Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism “Dumitru Motoc” Galaţi


Str. Milcov, nr. 15 Tel/Fax: 0236/316924; 0236/316927
E-mail: dumitru_motoc@yahoo.com

Aprobat, Aprobat,

Director prof. Gavrilă Corina Inspector Discipline Tehnice prof. Tatu Corina

Aprobat în C.A. din 03.11.2017

Centralizator cu temele propuse pentru elaborarea proiectelor în vederea susţinerii


examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii din învăţământul
tehnic preuniversitar
Anul şcolar 2017 – 2018
CLASA a XII-a
PROFIL: SERVICII
CALIFICAREA:

Nr. Tema proiectului


Crt.
1

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

Responsabil arie curriculară Tehnologii, Îndrumători proiecte,


Prof. Ivaşc Marilena Prof.
Prof.