Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.

LACTA PROD STANDARD DE FIRMÃ


LAPTE DE CONSUM SF 01 / 2005

1.GENERALITĂTI

1.1. Obiectul si domeniul de aplicare


Prezentul Standard de Firmă se referă la laptele de consum, obtinut prin
prelucrarea laptelui de vaca.

1.2. Clasificare
Dupa continutul de grasime produsul se imparte in urmatoarele tipuri:
Lapte de consum 1.6% - cu continut de grăsime de 1.6%
Lapte de consum 1.8% - cu continut de grăsime de 1.8%
Lapte de consum 2.5% - cu continut de grăsime de 2.5%

2.CONDITII TEHNICE DE CALITATE

2.1. Materii prime si auxiliare


Materia prima folosita la fabricarea laptelui de consum trebuie să corespundă
normativelor de calitate si legislatiei în vigoare:
 STAS (SR) 2418-61 - Lapte crud integral
 Ordinul 975/1998 - Ordin al Ministrului Sănătătii privind aprobarea
Normelor igienico-sanitare pentru alimente.

2.2. Produsul se fabrică conform tehnologiei stabilite de producător, cu respecta-


rea reglementărilor sanitare, sanitar-veterinare si a regulilor de bună practică de fa-
bricatie în vigoare.
Nu se admite adăugarea substantelor conservante si neutralizante.

2.3. Proprietăti organoleptice


Metode de verificare: conform STAS 6345
Tabelul nr. 1
CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILITATE
Aspect Lichid, omogen, lipsit de impuritati si de sediment
Culoare Alba, cu nuanta usor galbuie, uniforma pentru laptele normalizat si
alba, cu nuanta usor albastruie, uniforma pentru laptele smantanit
Gust si miros Placut, dulceag, caracteristic laptelui proaspat, fara gust si miros
strain; se admite un usor gust de fiert.

Elaborat de DATA APROBÃRII DATA INTRÃRII ÎN VIGOARE


S.C. LACTA PROD 01.08.2005 01.08.2005
STANDARD DE FIRMÃ – LAPTE DE CONSUM

2.4. Proprietăti fizico-chimice


Tabelul nr. 2
CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILITATE METODA DE
ANALIZA
Lapte Lapte Lapte
1.6 1.8 2.5
Grăsime (%), min 1.6± 0.1 1.8 ± 0.1 2.5 ± 0.1 STAS 6352/1 -72
Subst. proteice (%), min. 3.1 3.1 3.1 STAS 6355 – 81
Aciditatea (oT), max 15-21 15-21 15-21 STAS 6353 – 85
Substanta uscata, %, min 8.5 8.5 8.5 STAS 6344 - 68
Temperatura de livrare (oC), 12 12 12 pct 4.3
max.
Densitatea relativa, min 1.024 1.024 1.024 STAS 6347-72
Arsen (mg/kg), max. 0.25 0.25 0.25 STAS 8342/6 -69
Cadmiu (mg/kg), max. 0.05 0.05 0.05 STAS 13012 - 91
Cupru (mg/kg), max. 3.0 3.0 3.0 STAS 8342/3 - 88
Plumb (mg/kg), max. 1.0 1.0 1.0 STAS 8342/4 - 84
Zinc (mg/kg), max. 25 25 25 STAS 8342/5 - 78

2.5. Proprietăti microbiologice


Tabelul nr. 3
CARACTERISTICI CONDITII DE METODA DE
ADMISIBILITATE ANALIZĂ
Drojdii si mucegaiuri /g produs, 300 000 STAS 6349/3 - 80
max.
Bacterii coliforme 1 cm3 produs, 10 STAS 6349/4 - 80
max.
Escherichia coli la 0.1 g produs, absent STAS 6349/4 - 80
max.
Salmonella / 50g produs, max. absent STAS 6349/11 - 83
Stafilococ coagulază pozitiv la 0.1 absent STAS 6349/12 - 83
g produs, max.
Bacillus cereus /g produs, max. absent STAS 6349/9 - 82
Bacterii sulfito-reducătoare /g pro- absent STAS 6349/5 - 80
dus, max.

2.6. Continutul de pesticide


Conform reglementărilor în vigoare.
Metode de verificare: conform STAS 12587 si STAS 12788

PAG. 2/6
STANDARD DE FIRMÃ – LAPTE DE CONSUM

3.REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂTII

3.1. Verificarea calitătii laptelui de consum se face prin verificări de lot si verificări
periodice.

3.2. Verificări de lot

3.2.1.Prin lot se întelege cantitatea de max. 5000 litri lapte de acelasi tip si continut
de grasime, în acelasi fel de ambalaj si realizata în aceeasi zi de fabricatie.

3.2.2.La fiecare lot se verifică:


 ambalarea si marcarea
 masa
 proprietătile organoleptice
 proprietătile fizico-chimice, cu exceptia continutului proteine, de arsen,
metale grele si pesticide, care se verifică periodic
 proprietătile microbiologice.

3.2.3 Esantionarea se face conform STAS ISO 5538 – 92.

3.2.7 Verificarea calitatii se face conform SR 13438 – 1999.

3.2.6. La luarea probelor pentru examenul organoleptic si fizico-chimic se vor


respecta regulile din STAS 9535/1 - 74.

3.2.7. Probele pentru analizele microbiologice se iau separat din ambalajele de


desfacere deschise pentru examenul organoleptic, înainte de luarea probelor
pentru celelalte analize, cu respectarea prevederilor STAS 6349 - 80.

3.2.8. Toate rezultatele determinării proprietătilor fizico-chimice si microbiologice


trebuie să corespundă conditiilor impuse de prezentul standard. În caz contrar lotul
se respinge.

3.3. Verificări periodice

3.3.1.Verificările periodice constau în verificarea continutului de proteine, de arsen,


metale grele si pesticide si se execută trimestrial.

3.3.2.Probele pentru verificările periodice se iau conform articolului 3.2.5. cu


respectarea prevederilor STAS 9535/1 - 87.

3.3.3.Pe baza rezultatelor obtinute la verificările periodice, se garantează ca


-racteristicile respective la fiecare lot de livrare. Dacă rezultatele sunt necorespun
-zătoare, lotul se respinge.
PAG. 3/6
STANDARD DE FIRMÃ – LAPTE DE CONSUM

4. METODE DE ANALIZĂ

4.1. Pregătirea probelor pentru analiză - conform STAS 6343 - 81.

4.2. Verificarea proprietătilor organoleptice - conform STAS 6345 - 88.

4.3. Analizele fizico-chimice se efectuează conform standardelor indicate în tabelul


2.

4.4. Analizele microbiologice se efectuează conform standardelor indicate în ta-


belul 3.

4.5. Determinarea continutului de pesticide se efectuează conform metodelor


agreate de Ministerul Sănătătii.

5. AMBALARE SI MARCARE

5.1. Laptele de consum se livreaza in pungi de polietilena 1/1 din folie multistrat
inchise etans prin termosudare, avand urmatoarele gramaje:
 Lapte de consum 1.6% grasime – 1 litru
 Lapte de consum 2.5% grasime – 1 litru

Sau caserole de polipropilena care sunt inchise cu capace din aluminiu prin
termosudare:
 Lapte de consum 1.8% grasime – 200 ml

5.2 Pentru distributie se ambalează în navete de PVC un numar de:


 25 pungi de 1 litru
 46 caserole de 200 ml

5.3 Marcarea se face astfel:


Pe folia metalizată se imprimă prin stantare data fabricatiei
Inscriptionarea pungilor se face prin imprimare, cu următoarele specificatii:
 denumirea producătorului si sigla;
 denumirea si tipul produsului;
 masa netă de produs/pungă si toleranta;
 compozitia pentru 100g produs finit;
 valoarea energetică a 100g de produs finit ;
 conditiile de păstrare;
 termen de valabilitate: 5 zile

5.4 Ambalajele de transport trebuie sa fie intregi, bine curatate si dezinfectate.

PAG. 4/6
STANDARD DE FIRMÃ – LAPTE DE CONSUM

6.DEPOZITARE SI TRANSPORT

6.1. Laptele de consum se depozitează în camere frigorifice curate, dezinfectate,


fără mirosuri străine. Temperatura de păstrare este de max. + 2....4oC.

6.2. Transportul produsului se face cu mijloace de transport izoterme curate, fara


miros strain cu mentinerea temperaturii de depozitare.

6.3. La manipularea, depozitarea, transportul si desfacerea produsului se vor


respecta instructiunile sanitare si sanitar-veterinare în vigoare.

6.4.Fiecare lot va fi însotit pe lângă documentele de transport de documentul de


certificare a calitătii întocmit conform dispozitiilor legale.

7.TERMEN DE GARANTIE

7.1.Termenul de garantie pentru laptele de consum este de 5 zile.

7.2. Acest termen se referă la produsul fabricat, ambalat, depozitat si transportat


în conditiile prevăzute în prezentul standard si decurge de la data fabricatiei.

IN CADRUL UNITATII NOASTRE DE PRODUCTIE SE RESPECTA PREZENTUL


STANDARD DE FIRMA DE LA DATA DE 01 AUGUST 2005.

Director general,
Ing. Petrea Mihai

PAG. 5/6

S-ar putea să vă placă și