, asigurându-se
astfel confortul copiilor. Chiar dacă producătorii împart scaunele auto după vârstă, greutatea este
instrumentul cheie care decide tipul scaunului de mașină.
În altă ordine de idei, un lucru ar putea dezechilibra puțin confortul și comoditatea pe
care le oferă scaunul auto. Mulți părinți sunt de părere că cei mici sunt în creștere și intervine un
moment în care aceștia nu mai au loc pentru a-și întinde picioarele. În atenția acestui aspect,
imaginea de mai jos ilustrează exemplul dat:

3
http://mybebe.md/vizualizare/alegem_corect_scaunul_de_maina_pentru_copii accesat la data
30.03.2016
4
http://www.printesaurbana.ro/wp-content/uploads/2015/10/rear-facing.jpg, accesat la data
30.03.2016
Însă percepțiile diferă de la un consumator la altul deși categoric, un important criteriu în
alegerea scaunului de mașină este cel de îndeplinire a condițiilor de confort al copiilor.
Tot din punct de vedere biologic, copiii au o mai mare flexibilitate a membrelor, sunt
obișnuiți să stea sau să doarmă în diferite poziții, cât mai neobișnuite, iar poate pe mulți, în cazul
prezentat mai sus, nu i-ar pune în dificultate sau în incomoditate.

2.4 Legătura dintre beneficiile funcționale, economice și fiziologice

În primul rând, achiziționarea acestui produs devine mai mult o obligație, decât o simplă
alegere, potrivit legislației europene. Într-un alt sens, toate funcțiile produsului sunt într-un
proces de complementaritate.
Atunci când părinții se hotărăsc să achiziționeze un scaun auto pentru copii, trebuie să aibă
în vedere vârsta, înălțimea și greutatea pe care o au cei mici, pentru a le oferi nivelul de siguranță
și confortul necesar, specificațiile tehnice și suma de bani pe care sunt nevoiți să o plătească în
funcție de nevoile și preferințele acestora.
În alegerea unui scaun auto, cumpărătorii vor opta pentru un suport ușor de manevrat,
ușor de instalat și utilizat, care să ofere protecție totală, să asigure siguranța copilului, dar și a lor,
astfel încât să nu le dea impresia creșterii gradului de risc sau teamă și să le reducă stresul pe
care-l acordă atenției și creșterii copilului. Cumpărătorii vor plăti gândindu-se mai mult la
siguranța copilului, însă vor urmări totodată să obțină anumite beneficii sau garanții.
Capitolul III

Studiu empiric

3.1 Contextul decizional

În ultimii ani, instaurarea legislațiilor europene a produs mai multe schimbări de


comportament la nivelul consumatorilor, de pe teritoriul României. Astfel, produsele destinate
copiilor, cum ar fi scaunele auto, au început să fie achiziționate în număr mare, fapt ce a produs
totodată diversitatea categoriilor și intensificarea concurenței brandurilor. Prin urmare, cei mai
mulți părinți au fost influențati să-și asigure astfel de dotări ale vehiculelor pentru a respecta
întocmai normele europene și pentru a micșora riscul accidentelor, la care pot fi expuși copiii lor.
Astfel, achiziționarea acestor produse nu prezintă „un moft”, ci mai degrabă o obligație în
sensul unei investiții destul de costisitoare care să asigure pe termen lung siguranța și confortul
copiilor, respectând astfel și regulamentele Codului rutier.

3.2 Problema decizională

Consumatorii consideră scaunele auto pentru copii extrem de scumpe în raport cu


utilitatea pe care o pot oferi. Cu alte cuvinte, problema decizională este dată de faptul că mulți
părinți achiziționează scaunele auto pentru copii pentru că „așa se cere” și nu pentru pentru că
siguranța celor mici reprezintă o nevoie specială, iar din acest punct de vedere valoarea
percepută este mai mică decât prețul, iar produsul este considerat ca fiind unul scump.

3.3 Problema cecetării

Identificarea percepțiilor asupra beneficiilor oferite de către scaunul auto pentru copii.

3.4 Scopul cercetării

Scopul acestei cercetări este unul educațional, urmărindu-se astfel o mai bună informare
asupra beneficiilor produsului și totodată, înlăturarea utilizării scaunelor auto de tip second-hand.
3.5 Obiectivele cercetării

1. Identificarea cunoștințelor consumatorilor privind funcționalitatea scaunelor auto pentru


copii;
2. Identificarea surselor de informare privind specificațiile produsului, în decizia de
cumpărare;
3. Măsurarea gradului de siguranță pe care îl simt consumatorii în vederea utilizării
scaunului auto pentru copii;
4. Determinarea unei sume medii cheltuite de consumatori în achiziționarea unui scaun auto
pentru copii;
5. Determinarea timpului acordat procesului deciziei de cumpărare.

3.6 Metoda de cercetare

Metoda de cercetare aleasă este metoda calitativă.

3.6. 1 Instrumentul de cercetare

Ca și instrument de cercetare am folosit interviul în profunzime (Anexa A).

3.7 Identificarea segmentului

Scaunul auto pentru copii se adresează tuturor persoanelor cu calitate de părinți care
urmăresc siguranța, confortul și îndeplinirea legislației europene la un preț bun. Segmentul țintă
vizat este cuprins în intervalul de vârstă 30 - 45 de ani, atât femei cât și bărbați, familiști, care au
cel puțin un copil și o mașină personală.
Veniturile celor din segmentul țintă sunt medii, ușor spre ridicate, iar nivelul de educație
este unul sporit. Regiunea geografică din care provin aceștia nu constituie un criteriu elementar
în vederea utilizării produsului.
3.8 Eșationarea

În vederea alegerii persoanelor participante la interviu, în urma aplicării unui chestionar


de selecție, eșantionul a fost construit pe baza următoarelor criterii:

 Stare civilă (da/ nu)


 Copii (da/ nu)
 Permis auto (da/ nu)
 Vârsta ( 25 – 50 ani)
 Sexul (M/F)
 Nivel educație (liceu/ studii universitare/ studii post universitare)
 Venituri (medii – superioare)

În urma aplicării acestui chestionar de selecție, pe un număr de 30 de persoane, doar 8


persoane au îndeplinit condițiille cerute pentru a participa în cadrul interviului în profunzime.

3.9 Desfășurarea interviului

Interviul în profunzime a avut loc în cursul săptămânii, în zilele de miercuri și joi, în data
30 și 31.03.2016, într-un cadru familiar persoanei intervievate (propria locuință/ cafenea), tocmai
pentru a-i oferi acesteia posibilitatea de a se simți în largul său și de a nu fi inhibată de mediul în
care se află sau de alți factori externi.
Interviul a avut la bază doi operatori de interviu (Apostol Dănuț, Artenie Ancuța), cei 8
participanţi fiind apropiați ai persoanelor care au realizat interviul.
Derularea fiecărui interviu a durat aproximativ 20 – 30 minute, iar înregistrarea
discuțiilor s-a realizat doar audio, prin intermediul unui telefon mobil.
Ghid de interviu

(Anexa A)

Bună ziua! Numele meu este Artenie Ancuța-Ioana/ Apostol Dănuț, iar interviul ce
urmează a fi susținut va fi folosit în cadrul unui proiect al disciplinei Strategii de Preț, la
Masterul Marketing și Comunicare în afaceri, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din
Iași.
Tema acestui proiect sintetizează analiza valorii unui produs, iar în cazul de față,
produsul ales este scaunul auto pentru copii. Rolul susținerii acestui interviu este acela de a
scoate în evidență cunoașterea beneficiilor scaunelor auto pentru copii și percepția
dumneavoastră cu privire la utilitatea acestora.
Orice informație oferită ne poate fi de mare folos, astfel încât trebuie să luați în
considerare faptul că ar exista răspunsuri greșite. Durata interviului va fi de aproape de 20-30
minute și veți fi înregistrați audio, prin intermediul unui telefon mobil, pentru a mă va ajuta să
păstrez forma completă a informațiilor și vă asigur că răspunsurile dumneavoastră nu vor fi
folosite în cadrul altor scopuri, precum alte cercetări sau analize.
În continuare, vreau să vă mulțumesc pentru prezența oferită și voi începe să vă adresez
o primă întrebare, pentru a deschide discuția noastră.

1) Ați utilizat vreodată un scaun auto pentru copii? Ce știți despre acest produs destinat
copiilor?

Dacă nu ați utilizat niciodată un scaun auto pentru copii vă rog să trecem la următoarea
întrebare.

2) Veți dori pe viitor să încercați utilizarea scaunului auto pentru copii? Cum credeți că
funcționează?

3) Ce anume știți despre partea tehnică a produsului? Vi se pare un dispozitiv ușor de


instalat?

Dacă nu aveți prea multe informații în acest sens să trecem la următoarea întrebare.
4) Credeți că dotările tehnice ale scaunului auto pot fi ușor adaptabile tipului de mașină și
ușor de manevrat de către orice părinte?

5) Cum credeți că puteți obține cele mai bune informații în legătură cu scaunul auto pentru
copii?

6) Atunci când vreți să achiziționați un astfel de produs vă bazați mai mult pe informațiile
obținute sau pe propria gândire? De ce credeți acest lucru?

7) Aveți idee care sunt criteriile de bază în alegerea unui scaun auto pentru copii?

8) Pe o scară de la 1 la 10 vă rog să specificați gradul de siguranță pe care vi-l oferă acest


produs.

De la 1 spre 10, crescător, gradul de siguranță va crește.

9) Pe lângă siguranță, ce alte beneficii ați adăuga acestui produs?

10) Aveți idee cam ce prețuri se alocă scaunelor auto pentru copii, de la cea mai mică
categorie de vârstă la cea mai mare? Dacă nu știți, ați putea estima câteva prețuri?

11) Care este suma medie pe care a-ți fi dispuși să o cheltuiți în vederea achiziționării unui
scaun auto pentru copii?
12) Ați optat sau veți opta pentru produse de tipul second-hand? Care ar fi motivul?

13) Sunteți de părere că utilizarea unui produs second-hand poate aduce aceleași avantaje ca
și cele ale unui produs nou?
14) Atunci când achiziționați produse destinate copiilor acordați mult timp deciziei de
cumpărare? Care ar fi motivul?

15) Mai doriți să adăugați și altceva la finalul întrebărilor, lucruri de care poate, nu ați fost
întrebat?

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru răspunsurile oferite, nu înainte de a vă mai


întreba câteva date pentru identificarea dumneavoastră

 Vârsta dumneavoastră
 Genul dumneavoastră
 Câți copii aveți?
 Ce ocupație aveți?
 Ce venit lunar înregistrați?
 Nivel de studii
 Starea civilă
Interpretarea datelor

În urma derulării interviului reies următoarele aspecte:

Întrebarea 1
Ați utilizat vreodată un scaun auto pentru copii? Ce știți despre acest produs destinat
copiilor?

La întrebarea numărul 1 a rezultat faptul că majoritatea respondenților, respectiv 6 dintre


aceștia sunt utilizatori ai scaunelor pentru copii, în timp ce doar 2 dintre respondenți au afirmat
că nu au încercat niciodată produsul, deși au auzit despre acesta.
În continuare 4 dintre respondenți au afirmat că fiind utilizatori ai acestui produs, dețin și
detalii ample despre funcționalitatea produsului, în timp ce alți 4 respondenți au oferit răspunsuri
incomplete.

Întrebarea 2
Veți dori pe viitor să încercați utilizarea scaunului auto pentru copii? Cum credeți că
funcționează?

La această întrebare, 4 dintre respondenți au spus că sunt siguri că vor dori să încerce și pe
viitor scaunul auto pentru copii, în timp ce alți 3 intervievați au afirmat că se mai gândesc pe
motiv că nu sunt siguri de utilitatea produsului, iar o altă persoană a afirmat că nu își dorește să
încerce niciodată un astfel de produs, pe motiv că nu oferă siguranța necesară copilului.
Majoritatea respondenților au afirmat că scaunul auto funcționează pe baza unui principiu
simplu și că nu vor fi probleme de instalare a acestuia.
Întrebarea 3
Ce anume știți despre partea tehnică a produsului? Vi se pare un dispozitiv ușor de instalat?

Răspunsurile la această întrebare relevă faptul că cei mai mulți respondenți, respectiv 7 dintre
aceștia nu au cunoștințe despre partea tehnică a produsului, dar cu toate acestea consideră că este
un dispozitiv ușor de instalat.

Întrebarea 4
Credeți că dotările tehnice ale scaunului auto pot fi ușor adaptabile tipului de mașină și ușor
de manevrat de către orice părinte?

7 dintre respondenți, conform răspunsurilor lor, au afirmat că scaunul auto pentru copii
este dedicat ambilor părinți și poate fi utilizat cu ușurință atât de mama cât și de tatăl copilului, în
timp ce 1 respondent a considerat că un astfel de dispozitiv trebuie utilizat în prealabil de un
bărbat. În schimb, toți subiecții sunt de părere ca există o ușoară adaptabilitate la tipul de mașină,
produsul fiind un model standard.

Întrebarea 5
Cum credeți că puteți obține cele mai bune informații în legătură cu scaunul auto pentru
copii?

Majoritatea respondenților au răspuns la această întrebare că de multe ori pentru a obține


informații apelează în primul rând la intermediul internetului și apoi cer ajutorul asistenței din
cadrul magazinelor specializate.
Întrebarea 6
Atunci când vreți să achiziționați un astfel de produs vă bazați mai mult pe informațiile
obținute sau pe propria gândire? De ce credeți acest lucru?

4 dintre subiecți au spus că esențial pentru ei este să caute informații pe internet, alți 2
respondenți au spus că atunci când sunt în dubii mai cer ce-i drept și ajutorul specialiștilor, iar
alți doi respondenți au spus că se axează pe sfaturile și părerile prietenilor. În continuare
majoritatea respondenților au spus că pentru ei contează și o a doua părere în plus.

Întrebarea 7
Aveți idee care sunt criteriile de bază în alegerea unui scaun auto pentru copii?

Referitor la această întrebare 6 dintre respondeți au spus că au idee despre criteriile de bază
în alegerea scaunului auto, în timp ce alți 2 au afirmat că sunt nesiguri.

Întrebarea 8
Pe o scară de la 1 la 10 vă rog să specificați gradul de siguranță pe care vi-l oferă acest
produs.

Pe o scară de la 1 la 10, 4 dintre respondenți au acordat un nivel maxim de siguranță


(acordând nota 10), în timp ce un respondent a acordat nota 7, un altul a acordat nota 6 și alți doi
au acordat ca și grad de siguranță nota 5.
Întrebarea 9
Pe lângă siguranță, ce alte beneficii ați adăuga acestui produs?

La această întrebare majoritatea respondenților au pus confortul imediat după siguranță, după
care au adăugat mai multe avantaje, respective faptul că e ușor de manevrat, un alt respondent a
afirmat că pentru el designul este cel care îl atrage și acesta trebuie să fie unul plăcut și în culori
deschise, un altul a spus că un beneficiu important ar fi modul de instalare, respective să fie ușor
de instalat, iar un altul a precizat că nu are ce beneficii să mai adauge pe lângă siguranță, ci doar
simplu fapt să fie personalizat, adică să aibă culori vii și cu imprimeuri, astfel încât să fie „pe
placul copilului său”.

Întrebarea 10
Aveți idee cam ce prețuri se alocă scaunelor auto pentru copii, de la cea mai mică categorie
de vârstă la cea mai mare? Dacă nu știți, ați putea estima câteva prețuri?

La această întrebare majoritatea respondenților au avut idee cam ce prețuri se alocă scaunelor
auto pentru copiii, ba chiar au și dat răspunsuri cu privire la prețurile pe care le-ar estima,
respectiv: un respondent a spus că un scaun auto ar costa aproximativ 800 Ron, alți 3 respondenți
au spus că un scau auto ar costa în jurul sumei de 600-1000 Ron, iar alți 4 respondenți au estimat
prețuri variind de la 300 la 2000 Ron.

Întrebarea 11
Care este suma medie pe care a-ți fi dispuși să o cheltuiți în vederea achiziționării unui scaun
auto pentru copii?

Referitor la această întrebare respondenții au spus că suma medie acordată în cazul


achiziționării unui astfel de produs ar fi de 500 Ron.
Întrebarea 12
Ați optat sau veți opta pentru produse de tipul second-hand? Care ar fi motivul?

La această întrebare 5 dintre respondenți au răspuns că nu optează și nici nu vor opta pentru
un produs second-hand, deoarece nivelul de siguranță scade, însă ceilalți 3 au afirmat că adoptă
cu ușurință acest lucru, pe motiv că un produs second-hand poate fi aproape nou sau îl pot primi
de la cunoștințe/ prieteni fără a-l plăti și atunci ce rost ar mai avea investiația pentru un scaun
nou, care e oricum e foarte costisitor.

Întrebarea 13
Sunteți de părere că utilizarea unui produs second-hand poate aduce aceleași avantaje ca și
cele ale unui produs nou?

Doar 3 dintre respondenți au afirmat că utilizarea unui produs second hand poate aduce
aceleași avantaje ca și cele ale unui produs nou, pe motiv că un produs second-hand poate fi
aproape nou și nu ar costa atât de mult, în timp ce ceilalți 5 au refuzat să răspundă la această
întrebare pe motiv că ei nu ar achiziționa un produs second hand.

Întrebarea 14
Atunci când achiziționați produse destinate copiilor acordați mult timp deciziei de cumpărare?
Care ar fi motivul?

Toți respondenții au spus că acordă o importanță sporită tuturor dispozitivelor și jucăriilor


care le cumpără pentru copiii lor, astfel încât în sensul acestei întrebări se poate evidenția simțul
matern protectiv.
Întrebarea 15
Mai doriți să adăugați și altceva la finalul întrebărilor, lucruri de care poate, nu ați fost
întrebat?

6 dintre respondenți nu au mai avut nimic de adăugat, doar 2 dintre respondenți au spus că ar
fi interesați pe viitor să mai participe la astfel de interviuri pentru că li se par interesante.

Vârsta dumneavoastră

Persoanele intervievate se împart pe segmente de vârstă astfel:

- între 25- 30 ani – 6 persoane

- între 31- 40 ani – 1 persoană

- între 41- 45 ani – 1 persoană

Genul dumneavoastră

Din totalul persoanelor intervievate, 4 persoane au fost persoane de sex feminin, iar alte 4
persoane au fost persoane de sex masculin.

Câți copii aveți?

Din totalul persoanelor intervievate, 7 persoane au afirmat că au câte un copil și doar un


respondent a precizat că are doi copii, dar cel de al doilea este deja mare, are 13 ani.
Ce ocupație aveți?

Ocupație Număr de persoane

Casieră (feminin) 1 persoană

Asistent vânzări (masculin) 1 persoană

Agent vânzări (masculin) 1 persoană

Profesoară (feminin) 1 persoană

Inspector resurse umane (masculin) 1 persoană

Casnică (feminin) 1 persoană

Editor imagine (masculin) 1 persoană

Coafeză (feminin) 1 persoană

Ce venit lunar înregistrați?

0-1000 Ron - 3 persoane

1001-2000 Ron - 3 persoane

peste 2000 Ron - 2 persoane

Nivel de studii

Studii liceale - 3 persoane


Studii superioare - 5 persoane

Starea civilă

Căsătorit - 7 persoane
Necăsătorit - 0 persoane
Divorțat - 1 persoană
Concluzii

În concluzie, interviul în profunzime a adus rezultate care au venit în susținerea


obiectivelor stabilite la începutul cercetării. Cu alte cuvinte mulți consumatori nu sunt
familiarizați cu utilitatea acestor produse și caută să se informeze online fără a cere sprijinul unor
specialiști.
Totuși se poate remarca un aspect aici și anume, utilizatorii sau viitorii utilizatori caută să
se documenteze destul de mult, ceea ce este foarte bine.
În schimb, cei mai mulți acordă o încredere sporită pentru siguranța oferită de scaunele
auto, dar și pentru confortul acestora, deși le consideră destul de scumpe. Aceștia acordă sume
realiste când sunt întrebați de o ierarhizare a prețurilor, în schimb prețul mediu pe care l-ar aloca
fiecare părinte în parte pentru scaunul auto este destul de redus, iar marea majoritate nu ar dori ca
acest produs să depșească pragul de 500 Ron.
Un alt aspect nefavorabil este acela ca mulți părinți iau în considerare varianta unui produs
second-hand, ceea ce nu este tocmai indicat, mai ales în rândul scaunelor auto pentru copii. Dacă
aceste dispozitive au fost expuse unui accident și chiar dacă se prezintă în stare bună, specialiștii
interzic refolosirea lor, iar dacă sunt pur și simplu la mâna a doua pot fi uzate și pot reduce
nivelul de siguranță acordat.
În schimb, părinții acordă o atenție deosebită achiziționării produselor pentru copii lor, ceea
ce fac ca analiza achiziționării acestor produse să fie mult mai ridicată.
Mulți văd la momentul actual un produs scump sau impus de lege, prin implementarea unor
noi strategii motiv pentru care își pot schimba cu ușurință comportamentul de cumpărare, pentru
că părinții pot fi influențați foarte ușor, mai ales când vine vorba de protecția copiilor lor.
Limite și direcții viitoare

Ca și limite pot fi subliniate urmatoarele aspecte: în primul rând este de menționat veridicitatea
informațiilor obținute. O altă limită o reprezintă realizarea interviului care s-a desfășurat cu
persoane apropiate operatorilor, motiv pentru care respondenții participând la interviu într- un
cadru familial, considerăm ca răspunsurile este posibil să fi fost influențate.
De asemenea, o altă limită o constituie faptul că majoritatea respondenților au fost din rândul
persoanelor mai tinere, cu vârsta cuprinsă între 25-30 ani, aspect care ar putea influența
răspunsurile, fie din lipsa de experiență a acestora, fie din lipsa de participare la astfel de
cercetări.
Un alt motiv ar fi eșantionul destul de restrâns și faptul că a fost efectuată doar o singură
cercetare calitativă care considerăm că nu este suficentă.
De asemenea, ținând cont de direcțiile viitoare, studiul necesită o cercetare cantitativă
adăugată celei calitative, un alt motiv ar fi că trebuie să se mărească numărul de participanți la
interviu prin introducerea unor personae necunoscute, pentru a înlătura ambiguitatea
comportamentului și totodată, ar fi necesară creșterea numărului de operatori și alegerea unei alte
metode calitative, pentru a compara rezultatele.
Bibliografie

1. Raquel Sánchez-Fernández and M. Ángeles Iniesta-Bonillo, The concept of perceived


value: a systematic review of the research, University of Almería, Spain, Volume 7(4):
427–45, 2007 Sage Pub.

2. Anu Helkkula and Minna Pihlström, Hanken School of Economics,Carol Kelleher, ,


From Customer Perceived Value (PERVAL) to Value-in-Context Experience, Cranfield
University, U.K.

3. Haitham Hmoud Alshibly, Management Information Systems Department Al Balqa


Applied University, Jordan, Customer Perceived Value in Social Commerce: An
Exploration of Its Antecedents and Consequences , 2015

4. Mei-Lien Li, Lynn University,Robert D. Green, Lynn University A mediating influence


on customer loyalty: The role of perceived value, Journal of Management and Marketing
Research A Mediating Influence

5. Dr. Hsinkuang Chi, Nanhua University, Taiwan ,Dr. Huery Ren Yeh, Shih Chien
University, Kaohsiung, Taiwan ,Yi Ching Tsai, Graduate Student, Nanhua University,
Taiwan, The Influences of Perceived Value on Consumer Purchase Intention: The
Moderating Effect of Advertising Endorser

6. Rasoul Asgarpour1*, Abu Bakar A. Hamid2, Zuraidah Binti Sulaiman1, A Review on


Customer Perceived Value and Its Main Components, Faculty of Management, Universiti
Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia International Business School, Universiti
Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

7. Chang, Connie and Dibb, Sally (2012). Reviewing and conceptualising customer-
perceived Value Journal Article Reviewing and conceptualising customer-perceived
value. Marketing Review, 12(3) pp. 253–274.

8. Saif Ullah Malik, Customer Satisfaction, Perceived Service Quality and Mediating Role
of Perceived Value, Institute of Business Management, Karachi, Pakistan, 2011

9. Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.- Wirtschaftsing.(FH) MSc, Value
analyses,Lean Enterprise Research Centre Cardiff, United Kingdom, 2000
10. http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/modificarea-din-codul-rutier-care-aduce-o-noua-
amenda-de-400-de-lei-ce-trebuie-sa-faca-toti-parintii.html, accesat 30.03.2016

11. http://cdn1.shopmania.biz/files/s1/129511917/content/Detalii_Pallas_2_Fix_1.jpg,
accesat la data 29.03.2016

12. http://mybebe.md/vizualizare/alegem_corect_scaunul_de_maina_pentru_copii accesat la


data 30.03.2016

13. http://www.printesaurbana.ro/wp-content/uploads/2015/10/rear-facing.jpg, accesat la data


30.03.2016

14. http://www.emag.ro/

15. http://www.bestkids.ro/

16. http://allkids.ro/

S-ar putea să vă placă și