Sunteți pe pagina 1din 2

Matricea de specificaţi

Conţinuturi / obiective Cunoaștere / Aplicare Analiză Total


Înţelegere

1. Termeni specifici 6 1 - 7

2. Relaţii, transformări 5 9 14 28

3. Utilizări, aplicaţii 2 5 7

4. Probleme 2 1 7 10

5. Total 5 6 12 23
Barem de corectare și notare
Subiectul Motivarea punctelor Punctaj

1 Pentru scrierea 2p.


3

2 Pentru prezentarea 3p.

3 Pentru menționarea a cel puțin a unei personalități 1p.

4 Pentru expunerea logică și coerentă a proceselor psihice 5p.

5 Pentru expunerea argumentată a opiniei proprii asupra subiectului relatat 5p.

6 Pentru respectarea volumului 2p.

7 Pentru expunerea 3p.

8 Pentru determinarea 7p.


...

Total 50p.

Schema de convertire a punctelor în note

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj