Sunteți pe pagina 1din 18

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVÃ SUCEAVA

Pentru obţinerea certificatului de calificare profesională-nivel


2

DOMENIUL: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE


CALIFICAREA : CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

CANDIDAT,
FIERAR OANA
CLASA: AN COMPLETARE
AN ABSOLVIRE: 2010

ÎNDRUMĂTOR PROIECT,
ING. CARMEN MAHALU

SESIUNEA IUNIE - IULIE 2010


TEMA PROIECTULUI

CONFECŢIONAREA BUZUNARULUI CU REFILEŢI ŞI


CLAPĂ

2
CUPRINS

I. ARGUMENT
II. FIŞA TEHNICĂ A DETALIILOR
III. FIŞE TEHNICE ALE OPERAŢIILOR DE PRELUCRARE
IV. FIŞE TEHNICE ALE UTILAJELOR FOLOSITE LA
PRELUCRAREA DETALIILOR
V. BIBLIOGRAFIE
VI. ANEXE

3
I. ARGUMENT

Îmbrăcămintea în sens larg reprezintă un obiect de larg consum care se îmbracă pe


corp.
Îmbrăcămintea ocupă, în rândul celorlalte bunuri de larg consum, un loc special,
deoarece ea reflectă cel mai prompt neîncetata evoluţie a civilizaţiei materiale şi spirituale a
societăţii contemporane.
Produsul de îmbrăcăminte se realizează într-o succesiune de faze în care, ca obiect al
muncii, cumulează o multitudine de caracteristici de calitate, rezultate din cerinţele purtătorilor.
Îmbrăcămintea este un articol vestimentar, folosit pentru a proteja corpul împotriva
intemperiilor şi în scop estetic.
În activitatea de pregătire tehnică a producţiei, proiectarea materiilor prime, materialelor
şi modelelor este o etapă ce înglobează un complex de lucrări pe două laturi: una creativă, alta
tehnică, finalizată cu obţinerea elementelor documentaţiei tehnice necesare introducerii în
fabricaţie a noului produs.
Creşterea eficienţei în activitatea de pregătire tehnică a fabricaţiei necesită abordarea
ştiinţifică a procesului de proiectare în care se implică intuiţia, experienţa, gustul estetic al
creatorului.
Fiecare produs vestimentar este alcătuit din detalii componente numite detalii principale
şi detalii secundare.
Detaliile principale sunt părţi componente ale îmbrăcămintei care nu pot lipsi din
structura fizică a produsului, iar detaliile secundare sunt părţi componente care pot lipsi din
structura fizică a unui produs.
Buzunarele sunt detalii secundare care se aplică la diferite confecţii. Se utilizează diferite tipuri
de buzunare ca: buzunare aplicate, buzunare interioare, buzunare în căptuşeală, buzunare
pentru pantaloni.
Buzunarele interioare au deschiderea pe suprafaţa detaliului şi punga în interior. Aceste
buzunare pot avea forme şi detalii componente diferite. Buzunarele interioare se clasifică în:
 buzunare cu refileţi;
 buzunare cu refileţi şi clapă;
 buzunare cu leist.

Buzunarul cu refileţi şi clapă se aplică la îmbrăcămintea pentru bărbaţi, are


deschizătura
bordată cu doi refileţi şi o clapă ce formează capacul buzunarului. Lungimea clapei este egală
cu lungimea deschizăturii buzunarului.
Părţile care compun buzunarul cu refileţi şi clapă sunt:

- refilet superior din material de bază;


- refilet inferior din material de bază;
- clapa din ţesătură de bază, dublată cu căptuşeală şi întăritură,
- punga de buzunar din ţesătură de bumbac.
Confecţionarea buzunarului se face astfel:

 confecţionarea clapei;
 marcarea poziţiei buzunarului;
 coaserea refileţilor şi tăierea buzunarului;
 întoarcerea refileţilor şi fixarea lor prin călcare;
 montarea clapei la refiletul superior;
 coaserea unei părţi a pungii de buzunar de marginea refiletului superior şi a celei
de a doua părţi a pungii, de marginea refiletului inferior;
 încheierea părţilor laterale ale pungii de buzunar;
 surfilarea marginilor pungii de buzunar;
 călcarea buzunarului

4
II. FIŞA TEHNICĂ A DETALIILOR

DENUMIREA DETALIULUI: DESTINAŢIA:


BUZUNARUL CU REFILEŢI ŞI CLAPĂ FAŢA SACOULUI PENTRU BĂRBAŢI

SCHIŢA DETALIULUI CUSĂTURI UTILIZATE

- cusătura tighel simplu


- cusãtura triploc

Părţi componente: - refilet superior


- refilet inferior
- clapa
- punga de buzunar
- faţă sacou

MATERIALE UTILIZATE: USTENSILE ŞI UTILAJE FOLOSITE

- material de bază pentru refileţi şi faţa - ac, foarfece


clapei: ţesătură - centimetru de croitorie
- materiale auxiliare: - cretă, liniar
- material pentru punga de buzunar: - maşina simplă de cusut
ţesătură de bumbac - maşina manuală de călcat
- căptuşeală pentru dosul clapei - maşina de cusut triploc
- întăritură pentru clapă
- aţă de cusut

FAZE DE LUCRU:

o confecţionarea clapei;
o marcarea poziţiei buzunarului;
o coaserea refileţilor şi tăierea buzunarului;
o întoarcerea refileţilor şi fixarea lor prin călcare;
o montarea clapei la refiletul superior;
o coaserea unei părţi a pungii de buzunar de marginea refiletului
superior şi a celei de a doua părţi a pungii, de marginea refiletului
inferior;
o încheierea părţilor laterale ale pungii de buzunar;
o surfilarea marginilor pungii de buzunar;

5
o călcarea buzunarului.

III. FIŞE TEHNICE ALE OPERAŢIILOR DE PRELUCRARE

FIŞA TEHNICĂ A OPERAŢIEI

DENUMIREA: Confecţionarea clapei prin coaserea ţesăturii de bază cu căptuşeala şi


întăritura şi întoarcerea pe faţă a clapei

REPREZENTAREA :

1
1– material de bază

2 2 – căptuseala
3
3 - intăritura

MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIAL DE BAZĂ: ţesătură pentru fata clapei


 MATERIALE AUXILIARE: - captuşeala pentru dosul clapei
- întăritura clapei
- aţă de cusut

UNELTE ŞI UTILAJE:

- maşina simplă de cusut

PARAMETRII DE LUCRU

 TIPUL CUSĂTURII: tighel simplu


 UTILIZAREA CUSĂTURII: încheiat detalii
 NUMĂR DE FIRE A CUSĂTURII: 2 fire
 PASUL CUSĂTURII: 2 mm

Intoarcerea pe fată a clapei – operatie manuală

FIŞA TEHNICĂ A OPERAŢIEI

DENUMIREA: Călcarea clapei

MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIAL DE BAZĂ: ţesătură pentru faţa clapei

6
 MATERIALE AUXILIARE: căptuşeala pentru dosul clapei

UNELTE ŞI UTILAJE:

- maşina manuală de călcat.

PARAMETRII DE LUCRU

 TIPUL FAZEI DE LUCRU: manuală


 TEMPERATURA ÎN FUNCŢIE DE MATERIALUL DE BAZĂ:

 ţesături din mătase: T=1000 C ±200C;


 ţesături din bumbac: T=1500 C ±200C;
 ţesături din in: T=1300 C ±200C.
 ţesături din lână: T=1500-2000 C +200C.

 PRESIUNEA: 1,1-10 daN/ cm2


 TIMPUL: 20-30 s

FIŞA TEHNICĂ A OPERAŢIEI

DENUMIREA: Marcarea poziţiei buzunarului

REPREZENTAREA:

MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIAL DE BAZĂ: ţesătură

UNELTE ŞI UTILAJE:

- centimetru de croitorie;
- cretă;
- liniar.

TIPUL FAZEI DE LUCRU: manuală

7
PARAMETRII DE LUCRU

o LOCUL DE MARCARE: la jumătatea distanţei dintre linia taliei şi linia şoldului, iar în
lăţime, la 1 cm de pensă, către linia cantului

o LUNGIMEA DESCHIZĂTURII BUZUNARULUI CU REFILEŢI: 14 – 16 cm, în funcţie de


mărimea produsului de confecţionat

FIŞA TEHNICĂ A OPERAŢIEI

DENUMIREA: Coaserea refileţilor

REPREZENTAREA:

MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIAL DE BAZĂ: ţesătură pentru faţă sacou şi refileţi


 MATERIAL AUXILIAR: aţa de cusut

UNELTE ŞI UTILAJE:

- maşina simplă de cusut

PARAMETRII DE LUCRU

 TIPUL CUSĂTURII: tighel simplu


 UTILIZAREA CUSĂTURII: montat detalii
 NUMĂR DE FIRE A CUSĂTURII: 2 fire
 PASUL CUSĂTURII: 2 mm

8
FIŞA TEHNICĂ A OPERAŢIEI

DENUMIREA: Tăierea buzunarului pe toată lungimea, făcându-se crestăturile necesare la


colţuri

REPREZENTAREA:

MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIAL DE BAZĂ: ţesătura pentru faţă sacou şi refileţi

UNELTE ŞI UTILAJE:

- foarfeca

TIPUL FAZEI DE LUCRU: manuală

FIŞA TEHNICĂ A OPERAŢIEI

DENUMIREA: Întoarcerea refileţilor şi fixarea lor prin călcare

REPREZENTAREA:

9
MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIAL DE BAZĂ: ţesătura pentru faţă sacou şi refileţi

UNELTE ŞI UTILAJE:

- maşina manuală de călcat.

PARAMETRII DE LUCRU

 TIPUL FAZEI DE LUCRU: manuală


 TEMPERATURA ÎN FUNCŢIE DE MATERIALUL DE BAZĂ:

 ţesături din mătase: T=1000 C ±200C;


 ţesături din bumbac: T=1500 C ±200C;
 ţesături din in: T=1300 C ±200C.
 ţesături din lână: T=1500-2000 C +200C.

 PRESIUNEA: 1,1-10 daN/ cm2


 TIMPUL: 20-30 s

FIŞA TEHNICÃ A OPERAŢIEI

DENUMIREA : Montarea clapei la refiletul superior

REPREZENTAREA:

MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIAL DE BAZĂ: ţesătura pentru refilet şi fata clapei


 MATERIAL AUXILIAR: - căptuşeala pentru dosul clapei
10
- aţa de cusut

UNELTE ŞI UTILAJE:

- maşina simplă de cusut

PARAMETRII DE LUCRU

 TIPUL CUSĂTURII: tighel simplu


 UTILIZAREA CUSĂTURII: montat detalii
 NUMĂR DE FIRE A CUSĂTURII: 2 fire
 PASUL CUSĂTURII: 2 mm

FIŞA TEHNICĂ A OPERAŢIEI

DENUMIREA: Coaserea unei părţi a pungii de buzunar de marginea refiletului superior şi a


celei de a doua părţi a pungii, de marginea refiletului inferior

REPREZENTAREA:

MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIAL DE BAZĂ: ţesătura pentru refilet


 MATERIAL AUXILIAR: - material pentru punga de buzunar - ţesătură de bumbac
- aţa de cusut

UNELTE ŞI UTILAJE:

- maşina simplă de cusut

PARAMETRII DE LUCRU

 TIPUL CUSĂTURII: tighel simplu


 UTILIZAREA CUSĂTURII: montat detalii
 NUMĂR DE FIRE A CUSĂTURII: 2 fire
 PASUL CUSĂTURII: 2 mm

11
FIŞA TEHNICĂ A OPERAŢIEI

DENUMIREA : Incheierea părţilor laterale ale pungii de buzunar

REPREZENTAREA:

MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIAL AUXILIAR: - material pentru punga de buzunar - ţesătură de bumbac


- aţa de cusut

UNELTE ŞI UTILAJE:

- maşina simplă de cusut

PARAMETRII DE LUCRU

 TIPUL CUSĂTURII: tighel simplu


 UTILIZAREA CUSĂTURII: incheiat detalii
 NUMĂR DE FIRE A CUSĂTURII: 2 fire
 PASUL CUSĂTURII: 2 mm

FIŞA TEHNICĂ A OPERAŢIEI

DENUMIREA: Surfilarea marginilor pungii de buzunar

REPREZENTAREA:

12
MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIALE AUXILIARE : - aţă de cusut

- material pentru punga de buzunar: ţesătură de bumbac

UNELTE ŞI UTILAJE:

- maşina de cusut triploc

PARAMETRII DE LUCRU

 TIPUL CUSĂTURII: de surfilare


 UTILIZAREA CUSĂTURII: de surfilare a marginilor detaliilor
 NUMĂR DE FIRE A CUSĂTURII: 3 fire
 PASUL CUSĂTURII: 1,5 mm

FIŞA TEHNICĂ A OPERAŢIEI

DENUMIREA : Călcarea buzunarului

MATERIALE UTILIZATE:

 MATERIAL DE BAZĂ: ţesătura pentru faţă sacou şi refileţi


 MATERIALE AUXILIARE:
- material pentru punga de buzunar: ţesătură de bumbac
- căptuşeală pentru dosul clapei

UNELTE ŞI UTILAJE:

- maşina manuală de călcat.

PARAMETRII DE LUCRU

 TIPUL FAZEi DE LUCRU: manuală


 TEMPERATURA ÎN FUNCŢIE DE MATERIALUL DE BAZĂ:
 ţesături din mătase: T=1000 C ±200C;
 ţesături din bumbac: T=1500 C ±200C;
 ţesături din in: T=1300 C ±200C.
 ţesături din lână: T=1500-2000 C +200C.

 PRESIUNEA: 1,1-10 daN/ cm2


 TIMPUL: 20-30 s

13
14
IV. FIŞE TEHNICE ALE UTILAJELOR FOLOSITE LA PRELUCRAREA DETALIILOR

15
16
V. BIBLIOGRAFIE

17
1. R. Ţiglea Lupaşcu, ”Manual pentru cultura de specialitate Textil-pielărie”, clasa a IX-a,
Şcoala de arte şi meserii, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006.

2. R. Ţiglea Lupaşcu, ”Manual pentru pregătirea practică Textile-pielărie”, clasa a IX-a,


Şcoala de arte şi meserii, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006.

3. Gh. Ciontea, ”Utilajul şi tehnologia meseriei, confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi


tricoturi”, manual pentru licee industriale cu profil de industrie uşoară, clasele a IX-a şi a
X-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.

4. Gh. Ciontea, ”Utilajul şi tehnologia meseriei, confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi


tricoturi”, manual pentru licee industriale cu profil de industrie uşoară, clasele a XI-a şi a
XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.

5. Colecţie de reviste de modă.

6. www.zeppco.ro

7. www.brothercom.ro

8. www.didactic.ro/lectii-discipline-tehnice-tehnologii-13-proiect-p24103-t6

VI. ANEXE

Se anexează detaliul prelucrat.

18