Sunteți pe pagina 1din 9

Experiment C-28

Beer-Lambert law

Obiective:
 Pentru a studia relația dintre concentrația unei soluții și absorbția ei conform
legii Beer-Lambert.
 Pentru a trasa o curbă de calibrare pentru a determina concentrația unei
probe necunoscute.

Module și senzori

 PC + NeuLog application
 USB-200 module
 NUL-219 Colorimeter logger sensor

Echipamente și accesorii
 Vas de 50 ml -4 buc.
 Flacon conic de 100 ml -1 buc.
 Seringă de 50 ml -1 buc.
 Pipete Pasteur -2 buc.
 Cuvetă din plastic (inclusă împreună cu senzorul) -1 buc.
 Container din plastic -1 buc.
Elementele de mai sus (cu excepția cuvei) sunt incluse în accesoriile de
utilitate NeuLog, UTL-KIT.

Materiale
 100 ml de apă de la robinet
 80 ml dintr-o soluție de colorare alimentară diluată
Introducere
Legea Beer-Lambert, cunoscută și sub numele de Legea lui Beer, a fost propusă de
August Beer și Johann Heinrich Lambert. Această lege este frecvent utilizată în
chimie, fizică și biologie. Afirmă că există o relație liniară între absorbanță și
concentrația unei soluții. Legea generală Beer-Lambert este scrisă în general după
cum urmează:
A=ԑlc
În cazul în care A este absorbanța măsurată (absorbanța nu are unități), ԑ (M-1cm-
1) este coeficientul de extincție molar care este o măsură a cantității unei substanțe
chimice care absoarbe lumina la o anumită lungime de undă, l (cm) Lungime și c
este concentrația soluției (M). Absorbanța se calculează folosind transmisia de
lumină, T.
T=I/I0
Unde I0 este intensitatea inițială a luminii proiectată pe eșantion și I este
intensitatea luminii după ce trece prin eșantion.
A=-logT=-log(I/I 0)

Instrumentele de absorbție pot afișa de obicei datele ca transmisie sau absorbție


(inclusiv senzorul de înregistrare a colorimetrurilor NeuLog). Legea Beer-Lambert
este adesea utilizată pentru a determina concentrația necunoscută a unei substanțe
dizolvate într-o soluție. Concentrația poate fi calculată prin plasarea valorii
absorbției A, a coeficientului de extincție ԑ și a lungimii traseului l în ecuație. Dacă
nu se cunoaște coeficientul de extincție, se efectuează o curbă de calibrare. O curbă
de calibrare este o metodă generală pentru determinarea concentrației necunoscute
a unei soluții prin compararea răspunsului (măsurătorii) instrumentului cu soluția
necunoscută cu cea a unei serii de eșantioane standard cu concentrații cunoscute.
Intervalul concentrațiilor standard trebuie să fie apropiat de concentrațiile
preconizate ale probelor necunoscute. În acest experiment veți investiga relația
dintre concentrația unei soluții și absorbanța acesteia. Veți utiliza un colorimetru
pentru a măsura absorbția soluțiilor de colorare alimentare și veți compila o curbă
de calibrare pentru a determina concentrația unei probe necunoscute.
Procedură
1. Configurați experimentul așa cum se arată în imaginea de mai jos.

2. Asigurați-vă că aveți 80 ml dintr-o soluție de colorare alimentară cu o


absorbanță de 1-1,5 într-un pahar de 250 ml. Marcați paharul ca "100%". Pentru
a prepara soluția, aproximativ 1,5 ml de colorant alimentar original trebuie
adăugat la 78,5 ml de apă de la robinet. Soluția trebuie măsurată în colorimetru;
Dacă absorbția este mai mare de 1,5, ar trebui diluată ulterior. Dacă absorbția
este mai mică de 1, trebuie adăugată o colorare suplimentară a alimentelor.
3. Asigurați-vă că aveți, de asemenea, 100 ml apă de la robinet într-un balon conic
de 100 ml.
4. Marcați paharele ca "0%", "25%", "50%" și "75%".
Setarea senzorului
5. Conectați modulul USB-200 la PC.
6. Verificați dacă senzorul de colorimetru este conectat la modulul USB-
200.
Notă:
Următoarele funcții ale aplicației sunt explicate pe scurt. Este recomandat să
folosiți funcțiile aplicației NeuLog (așa cum este descris în manualul de utilizare)
în prealabil.
7. Rulați aplicația NeuLog și verificați dacă senzorul de colorimetru este
identificat.
Setări
8. Faceți clic pe caseta Modul senzor.
9. Selectați butonul "Red Abs" pentru a schimba modul senzorului la absorbția
lungimilor de undă roșii.

10. Acest experiment se face într-un singur pas, astfel încât durata experimentului
și rata de eșantionare nu vor fi stabilite.
Testarea și măsurătorile
11. Vom folosi procentele volumelor soluției inițiale de colorare a alimentelor (în
loc de M).
12. Umpleți paharul de laborator "0%" cu 50 ml apă de la robinet.
13. Utilizați seringa (și o pipetă Pasteur dacă este necesar) pentru a umple paharele
de 50 ml cu soluția de colorare a alimentelor și cu apa de la robinet, conform
tabelului următor. Soluția 100% este soluția inițială de colorare a alimentelor.

Probă Soluție de Apa de la Volumul procentual Absorbanta


colorat robine
0% 0 20 0%
25% 5 15 5/20*100%=25%
50% 10 10 10/20*100%=50%
75% 15 5 15/20*100%=75%
100% 20 0 20/20*100%=100
Unknown ? ? % ?

14. Umpleți cuva cu primul eșantion (0%) folosind o pipetă Pasteur (în jur de 1,5
ml) și puneți-o în colorimetrul. Cuva are două fețe limpezi și două opace. Puneți
o parte clară către sursa de lumină.

15. Acoperiți colorimetrul pentru a bloca lumina din jur (acoperirea colorimetrului
este necesară numai atunci când se măsoară apă sau probe foarte diluate).
16. Faceți clic pe pictograma Single Step
17. Faceți clic pe pictograma de masă din partea de jos a ecranului. Va fi
afișat un tabel pentru înregistrarea datelor.

18. Faceți clic pe pictograma Valori manuale . Introduceți "Volum


procentual" în secțiunea nume de coloană. Introduceți "%" în secțiunea unități.
Faceți clic pe butonul Adăugați butonul.

19. Introduceți procentajul de volum (0) în "Volumul procentual"(%)"coloana.


20. Repetați măsurarea într-un singur pas pentru soluțiile de 25%, 50%, 75% și
100%.
21. Datele dvs. ar trebui să fie similare cu cele de mai jos.

22. Faceți clic pe Iconul de export și apoi pe butonul Salvați valoarea tabelului
(.CSV) pentru a salva datele.
23. Introduceți valorile absorbției în tabelul din pagina anterioară.
24. Putem observa că, deoarece procentul de volum (concentrația) este mai mare,
absorbția eșantionului este mai mare.
25. Pentru a investiga relația dintre concentrația soluției și absorbție, vom întocmi
un grafic în care axa x va reprezenta procentul de volum (concentrația) și axa y
va reprezenta absorbanța.

Faceți clic pe pictograma Funcții și alegeți "Procentul volumului" ca axă x


(după ce faceți clic pe butonul "senzor").

26. Faceți clic pe pictograma Zoom fit și pe pictograma Point .


27. Graficul dvs. ar trebui să fie similar cu:

28. Faceți clic pe pictograma Functions (Funcții) . Asigurați-vă că parametrul A


este colorimetru.
29. Faceți clic pe butonul Functions (Funcții) din partea stângă a ecranului și faceți
clic pe butonul Linear fit of (A).
30. Faceți clic pe modulul de fixare liniară din partea stângă a ecranului pentru a
obține ecuația.
Ecuația pentru experimentul de probă:
Y=0.0112X + 0.016
31. Putem vedea că există o relație liniară între concentrațiile unei soluții și
absorbția sa.
32. Împărțiți-vă grupul în jumătate. O jumătate va pregăti o soluție nouă de
colorare alimentară (utilizați unul dintre paharele de 50 ml). Concentrația nu
trebuie să fie mai mare decât soluția inițială, deoarece este important să rămâneți
în intervalul curbei de calibrare.
Cealaltă jumătate va determina concentrația noii soluții prin măsurarea absorbanței
și utilizând curba de calibrare.
33. Așezați o cuvă cu proba necunoscută în colorimetru. Uită-te la fereastra
modulului (pentru experimentul de eșantion am măsurat 0.72 abs).
34. Introduceți valoarea de absorbție în partea Y a ecuației și obțineți X (volumul
procentual (%)).
De exemplu, absorbția unei soluții cu o concentrație necunoscută este de 0,72.
Conform curbei de calibrare, procentul de volum al soluției este de 62,6%.
Concentrația probei a fost de 60%, care este foarte apropiată de 62,6%.
Întrebări sumare
1. Unde puteți determina concentrația eșantionului necunoscut de curba de
calibrare? Scrieți rezultatele și explicați-le.
2. De ce este important ca soluția cu concentrația necunoscută să dea o valoare de
absorbție în intervalul curbei de calibrare?
3. Acest experiment ar funcționa dacă am ales să proiectăm lumină albastră pe
eșantion în loc de roșu?
4. Dați un exemplu de cerere pentru legea Beer-Lambert.