Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1

CADRUL LEGAL ȘI STRATEGII RELEVANTE

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011;


http://www.aracis.ro/uploads/media/Lege_nr._1_din_2011_actualizata_la_02-10-
2015.pdf

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România,


https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-
Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-2015.pdf

 Legea nr. 6 din 2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1 din 2011 -
http://www.isjialomita.ro/files/legi/Legea%20nr.%206%20din%202016%20pentru%20co
mpletarea%20Legii%20educatiei%20nationale%20nr.%201%20din%202011.pdf

 Calendarul Dezvoltarii Curriculare 2015-2017 - ISE http://www.ise.ro/wp-


content/uploads/2015/04/Calendarul-Dezvoltarii-Curriculare-2015-20171.pdf

 Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593 / 18.06.2014 referitor la aprobarea


Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2014/08/Metodologie-Curriculum.pdf

 ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
http://www.isjcj.ro/htm/2011/Dec11/grade%20%20%20rapoarte%202012%20afisare/Or
din%205561_2011.pdf

 OPORTUNITĂŢI ŞI PROVOCĂRI ÎN APLICAREA CURRICULUMULUI LA NIVELUL ŞCOLII –


ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL http://www.ise.ro/oportunitati-si-provocari-in-
aplicarea-curriculumului-la-nivelul-scolii-invatamant-primar-si-gimnazial

 MECANISME ȘI PRACTICI DE APLICARE ȘI DEZVOLTARE A CURRICULUMULUI LA NIVEL DE


ȘCOALĂ ȘI DE CLASĂ http://www.ise.ro/wp-
content/uploads/2012/08/Sinteza_Raport_-2012_Curriculum.pdf

 Ipostaze ale curriculum-ului. Provocări și dileme http://nou2.ise.ro/wp-


content/uploads/2002/08/2002_Ipostaze_ale_curriculumului.pdf