Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

2017-2018
PROF. Dragomir Ligia– limba engleză

LICEUL TEORETIC “C-TIN ANGELESCU ”IANCA

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE


2017–2018
Obiective
- Îmbogăţirea universului de cunoaştere;
- Îmbogăţirea cunoştinţelor de limbă şi literatură străină (engleză, franceză);
- Dezvoltarea interesului pentru cultura şi civilizaţia altor ţări;
- Educarea abilităţilor de a comunica într-o limbă străină;
- Dezvoltarea imaginației artistice.

Rezultatele aşteptate:

- Deschiderea de noi orizonturi de cunoaştere;


- Abilităţi de înţelegere interculturală, expresie culturală şi mediere;
- Relaţionare pozitivă şi constructivistă dintre profesori şi elevi, dar mai ales a elevilor în situaţii diverse de învăţare.
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
2017-2018
PROF. Dragomir Ligia– limba engleză

Nr. ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE Termen Resurse Locaţie


crt. umane
1. Clasa a VIII-a
Ziua Limbilor Străine Prezentări Power Point 24
septembrie Sala de
proiectie
2. Clasa a VIII-a Sala de clasa
“Halloween Party” Expoziţie obiecte confecţionate de 31
octombrie Sala de
elevi “ Halloween Traditional Craft”
proiectie
– felinare, măşti, ghirlande de
fantomiţe, proiecte de prezentare a
sărbătorii etc
Vizionare Film: Bridge to Terabithia
3. Săptămâna Educaţiei prezentări Power Point 13 – 21 Clasa a VIII-a Sala de
Globale 2017 : noiembrie proiectie
“Peace and non-violence
for the children of the
world”
4. Cântece, poezii, poveşti şi colinde de Clasa a VIII-a
“It’s Christmas Time!” Crăciun. 20-21
decembrie
Sărbătoarea Crăciunului în Marea
Britanie. Salile de curs
Expoziţie de felicitări şi mesaje
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
2017-2018
PROF. Dragomir Ligia– limba engleză

tradiţionale de Crăciun în limba


engleză.
5. Cântece şi poezii dedicate zilei Clasa a VIII-a Panoul şi
“Mother’s Day in U.K.” internaţionale a mamei. 1-8 holurile şcolii
martie şi ale claselor
Felicitări, mesaje în limba engleză
pentru mama. Holul şcolii
6. Tradiţii şi obiceiuri de Paşte în Clasa a VIII-a Panoul
Happy Easter! Marea Britanie şi alte ţări vorbitoare 11-04 V Catedrei de
Limbi Străine
de limbă engleză.
Confecţionare materiale şi felicitări Panourile
de Paşte. claselor
7. “Suntem români. Prezentări Power Point, mape Clasa a VIII-a
Suntem europeni. tematice 9 mai
Sala de clasa
Vorbim engleza.” Concurs pe clase
Program artistic Holul scolii
8. „Roadele muncii noastre Serbări şcolare 15 Clasa: VIII A Curtea şcolii
la sfărşit de an şcolar” iunie
Casa de
Cultura a
orasului