Sunteți pe pagina 1din 2

Abstract

Problematica relaţiei dintre consumul de alcool şi droguri şi criminalitate în general, a


generat o literatură bogată care prezintă rezultate contradictorii referitoare la sensul şi
intensitatea asocierii dintre cele două fenomene.

Cele mai multe omoruri, infracțiuni de vătămare a integrității corporale, violuri și alte
infracțiuni privitoare la viața sexuală se comit de către indivizi aflați sub influența băuturilor
alcoolice și a drogurilor. Dintre infracțiunile săvârșite de către consumatorii de droguri și
alcool, procentul cel mai ridicat este reprezentat de infracțiunile săvârșite cu violență fie că este
vorba de omucideri, fie de vătămări ale integrității corporale sau sănătăți.

Violența, consumul de droguri și alcool se determină reciproc și sunt motivate de


curiozitate, nevoia de distracție, de integrare socială, teribilism, probleme emoționale sau
fizice. Drogurile și alcoolismul reprezintă un pericol social prin potențialul lor agresiv în special
în cazul formei cronice fiind recunoscute ca toxice asociate și declanșatoare al
comportamentelor agresive.

În cadrul lucrării de faţă mi-am propus să explorez relaţia dintre consumul de alcool şi
droguri şi comportamentul infracţional al consumatorilor.