Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat,

Inspector Scolar General,


Prof. Florina Stoian

REGULAMENT CONCURS „BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”


Ediţia a III, 2018

Proiectul “BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ - dăruind vei dobândi” are ca scop formarea şi
cultivarea unor atitudini pozitive (dragoste, preţuire şi respect) ale elevilor atât faţă de obiceiurile şi tradiţiile
poporului român cât şi faţă de toţi semenii lor, în spiritul perceptelor creştine.
Activitatea principală a acestui proiect este:
Simpozion „BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” care se desfăşoară pe două secţiuni: secţiunea elevi şi
secţiunea profesori.
TOATE SECŢIUNILE AU CA TEMĂ PRINCIPALĂ un motiv din sfera sărbătorilor de iarnă.
I SECŢIUNEA ELEVI.
Include două secţiuni:
1. Expoziţie- concurs l cu felicitări, picturi și desene realizate în orice tehnică.
In partea de jos a lucrării (nu pe verso) să fie o etichetă cu un cod format din iniţialele numelui si prenumelui
elevului si 2 numere (Oprea Ion ex : O I 12) și clasa. Felicitărilor vor fi fotografiate (una câte una) şi trimise ca
poze(ex: fotografie OI 12,cls2. jpg) pe adresa de e-mail: doinacucuteanu@yahoo.com
Criterii de evaluare:
 Relevanţa conţinutului în raport cu tema concursului;
 Gradul de creativitate şi originalitate al felicitării.
 Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual.
 Calitatea imaginii.
Această probă se adresează preșcolarilor și tuturor elevilor.
2. Eseuri având ca temă principală un motiv din sfera sărbătorilor de iarnă. Se adresează elevilor claselor: VII,
IX,X,XI,XII. La această sectiune fiecare cadrul didactic are voie să participe cu un singur elev.
Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times Neww Roman, caractere dimensiunea
12, marginile de 2 cm şi să nu depăşească 2 pagini;
Titlul va fi scris cu majuscule şi centrat.
Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala, localitatea şi judeţul.
La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării.
Se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării (dacă există bibliografie).
Lucrările vor fi trimise pe adresa de mail doinacucuteanu@yahoo.com.

II. SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE:


1. SIMPOZION NAȚIONAL BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ Abordare prin activităţi
interdisciplinare şi proiecte educative. Referate şi eseuri
Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times Neww Roman, caractere dimensiunea
12, marginile de 2 cm şi să nu depăşească 2 -3 pagini;
Titlul va fi scris cu majuscule şi centrat.
Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala, localitatea şi judeţul.
La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării.
Se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării (dacă există bibliografie).
Lucrările vor fi trimise pe adresa de mail doinacucuteanu@yahoo.com.
Se acceptă două cadre didactice pentru un referat.
Lucrările vor fi publicate în revista nr.3 a proiectului „Bucuria sărbătorilor de iarnă - dăruind vei dobândi”.
1. Prezentări Power Point cu activităţi cultural artistice realizate cu elevii şcolii, expoziţie cu felicitări
realizate de către elevi şi activităţi de voluntariat.
Prezentările Power Point vor respecta tematica propusă şi vor cuprinde între 4 - 5 slide-uiri. Pe primul slide se va
nota titlul lucrării, numele cadrului didactic, şcoala, localitatea şi judeţul, 1 slite va cuprinde fotografii cu
expoziţie de felicitări, picturi desene lucrate de elevi, 1 slite va cuprinde fotografii de la serbările şcolare, 1 va
cuprinde fotografii cu activităţi de voluntarit (activitati caritabile cu bătrâni de la azile sau bătrânii neajutoraţi din
localitatea respectivă, familii sărace, copii de la orfelinat).
Lucrările vor fi trimise de către profesorii coordonatori pe adresa de mail doinacucuteanu@yahoo.com.
La această probă port participa cel mult 4 cadre didactice (pentru o singură prezentare) din şcoală. Prin această
prezentare, cadrele didactice pot dovedi cu materiale foto participarea la activităţi de voluntariat şi cultural
artistice cu elevii.
Cadrele didactice vor primi:
- Adeverinţă de coordonator elevi.
- Adeverinţă de organizator expoziţie la nivel județean.
- Diplomă pentru participarea la simpozion
- Adeverinţă de voluntariat pentru cadrele didactice care participă cu elevii la acţiuni caritabile pe plan local
- Adeverinţă de participant la activităţile din proiect.
- Adeverinţă de evaluator de concurs la nivel judeţean.
Înscrierea şi trimiterea lucrărilor se va face în perioada 4 decembrie 2017 – 31 ianuarie-2018.
Elevii vor primi diplome si Trofeul cel mare pentru cea mai votată lucrare de public.
Pentru eseuri elevii vor primi diplomă de merit.
Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi suportate de către organizatori.
Toate propunerile din partea participanţilor, partenerilor şi a membrilor juriului, vor constitui puncte importante
de organizare şi desfăşurare a următoarelor ediţii.
Originalitatea lucrărilor va fi verificată de către profesorii coordonatori din fiecare şcoală participantă.
Nu se percepe taxă pentru concurs (indiferent de secţiune).
Concursul se va desfăşura indirect/on-line.
Diplomele de participare şi de merit şi adeverinţele cadrelor didactice participante şi coordonatoare vor fi trimise
electronic până la data de 30 aprilie 2018.
Date de contact : prof. Cucuteanu Doina
Tel: 0763625535
Mail: doinacucuteanu@yahoo.com

Pentru buna desfășurare a Simpozionului cadrele didactice care vor să contribuie cu 10 lei vor primi adeverință de
voluntariat.Multumim!
Cont:
CUCUTEANU DOINA
RO79BTRL01001201I74048XX
BANCA TRANSILVANIA
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS INTERJUDEȚEAN EDIŢIA II , 2018, BUZĂU
„BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”
LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE BUZĂU

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI ÎNDRUMĂTOR:


……………………………………………………………………………………………………………
ŞCOALA:……………………………………………………………………..JUDEŢ………………….
NR: TELEFON CADRULUI ÎNDRUMĂTOR ……..
ADRESA ELECTRONICĂ A CADRULUI DIDACTIC…….

SECŢIUNEA
SIMPOZION/CONCURS……………………………………………………………………………..

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE E CLA- SECŢIUNEA CODUL SAU TITLUL


CRT. ELEVULUI SA LUCRĂRII

Notă: Această fişă se completează în format electronic (cu diacritice) si se trimite pe adresa
doinacucuteanu@yahoo.com
.
Acestă fișă se poate adapta și pentru cadre didactice.