Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul „Alexandru cel Bun”

Botoşani
Prof. ing. Ciobanu Doina

Evaluarea Probei practice

DOMENIU: Industrie textilă și pielărie


CALIFICAREA: Tehnician designer vestimentar
Clasa a XII-a
Competența 32.20.1 Prelucrează repere ale produselor de îmbrăcăminte
Modulul II: Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare

Sarcina de lucru pentru proba practică:


Executați clapa de buzunar cu parcurgerea planului:
- alegerea materialelor necesare,
- alegerea ustensilelor și utilajele necesare,
- respectarea fazele de execuție a acesteia.
Se pun la dispoziţie:
- modelul de clapă,
- timpul de lucru 50 de minute.

1
FORMULAREA CRITERIILOR DE EVALUARE ȘI A DESCRIPTORILOR DE PERFORMANȚĂ

MODULUL: Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare


TIPUL DE EVALUARE: evaluare formativă
INSTRUMENTUL DE EVALUARE : proba practică
Criteriul Descriptori de performanță
Minim Optim Maxim
1.Planificarea sarcinii de lucru Alegerea a cel puțin două dintre Alegerea a cel puțin patru Alegerea următoarelor
materiale: ață, întăritură, cretă, dintre materiale: ață, întăritură, materiale: ață, întăritură, cretă,
șablon, foarfecă, mașină de cretă, șablon, foarfecă, mașina șablon, mașină de călcat, mașină
călcat, mașină simplă de cusut. de călcat, mașină simplă de simplă de cusut.
cusut.
2.Executarea clapei de buzunar, Execută corect două operații în Execută corect 4 operații în Execută corect toate operațiile
parcurgând următoarele operații: timpul dat. timpul dat. în timpul dat
- Lipește întăritura pe fața de manșetă
- Coase fața cu dosul de manșetă
- Rihtuiește colțurile și marginile
- Întoarce clapa pe față
- Presează și modelează clapa cu mașina
de călcat
- Fixează marginile clapei prin tighelire
- Finisează clapa de buzunar
3. Prezentarea sarcinii de lucru Justificare aproximativă a Argumentarea deciziilor luate Argumentarea deciziilor luate
soluției alese. referitoare la lucrările referitoare la lucrările efectuate
efectuate. și verificarea calității clapei
executate.

2
DOMENIU: Industrie textilă și pielărie
CALIFICAREA: Tehnician designer vestimentar
Clasa a XII-a
Modulul II: Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare
Competenta 32.20.1 Prelucrează repere ale produselor de îmbrăcăminte
TIPUL DE EVALUARE: evaluare sumativă
INSTRUMENTUL DE EVALUARE : proba practică

Lecția : Prelucrarea reperelor produselor textile


Pentru clapa de buzunar primită ca model:
1. Alcătuiți o listă care să cuprindă materialele, ustensilele și utilajele necesare realizării detaliului.
2. Enumerați operațiile de confecționare pentru clapa de buzunar.
3. Ordonați logic operațiile de confecționare pentru clapa de buzunar.
4. Precizați aspectele de calitate care se verifică la clapa de buzunar.

Obiective opraţionalizate Criterii de reușită minimă


1.Să realizeze, fiind dat un model, lista care să cuprindă 7 elemente Să realizeze, fiind dat un model, lista care să cuprindă minim 2
necesare executării clapei în 5 minute. elemente necesare executării clapei, în 5 minute.
2.Să enumere, fiind dat un model a clapei, operațiile de confecționare Să enumere, fiind dat un model al clapei de buzunar, operațiile de
în 10 minute. confecționare în 10 minute.
3.Să ordoneze logic operațiile de realizare a clapei, având la dispoziție Să ordoneze logic cel puțin 2 operații de realizare a clapei, având la
modelul de clapă în 5 minute. dispoziție modelul de clapă de buzunar în 5 minute.
4.Să precizeze, fiind dat modelul de clapă de buzunar, cele 6 aspecte de Să precizeze, fiind dat modelul de clapă de buzunar, cel puțin 2 aspecte
calitate care se verifică la detaliu, în 10 minute. din 6 în 10 minute.

3
Schema de notare
Nr. Criteriu Punctaj Punctaj
crt. maxim acordat
1. Planifică sarcina de lucru 10
2. Lipește întăritura pe fața de clapă 10
3. Coase fața cu dosul de clapă 10
4. Rihtuiește colțurile și marginile 10
5. Întoarce clapa pe față 10
6. Presează și modelează clapa cu fierul 10
de călcat
7. Fixează marginile clapei prin tighelire 10
8. Finisează reperul 10
9. Prezintă sarcina de lucru 10
10. Punctaj din oficiu 10 10
100 puncte